Mesa general de la Funció Pública

La Mesa General de Negociació de la Generalitat, sense avanços significatius en matèria retributiva

Intersindical Valenciana considera que les competències de personal de la Generalitat estan segrestades per l’infrafinançament i les limitacions pressupostàries imposades per l’Estat.

IMATGE DE LA MESA GENERAL DEL 20.10.2016
IMATGE DE LA MESA GENERAL DEL 20.10.2016
21 / 10 / 2016 | Intersindical

Dijous, 20 d’octubre, s’ha celebrat la reunió de la Mesa General de Negociació (MGN) del personal de la Generalitat i com ja va avançar Intersindical, desprès de la reunió de la Junta de Portaveus del darrer dia 17 d’octubre, no s’ha mogut una xifra del Capítol I del Pressupostos del 2017, del que ja s’havia anunciat.

Totes les propostes retributives han estat rebutjades argumentant la manca de tresoreria

El primer punt de l’ordre del dia tractava de la negociació dels aspectes relatius a condicions laborals que es recullen a l’avantprojecte de la Llei de Mesures Fiscals i Administratives de 2017. Concretament, d’una modificació de la Llei d’Assistència Jurídica de la Generalitat en la que es modificava l’actual RLT per incrementar les retribucions del cos de lletrats de la Generalitat.

Intersindical Valenciana, malgrat estar d’acord amb el contingut de la proposta i les raons que la sustenten, s’ha manifestat contraria al procediment seguit per la seua negociació. En primer lloc perquè aquest tema entra de ple en les competències de la Mesa Sectorial de la Funció Pública i no en el de la MGN; a més, però, sempre hem estat contraris a la modificació de les condicions laborals per via de la llei d’acompanyaments, perquè es detrau el dret de les organitzacions sindicals a la negociació col·lectiva i, en certa manera, es limita la capacitat de recurs davant els tribunals. En aquest cas tampoc es donaven circumstàncies extraordinàries o d’urgència que ho justificaren.

En qualsevol cas, si considerem que està justificada la revisió dels complements retributius de l’advocacia de la Generalitat, també ho estan altres col·lectius dels diferents sectors que, en principi, tenen el mateix dret i, per aquests supòsits, ni tan sols s’ha tingut l’ocasió de plantejar, en perspectiva de futur, una hipotètica negociació. Intersindical Valenciana entén que les modificacions de condicions laborals s’han de negociar i tramitar pel procediment ordinari, perquè reuneix les garanties adients a un procés amb bona fe negociadora i, tot el que no siga així, té la consideració d’imposició per la via dels fets; una pràctica que recorda temps passats que consideràvem superats.

Al segon punt de l’ordre del dia s’havien de negociar les millores retributives que s’inclouen a la futura Llei de Pressupostos de la Generalitat de 2017. Com ja s’havia avançat a la Junta de Portaveus, només hi ha reserva de fons per l’aplicació de compromisos adquirits, com la finalització de l’últim tram en l’aplicació de la carrera professional del personal de l’Administració del Consell i per la implantació d’un complement transitori al personal de l’Administració de Justícia, pendent de concreció i a falta que el Consell General del Poder Judicial definisca la carrera professional en aquest sector. Per últim, hi ha una reserva de fons d’un 1% del Capítol de Personal, per un hipotètic increment retributiu transversal aplicable a tots els empleats i empleades públics de la Generalitat, en previsió del que puguen establir, a l’alça o la baixa, els Pressupostos Generals de l’Estat per 2017.

Pel que fa a la carrera professional del personal d’administració i serveis d’universitats, avui s’han aclarit alguns dubtes sorgits en la reunió de la Junta de Portaveus. Realment, els fons destinats a la seua posada en pràctica, una vegada realitzada la preceptiva negociació no constitueixen una partida pressupostària addicional als pressupostos destinats a les universitats, sinó que seran les pròpies universitats les que assumiran eixa despesa a càrrec dels remanents de tresoreria. En qualsevol cas, sembla que hi ha un compromís assumit pels Rectors de portar endavant la negociació i l’aplicació en 2017 d’aquesta mesura; la qual cosa ens porta a insistir en la necessitat de constituir la Mesa Sectorial d’Universitat per facilitar que aquesta proposta siga una realitat coherent i uniforme a totes les universitats públiques valencianes.

Llevat d’aquests temes, totes les propostes retributives d’inclusió en els Pressupostos de 2017, que s’han fet per part de les organitzacions sindicals, han estat rebutjades argumentant la manca de tresoreria o les limitacions en el sostre de despesa pública imposades per uns PGE, que encara no estan elaborats. Fins i tot, s’ha renunciat a l’aplicació de compromisos adquirits a l’Acord de Legislatura com és la recuperació del poder adquisitiu del personal perdut per les retallades dels anys anteriors o la retribució al 100% de les situacions d’incapacitat temporal.

Intersindical Valenciana, tot i ser conscient de la repercussió que sobre la capacitat legislativa del Govern de la Generalitat i de les Corts tenen les limitacions imposades per la normativa estatal, no pot deixar d’expressar el malestar pel que considera un segrest en regla de les competències autonòmiques i de la capacitat d’autogovern. No obstant, tampoc deixa de fer palesa la manca de determinació del Consell davant el govern estatal, per poder fer efectives les polítiques que al País Valencià es consideren necessàries per, en aquest cas, el correcte funcionament del serveis públics i la garantia d’una correcta atenció a les necessitats del valencians i valencianes.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.