Contacta   amb   eTwinning

Data d'inici  31 / 05 / 2018 Data de finalització  06 / 06 / 2018 Professorat responsable  Maria José García García-Saavedra

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
OBJECTIUS: el professorat al finalitzar aquest curs de formació aconseguirà: 1. Familiaritzar-se amb el portal eTwinning: la seua història i impacte en la Unió Europea i països amics. 2. Conèixer i planificar un projecte eTwinning: Informació, objectius, procés de treball i resultats esperats. 3. Dissenyar projectes etwinning integrats en el currículum dels mòduls de Formació Professional susceptibles de ser impartits en anglés. 4. Organitzar activitats d’ensenyament i aprenentatge basat en projectes etwinning 5. Aplicar eTwinning en la docència dels seus mòduls de Formació Professional 6. Difondre els projectes eTwinning en xarxes socials educatives. 7. Utilitzar eTwinning com desenvolupament de la competència docent.
Continguts
CONTINGUTS: 1. Portal etwinning: registre, validació i edició del perfil docent. 2. Etwinning i eTwinning Plus 3. Escriptori d’eTwinning: eTwinning Live 4. Components d’eTwinning Live: Persones, Grups i Foros per a col·laborar. 5. Projectes eTwining: planificació, aprovació, característiques i espai virtual: Twinspace. 6. Twinspace: Pàgines i material 7. Twinspace: Foros i Esdeveniments en viu 8. Esdeveniments en eTwinning Live 9. Desenvolupament professional docent mitjançant eTwinning. 10. Competència digital docent i passaport digital docent mitjançant eTwining.
Metodologia
• Metodologia activa, participativa, pràctica, basada en dinàmiques de grup que estimulen l'assistent. • Acompanyada de l'ús de la plataforma moodle com a eina TIC amb recursos digitals per complir els objectius amb la plataforma eTwinning. • Xerrades expositives de formació sobre els temes específics i treball col·laboratiu al voltant dels mateixos temes en quant a la pràctica docent.
Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures. Domini dels continguts desenvolupats al llarg del curs. Elaboració dels treballs que es proposen. Participar activament en als fòrums, activitats en l’aula virtual
Horari d'atenció del tutor
El dies de la jornada i per aula virtual en horari vesprada
Equipament informàtic mínim
Ordinador personal i/o tablet per a les sessions presencials i de l'aula virtual
Coneixements previs
Informàtica a nivell d'usuari
Comunicació amb el/la tutora
El dies de la jornada i per mail al foro de l'aula virtual
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell noves tecnologies amb Europa Competències professionals
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Alacant 31/5/18 / Castelló 6/6/18 i a l'aula virtual de l'ESFMB, www.aulavirtual1.esfmb.org  Horari De 16 a 20h les sessions presencials
Normbre d'edicions 3 Màxim de participants 150 Mínim de participants 15 Total d'hores
Preu per a l'afiliació 0 Preu per a no afiliades 20

Curs finalitzat