Mesa general de la Funció Pública

Intersindical Valenciana considera insuficient la proposta de Montoro

L’acord no dóna resposta a les reivindicacions del personal empleat públic ni a la temporalitat del sector.

24 / 03 / 2017 | Intersindical

El govern espanyol i els sindicats amb representació a la Mesa General de les Administracions Públiques estan negociant un Acord per la Millora de l’Ocupació Pública.

El personal empleat públic ha estat un factor determinant en el compliment dels objectius econòmics

L’esborrany de l’acord reconeix, al seu preàmbul, que el personal empleat públic ha estat un factor determinant en el compliment dels objectius de les polítiques d’austeritat en exigir-li “sacrificis sense els qual no haguera estat possible donar una solució als problemes que travessava l’economia espanyola l’any 2012”. Ara bé, més enllà de la declaració, que queda molt bé en el paper, en cap part de l’esborrany de l’Acord hi ha una mesura concreta, que compense o repare les continues agressions que el govern presidit per Mariano Rajoy ha aplicat al personal de les diferents Administracions Públiques, limitant-se a parlar de fixar la taxa de reposició en el 100% als sectors prioritaris i de la reducció de la temporalitat al 8%, però amb el compromís de no augmentar ni la plantilla ni la despesa pressupostària.

És a dir, el govern espanyol reconeix que el personal del sector públic hem estat castigat, com molts altres sectors laborals, durant els darrers anys per les polítiques antisocials, però no posa en marxa, si més no, en aquesta proposta d’acord, mesures concretes que revestesquen les retallades ni la pèrdua de drets o per la pèrdua de poder adquisitiu.

La proposta d’acord tampoc quantifica el nombre de places afectades per la reducció de la temporalitat al 8%, ni tampoc les que eixiran a les Ofertes d’Ocupació Pública en 2017 i en els anys següents. No ho fa, malgrat la gran propaganda que ha fet el ministre Montoro. En primer lloc, perquè limitar la taxa de reposició al 100% o al 50%, segons siguen serveis essencials o no, implica que només podran incloure’s a l’oferta d’ocupació les places vacants generades al llarg del darrer any, en el millor dels casos; però en cap cas les vacants acumulades en anys anteriors, amb la qual cosa és impensable que puga reduir-se la temporalitat al 8% tal i com preveu la proposta d’acord.

Per altra banda, el govern espanyol només té competències en l’Administració General de l’Estat, podent quantificar la taxa de reposició d’efectius, com fa en aquest Acord, però no pot quantificar el nombre de places que ha de traure cada administració autonòmica o local, per posar dos exemples. És a dir, al País Valencià serà el Consell de la Generalitat Valenciana i els sindicats presents en la Mesa General de Negociació i en les Meses Sectorials els que negociaran i acordaran o no quina és l’Oferta d’Ocupació Pública, no el ministre Montoro.

Des del nostre sindicat, es considera que el govern espanyol no hauria de limitar la taxa de reposició  a cap xifra concreta, sinó deixar que siga cada administració la que, lliurement, en funció de les seues necessitats convoque les corresponents Ofertes d’Ocupació Pública per poder garantir els drets essencials a la ciutadania en les millors condicions. Només d’aquesta manera, el Consell de la Generalitat Valenciana podrà dissenyar les seues polítiques pròpies en matèria de personal i de serveis públics.

Par altra part, ens sorprèn que la negociació s’haja fet al marge de les comunitats autònomes i de les administracions locals, que també estan presents en la Mesa General de les Administracions Públiques. No figuren en l’esborrany de l’acord, només apareix el ministre d’Hisenda i Funció Pública però cap altra administració. Per nosaltres un acord d’aquestes característiques cal que siga per totes les parts implicades i no només pel govern espanyol.  Aquesta forma d’actuar del govern central, però també dels sindicats presents en aquesta negociació, és una manera centralista d’intentar intervindre i tutelar les polítiques en matèria de funció pública, atribuint-se competències que estan cedides a les administracions autonòmiques i locals.

Què diu l’esborrany de l’Acord ?

En matèria d’oferta d’ocupació pública fixa la taxa de reposició en el 100% per als serveis prioritaris (sanitat, educació, justícia, serveis socials i lluita contra el frau fiscal, laboral i de subvencions públiques i en matèria de Seguretat Social, control de l’assignació eficient dels serveis públics, prevenció i extinció d’incendis i polítiques actives d’ocupació, atenció a la ciutadania en els serveis públics essencials, prestació directa del servei de transport públic, i seguretat i emergències, i també en les societats mercantils públiques i entitats públiques empresarials que gestionen serveis prioritàris). La resta dels sectors tindran una taxa de reposició del 50%.

A més, sobre les mesures d’estabilització de l’ocupació temporal, es diu que s’analitzarà el percentatge d’interinitat en els serveis públics essencials, es buscaran fórmules per reforçar l’estabilitat de les plantilles del personal i es reduirà la taxa de temporalitat per sota del 8%. Açò es farà a través de “processos selectius, que garantiran el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, que podrà ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials (Administració General de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals), en el marc del qual podrà ser objecte de valoració entre altres mèrits, en el seu cas, el temps de serveis prestats a l’Administració, únicament en la fase de concurs

I afegeix una condició que “de la resolució d’aquests processos no podrà derivar-se, en cap cas, augment de despesa ni d’efectius, havent-se d’ofertar a les persones que superes aquests processos, necessàriament, places de naturalesa estructural que es troben ocupades de forma temporal per personal interí des de fa al menys 3 anys, o eventual estatutari en la mateixa situació”.

Per altra part, també es constituirà un grup de treball per la mobilitat interadministrativa per facilitar la mobilitat geogràfica i territorial del personal empleat públic.

Intersindical Valenciana considera que aquesta proposta d’acord no és més un xec en blanc al ministre Montoro en no concretar, més enllà de la reducció de la temporalitat al 8% i de fixar la taxa de reposició al 100% als serveis prioritaris, quines han de ser les actuacions per millorar els serveis públics i les condicions de treball del personal empleat públic. A més, considerem que no apareix cap procediment que permeta una veritable consolidació per al personal interí o eventual estatutari que actualment presta serveis a les diferents administracions públiques.

El nostre sindicat considera que el document hauria de contemplar altres mesures com les contemplades en la nostra proposta per la negociació col·lectiva per al personal empleat públic com són les referides a la reversió de les retallades i pèrdua de drets dels darrers anys motivades per les polítiques de Rajoy i Montoro; reformes legals per permetre la consolidació de l’ocupació del personal interí mitjançant un accés diferenciat; la millora de les retribucions i la recuperació del poder adquistiu perdut; la reducció de la jornada laboral i la generalització de la carrera professional, la recuperació del 100 % del salari per incapacitat temporal;  la modificació de la normativa per permetre la jubilació parcial o l’impuls a les polítiques d’igualtat per acabar amb les discriminacions de les dones en el sector públic.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.