Sabers de mestra

Data d'inici  16 / 02 / 2019 Data de finalització  16 / 02 / 2019 Professorat responsable  Josep Ramon Torres

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
Reflexionar sobre el bagatge educatiu de cadascun
Pensar les relacions entre femini sme i educació
Debatre sobre les relacions entre autoritat i autoritarisme
Veure de quina forma es planteja l’escola com a un espai de vida
Esbrinar les vies cap a la consecució d’un projecte comú de centres que vehicule les estratègies educatives

Continguts
9:00h : Acollida: Recepció dels participants. Entregba de materials.

9:30h a 11:00h Centres de cultura a partir de diferents propostes textuals. Cada grup compta amb dues persones encarregades de dinamitzar cada cercle. Els grups es reuneixen lliurement als espais del centre. La persones asistents al cercle aporten elements de reflexió. Qui ha de participar en el debat posterior recull el sentir general.
Els cin nuclis de reflexió resultat d'una enquesta entre uns 200 ensenyants, seran:
1. Patrimoni Pedagògic: Herència pedagògica a la qual no podem ni devem renunciar. (Dinamitza: M. Angeles Martinez i Manolo Cabanillas)
2. Educació i feminisme: La feminització dels centres educatius. (Dinamitza Wüin-Conxa Perez i Noemi Pérez)
3. L'escola espai de vida: El futur es construeix en el present. (Dinamitzen Empar Martell i Hermini Segarra)
4. El centre educatiu autònom: Fruit de la col·laboració amb la comunitat educativa. (Dinamitzen Ramon Torres i Ester Rincon)
5. La paraula com a instrument de canvi: La construcció del missatge transformador i els seus altaveus. (Dinamitzen Imma Castelló i Vicent Bataller)

11 a 12:00h Les persones relatores, aporten un resum del que s'ha tractat en els cercles i enceta el debat general. La resta de l'assistència pot intervenir per complementar, matisar, puntualitzar, etc. (Modera Albert Caturla)

14:00 a 16:00h Dinar de càtering.

16:00 a 18:00h Aportació d'experiències d'Educació Global: (Presenta i modera M. Guadalupe Palau)
1. La lluita popular de Per l'Horta, mobilització de la consciència ciutadana: Josep Gavaldà.
2. Els horts veïnals de Benimaclet, un espai de relacions i reivindicacions Àngles Martínez Bonafé
3. Sin comunidad no hay liberación: la experiencia del FACE, Festival Alternativo de creatividad y educación: Daragh McInerney
4. El projecte cultural Recreacas (reciclatge creatiu en Castelló): Empar Martell

18:30 a 19:00h Cloenda de la jornada.
Fidels a la seua tradició d'ajuntar l'útil amb l'agradable. La Federació de MRP realitzarà al llarg de la jornada Interludis lúdics i acabarem la jornada amb música.

20:00h Actuació d'Impresentables: grup de profes i mestres que es va formar i consolidar a les Escoles d'Estiu.
Una invitació a moure el cos i el cor.
Metodologia
La metodologia pretén ser altament participativa.
Es vol fugir de la conferència unívoca amb uns espais de debat reduït. Ans al contrari es vol que siguen els nuclis de debat els que marquen les pautes del que seran les intervencions dels experts.

Criteris d'avaluació
Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
Participació en les activitats proposades
Assoliment de competències atenent als descriptors del MCERL

Horari d'atenció del tutor
Els dies de la jornada.

Comunicació amb el/la tutora
Presencialment
Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència Pedagògica
Modalitat Presencial Lloc de realització IES Isabel de Villena, Carrer d'Isabel de Villena, 4, 46011 València  Horari De 9 a 19:00h
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 100 Mínim de participants 30 Total d'hores 8
Preu per a l'afiliació 0 Preu per a no afiliades 30€
Matricula't