Valencià, eina comunicativa

Data d'inici  22 / 05 / 2018 Data de finalització  28 / 06 / 2018 Professorat responsable  Vicent Garcia Martinez

Certificat per --


Objectius
L’objectiu és dotar els participants d’un ventall d’habilitats lingüístiques que els permeta comunicar-se amb un cert grau d’autonomia en àmbits públics i professionals (feina, oci, compres, relacions socials,) que requereixen cert domini de les habilitats orals i escrites.

Continguts
Els continguts del curs permetran desenvolupar les diferents habilitats lingüístiques i giren al voltant de 4 eixos: • Comunicació • Fonètica i ortografia • Gramàtica: morfologia i sintaxi • Lèxic

Metodologia
La metodologia segueix un enfocament comunicatiu de la llengua, per la qual cosa, és tracta d’un curs presencial de 2 hores setmanals, on es treballaran les diferents habilitats lingüístiques (compressió, expressió i interacció) d’una forma dinàmica, on la interacció serà l’eix vertebrador

Criteris d'avaluació
No hi han

Horari d'atenció del tutor
Els dies de classe de 17 a 19h
Equipament informàtic mínim
No cal

Coneixements previs
No és necessari

Comunicació amb el/la tutora
El dies de classe
Orientacions d'estudi
Seguir instruccions del curs que done el professor

Informació
L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència en L.E.
Modalitat Presencial Lloc de realització Seu Intersindical Valenciana Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12. C.P. 03005-Alacant  Horari De 17:00 a 19:00h
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 10 Total d'hores 30
Preu per a l'afiliació 0 Preu per a no afiliades 100