Generalitat

Sobre la carrera professional del personal interí

El Tribunal Suprem ha ratificat la decisió del TSJCV pel qual el personal interí ha de cobrar la carrera professional.

16 / 03 / 2017 | Intersindical

La sentència 402/2017 de la Sala del Contenciós Administratiu Secció Quarta del Tribunal Suprem (TS) ha fallat en contra del recurs de la Generalitat Valenciana contra la sentència dictada en el recurs 66/2015 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que anul·lava els articles 1,3,5,7 i 18, les disposicions addicionals 1ª i 2ª i la disposició transitòria 3ª del Decret 186/2014.

El decret 186/2014 impedia que el personal interí de l’Administració del Consell poguera cobrar la carrera professional. Un decret que només va qüestionar STAS – Intersindical Valenciana ja que no estava d’acord amb els terminis i les exclusions de determinats col·lectius de personal. La resta de sindicats van manifestar la seua conformitat amb el text que va presentar el Consell de la Generalitat Valenciana, en aquell moment en mans del Partit Popular. És curiós que sindicats que van avalar amb la seua signatura la política de personal de la Conselleria d’Administracions Públiques de la Generalitat quan governava el PP vulguen ara atribuir-se una sentència contrària al que ells van signar. A més, cal dir que IGEVA formava part de la Intersindical Valenciana en el moment de la negociació i de la presentació del recurs.

En aquell context, Intersindical no va signar l’acord de suport al decret de carrera professional i va anunciar que anava a recórrer davant els tribunals el Decret que la regula. A més, Intersindical Valenciana va dir que la decisió d’excloure el personal interí i el personal temporal era una errada greu i un afront a qui representa més del 30% de la plantilla. Una errada greu, perquè els tribunals acabarien condemnant la Generalitat a incloure’l, ja que hi ha normativa europea, ratificada per sentències del Tribunal Suprem, que obliga a tractar aquest personal igual que al fix, excepte en allò que siga intrínsec de la seua condició de personal no fix. I així ha passat, primer el TSJ-CV i després el TS han dictat sentències contràries al Decret que regula la carrera professional.

També hem d’afegir que els nostres serveis jurídics tenen desenes de recursos paralitzats a expenses de la sentència del TS. Uns recursos que s’activaran d’immediat per acabar amb l’exclusió del personal interí de la carrera professional.

El proper dimarts 21 de març està convocada una Mesa Sectorial de la Funció Pública en què el Sindicat proposarà que es tracte aquest assumpte en la línia de modificar el Decret 186/2014 per tal de donar compliment a la sentència i evitar, així, cap discriminació per al personal interí i per al personal de carrera que hi ha promocionat, essent els efectes econòmics i administratius des de l’1 de gener de 2015. És a dir, el Sindicat espera que la Conselleria d’Administracions Públiques acate i complisca la sentència immediatament per a reparar els drets del seu personal.

Per altra part, davant les diverses informacions que circulen pels mitjans de comunicació i les xarxes socials, Intersindical Valenciana vol aclarir que aquesta sentència no té efectes per al personal docent depenent de la Conselleria d’Educació ja que no està contemplat en el Decret 186/2014.

El Decret 99/2014 és el que regula els sexennis del professorat valencià. Un Decret que tampoc va ser subscrit per STEPV – Intersindical Valenciana en excloure el professorat interí del dret al cobrament d’aquest complement de formació. El Decret va ser pactat per la Conselleria d’Educació, governada pel PP, amb la resta sindicats amb una única veu crítica, la de l’STEPV, el qual va recórrer el Decret 99/2014. Un recurs que va estimar el TSJ-CV en 2016 donant-nos la raó apel·lant al principi de no discriminació pel tipus de nomenament. En aquest cas va ser una sentència a un recurs del Sindicat contra el Decret que reforçava les sentències que molts professors i professores interines havien guanyat. Hem de dir que cap altre sindicat va recórrer el Decret i que, a més, van fer campanya contra nosaltres per haver-ho fet. El Sindicat ha demanat a la Conselleria d’Educació que complisca la sentència modificant el Decret 99/2014. Una negociació que es va fer el passat 19 de gener de 2017.

D’altra banda, pel que fa al personal estatutari, depenent de la Conselleria de Sanitat, hi ha multitud de demandes paralitzades als tribunals a l’espera del pronunciament del TS respecte del recurs que ara ha estat resolt definitivament. Per tant, en aquest punt s’ha d’obrir un procés de negociació, que, ja va estar ordenat en el seu dia, per una resolució de les Corts Valencianes, en la qual s’indica que s’ha de fer extensiva la carrera professional o el desenvolupament professional a tot el personal interí que reunisca els mateixos requisits que el personal fix sense excepció

Per tant, com es pot veure, els processos que afecten al personal interí són diversos en funció de la normativa legal que regula les seues condicions de treball. Les generalitzacions fetes a partir de les lectures dels titulars sense una base fonamentada no generen més que angoixa i ansietat en un col·lectiu que pateix una situació de temporalitat i d’inestabilitat important.

Per això, des de la Intersindical Valenciana critiquem a aquelles organitzacions que llancen missatges sense rigor ni fonaments quan el que cal és fer una anàlisi serena i fonamentada de la situació i de les vies per acabar amb les discriminacions i avançar envers l’estabilitat, la consolidació i l’accés a la funció pública del col·lectiu en tots els sectors de les Administracions Públiques. El nostre sindicat està treballant, amb diligència i discreció, per a aconseguir-ho.

 Comentaris
Florencia salad
17 / 03 / 2017 - 10:32

Me parece muy bien que los interinos vayan a cobrar la carrera profesional ya era hora que algún sindicato nos defendiera muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho para conseguirlo.


Emili Font Llopis
17 / 03 / 2017 - 16:32

I qué fem del personal funcionari en pràctiques? Per què aquest col.lectiu, després d’aprovar opossicions, ha de perdre el dret a cobrar els compmements salarials com els trienis o sexenis? Per què hem de tindre menys sou els qui aproven opossicions justes i obertes que els professionals interins? I per què cap sindicat es movilitza davant aquest greuge?


Eduardo Ballester
18 / 03 / 2017 - 19:27

Es la primera vez que veo que alguien saca el tema de los funcionarios en prácticas. Es justo reclamar trienios y sexenios para este colectivo. Cuál es la opinión de Stepv al respecto? O sólamente trabajáis por y para los interinos?


Sonia
19 / 03 / 2017 - 11:04

Muchas grcias por luchar por los interinos. Es muy duro ir de aquí para allá, adaptarse cada curso a un lugar nuevo, o hacer varias sustituciones el mismo curso. No saber que te vas a encontar, y nunca poder tener una continuidad con los alumnos. Seria muy gratificante y enriquecedor(tanto para alumnos como profesores) poder estar, al menos, dos cursos escolares en el mismo centro. Tener los mismos alumnos que has llegado a comocer el primer curso, permite apreciar como van evolucionando.


Eduardo Ballester
19 / 03 / 2017 - 13:38

Lo que es duro es pasarse meses estudiando y trabajando, aprobar oposiciones, que te quiten los trienios y sexenios y que te manden muy lejos de tu hogar mientras funcionarios interinos que nunca han aprobado oposiciones trabajan a 10 minutos de tu casa cobrando más que tu. Exijo a Stepv que se pronúncie sobre el agravio salarial al que se ven sometidos los funcionarios en prácticas. Y que exija a la administración el fin de ese agravio con la misma intensidad y determinación con la que pide convertir al interino en funcionario de carrera sin pasar por oposiciones justas, libres, abiertas y transparentes.


Marc Candela
19 / 03 / 2017 - 14:28

Sobre les retribucions del funcionariat en pràctiques, s’ha demanat a la Conselleria d’Educació que puguen optar a cobrar els sexennis en la negociació del nou decret. Tanmateix és un tema de regulació estatal que impedeix el cobrament dels sexennis.
A partir d’ací una reflexió: en els temes de competència autonòmica STEPV ha aconseguit millores. La Conselleria d’Educació té competències plenes en la regulació de les condicions laborals del professorat interí, especialment quant a l’ordenació i gestió de les borses de treball, però també en altres aspectes. Els sexennis són també regulació autonòmica (hi ha comunitats autònomes que no tenen sexennis) i STEPV ha aconseguit millores en la Mesa Sectorial d’Educació al País Valencià. També millores retributives, com l’accés del professorat interí als sexennis, gràcies a la sentència guanyada per STEPV.
En l’àmbit estatal no passa el mateix, d’una banda perquè les normes que tenen rang de llei són competència del congrés dels diputats i del senat. I d’altra banda, perquè no estem presents en la mesa estatal de negociació de la funció pública on es tracten les retribucions dels empleats públics. Estan CCOO, UGT i CSIF.
Per tant, on està present STEPV es milloren les condicions laborals del professorat en allò que l’administració valenciana és competent.
I una segona reflexió: STEPV està per millorar les condicions laborals de tots els col·lectius de docents. No estem per crear divisions, tot el contrari, perquè no interessa a la qualitat del sistema educatiu establir diferències entre col·lectius, tot el contrari.
Per això, una de les reivindicacions de la vaga del passat 9 de març era l’exigència de negociar el pacte educatiu i la possible llei que en sorgisca d’eixe pacte social. Això serà garantia que defensarem les condicions laborals i retributives de tot el professorat. Si no hi intervé la comunitat educativa en eixa negociació serà complicat que arriben les nostres reivindicacions.
Marc Candela, coordinador d’acció sindical de STEPV


Eduardo Ballester
20 / 03 / 2017 - 8:42

Querido Marc,

Gracias por tu reflexión, pero creo que estás equivocado. Ninguna normativa estatal impide el cobro de trienios y sexenios de funcionarios en prácticas. La ley de retribución de la función pública del 86, modificada en 2010 recoge de hecho el derecho de este colectivo a cobrar ese complemento (aunque se refiera al personal adscrito a la administración estatal). De hecho, tras varias sentencias y procesos judiciales, en varias autonomias se reconoce ya este derecho de oficio. Perder 50, 300, 500 o 600 euros al mes de manera flagrantemente injusta no es agradable. Espero que reviséis bien vuestra información al respecto y actuéis en consecuencia con la misma fuerza revindicativa con la que afrontáis otras cuestiones. Gracias.


Marc Candela
20 / 03 / 2017 - 10:27

En la normativa que cites es parla dels complements retributius, és a dir, del complement específic, de destí. Els sexennis són un complement vinculat a la formació autonòmic.
De tota manera revisarem el que comentes per si podem pressionar perquè s’acabe amb aquest greuge comparatiu.
Salut i gràcies per les aportacions
Marc Candela


Eduardo Ballester
20 / 03 / 2017 - 11:40

Estimado Marc,

No es mi intención discutir ni polemizar. Pero esa ley dice, literalmente, que los funcionarios en prácticas percibirán las cantidades relativas a los trienios que pudieran tener reconocidos. Y más aún, si en el caso de los sexenios las competencias son de la administración autonómica, no entiendo como aquellos que ya los teníamos reconocidos por ser funcionarios de carrera de otro cuerpo, los perdemos al volver a estar en prácticas tras superar un proceso selectivo a un cuerpo superior. Es incongruente e injusto. Y a nadie parece importarle…somos lo último de lo último. Gracias en todo caso. Un saludo y Salut!


sonia
20 / 03 / 2017 - 19:49

Eduardo sobre lo que comentas de estudiar y trabajar, yo he aprobado la oposición varias veces, una de ellas con nota final 7,57, y sin plaza. He trabajado fuera de casa 6 años, Cataluña, Baleares, y simepre con incertidumbre en el trabajo, la mayoria sin cobrar vacaciones. Espero que pienses antes lo que dices respecto de los interinos. Es muy duro, el cambiar cada año, y no saber si vas a trabajar, donde, que horario te vas a encontar,  después de haber estudiado muchisimas horas. Con el añadido que muchos nos consideran menos válidos por no tener la plaza.El comentari no està disponible a l'entrada d'aquest canal.
  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.