Jornades de Salut Laboral

Data d'inici   Data de finalització   Professorat responsable  Manuela Latorre Latorre

Certificat per Universitat de València i Conselleria d'Educació


Objectius
- Analitzar i exposar, des de diferents punts de vista, la tasca dels delegats i delegades de prevenció.
- Compartir experiències, materials i eines.
- Incidir sobre la importància de la formació dels delegats i les delegades de prevenció.
- Sensibilitzar a la societat sobre la prevenció, la seguretat i la salut laboral.

Continguts
1.- La Formació en la prevenció de riscos laborals: aspectes acadèmics i sindicals.
2.- Papers, informació i funcions dels treballadors/ores i delegats/ades en la Salut laboral segons les lleis.
3.- Els riscos psicosocials en el treball en el segle XXI.
4.- Seguretat laboral professional i del pacient en la manipulació dels medicaments perillosos.
5.- La salut laboral en les dones en l'actualitat.
6.- Salut laboral: línies d'acció sindical i problemes sindicals.

Metodologia
Metodologia expositiva i activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent.

Criteris d'avaluació
En finalitzar l’activitat, l’alumnat haurà de fer una enquesta de valoració.

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Prevenció de riscos laborals. Salut laboral.
Modalitat Presencial Lloc de realització València 27/04/2018  Horari De 9.30 a 14.30 hores i de 16:00 a 19:00 hores
Normbre d'edicions 3 Màxim de participants 90 Mínim de participants 15 Total d'hores 8
Preu per a l'afiliació 0 € Preu per a no afiliades 20 €

Curs finalitzat