Funcions del Consell Escolar Municipal: Comissions d’Escolarització

Data d'inici  22 / 02 / 2019 Data de finalització  22 / 02 / 2019 Professorat responsable  Nuria López Primo

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
• Informar de quines funcions té un CEM. • Crear una consciència solidària en la distribució equitativa de l’alumnat d’una localitat entre TOTS els seus centres. • Saber com s’articula l’arranjament escolar del sistema educatiu i quina funció pot desenvolupar un CEM davant d’un arranjament injust o insolidari. • Explicar com s’escolaritza en una localitat a tots els xiquets i xiquetes. Processos en moments diferents. • Necessitat d’unes plantilles adequades per millorar la qualitat de l’ensenyament i quin paper desenvolupa el CEM.
Continguts
• Funcions d’un CEM. • Arranjament Escolar anual. • Comissió d’Escolarització. • Membres d’un CEM.
Metodologia
• Conferència. • Presentació de continguts. • Casos pràctics reals.
Criteris d'avaluació
• Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures. • Assistència a les sessions. • Participació en les activitats proposades pel professorat, ja siga presencial i/o en línia. • Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line
Equipament informàtic mínim
No es necessari

Comunicació amb el/la tutora
El dies de classe

Orientacions d'estudi
Seguir les instruccions del curs.

Informació
Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Àrea i nivell Tot el cos docent Competències professionals COMPETÈNCIA ADMINISTRATIVA
Modalitat Presencial Lloc de realització Seu STEPV a Alzira  Horari De 9 a 19h
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 30 Mínim de participants 15 Total d'hores 8 h/edic
Preu per a l'afiliació gratuita Preu per a no afiliades 25 €
Matricula't