2009 / 2010

 

la pàgina dels concursos de trasllats

Tota la informació en aquesta pàgina

Actualitzada a 05-05-10

Altres notícies del concurs: STEPV reclama que es publiquen totes les vacants en el concurs de trasllats
INSPECCIÓ EDUCATIVA

   El que cal saber sobre el concurs de trasllats


 

Cos de mestres

Cossos de Secundària


RESOLUCIÓ, per la qual s'aproven
les adjudicacions definitives
(document complet)

documents parcials: resolució
destinacions adjudicades per puntuació
excloses / sense peticions / renuncia

Consulta destinacions en pàgina de Conselleria

Pagina de concusos de Conselleria


RESOLUCIÓ que modifica parcialment la Resolució de 25 febrer de 2010, que determina el nombre de places i fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2009/2010, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants (DOCV 23/04/10)

CODIS DE LES VACANTS


 Resolució provisional
llistat alfabètic  /  sense peticions  /  exclosos
Pàgina de Conselleria: CGT de Mestres per DNI
desistiments fins 11/03/10    Model de renúncia:


 Vacants del concurs (DOCV 04/03/10)


Baremació DEFINITIVA
Consulta per DNI
Llistats  apartat 6 (general) / apartat 5 / exclosos //
Concursants que no continuen en el procés


Baremació provisional
Consulta per DNI
Llistats  apartat 6 (general) / apartat 5 / exclosos

Model de Reclamació
Termini de set dies hàbils per a reclamacions el qual finalitzarà:
Castelló i Alacant: 27 de gener del 2010 (inclusivament). València: 28 de gener del 2010 (inclusivament).
Es recomana que presenten les dites reclamacions en les direccions territorials d'educació.


 Assemblees concurs SEGONA FASE


Presentació de sol.licituds

GUIA ELABORADA PER STEPV

ATENCIÓ CANVIS Des de les 00:00 hores del dia 26 de gener del 2010 fins a les 23:59 hores de l' 1 de febrer del 2010, estant tancat el servei d'atenció a l'usuari els dies 30 i 31 de gener.
La sol·licitud telemàtica es presentarà a través dels enllaços corresponents de la pàgina d'internet de la Conselleria d'Educació, Direcció General de Personal. (www.edu.gva.es).
Recordeu que les peticions es fan telemàticament i que amb l'objectiu de facilitar la vostra participació al CGT el STEPV ha convocat les següents assemblees informatives.

 GUIA ELABORADA PER CONSELLERIA

Informacions pàgina de Conselleria


Nomenament comissions de valoració


Presentació d'instàncies: 14/11 - 01/12
Documentació a presentar (pàgina de conselleria)
 

Assemblees del concurs (primera fase) del 19 al 26/N


 En
 valencià

GUIA del CONCURS

Publicació en DOCV 

Convocatòria en aquesta pàgina

Convoc. en pàgina de Conselleria

   calendari del concurs

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOGV 

Convocatòria en esta página

Convoc. en página de Conselleria


Resolució de convocatòria del concurs


Informacions mesa sectorial 3 novembre

Informacions generals sobre el concurs 2009/10

Conselleria bloqueja les vacants de mestres en el segon cicle de FPA en el concurs i altres novetats

Informacions generals per tot el professorat

projectes de convocatòria del concurs

 

 

 

 


Aquests apartats s'activaran al llarg del procés del concurs

 

Més informació

Enllaç a la pàgina del MECD on es troben les normes procedimentals per als concursos de trasllats d'aquest curs.

Enllaç a la pàgina de la Confederació d'STEs
MEC - àmbit estatal (totes les CCAA):
- normes procedimentals - Convocatòries de tots els cossos

 
 
 
 

model de rebut a presentar acompanyant a instància i documents


Quadre resum del procés del concurs de trasllats 
Llistat de participants
Llistat de vacants Primària

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat definitiu de participants

Llistat definitiu de vacants

Resultats definitius
RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES

Resolució definitiva

models de reclamació


RESOLUCIÓ que modifica parcialment la Resolució de 12 febrer de 2010, que determina el nombre de places i fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2009/2010, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants (DOCV 23/04/10)


Resolució provisional
llistat alfabètic  /  sense peticions  /  exclosos
Pàgina de Conselleria: CGT de Secundària per DNI
desistiments fins 11/03/10      Model de renúncia:


Vacants del concurs (DOCV 26/02/10)

