adjudicacions telemàtiques

 

La GUIA de les adjudicacions

tornar
a adjudicacions


     

 

 

Informació en pàgina de Conselleria

Accés a la sol.licitud telemàtica
GUIA d'usuari (versió de Conselleria)
TELÈFONS D'INCIDÈNCIES:
  96 3863031 / 96 3863045
DOCV 25/06: Nornativa de les adjudicacions telemàtiques
Llistat de persones que han de participar en la primera fase
 

descarregar la guia en pdf

 

com sempre,
la millor informació
en aquesta pàgina

 

 

 

Has de fer alguna reclamació?


     

El sindicat continua assessorant-te en el més d’agost. Si vols fer-nos alguna aportació, comentari o queixa, envia-la a:
stepv@intersindical.org


 

Informació Res. definitiva

 

Què faig després de publicada la llista definitiva d’adjudicacions?

 

Si he obtingut una vacant, independentment de les reclamacions, recursos presentats o situacions particulars, estic obligat/-da a personar-me el dia 1 de setembre en el centre adjudicat i prendre possessió de la plaça adjudicada.
Açò no m’impedeix continuar reclamant per qualsevol dels mitjants establerts:
- personalment en la Conselleria d’Educació o en els Serveis Territorials d’Educació
- per escrit utilitzant el models de recurs preparats pel sindicat. Hem preparat dos models, un per a les persones que han presentat reclamació contra la resolució provisional i un altre per a les persones que no han presentat reclamació contra la resolució provisional.
Es convenient imprimir la credencial de la vacant adjudicada i comprovar que la vacant correspon al centre i a les característiques especificades.


Si no he obtingut una vacant, perquè sóc interí/-ina caldrà comprovar
- si se m’ha assignat una província i un número per triar en les adjudicacions de setembre em caldrà anar el dia i hora de la convocatòria als actes convocats
- si he quedat sense destinació hauré d’esperar que la Conselleria em convoque més endavant per fer substitucions. Si tinc dret a cobrar l’atur i estava ocupant una vacant en contracte fins el 30 d’agost, em caldrà anar al Servei Territorial per demanar la documentació corresponent i anar a l’oficina de l’atur per sol•licitar-lo.
- si he quedat exclòs per una errada meua, em caldrà presentar una reclamació sol•licitant tornar a ser incorporat en la llista de participants tot al•legant els motius que han provocat aquesta errada. Cal que ens feu arribar una còpia de la reclamació, perquè és provable que hàgeu d’esperar que la Comissió de Seguiment de l’Acord sobre condicions laborals del professorat interí resolga el vostre cas.

 
 

Fase provisional

Com he de reclamar?
Una vegada publicades les llistes amb les persones que hi han participat i les vacants adjudicades hauré de comprovar:
1.- Que m’han adjudicat vacant (o si sóc interí/-na i no m’han arribat les vacants, una província d’adscripció per a setembre).
2.- Que segons la meua llista i ordre de peticions m’han adjudicat una vacant –per l’habilitació o habilitacions que tinc– que jo havia demanat
3.- Que no se li ha adjudicat, a cap persona que tinga un número inferior al meu, una vacant que jo havia demanat abans que la vacant que m’han adjudicat.
4.- Si detecte alguna incorrecció o vull reclamar centres que no han eixit o vacants que eixiran en setembre, em caldrà presentar una reclamació.
On i quan formalitze la reclamació?
Per formalitzar la reclamació pots utilitzar algun dels models que el sindicat ha preparat. Una vegada emplenada i signada la reclamació:
Si estàs al País Valencià, segons la convocatòria, cal:
Podràs presentar reclamació en el termini de dos dies hàbils que es dirigirà a la Direcció General de Personal i es presentaran exclusivament en les seccions de Personal de les Direccions Territorials d'Educació.
Si estàs fora del País Valencia i no pots presentar la instancia en les seccions de personal de les Direccions Territorials d'Educació, intenta posar-te en contacte amb els telèfons d'incidències o pots intentar fer el següent:
1.-
Registrar (original i còpia), dins del període de reclamacions, en qualsevol dels registres oficials o en una oficina de correus. Recordeu que els registres, en el més d’agost només estan oberts pel matí, de 9 a 14 hores.
2.- Fer arribar una fotocòpia de la còpia registrada a la Conselleria d’Educació el més aviat possible, perquè el període de reclamació és tan curt que si no hem registrat la reclamació en la pròpia Conselleria, aquesta no arribarà.
3.- Aquesta còpia la puc enviar:
- Per fax a la Direcció General de Personal Conselleria d'Educació (Fax: 96 349 05 75 / 963863281)
- Per missatger o correu urgent a Direcció General de Personal Conselleria d'Educació Avda. Campanar, 32 46015 - València.
Recordeu també que l’administració va habilitar dos TELÈFONS D'INCIDÈNCIES per a les adjudicacions telemàtiques: 96 3863031 / 96 3863045, tot i que no ens han dit si estaran operatius durant el període de reclamacions.
Una incongruència més del sistema telemàtic:
Ja que ens han fet triar telemàticament, l’administració hauria d’haver habilitat una fórmula perquè les reclamacions es pogueren presentar de manera telemàtica. Mitjançant la nostra contrasenya i clau d’accés, hauríem de poder accedir a fer una reclamació contra la resolució sense haver-nos de moure de casa.
El sindicat continua fent gestions perquè les reclamacions es puguen fer així.

