Salut Laboral

Intersindical exigeix a Educació el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

La Conselleria d’Educació no ha adjudicat destí en Comissió de Serveis a un professor de secundària, funcionari de carrera, “per competitivitat”, malgrat l’informe realitzat pel metge de treball de l’INVASSAT, que proposava el canvi de Centre per causes psicosocials.

01 / 08 / 2017 | Intersindical

L’informe mèdic es va presentar, d’ofici, a la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i es va incorporar a la seua sol·licitud d’un lloc de treball en Comissió de Serveis com a professor d’Ensenyament Secundari, segons la Resolució de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent. Malgrat l’informe, no se li va concedir cap Centre en Comissió de Serveis, segons s’indicava en l’Annex V, “per competitivitat”, tot i quedar disponibles places sol·licitades pel docent a menys de 40 km del seu domicili familiar.

El 20 de juliol va presentar una queixa sense rebre resposta, per la qual cosa es va tornar a sol·licitar l’adjudicació de Centre en Comissió de Serveis per causa psicosocial a la Subdirecció General de Personal Docent, per una delegada de Prevenció del STEPV-IV i per l’interessat.
Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació, com a qualsevol empresa, que aplique les mesures procedents sobre canvi i modificació de lloc de treball. Aquest fet suposa un incompliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals que disposa el següent: “Article 25. Protecció de treballadors i treballadores especialment sensibles a determinats riscos. 1. L’empresari garantirà de manera específica la protecció dels treballadors i treballadores que, (…), siguen especialment sensibles als riscos derivats del treball. A tal fi, haurà de tenir en compte aquests aspectes en les avaluacions dels riscos i, en funció d’aquestes, adoptarà les mesures preventives i de protecció necessàries. Els treballadors no seran emprats en aquells llocs de treball en els quals, (…), puguen ells, els altres treballadors o altres persones relacionades amb l’empresa posar-se en situació de perill (…) es troben manifestament en estats o situacions transitòries que no responguen a les exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball”.
Demanem a la Conselleria d’Educació que es prenga de debò la Prevenció, que evite posar en risc la seguretat i la salut de les treballadores i dels treballadors, que rectifique i duga a terme les propostes dels metges de treball, perquè la salut laboral és molt important, és la salut de les persones que treballen, i amb la salut no es juga.
Amb la salut laboral no es juga!
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.