Si teniu alguna al·legació o proposta de vacant en el vostre departament ompliu el formulari següent i feu-nos-les arribar amb una breu justificació. El Sindicat les traslladarà a l'administració. Gràcies. ACCEDIR

Baremació DEFINITIVA       Consulta per DNI
llistats Annexos
dret preferent: 1a / 1b -- general: 2a / 2b  -- exclosos --

Concursants que no continuen en el procés


RD 48/2010, por el que se modifica el RD 276/2007, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, en los cuerpos docentes y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

"...el requisito de estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica... en el momento de la publicación de las listas de aspirantes seleccionados que hayan superado las fases de oposición y concurso..."


Baremació provisional
Consulta per DNI
llistats Annexos
dret preferent: 1a / 1b -- general: 2a / 2b  -- exclosos

Model de Reclamació
Termini de set dies hàbils per a reclamacions el qual finalitzarà:
Castelló i Alacant: 27 de gener del 2010 (inclusivament).
 València: 28 de gener del 2010 (inclusivament).
Es recomana que presenten les dites reclamacions en les direccions territorials d'educació.


 Assemblees concurs SEGONA FASE


Presentació de sol.licituds

GUIA ELABORADA PER STEPV

ATENCIÓ CANVIS des de les 00:00 hores del dia 18 de gener fins a les 23:59 hores dels dies 25 de gener del 2010, estant tancat el servei d'atenció a l'usuari els dies els dies 22, 23 i 24 de gener.

*Important* : Per a entrar en el sistema el nom de l'usuari s'omplirà de la manera següent: El DNI sense cap zero a l'esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA .

La sol·licitud telemàtica es presentarà a través dels següents enllaços:

Recordeu que les peticions es fan telemàticament i que amb l'objectiu de facilitar la vostra participació al CGT el STEPV ha convocat les següents assemblees informatives.

 GUIA ELABORADA PER CONSELLERIA

Informacions pàgina de Conselleria


 Nomenament comissions de valoració


Presentació d'instàncies: 14/11 - 01/12
Documentació a presentar (pàgina de conselleria)
 

 Assemblees del concurs (primera fase) del 19 al 26/N


 En
 valencià

GUIA del CONCURS

Publicació en DOCV 

Convocatòria en aquesta pàgina

Convoc. en pàgina de Conselleria

   calendari del concurs

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación en DOGV 

Convocatòria en esta página

Convoc. en página de Conselleria


Resolució de convocatòria del concurs


Informacions mesa sectorial 3 novembre

Informacions generals sobre el concurs 2009/10

Conselleria bloqueja les vacants de mestres en el segon cicle de FPA en el concurs i altres novetats

Informacions generals per tot el professorat

projectes de convocatòria del concurs

 

 

 

 


Aquests apartats s'activaran al llarg del procés del concurs

 

Més informació

Enllaç a la pàgina del MECD on es troben les normes procedimentals per als concursos de trasllats d'aquest curs.

Enllaç a la pàgina de la Confederació d'STEs
MEC - àmbit estatal (totes les CCAA):
- normes procedimentals - Convocatòries de tots els cossos

 
 
 
 
model de rebut a presentar acompanyant a instància i documents
Quadre resum del procés del concurs de trasllats 
Llistat de participants
Llistat vacants Secundària

  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat definitiu de participants

Llistat definitiu de vacants

Resultats definitius
RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES

Resolució definitiva

models de reclamació

 

 

ASSEMBLEES PRIMÀRIA - SEGONA FASE

La baremació provisional del concurs de trasllats del cos de mestres es farà pública el divendres 15 o dilluns 18 de gener.

El termini per presentar l'instancia de peticions per al concurs general de trasllats serà des de les 00 hores del dilluns 25 gener fins les 24 hores del dissabte 30 de gener. Recordeu que les peticions es fan telemàticament i que amb l'objectiu de facilitar la vostra participació al CGT el STEPV ha convocat les següents assemblees informatives.

