DESPRÉS DEL VIII CONGRÉS, 
CONTINUEM AVANÇANT  
   

Informe del Secretariat Nacional davant el VIII Congrés 

  

El passat dissabte, 30 de juny de 2001, s'ha celebrat el VlII Congrés del STEPV-Iv, a l'IES Benlliure de València. En aquest Congrés han participat
130 congressistes dels diferents sectors i comarques valencianes.

En el Congrés s'ha decidit que els actuals sectors que composen el sindicat: Ensenyament, Administració Pública, Salut i altres, passen a constituir-se en sindicats sobirans per haver assolit un grau suficient d'autonomia. Els actuals sectors que composen l'organització tenen una suficient autonomia política i sindical en els àmbits on estan presents per poder constituir els sindicats sectorials. És per aquest motiu que s'ha decidit constituir sindicats sectorials:

el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Administració Pública Valenciana-Intersindical Valenciana (STAPV-Iv)

el Sindicat de Treballadores i Treballadores de la Salut del País Valencià-Intersindical Valenciana (STSPV-IV)

el Sindicat de Treballadors i Treballadores del País Valencia-Intersindical Valenciana (STPV-Iv)

També es manté al sector de l'ensenyament el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencia-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv).

Per altra part, els nous sindicats han decidit mantindre uns vincles orgànics mitjançant una Federació de Sindicats, en la línia de aprofondir en la creació d'una nova organització sindical de caire confederal, la Intersindical Valenciana. Aquesta nova organització reunirà sindicats presents als diferents sectors productius valencians, com ara el STA-Iv, amb representació al sector de l'Adminsitració Local i el PUT, amb implantació a la FORD i al sector del metall, a la tardor del 2001, que tinguen les mateixes característiques: progressisme, solidaritat, autonomia, participació dels afiliats i les afiliades i dels treballadors i les treballadores en la política sindical, així com la seua vocació de sindicat d'àmbit valencià. 

El sindicats resultants d'aquest Congrés tenen com a finalitat la defensa dels interessos de les treballadores i treballadors, la lluita per la millora de les seues condicions de vida i de treball, així com la seua dignificació social. A més a més, aposten per la desaparició de qualsevol tipus de discriminació social, ideològica i de sexe.

Aposten, decididament pels serveis públics i lluiten en contra de la seua privatització, entre les seues línies programàtiques està la defensa d'un model escola pública popular i valenciana, una Adminstració Pública Valenciana i una Administració de Justícia arrelades a la realitat social i territorial del País Valencià, també es reivindica una Sanitat Pública Valenciana.

El Congrés ha aprovat l'informe del Secretariat Nacional amb tan sols  dues abtencions i ha triat un Secretariat Federal continuïsta amb la inclusió del dirigent històric de l'organització Albert Sansano.

També ha aprovat establir relacions estables amb els sindicats de classe dels territoris de parla catalana i ha apostat per la normalització de la nostra llengua, així com per el seu ús i ensenyament.

En sintesi, les ponències i estatuts aprovats serviran perquè l'actual STEPV-Iv es tranforme i es convertesca en nous sindicats autònoms (STAPV-Iv, STSPV-Iv, STPV-Iv i STEPV-Iv) que aspiren a conformar en el futur una nova alternativa als sindicals tradicionals al País Valencià.

Aquest camí està obert a totes aquelles organitzacions sindicals que es vulguen sumar al projecte de la Intersindical Valenciana.

València, 30 de juny de 2001

   

INFORME DEL SECRETARIAT NACIONAL

DAVANT EL VIII CONGRÉS EXTRAORDINARI DE L'STEPV-Iv

 

Benvolgudes companyes, Benvolguts companys,

Ens trobem dos anys després del VII Congrés de l'STEPV-Iv, celebrat a la mateixa ciutat de València on ens trobem hui reunits. Aquell congrés és una referència obligada en els treballs que hui durem a terme. Ho és, fonamentalment, perquè el de hui és una conseqüència lògica de les resolucions aprovades en el VII Congrés. D'alguna forma, podríem dir que n'és una continuació.

Per al Secretariat Nacional de l'STEPV-Iv, aquesta i no altra ha de ser la visió que totes i tots els delegats ací reunits haurien de tindre present durant tota la jornada. Hem d'acabar la feina iniciada en el VII Congrés, alhora que cumplim el manament que entre tots i totes ens donarem.

El VII Congrés aprovà que els sectors del sindicat que es definien en aquell moment -Ensenyament, Administració Pública, Salut i altres-, passarien a constituir-se en sindicats sobirans quan assoliren un grau suficient d'autonomia i, alhora, fos convenient per a la bona marxa del nostre projecte sindical. En tot cas, però, s'havia de produir durant el període anterior a la celebració del següent congrés ordinari, previst per l'estiu de 2003.