 
 

LListats definitius

Estudi sobre el llistat definitiu: Relació completa i ordenada, per especialitats i destinacions

Adjudicació de places DEFINITIVA
Llistat definitiu vacants
Llistat definitiu participants

Resolució  adjudicació - vacants/participants

Recurs (sense reclamació prèvia)
Recurs (amb reclamació prèvia)


Adj. provisional    Resolució

llistats  alfabètic - per ordre 
Llistat provisional vacants
Llist. provisional participants
Resolució vacants i participants

Estudis fets pel sindicat
Relació completa i ordenada
per especialitats i destinacions

On estan les vacants?
Quines habilitacions?
Relació vacants-habilitacions


Models de reclamació - sindicat:

-- Reclamació individual de vacant mal adjudicada
-- Reclamació individual de centres que no existeixen
-- Reclamació individual de places que eixiran en setembre
-- Sol·licitud d’Excedència per cura de fill/filla menor de 3 anys o gaudir d’una beca d’estudis o lectorat a l’estranger. (p. interí).


 

Altres models - Conselleria
-- Sol·licituds de permisos, llicències i reducció de jornada
-- Sol·licitud de certificat o consulta
-- Sol·licitud de compatibilitat
-- Sol·licitud renovació compatibilitat
-- Consulta de la situació en les borses d'interins. Curs 2008/09.
-- Convocatòria de borsa i/o publicaciò de llistats


Algunes aportacions a les instàncies del professorat interí

Llistat de professorat opositor 2009 aprovat que ha de participar

Llistat de professorat interí que ha de participar en la segona fase
      (de l'1 al 2500)

 Guia de les adjudicacions telemàtiques

 Com formalitzar la instància telemàtica (pdf amb imatges)

 Diari oficial amb la zonificació dels centres

Atenció a les places vacants de l'acte de suprimits:
Recordeu que el llistat és només indicatiu i irreal ja que s'han de descomptar les places atorgades en les comissions de servei i AFEGIR-NE LES que deixen vacants en el mateix procés. Per tant, moltes s'afegiran


GUIA

Observacions prèvies sobre un model regressiu


Com serà el procediment?

Normativa
Qui està obligat a participar-hi?
Com sabré si he de participar-hi?
Què he de fer per a participar-hi?
Quins seran els terminis de presentació d‘instàncies?
Què passa si no emplene bé la instància o no hi participe?
Omissions i errors en la sol·licitud
Quan es fa efectiva la meua petició?
Com es trien les vacants i què es demana en la instància?
Com s'adjudicarà la destinació en localitat, subàrea, àrea i província?
Quina serà la preferència de províncies?
Com i quan sabré la meua destinació per al curs 2009-2010?
Quan es faran públiques les vacants que s’adjudicaran?
Quina serà la prioritat d'adjudicació?
Podré obtindre un rebut de les meues peticions i de la vacant adjudicada?
A on i a qui adrece una possible reclamació?
I si no he obtingut cap plaça?
Puc renunciar a una vacant adjudicada?


Organitza't. Consells per emplenar la instància


tota la informació en la GUIA 2009: tràmits, prestacions, professorat. concurs de trasllats, triennis i sexennis, itineràncies, valencià, formació, permisos i llicències...

en valencià      en castellano

     

Assemblees adjudicacions telemàtiques
(professorat interí i aprovats oposicions)

Localitat

Dia

Lloc

 

Hora

Alacant  dijous 23 juliol i del 27 a 30 juliol

Seu del Sindicat

Del 27 al 30, a les 11 de matí: Assemblea informativa per resoldre dubtes generals
Es repetirà al llarg del matí mentre hi hagen persones per atendre.
Les consultes sobre punts parcials s'atendran al llarg de tot el matí.

11h

Castelló dimecres 22 juliol i del 27 a 30 juliol
València dijous 23 juliol i del 27 a 30 juliol
Alcoi  dijous 23 de juliol  
Elx  dijous 23 de juliol  
Benicarló dijous 23 de juliol  
Alzira  dimecres 22 de juliol  
Gandia dijous 23 de juliol  
Xàtiva dijous 23 de juliol  

 
 
 
 

Unes observacions prèvies sobre un model que no millora el sistema presencial

 
PRIMERA

Aquesta guia està elaborada basant-se en la resolució de 19/06/09, publicada al DOCV de 25/06/09  i en les informacions que l’administració ha donat en les meses de negociació.