 

 

Localitat

Lloc

Dia

Hora

Alacant Seu del Sindicat Dimarts 19 de gener 18h
Alcoi Seu del Sindicat Dimarts 19 de gener 18h
Algorfa CP Cervantes Dimarts 19 de gener 18h
Benidorm IES Pere Maria Orts Dimarts 19 de gener 18h
Elx Seu del Sindicat Dimarts 19 de gener 18h
Dènia CP Les Vessanes Dimarts 19 de gener 18h
Petrer IES Azorin Dimarts 19 de gener 18h
Alzira Seu del Sindicat Dimecres 20 de gener 17,30h
Ayora CP Isidro Girant Divendres 22 de gener 12,30h
Bolbaite CP Albait Dijous 21 de gener 13h
Gandia Seu del Sindicat Dijous 21 de gener 17,30h
Losa del Obispo CRA La Serranía Dimarts 19 de gener 17,30h
Llíria CP Sant Miquel Dijous 21 de gener 17,30h
Ontinyent CP Lluís Vives (Llombo) Dimecres 20 de gener 17h
Requena CP Lucio Gil Fagoaga Dimecres 20 de gener 17,30h
Sagunt i Port Escola Música Dimecres 20 de gener 17,30h
València Seu del Sindicat Dimarts 19 de gener 18h
Xàtiva Seu del Sindicat Dimarts 19 de gener 17,30h
Benicarló IES Joan Coromines Dimarts 19 de gener 17,30h
Borriana C.P. Novenes de Calatrava Dimecres 20 de gener 12,45h
Castelló Seu del Sindicat Dijous 21 de gener 17,30h
Onda C.P. Mestre Caballero Dimarts 19 de gener 12,20h
Vila-real CP Concepción Arenal Dimecres 20 de gener 17:30 h
La Vall d'Uixò C.P. La Moleta    
Sogorb IES Cova Santa    
 

 

 

ASSEMBLEES SECUNDÀRIA - SEGONA FASE

La baremació provisional del concurs de trasllats dels cosos de professorat de secundària es farà pública el divendres 15 o dilluns 18 de gener.

El termini per presentar l'instancia de peticions per al concurs general de trasllats serà des de les 00 hores del dilluns 18 gener fins les 24 hores del dissabte 23 de gener. Recordeu que les peticions es fan telemàticament i que amb l'objectiu de facilitar la vostra participació al CGT el STEPV ha convocat les següents assemblees informatives.

 

 

Localitat

Lloc

Dia

Hora

Alacant Seu del Sindicat Dimarts 19 de gener 18h
Alcoi Seu del Sindicat Dimarts 19 de gener 18h
Algorfa CP Cervantes Dimarts 19 de gener 18h
Benidorm IES Pere Maria Orts Dimarts 19 de gener 18h
Elx Seu del Sindicat Dimarts 19 de gener 18h
Dènia CP Les Vessanes Dimarts 19 de gener 18h
Petrer IES Azorin Dimarts 19 de gener 18h
Alzira Seu del Sindicat Dimarts 19 de gener 17,30h
Gandia Seu del Sindicat Dimarts 19 de gener 17,30h
Requena IES Núm 1 Dimarts 19 de gener 11,15h
Sagunt i Port IES Clot del Moro Dilluns 18 de gener 18h
València Seu del Sindicat Dilluns 18 de gener 18h
Xàtiva Seu del Sindicat Dilluns 18 de gener 17,00h
Benicarló IES Joan Coromines Dimarts 19 de gener 17,30h
Castelló Seu del Sindicat Dilluns 18 de gener 17,30h
Sogorb IES Cova Santa Dimarts 19 de gener 17,30h
Vall d’Uixó C.P. La Moleta Dilluns 18 de gener 17,30h

 


 

 

ASSEMBLEES - PRIMERA FASE

 

cos de mestres

 
 
 

cossos de secundària, FP, idiomes, música i arts

 


 

 

Informacions sobre el concurs 2009/10

La data estimada de publicació al DOCV dels cgt de primària i secundària serà el 12 o 13 de novembre.

- Només es guardaran els mèrits d'aquelles persones que van concursar el curs passat 2008/2009 (la Conselleria no ha tingut en compte l'esmena d'STEPV en la qual es demanava que també es guardara la baremació de les persones que van participar els cursos 2006/7 i 2007/8)

- Hi haurà dos periodes de presentació:

  • 15 dies hàbils immediatament posteriors a la publicació en DOCV, on s'haurà d'entregar a les Territorials una sol·licitud (la teniu a la nostra web), juntament amb qualsevol altra documentació, si escau (certificats de cursos, publicacions, idiomes, etc), i

  • un altre de 5 dies hàbils, per a cada convocatòria, que serà a partir de la segona setmana de gener (la data encara no està clara), per tal d'emplenar una instància telemàtica amb les peticions de centre i localitat.

