Programar per construir pensament crític

Data d'inici  10 / 09 / 2018 Data de finalització  30 / 05 / 2019 Professorat responsable  Josep Ramon Torres

Certificat per Conselleria d'Educació


Horari d'atenció del tutor
Els dies presencials del taller.

Comunicació amb el/la tutora
Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu o inscrits en la borsa de treball d'aquesta.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Docents en general Competències professionals Competència Pedagògica
Modalitat En línia / Online Lloc de realització Seus STEPV en València  Horari Per determinar en cada sessió
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 20
Preu per a l'afiliació 20 Preu per a no afiliades 70