Els consells escolars municipals a debat

Data d'inici  18 / 01 / 2018 Data de finalització  23 / 03 / 2018 Professorat responsable  Vicent Monroig

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Proporcionar formació legal sobre el funcionament dels cem • Dinamitzar aquesta estructura de participació educativa • Fomentar la participació de tots els sectors de la comunitat escolar • Incentivar la participació i el compromís de l’afiliació i la militància del STEPV-Iv • Assumir i fer realitat el repte de no deixar vacants els llocs que ens pertoquen com a sindicat majoritari en els cem • Instar als governs locals la constitució d’aquests òrgans de participació

Continguts
• Presentació de la Jornada • Salutació de l’alcalde o alcaldessa o regidor o regidora d’educació • Ponència breu sobre la importància de la participació • Breu presentació de la legislació sobre els cem • Taula redona i debat posterior sobre les experiències dels cem

Metodologia
• Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent. • Xerrades expositives de formació sobre temes específics i treball col•laboratiu al voltant dels mateixos temes en quant a la pràctica docent.

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.

Per a veure tot el calendari de les diferents jornades consulta l'enllaç

Horari d'atenció del tutor
Calendari de les jornades
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Cal seguir les instruccions de la jornada.

Per a veure tot el calendari de les diferents jornades consulta l'enllaç

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d’aquesta.Per a veure tot el calendari de les diferents jornades consulta l’enllaç

 

L’ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l’inici).

Una vegada iniciada l’activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Organització Educativa
Modalitat Presencial Lloc de realització Seus STEPV a València/ Castelló/Alacant  Horari Calendari de jornades
Normbre d'edicions 3 Màxim de participants 100 Mínim de participants 15 Total d'hores 10
Preu per a l'afiliació 0 Preu per a no afiliades 20

Curs finalitzat