Salut Laboral

Intersindical sol·licita que es reunisca la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball

El Sindicat ha demananat una reunió de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball (COPASESA), i les Comissions Sectorials de Seguretat i Salut en el Treball en els àmbits d’educació, d’administració pública i de justícia.

30 / 12 / 2016 | Intersindical

L’Administració de la Generalitat incompleix el seu propi Reglament en Prevenció de Riscos Laborals al no reunir la COPASESA i algunes de les Comissions Sectorials de Seguretat i Salut en el Treball.

En el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, Decret 123/2001, en el seu article 9 s’indica que la COPASESA es reunirà, en sessió ordinària, almenys una vegada al semestre i estableix la mateixa periodicitat per a les Comissions Sectorials de Seguretat i Salut Laboral.
En l’Acord de Legislatura de la Mesa General de Negociació de Personal Funcionari, Estatutari i Laboral de la Generalitat (MGN I) s’acorda iniciar la negociació en matèria de prevenció de riscos laborals i s’indica que la Comissió Paritària de Seguretat i Salut (COPASESA) es mantindrà com a màxim òrgan de participació en matèria de seguretat i salut, sense menyscapte de les competències negociadores de la Mesa General de Negociació-I en aquesta matèria.
Les funcions i competències de la COPASESA queden bloquejades al no reunir-se en sessió ordinària no s’analitza els criteris de desenvolupament i aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, ni la normativa sobre seguretat i salut en el treball, l’última sessió es va celebrar el 4 de febrer de 2016. Tampoc es rep informació ni es coordinen les actuacions de les comissions sectorials de Seguretat i Salut en el Treball, i segueixen sense convocar-se a nivell sectorial la d’educació, administració pública i justícia. No s’informa sobre l’estructuració i l’organització del sistema de gestió preventiva de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms. No es participa ni s’arriba a un consens en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans de prevenció de riscos laborals de tots els departaments de la Generalitat, ni s’eleven als òrgans directius de l’Administració de la Generalitat i els seus òrgans autònoms les propostes rebudes de les Comissions Sectorials de Seguretat i Salut en el Treball, que al seu torn les reben dels Comitès de Seguretat i Salut Laboral, i l’execució de la qual és competència d’aquests òrgans.
Al no convocar-se les Comissions Sectorials de Seguretat i Salut en el Treball d’educació, administració pública i justícia, que són els òrgans de participació institucional específics de l’Administració de la Generalitat, i que exerceixen les funcions de coordinació i control respecte dels Comitès de Seguretat i Salut, s’impedeix les seues actuacions i s’incompleix la normativa legal. Concretament, no estableix les prioritats d’actuació dels Comitès de Seguretat i Salut; no coneix l’informe que aquests poden realitzar sobre la memòria i la programació anual dels serveis de Prevenció d’aquests sectors, que actualment correspon a l’INVASSAT; no assessora a nivell tècnic ni informatiu als Comitès de Seguretat i Salut, ni dóna solució als problemes que transcendeix a aquest nivell; no coneix ni col·labora amb els Planes de Prevenció de cada Comitè de Seguretat i Salut; no proposa el disseny d’un pla anual general de formació per als delegats i les delegades de prevenció i per al personal del sector, que puga garantir una protecció eficaç enfront dels riscos laborals; no eleva a la COPASESA les propostes rebudes dels Comitès de Seguretat i Salut que consideren necessàries per a millorar les condicions de treball.
Per tot l’exposat, arribem a la conclusió que l’actual Govern de la Generalitat està incomplint l’Acord de Legislatura en prevenció de riscos laborals al no reunir en sessió ordinària la COPASESA i les Comissions Sectorials de Seguretat i Salut en el Treball d’educació, d’administració pública i de justícia, solament s’ha reunit la del sector sanitari; i no s’han convocat les reunions de les Mesas Tècniques de Seguretat i Salut del Treball d’educació i de justícia. No es pot considerar casual que en aquests sectors les competències preventives les tinga atribuïdes l’INVASSAT, per açò demanem un Servei de Prevenció propi i específic de cada sector, que no depenga de l’INVASSAT i que s’audite.
És necessari que l’Administració de la Generalitat es prenga de debò la prevenció, la seguretat i la salut de les treballadores i dels treballadors, per açò reclamem que el procés de negociació iniciat amb les organitzacions sindicals siga real, que es complisca els continguts i els terminis establits en l’Acord de Legislatura i es previnga i es garantisca la salut laboral.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.