Curs: “Preparació de les proves lliures Capacitació de València” (Online)

Data d'inici  20 / 11 / 2017 Data de finalització  10 / 02 / 2018 Professorat responsable  Salva Pérez

Certificat per --


Objectius
- Preparar els participants en la formació específica necessària per a superar las proves de capacitació en valencià de la Conselleria d’Educació.
- Millorar la competència comunicativa dels participants en valencià.
- Conéixer la normativa legal i les principals teories sobre l’aprenentatge de llengües, així com el Marc europeu comú de referència.
- Elaborar una unitat didàctica adaptada a les exigències de les metodologies estudiades.

Continguts
- Estudi de les darreres proves realitzades.
- Marc legal. Els programes d'educació bilingüe i plurilingüe. Documents organitzatius i de gestió pedagògica
- Teories sobre l’aprenentatge de segones llengües. Fonaments sociolingüístics i psicolingüístics
- Metodologia de l'ensenyament/aprenentatge de llengües
- Materials i recursos per a la millora de la competència lingüística i comunicativa. Les TIC i les TAC
- Marc europeu comú de referència i tractament didàctic de llengües. Tasques comunicatives. Avaluació. Textos i discursos per a l’aprenentatge lingüísticocomunicatiu
- Recursos per a l'elaboració d'unitats didàctiques

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències didàctica
Modalitat En línia / Online Lloc de realització A l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants Total d'hores
Preu per a l'afiliació 0 € Preu per a no afiliades 300 €

Curs finalitzat