Eines digitals a l’escola infantil

Data d'inici  04 / 06 / 2019 Data de finalització  04 / 06 / 2019 Professorat responsable  Iris Carceller

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Conèixer diferents eines digitals
• Aplicar diferents metodologies dins de l’aula
• Conèixer programa específic per comunicar-se amb les famílies
• Treballar al núvol amb els alumnes
• Conèixer aplicacions per facilitar el treball a l’equip directiu

Continguts
• Classroom
• Gamificació
• Aplicacions realitat augmentada
• Stopmotion
• Aplicacions comunicació
• Aplicacions per fer horaris

Metodologia
• Metodologia participativa, cooperativa i col·laboradora.
• Agrupament grup menut (4 persones)

Criteris d'avaluació
• Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
• Assistència a les sessions.
• Participació en les activitats proposades pel professorat, ja siga presencial i/o en línia.
• Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line

Horari d'atenció del tutor
El dies de classe

Equipament informàtic mínim
Ordinador personal i/o tablet per a les sessions presencials i de l'aula virtual

Coneixements previs
Informàtica a nivell d'usuari

Comunicació amb el/la tutora
El dies de classe

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Educadors educació infantil Competències professionals Competència en TIC
Modalitat Presencial Lloc de realització Escola de València a determinar
 
Horari A determinar
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 8 h/edic
Preu per a l'afiliació gratuita Preu per a no afiliades 25 €
Matricula't