- Així, primer es baremaran tots els mèrits: els de les persones que concursen per primera vegada (i que els han d’entregar tots), els d’aquelles persones que no es van presentar l’any passat i els d'aquelles que sol·liciten una nova baremació per estar disconformes amb la de l'any passat.

- Per tal d'accedir a les peticions telemàtiques, cada persona que concurse haurà consignat una clau numèrica a la sol·licitud entregada al primer període. És important que el professorat que concurse enguany faça una fotocòpia d'aquesta sol·licitud per tal de tindre constància escrita de la clau que ha triat. Una volta s'ha entrat al programa telemàtic utilitzant el número de DNI i la clau, l'usuari/a podrà canviar la clau que va indicar a la instància i utilitzar-ne una alfa-numèrica. El canvi de clau és opcional i es pot fer cada vegada que es vullga. S'ha demanat a l'Administració que, per tal d'evitar errades de seguretat, el programa exigisca el canvi de contrasenya, però no s'ha rebut resposta a aquesta demanda.

- A les tres Direccions Territorials s'habilitaran taules per arreplegar únicament la documentació de compulsa per tal d'agilitzar el procés de presentació.

- A proposta d' STEPV, ja no caldrà presentar els originals de les publicacions. La fotocòpia compulsada de la pàgina amb l'ISBN i del text (o primera i última pàgina) del qual és autor/a el/la sol·licitant serà suficient. Això sí, el funcionariat que aporte publicacions com a mèrit haurà de tindre al seu poder un original per si la Comissió Baremadora considera oportú veure'l.

- Les Comissions Baremadores seràn les encarregades de valorar les publicacions a tots els cossos, cosa que no ocorria als cossos de secundària.

- Les Comissiones Baremadores rebran un curs de formació per tal d'unificar criteris a l'hora de baremar. En aquest sentit, no s'especificarà a la convocatòria cap baremació concreta de les publicacions, cosa que es decidirà a la reunió conjunta de les Comissions Baremadores.

- A proposta del STEPV, el full de serveis que la Conselleria aporta d'ofici serà suficient per tal d'acreditar  els treballs desenvolupats als equips directius. La resta (llocs d'especial dificultat, PQIP, cap de departament, coordinació d'etapa, de cicle, etc) es justificaran com s'indica a la convocatòria.

- Tant a la web de la DG de Personal com a les Territorials hi haurà un full d'autobarem per tal que el professorat es puga fer un càlcul orientatiu dels mèrits

ASPECTES DEL CGT DE PRIMÀRIA

No s'accepta l'esmena principal d'STEPV, referent a la possibilitat que mestres accedisquen a places d'FPA d'especialitats.
No es valoraran les segones diplomatures de mestre. STEPV ha exigit que sí que siguen tingudes en compte, ja que són titulacions diferents a les d'ingrés al cos.

ASPECTES DEL CGT DE SECUNDÀRIA

No s'aclareix l'esmena fonamental sobre les segones llicenciatures, ja que, encara que el text no especifica res en aquest respecte, hi ha segones filologies i segones enginyeries que no s'estan valorant. STEPV ha exigit que sí que siguen tingudes en compte, ja que són titulacions diferents i la normativa no distingeix entre branques de llicenciatures.

 


 

 

Conselleria bloqueja les vacants de mestres en el segon cicle de FPA en el concurs i altres novetats

En la Mesa Sectorial del Concurs de Trasllats de 3 de novembre Conselleria ha anunciat algunes novetats per a enguany són:

  • - Les places que tots els anys s’ofertaven al cos de mestres en el segon cicle de Formació de Persones Adultes, enguany es reserven per a Secundària, tot i que no hi ha una base legal que ho regule.

  • - Les adjudicacions seran telemàtiques: la instància es presentarà per escrit amb la documentació dels mèrits, però la sol•licitud de vacants es realitzarà telemàticament durant la segona setmana de gener.

  • - Conselleria unificarà els criteris de baremació en les diferents comissions que actuen en les tres direccions territorials.

  • - Per primera vegada només els participants amb destí al País Valencià hi prodran participar.

 


 

 

NOTÍCIES DEL CONCURS


 

Informacions generals per tot el professorat

Demà 27 d'octubre començà la negociació de la propera convocatòria dels concursos generals de trasllats del curs2009-2010.

