És la regulació de la
jornada continuada
una reivindicació
de l’ensenyament secundari? 

 

La normativa que regula l’horari és obsoleta i cal que s’acople a les característiques socials del segle XXI, així com als diferents ensenyaments.
Generalment es considera que la regulació de models diferents a la jornada partida és “només una cosa de les escoles d’infantil i primària”.
Tanmateix, la normativa és clara, també per a la secundària obligatòria: “períodes lectius, distribuïts de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores”.
Qualsevol horari que s’aparte de la norma general ha de disposar d’una autorització de l’administració.
Que ningú no s’enganye, la regulació és necessària per a tots els centres. 

 

 

 

tornar a l'index