TIC: Sexting y Grooming, nous riscos per a menors.

Data d'inici  05 / 06 / 2018 Data de finalització  19 / 06 / 2018 Professorat responsable  Pau Gaspar Sempere

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Conèixer tècniques hacking i com previndre atacs. • Aprendre a detectar vulnerabilitats en Apps i Serveis web • Conèixer i detectar estratègies del groomer • Conèixer entorn i canals d'influència en menors • Conèixer què és el sexting i per què es dóna • Què fer en cas de sextorsió o filtracions de material íntim • Pautes i consells en tots els nivells.

Continguts
• BLOC I: Xarxes i hacking (Món digital actual, tècniques i eines hacking, vulnerabilitats en App’s, pautes de prevenció i detecció...) • BLOC II: Grooming (Què és, estratègies, prevenció, pautes de prevenció i detecció..) • BLOC III: Sexting (Què és i per què es dóna, hipersexualització, estat actual de les pràctiques, influències, violència masclista, pautes de prevenció i detecció) • Dinàmiques presencials. • Activitat formativa en línia en plataforma Moodle..

Metodologia
• Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent. • Activitats dirigides i avaluades telemàticament a través de la plataforma Moodle de l’Escola Sindical de Formació • Xerrades expositives de formació sobre temes específics i treball col•laboratiu al voltant dels mateixos temes en quant a la pràctica docent..

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures. Domini dels continguts desenvolupats al llarg del curs. Elaboració dels treballs que es proposen. Participar activament en als fòrums, activitats....

Horari d'atenció del tutor
Els dies i hores de les classes
Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència en noves tecnologies
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu del STEPV a València, C/ Juan de Mena, 18. C.P. 46008 i a l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari De 17:30 a 20:00 hores
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 10
Preu per a l'afiliació 0 Preu per a no afiliades 30