Mesa general de la Funció Pública

Intersindical per la gestió pública de les contingències professionals del personal de Generalitat

El Sindicat exigeix la reversió d’aquestes prestacions al sistema públic al sí de la Comissió per l’avaluació de les prestacions assumides per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (COMUT).

08 / 11 / 2017 | Intersindical

Des de final de 2013, les prestacions derivades dels accidents de treball i de les malalties professionals que pateixen els treballadors i treballadores de la Generalitat estan gestionades per mútues d’accidents de treball. Va ser una decisió unilateral del govern anterior del Partit Popular, no negociada amb els representants sindicals i rebutjada per aquests de forma unànime.

Aquest testimoni de malestar va estar recollit per la Consellera de Justícia, Gabriela Bravo, quan va manifestar públicament, que anava a procedir a la reversió de la gestió de les contingències professionals que assumien les mútues. Un compromís que es va plasmar amb la constitució de la COMUT, on el relat inequívoc sobre la reversió, es va transformar, com el seu nom indica, en una mena de comissió tècnica d’avaluació de la gestió de les mútues.

Amb aquesta nova orientació la COMUT ha realitzat cinc sessions en què les mútues han tingut ocasió d’exposar el seus arguments, s’ha realitzat una enquesta entre el personal de la Generalitat que ha estat usuari dels serveis de les mútues i tant les Conselleries afectades com les organitzacions sindicals han exposat els seus punts de vista. Ara, finalitzats els treballs tècnics, és l’hora de les conclusions i de l’informe definitiu que, com bé diu la Resolució de constitució de la Comissió, no serà vinculant.

Per a Intersindical Valenciana, en primer lloc cal definir el model conceptual en el qual s’enquadren les prestacions per accidents de treball i malalties professionals en relació amb el personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat: entenem l’atenció a la salut des d’una concepció integral, que ha de ser prestada en la seua totalitat i de forma coordinada per un únic agent prestador de serveis. Aquesta tasca correspon als equips d’Atenció Primària en col·laboració amb els altres nivells assistencials del sistema valencià de salut; per tant, des d’aquesta concepció, és inadmissible la segregació d’una parcel·la, els accidents laborals i les malalties professionals, del seu àmbit d’actuació.

Per altra banda, també entenen la salut com un dret constitucional de caire prestacional, que ha d’estar garantit pels poders públics mitjançant els serveis públics de gestió directa. Raó més que suficient per rebutjar la privatització o l’externalització de la gestió i atenció dels accidents laborals i malalties professional a entitats de naturalesa privada, encara que ho siguen sense ànim de lucre.

A més i entrant ja en matèria dels treballs específics de la Comissió, considerem que no ha quedat acreditada una millora de l’estat de salut del col·lectiu de treballadors i treballadores públics, al mateix temps que es fa evident la descoordinació entre les mútues i els serveis de prevenció de riscos laborals pel que fa a la vessant assistencial preventiva. No podem oblidar que no es tracta simplement d’atendre els casos d’accidents laborals i de malalties professionals, sinó que la millor atenció que es pot prestar en aquest supòsits és la d’evitar que es produïsquen.

L’enquesta realitzada no és representativa per la manca de participació i, per tant, no aporta informació sobre el grau de satisfacció dels usuaris i usuàries, com tampoc s’han aportat dades comparatives sobre la duració del processos patològics i, en conseqüència, qualsevol opinió sobre la major eficiència de l’activitat assistencial de les mútues entra en el terreny de la subjectivitat. En qualsevol cas, esgrimir les mancances del sistema sanitari públic per justificar la continuïtat de l’activitat de les mútues és un argument feble, doncs la solució no passa per externalitzar l’atenció, sinó per reforçar les polítiques en matèria d’inversions i de personal, per garantir una atenció adequada.

Per últim, i des del punt de vista econòmic, sí que considerem que ha quedat acreditat, per l’Administració mateix, que la baixa incidència d’accidents laborals i malalties professionals en aquest àmbit, posa en evidència una sobrevaloració dels fons destinats a les mútues i que al sector on major percentatge d’accidents laborals es dóna, el sanitari, en primera instància, són atesos pel mateix sistema sanitari, sense que posteriorment es procedisca de forma regular a la facturació a tercers. Dues informacions de les quals es desprén que, la gestió directa del servei serà, sense cap mena de dubte, més rendible, doncs s’evitaran pèrdues i l’excedent revertirà al mateix sistema públic.

Per totes les consideracions fetes prèviament, Intersindical Valencia conclou al seu informe que, de forma indubitable, no considerem oportuna la renovació de la concessió de la gestió i l’atenció de les contingències professionals de la Seguretat Social a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals dels empleats i empleades públic de la Generalitat i sí optem per la reversió del servei al sistema públic.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.