Política social i Moviments socials


Solidaritat i pau

Solidaritat amb la CSI d’Astúries davant la situació que es viu a Vauste Xixón

Solidaritat amb la CSI d’Astúries davant la situació que es viu a Vauste Xixón

20 / 04 / 2019 | Intersindical

Solidaritat amb la CSI d’Astúries davant la situació que es viu a Vauste Xixón


Alternatives
Campanya per una Justícia Fiscal

19 / 04 / 2019 | Intersindical


Reclamacions per les retallades del novembre del 2012 a desembre del 2015

Notícies de la Intersindical

Ara treball, drets i igualtat
1r de maig

Ara treball, drets i igualtat

15 / 04 / 2019