La inclusió des de la mirada sistèmica

Data d'inici  10 / 01 / 2018 Data de finalització  07 / 03 / 2018 Professorat responsable  Josep Vicent Codonyer Soria

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
- Ampliar la mirada del docent sobre les relacions i vincles dins del sistema educatiu i d’aquest amb els diferents sistemes que interactuen. Teoria dels sistemes.
- Conéixer els principis sistèmics en l’àmbit educatiu.
- Empoderar el professorat. Aprendre a ser autoritat amorosa a l’aula, a posar límits que sostinguen i cohesionen el sistema.
- Dotar el docent de ferramentes per a treballar a l’aula, amb els equips docents i amb les famílies.
- Pedagogia de la presència. Prendre la vida i estar al lloc que ens correspon com a docents.
- Gestió de les emocions, pròpies i de l’alumnat. Educació emocional sistèmica per desenvolupar la dimensió transgeneracional, la dimensió intergeneracional i la dimensió intrapersonal.
- Aprendre a contextualitzar, més enllà de la inclusió.
- Aprofundir en les intel·ligències múltiples.

Continguts
- Pedagogia sistèmica: història, actualitat, fonaments, aplicació
- Pensament sistèmic: principis sistèmics i ordres de l’amor
- El líder sistèmic: La mirada sistèmica sense judici. Autoritat amorosa
- La respiració, la relaxació i la meditació.
- La gestió emocional, pròpies i dels alumnes. Emocions sistèmiques.
- Emocions, memòria i aprenentatge. Els tres cervells. Els hemisferis.
- Les creences sistèmiques. La bona i mala consciència.
- La inclusió de la família en l’escola, creant vincles des del principi.
- Eines amb les famílies: l’entrevista amb els pares, reunions i acollida.
- L’alumne. Potencialitats i dificultats d'aprenentatge.
- Vincle entre el docent i l’alumne.
- Vincles entre els alumnes. Conflictes, dinàmiques internes.
- L'autobiografia acadèmica, quina mena d’estudiants vam ser nosaltres.
- El sistema educatiu: ordre i jerarquia. Organització en XARXA
- El claustre: les generacions sistèmiques.
- Eines de cohesió i sincronització de l’equip docent.
- La vocació docent.
- Art i música, contes i narrativa, i visualització creativa.
- Els ordres de l’ajuda. Implicacions i límits.

Metodologia
Sessions principalment participatives i experimentals on es busca l’aprenentatge per descobriment i vivència en primera persona pel mateix docent, com si foren els educands que han de viure la PS. Acompanyat d’explicacions teòriques, treball emocional, relaxació corporal, presència en quietud, escolta activa... tot això en un ambient col·laboratiu, generant vincles en el grup. Aprenentatge dins d’un ambient alegre i distés que ens done confiança i ens motive a participar en cada activitat.
Criteris d'avaluació
- Dominar els continguts desenvolupats al llarg del curs.
- Elaborar els treballs que es proposen en l’activitat.
- Participar activament en les propostes de treball realitzades pel professorat.
Informació
L'expedició dels certificats per part de la Universitat de València comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €), procés que es realitza directament amb la Universitat. Més informació en l'apartat Certificats dintre Universitat (UVEG): http://intersindical.org/escola/certificats

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències didàctica
Modalitat Presencial Lloc de realització Seu de València   Horari De 17.30 a 21 hores.
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 105 € Preu per a no afiliades 140 €