Política social i Moviments socials


Solidaritat i pau

Solidaritat amb la CSI d’Astúries davant la situació que es viu a Vauste Xixón

Solidaritat amb la CSI d’Astúries davant la situació que es viu a Vauste Xixón

20 / 04 / 2019 | Intersindical

Solidaritat amb la CSI d’Astúries davant la situació que es viu a Vauste Xixón


43 anys de la RASD: Construcció de l’Estat Sahrauí
Moviments socials
43 anys de la RASD: Construcció de l’Estat Sahrauí

14 / 02 / 2019 | Intersindical

Intersindical, amb l’Estratègia per a persones en risc de discriminació
Intersindical Inclusiva
Intersindical, amb l’Estratègia per a persones en risc de discriminació

07 / 02 / 2019 | Intersindical


Reclamacions per les retallades del novembre del 2012 a desembre del 2015

Notícies de la Intersindical

Ara treball, drets i igualtat
1r de maig

Ara treball, drets i igualtat

15 / 04 / 2019