No a la reforma de l'administració local

MÉS PRECARITZACIÓ · MÉS ATUR · MÉS PRIVATITZACIÓ · MÉS MISÈRIA · MÉS CENTRALITZACIÓ · MENYS RECURSOS · MENYS SERVEIS PÚBLICS ·

Taula redona: La contrareforma de l'administració local

Dijous 12 de desembre 18 h

Més informació

EL PROJECTE DE REFORMA DE LA LLEI DE BASES DE RÈGIM LOCAL

1. L’objectiu del govern

El govern, amb el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, pretén portar a la pràctica l’aplicació de les seues polítiques neoliberals en l’àmbit de l’administració local, per reduir al màxim les competències municipals i la prestació de serveis públics.

2. Com pot aconseguir-ho

El projecte de llei, s’estructura quatre grans objectius:

3. STAS–Iv considera que el govern hauria de...

4. Conseqüències de l’aplicació

4. Conclusions

STAS – Intersindical Valenciana rebutja el projecte, atés que considera que...

Si aquest projecte prospera, recomanem, allà on es puga, establir acords de concertació amb les comunitats autònomes, a fi de preservar l’ocupació i la qualitat dels serveis públics en les entitats locals.