Introducció a la pedagogia crítica

Data d'inici  12 / 03 / 2018 Data de finalització  30 / 04 / 2018 Professorat responsable  

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Adquirir destreses per a analitzar les propostes educatives des d’una perspectiva crítica. • Conèixer les principals corrents pedagògiques des de finals del segle XIX • Saber situar la praxis educativa a partir dels diferents paradigmes educatius. • Conèixer l’evolució paradigmàtica del fet educatiu i la seua adequació al model educatiu del segle XXI • Delimitar fins a quin punt una millora en la praxis educativa no està sempre lligada a una renovació Pedagògica.

Continguts
• Introducció a la filosofia educativa • Introducció a la història recent de l’educació • Revisió dels paradigmes educatius. • Adequació dels models educatius a la realitat que ens trobem a l’aula • Renovació versus Innovació

Metodologia
• Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent. • Activitats dirigides i avaluades telemàticament a través de la plataforma Moodle de l’Escola Sindical de Formació • Xerrades expositives de formació sobre temes específics i treball col•laboratiu al voltant dels mateixos temes en quant a la pràctica docent.

Criteris d'avaluació
Domini dels continguts desenvolupats al llarg del curs. Elaboració dels treballs que es proposen. Participar activament en als fòrums, activitats...

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica a nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Cal seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència Pedagògica
Modalitat En línia / Online Lloc de realització aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 85 Preu per a no afiliades 100

Curs finalitzat