Tertúlies dialògiques

Data d'inici  25 / 03 / 2019 Data de finalització  22 / 04 / 2019 Professorat responsable  Manuela Monfort Barberà

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Conèixer els efectes de l’aprenentatge dialògic mitjançant l’ús de les tertúlies literàries dialògiques.
• Identificar les dificultats i els avantatges en el desenvolupament d’aquestes tertúlies.
• Reflexionar sobre els afectes que aquesta metodologia té a sobre del desenvolupament professional dels mestres i professores i professors.

Continguts
1. Identificació dels fonaments dels nous models d'educació literària i la rellevància que atorguen a la lectura com a fet social.
2. Reflexió sobre les diferents formes d'expressió.
3. Valoració dels comportaments altruistes i solidaris.
4. Asseveració que a través del diàleg es produeixen aprenentatges significatius i com es generen.
5. Experimentació amb les sensacions que es produeixen amb la lectura, i com expressar-les als altres és una interessant forma de construcció de comunitat.
6. Desenvolupament de la capacitat per sentir, pensar i ensenyar de manera creativa.

Metodologia
Reunions en sessió setmanal de tres hores.
Decidir un llibre conjuntament i el nombre de pàgines que es llegiran durant la setmana i es comentaran el proper dia.
Lectura de les pàgines acordades amb l'objectiu de dialogar sobre els continguts i els temes que se'n deriven, com què s’entén per democràcia, o posicionar-se davant els drets humans.

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
Assistència a les sessions
Participació en les activitats proposades
Assoliment de competències atenent als descriptors del MCERL
Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line

Horari d'atenció del tutor
Els dies presencials del taller
Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència discursiva
Modalitat Presencial Lloc de realització Seu del STEPV a Castelló, C/ Marqués de Valverde, 8. C.P. 12003  Horari De 17:30 a 20:30 hores
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 15
Preu per a l'afiliació 20 Preu per a no afiliades 50