Presència educativa espanyola en l’exterior

Data d'inici  26 / 01 / 2019 Data de finalització  09 / 03 / 2019 Professorat responsable  Pere Vilches i Robert Rey

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
- Donar a conèixer els diferents programes i tipus de serveis educatius que el Ministeri d'Educació oferta a l'exterior.
- Dotar el professorat dels coneixements necessaris, tant a nivell legislatiu, com d'organització de centre per poder optar als llocs docents corresponents als programes d'Acció Educativa en l'Exterior.
- Estudiar la legislació més significativa relacionada amb l'acció educativa a l'Exterior.
- Conèixer virtualment Conselleries serveis educatius a l'exterior i centres tant de titularitat espanyola com compartida.
- Analitzar les diferents proves utilitzades per a la selecció del professorat per tal d'abordar-les amb la millor preparació possible.
- Orientar sobre supòsits pràctics.
- Familiaritzar el professorat amb el currículum a l'AEE.
- Conèixer els tràmits a realitzar si s'aconsegueix una plaça a l'exterior.
- Experimentar la plataforma Moodle com a instrument de treball en línia útil per al desenvolupament de processos d'aprenentatge.

Continguts
1) Panoràmica general de l'Acció Educativa Espanyola a l'Exterior.
2) Legislació bàsica per a l'acció educativa a l'Exterior.
3) Programes més destacats. Visites virtuals:
- Agrupacions.
- Seccions.
- Centres a l'exterior.
- Escoles Europees.
- Professors visitants.
- Auxiliars de conversa.
- Institut Cervantes i Diplomatures Espanyol com a Llengua Estrangera. Cooperació educativa.
4) Xarxa d'oficines i altres a l'exterior. Visites virtuals:
- Conselleries, agregadories, assessories i adreces de programes.
- International Spanish Academies. Centres de recursos.
5) Convocatòries per a diferents programes i centres.
- Professorat funcionari
- Professorat interí
- Altres
- Requisits i barem.
- Proves: idioma, preguntes i supòsits pràctics.
6) El currículum en l'acció educativa a l'Exterior.
7) La Plataforma Moodle com a instrument didàctic en l'AEE.
8) Avaluació del curs i bibliografia.
9) Guia per al professorat a l'exterior.

Metodologia
- El curs es realitzarà de forma telemàtica amb tutories on-line durant tota la seva durada.
- Es realitzaran activitats pràctiques en totes les sessions formatives del curs.
- Els continguts s'organitzen per setmanes en què hi haurà:
- Documentació on es troben els continguts bàsics.
- Les tasques que ha de realitzar cada participant.
- Qüestionaris d'autoavaluació.
- Amb instruments com fòrums, xat i videoconferència es potenciarà la participació de participants i tutors.
- Els recursos es podran llegir en línia i descarregar a l'ordinador dels participants. Per pujar algunes tasques i participar en algunes activitats serà necessari estar en línia.

Criteris d'avaluació
Per a la superació de l'activitat i obtenir la certificació i el reconeixement corresponents, d'acord amb l'Ordre EDU / 2886/2011, de 20 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria, reconeixement, certificació i registre de les activitats de formació permanent del professorat, caldrà:
1.- La presentació de cada un dels treballs proposats en el termini previst i amb els mínims requerits en ells. La presentació serà telemàtica.
2.- La participació activa en fòrums i xat.
3.- Emplenament i enviament de qüestionari per a participants.
4.- Emplenament i enviament de qüestionari per a tutors i tutores.

Horari d'atenció del tutor
De dilluns a divendres de 18 h a 20 h.

Equipament informàtic mínim
Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet i/o tablet per les classes presencials.

Coneixements previs
Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competències d’exterior
Modalitat Semipresencial Lloc de realització Seu STEPV C/Juan de Mena, 18 i a l'aula virtual de l'ESFMB, aulavirtual.esfmb.org  Horari 26/1, 9/2 i 9/3 de 9 a 21h
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 50 Mínim de participants 15 Total d'hores 60
Preu per a l'afiliació 130 Preu per a no afiliades 180
Matricula't