Per a d'això, el propi Congrés ens mostrava el camí: la constitució dels sectors i l'elecció del secretariats nacionals respectius. No cal dir que el sector d'Ensenyament no necesitava de cap rodatge per al seu funcionament autònom, mentre que sí el necesitaven els altres dos sectors. Doncs bé, dos anys després de constituïts, l'experiència és suficientment satisfactòria com per a considerar que ambdós sectors tenen un grau suficient d'autonomia política i sindical, i que, mitjançant l'acció sindical desplegada en els àmbits on estan presents, han aconseguit un grau suficient de solidesa com per a poder-se presentar amb cara i ulls, amb trets propis com a sindicats sectorials, sempre dins del projecte comú que compartim.

Aquestes circumstàncies van fer que el Secretariat Nacional considerara arribat el moment oportú a principis d'enguany i, així, va proposar al Consell Nacional celebrat a Pedreguer la convocatòria d'aquest congrés extrordinari, al qual, no obstant, s'ha preferit numerar en ordre correlatiu amb el número VIII.

Clarament destinat, per tant, a preparar la nostra organització per a l'esdevenidor, assistirem -ja que no hi ha esmenes en contra- a l'aparició de dos nous sindicats, el d'Administració Pública i el de Salut, així com a la redefinició de l'STEPV-Iv, que torna a ser principalment un sindicat de l'ensenyament. Això suposarà també que l'afiliació dels sectors respectius deixarà l'STEPV i passaran a engrossar les files dels nous sindicats. Però no estarem allunyats més enllà de l'hora de dinar: aquesta vesprada tancarem el cercle i es constituirà la Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores del País Valencià-Intersindical Valenciana, que reunirà tots tres sindicats, a més del STPV-Iv, sigles que mantenim per a la creació de nous sectors o àmbits diferents, i que, formalment, també passa a formar part de la Federació.

D'altra banda, les relacions amb altres sindicats d'àmbit valencià han continuat al llarg d'aquests dos anys. El Secretariat Nacional ha mantingut reunions amb alguns d'ells, i en el cas del Sindicat de Treballadors de l'Administració-Intersindical Valenciana (STA-Iv), les reunions han esdevingut periòdiques i tots dos sindicats hem nomenat una comissió de coordinació. Ambdós sindicats hem participat junts de les mobilitzacions en l'àmbit dels serveis públics celebrades des de la tardor de l'any passat, i hem continuat la col·laboració iniciada en alguns ajuntaments entre afiliats d'ambdues organitzacions.

Cal destacar també la Plataforma Unitària de Treballadors Intersindical Valenciana (PUT), sindicat amb el qual -a més de amb l'STA-Iv- celebràrem les manifestacions del Primer de Maig i que companys del PUT-Iv ens acompanyaren a la manifestació del passat diumenge a Barcelona, amb motiu de la contraconferència a la reunió prevista del Banc Mundial.

L'aprofundiment d'aquestes relacions, per bé que aquestes s'hagen produït bàsicament entre les direccions dels sindicats, conduïa necessàriament a plantejar-se si havia arribat el moment de convergir orgànicament al si d'una organització comuna. Aquesta possibilitat havia estat ja teoritzada pel nostre sindicat, i va ser aprovada en els Congressos de Morella de 1995 i de València de 1999. El nostre sindicat va apostar per la futura constitució d'una organització de caire confederal, que reunira sindicats presents als diferents sectors productius valencians, sempre que reuniren les mateixes característiques bàsiques que el nostre: progressisme, solidaritat, participació dels afiliats i les afiliades i dels treballadors i les treballadores en la política sindical, així com la seua vocació de sindicat d'àmbit valencià. Anomenàrem a aquell projecte Intersindical Valenciana i l'afegirem al nostre nom, cosa que posteriorment també va fer l'STA.

En conseqüència, cal que la nostra organització puga decidir si creu arribat el moment d'avançar més enllà del pas que donem hui. Per això, el Secretariat Nacional presenta una proposta de resolució que mandata la realització de les passes oportunes per a la constitució de la Intersindical Valenciana entre aquells sindicats que estiguen disposats a convergir, assegurant, alhora, que es fa amb suficient previsió per a que l'afiliació puga debatre a fons aquesta decisió.

Tenim altres condicionants. Les eleccions sindicals marquen a la nostra organització una fita important per a la definició dels mitjans amb els que comptem per a dur endavant el nostre projecte. Hem d'arribar al proper període electoral, que s'iniciarà en setembre de 2002, amb una decisió clara de com ens hem de presentar, quin projecte representem. Podem decidir de presentar l'actual, la realitat de l'STEPV-Iv, que cova al seu si l'embrió d'una futura organització indefinida en el temps. Però la proposta que que avui us fem és elegir el de la Intersindical Valenciana, un projecte fidel a la nostra història i als nostres principis però projectat cap endavant, en el futur i pel que fa a l'extensió en els diferents àmbits productius.

En definitiva, amb el congrés de hui volem donar una passa endavant, una sola passa, però ferma, sòlida, sense marxa enrrere. Amb el VIII Congrés de l'STEPV-Iv i amb el Congrés Constituent de la federació d'STPV-Iv, LA INTERSINDICAL AVANÇA.

València, 30 de juny de 2001

 

     anar a la pàgina intersindical / ensenyament / sanitat / serveis públics