El STEPV demanarà que s'hi incloguen al CGT de mestres totes les vacants que en aquest moment hi han al sistema educatiu valencià sense cobrir d'Audició i Llenguatge, es a dir que es proveisquen pel CGT les vacants que a hores d'ara hi han als SPEs sense propietari definitiu.

A més, el sindicat proposarà unes modificacions en el esborrany que possibiliten que les places de Formació de Persones Adultes corresponents al cos de mestres, segons les plantilles en vigor, siguen ofertades en aquest CGT per a la seua provisió per definitius d'aquest cos.

No obstant qualsevol novetat o modificació només serà oficial després de les reunions preceptives i quan la normativa estiga publicada.

Informació per professorat provisional de l’oposició 2008

Coses que cal saber

- Fins que no es publiquen les convocatòries no cal adreçar-se a l’administració per
demanar-li cap documentació relacionada amb el concurs.
- Els documents de concurs i per al concurs (fulls de serveis, habilitacions,
compulses, etc.) només són vàlids si es demanen dins del termini de la
convocatòria.

Coses que puc fer abans de la publicació de la convocatòria

- Consultar de manera orientativa les convocatòries dels concursos del curs a la web del sindicat

- Preparar i fer fotocòpies de tota la documentació que em poden demanar: cursos impartits, cursos superats, especialitats i titulacions, publicacions, titulacions de règim especial (EOI i Música i Dansa), Certificat de Capacitació i/o Títol de Mestre.

- Consultar qualsevol dubte amb STEPV en les nostres seus, per telèfon o per correu electrònic.

- Esperar que es publique la convocatòria de 2009 en el DOCV. En aquest moment, el sindicat editarà una guia de concurs, convocarà assemblees en totes les comarques per informar-vos i establirà un servei d’atenció personalitzada en les seus.

Només per a Mestres:

els opositors del 2008 únicament podran participar per l'especialitat d'accés i per les que s'habiliten. Per habilitar-se en altra especialitat tindran que sol·licitar-ho en el termini de presentació d'instàncies. Si tens dubtes adreçat a la seu del STEPV més propera.

 


 

STEPV reclama que es publiquen totes les vacants en el concurs de trasllats

Fa poc que es van publicar les vacants provisionals del concurs de trasllats.

STEPV va demanar el 3 de novembre, que s'hi inclogueren al Concurs General de Trasllats (CGT) totes les vacants que en aquest moment hi ha al sistema educatiu valencià sense cobrir d'Audició i Llenguatge, és a dir, que es proveïsquen pel CGT les vacants que a hores d'ara hi ha als SPEs sense propietari definitiu.

A més, el Sindicat va proposar unes modificacions en l’esborrany que possibilitava que les places de Formació de Persones Adultes corresponents al cos de mestres, segons les plantilles en vigor, siguen ofertades en aquest CGT per a la seua provisió per definitius d'aquest cos.

Per a Secundària, STEPV demana, any rere any, que s’oferten totes les vacants del sistema en el CGT. En aquest sentit, el Sindicat farà arribar pròximament a la Conselleria més de 150 al·legacions a les vacants provisionals, proposades pel professorat, departaments i instituts.

D’altra banda, la política de la Conselleria d’anar posant parxes a unes plantilles obsoletes, que serviren per desplegar la LOGSE però que Conselleria es nega a negociar i adaptar a la LOE, està produint un fet pervers: les places que es creen de programes experimentals (PROA, PASE, Compensatòria, etc.) mai eixiran als concursos. Places que STEPV sempre ha reclamat que deurien de ser de creació per, així, poder oferir-les al concurs.

Però no finalitza ací el tema, tots els cursos tenim un bon grapat de places a temps parcial al cos de secundària i que la Conselleria aglutina per formar vacants que mai podran ser de creació i, per tant, tampoc no eixiran mai al CGT.

Estarem pendents de la publicació definitiva de les vacants del concurs, a les quals s’han d’incorporar les més de 500 jubilacions del cos de mestres i les més 300 del cos de secundària que s’han produït per al curs que ve. També esperem que Conselleria atenga les peticions del Sindicat per tal d’evitar desplaçaments i allunyaments innecessaris del professorat.

 


 

 

INSPECCIÓ EDUCATIVA

 
 
 
   


 

Projecte d'Ordres de convocatòria del concurs

mestres      secundària      inspecció


 

 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >