Preparació per a les proves de certificació del València

Data d'inici  03 / 04 / 2018 Data de finalització  08 / 05 / 2018 Professorat responsable  Alejandro Lopez Sanchis

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Oferir un espai de pràctica i preparació de diferents proves de certificació de diferents organismes • Treballar les quatre competències lingüístiques per desenvolupar-les i assolir un vocabulari enriquit i divers. • Millorar els coneixements de les normes gramaticals, ortogràfiques i d’ús de la llengua per poder fer-ne una (auto)avaluació efectiva.

Continguts
• Funcions comunicatives (Descriptives, Narratives, Dialògiques…) • Estratègies comunicatives de planificació, execució i revisió de textos orals i escrits • Aspectes socioculturals i sociolingüístics (Llengües en contacte i Disglòssia) • Vocabulari d’àmbit quotidià • Estructures sintactico-discursives (Temps verbals, condicionals, dites…)

Metodologia
• Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent. • Xerrades expositives de formació sobre temes específics i treball col•laboratiu al voltant dels mateixos temes en quant a la pràctica docent.

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.

Horari d'atenció del tutor
Els dies i hores de les classes
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Cal seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència lingüística
Modalitat Presencial Lloc de realització Seu del STEPV a Castelló, C/ Marqués de Valverde, 8. C.P. 12003  Horari De 18:00 a 20:00 hores
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 85 Preu per a no afiliades 100