Qualitat de l’aire a les Escoles

Data d'inici  19 / 04 / 2018 Data de finalització  19 / 04 / 2018 Professorat responsable  Jose Manuel Felisi Herrero

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Disposar dels coneixements bàsics per a abordar la millora de la qualitat del aire a les escoles i reduir el impacte en salut i rendiment escolar

Continguts
• Diagnosi de la qualitat de l’aire en escoles. • Impacte en rendiment escolar i Impacte en salut. • Accions correctives i el seus beneficis.

Metodologia
• Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent. • Activitats dirigides i avaluades telemàticament a través de la plataforma Moodle de l’Escola Sindical de Formació • Xerrades expositives de formació sobre temes específics i treball col•laboratiu al voltant dels mateixos temes en quant a la pràctica docent.

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.

Horari d'atenció del tutor
El dia de la jornada
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Cal seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Salut laboral
Modalitat Presencial Lloc de realització València, c/ Juan de Mena, 18  Horari De 09:30 a 19:00 hores
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 8
Preu per a l'afiliació 0 Preu per a no afiliades 20

Curs finalitzat