oferta pública d'ocupació / processos selectius / concursos de mèrits

[en castellano]

Adm. Generalitat

  Borses
  Formació
  Normativa
  Retribucions
  Webs oficials

Adm. Estat

  Borses
  Formació
  Normativa
  Retribucions
  Webs oficials

Ensenyament no Un.

  Borses
  Formació
  Normativa
  Retribucions
  Webs oficials

Sanitat

  Borses
  Formació
  Normativa
  Retribucions
  Webs oficials

Universitats

  Borses
  Formació
  Normativa
  Retribucions
  Webs oficials

Arxiu actualitat

Qui som?

Què t'oferim?

Posa't en contacte

 

 

Administració de la Generalitat

 
C. Justícia i Adms Públiques

Subgrup C2
administració general


Fins el 28/04/11
C. Justícia i Adms Públiques

Subgrup A2
administració general
1  2
Fins el 26/04/11
     
 

Administració de l'Estat / Adms. Autonòmiques / Unió Europea

 
Andalusia

Tècnics Superiors
Gestió Financera


Fins el 23/04/11
Navarra

Diverses
Especialitats


Fins el 18/04/11
Illes Balears

Auxiliar Tècnic
Educatiu


Fins el 26/04/11
   
 

Ensenyament no Universitari

 
   

Oposicions
2011
Oferta
Ocupació


Guia
oposicions 2011

 

Sanitat

 
         
 

País Valencià

 

Convocatòria d'oposicions

 
RESOLUCIÓ de 24 de març de 2011, del director general de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de higienista dental d'institucions sanitàries de la C. de Sanitat (DOCV 7/04/2011). Fins el 13/05/2011.
 
RESOLUCIÓ de 24 de març de 2011, del director general de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic de gestió de la funció administrativa d'institucions sanitàries de la C. de Sanitat (DOCV 7/04/2011). Fins el 13/05/2011.
 
 
RESOLUCIÓ de 24 de març de 2011, del director general de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de treballador/a social d'institucions sanitàries de la C. de Sanitat (DOCV 7/04/2011). Fins el 13/05/2011.
 
 
RESOLUCIÓ de 24 de març de 2011, del director general de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de comare d'institucions sanitàries de la C. de Sanitat (DOCV 7/04/2011). Fins el 13/05/2011.
 
RESOLUCIÓ de 24 de març de 2011, del director general de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de fisioterapeuta d'institucions sanitàries de la C. de Sanitat (DOCV 7/04/2011). Fins el 13/05/2011.
 

Convocatòria 1er examen

 

Acord de 10/03/2011 de recursos humans del Consorci HGUV, pel qual fixa la data, lloc i hora de començament del 1er exercici de la fase d'oposició, corresponent a les convocatòries de l'oferta d'ocupació pública de 2007 per a les següents categories laborals: infermer/a, auxiliar administratiu, auxiliar d'infermeria i zelador. Per a més informació: http://chguv.san.gva.es/

 

Presentació de documents fase de concurs

 
Conselleria de Sanitat. Odontòlegs EAP (OPO 2007). Presentació de documents i sol·licitud de places. Termini, fins el 18/04/2011.
 
Conselleria de Sanitat. Otorinolaringologia (OPO 2007). Presentació de documents i sol·licitud de places. Termini, fins el 14/04/2011.
 
Conselleria de Sanitat. Geriatria (OPO 2007). Presentació de documents i sol·licitud de places. Termini, fins el 14/04/2011.
 
Conselleria de Sanitat. Reumatologia (OPO 2007). Presentació de documents i sol·licitud de places. Termini, fins el 18/04/2011.
 
Conselleria de Sanitat. Radiofísica Hospitalària (OPO 2007). Presentació de documents i sol·licitud de places. Termini, fins el 18/04/2011.
 
Conselleria de Sanitat. Oncologia Radioteràpica (OPO 2007). Presentació de documents i sol·licitud de places. Termini, fins el 14/04/2011.
 
Conselleria de Sanitat. Medicina Preventiva i Salut Pública (OPO 2007). Documents i sol·licitud de places. Termini, fins el 14/04/2011.
 
Conselleria de Sanitat. Metges Endocrinologia i Nutrició (OPO 2007). Documents i sol·licitud de places. Termini, fins el 12/04/2011.
 
Conselleria de Sanitat. Metges Cirurgia Toràcica (OPO 2007). Presentació de documents i sol·licitud de places. Termini, fins el 12/04/2011.
 
Conselleria de Sanitat. Metges Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora (OPO 2007). Documents i places. Termini, fins el 12/04/2011.
 
Conselleria de Sanitat. Metges Angiologia i Cirurgia Vascular (OPO 2007). Documents i sol·licitud de places. Termini, fins el 12/04/2011.
 

Resolució definitiva del concurs oposició

 
RESOLUCIÓ de 30 de març de 2011, del director general de Recursos Humans, per la qual, en estimació de diversos recursos d'alçada, es modifica la Resolució de 30 de novembre de 2010, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants d'infermers (ATS/DUI) d'institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut, per la qual es feia pública la resolució definitiva del concurs oposició convocat per Resolució de 27 de juliol de 2007 (DOCV 08/04/2011).
 
RESOLUCIÓ de 29 de març de 2011, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de places de facultatius especialistes de departament en Oncologia Mèdica, d'institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut, convocat per la Resolució de 12 de març de 2009 del director general de Recursos Humans, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició (DOCV 07/04/2011).
 
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2011, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatius especialistes de departament, en l'especialitat de Neurocirurgia, d'institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut, convocat per la Resolució del director general de Recursos Humans de 10 de març de 2009, per la qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició (DOCV 07/04/2011).
 
RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2011, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de places de farmacèutic d'àrea de salut d'institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut, convocat per Resolució de 21 d'abril de 2009, del director general de Recursos Humans, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició (DOCV 06/04/2011).
 
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de febrer de 2011, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatius especialistes de departament, en l'especialitat de Reumatologia, d'institucions sanitàries dependents de l'Agència Valenciana de Salut, convocat per la Resolució d'11 de març de 2009, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició (DOCV 28/03/2011).
 
RESOLUCIÓ d'11 de març de 2011, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatius especialistes de departament de l'especialitat d'Urologia, d'institucions sanitàries dependents de l'Agència Valenciana de Salut, convocat per Resolució d'11 de març de 2009, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició (DOCV 28/03/2011).
 

Resolució provisional del concurs oposició

 
RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2011, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatius especialistes de departament, en l'especialitat d'Hematologia / Hemoteràpia, d'institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut, convocat per Resolució de 12 de març de 2009, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició (DOCV 31/03/2011). Al·legacions, fins el 12/04/2011.
 
RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatius especialistes de departament, en l'especialitat d'Al·lergologia, d'institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut, convocat per Resolució de 2 de març de 2009, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició (DOCV 31/03/2011). Al·legacions, fins el 12/04/2011.
 
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2011, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatius especialistes de departament de l'especialitat d'Aparell Digestiu, d'institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut, convocat per Resolució de 12 de març de 2009, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició (DOCV 28/03/2011). Al·legacions, fins el 8/04/2011.
 

Universitats

 
         
 
 

<tornar a principal epi>