SEGONA

STEPV no ha donat suport al nou sistema d’adjudicacions telemàtiques i no es fa responsable del resultat final del procés.

TERCERA

STEPV afirma que és impossible, no sols per a l’administració i sinó per als sindicats que donen suport al sistema telemàtic, veure-hi millores i bondats i qualificar-lo de garantista i de modern, perquè en realitat és un sistema regressiu que empitjora clarament el sistema presencial.

El sistema telemàtic imposat suposa fer passos arrere en la publicitat i transparència del procés i en les garanties i condicions laborals del professorat. A més, no assegura el cobriment de totes les vacants en els centres a partir del dia 1 de setembre.

Pel que fa a la publicitat i transparència, amb el sistema telemàtic, es triarà sense conéixer prèviament les vacants,
el professorat i els sindicats no podran controlar el procés, ni prèviament, ni en el moment de triar, només se sabran les destinacions al final de procés (cap a la mitjan agost), i tot i que s’estableixen dos dies de reclamacions, l’administració ja ha avançat que serà difícil atendre-les totes per la dispersió dels registres en què es poden presentar les instàncies i que l’adjudicació provisional serà pràcticament la mateixa que la definitiva.

Pel que fa a les garanties i condicions laborals del professorat, el sistema telemàtic, no obliga a tindre firma digital, de manera que pot donar-se el cas que altres persones puguen accedir al sistema per suplantar identitats, no es podran escollir places a temps parcial, ja que es reservaran per al setembre (la qual cosa vulnera l'acord d'interins de 1993, vigent encara). es retallen les possibilitats d'elecció, ja que fins que no es publique l’adjudicació definitiva, no es coneixeran les característiques de les vacants adjudicades, el professorat interí quedarà exclòs de la borsa de treball si no demana totes les places de la seua restricció provincial (una, dues o les tres províncies). no s’adjudicaran les renúncies de les persones que demanen excedència per cura de fills o per qualsevol tipus de permís, i aquestes vacants quedaran per a setembre.

A més, i per tot açò, els centres començaran el curs sense tindre assegurat el cobriment de totes les vacants, cosa que dificultarà l’inici de curs.

 

 

 

 Com serà
 el procediment telemàtic?

 

NORMATIVA

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2009, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el Cos de Mestres per al curs 2009/2010 (DOCV 25/06/09).

QUI ESTÀ OBLIGAT A PARTICIPAR-HI?

El mateix professorat del cos de mestres que hauria d’haver estat convocat als actes d’adjudicació presencials del Palau de Congressos, és a dir, el professorat provisional (sense destinació definitiva) i opositor de 2008, el professorat que obtinga plaça en  l’oposició 2009 i el professorat interí que siga convocat per la conselleria.

COM SABRÉ SI HE DE PARTICIPAR-HI?

Abans del dia 6 de juliol, l’administració publicarà una llista que ha d’arreplegar:

El professorat provisional (sense destinació definitiva)segons l’ordre d’adjudicació.

Les habilitacions que té cada persona d’aquesta llista.

Abans del 27 de juliol, l’administració publicarà altres llistes que han d’arreplegar:

El professorat que ha superat i obtingut plaça en l’oposició de 2009 (professorat en pràctiques) en cada especialitat convocada, ordenada segons la nota obtinguda en el procés selectiu.

El nombre de professorat interí convocat a l’acte d’adjudicació, que prèviament ja coneixerà les habilitacions que té cadascú i estarà ordenat segons la llista corresponent.

Contra la publicació de cada llista s’establiran els corresponents períodes de reclamació.

QUÈ HE DE FER PER A PARTICIPAR-HI?

El professorat convocat haurà de formalitzar telemàticament una instància que haurà de tramitar a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació http://www.edu.gva.es.

L’administració ha de facilitar un ordinador i una clau d’accés al sistema per poder emplenar la instància telemàtica, tot i que, –segons la conselleria– es podrà emplenar la instància des de qualsevol ordinador que tinga accés a Internet.

Els ordinadors de l’administració estaran ubicats en els CEFIRE (centres de formació del professorat).

La clau d’accés ens l’ha de facilitar l’administració, que, a més, posarà un telèfon d’atenció per resoldre els possibles dubtes.

La instància telemàtica serà la petició de vacants, segons la prelació ordenada per cada persona, tot atenent les opcions de centre, localitat, subàrea, àrea o província i les habilitacions que es posseïsquen.

QUINS SERAN ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ D‘INSTÀNCIES?

Professorat provisional (sense destinació definitiva) els dies 6, 7, 8 i 9 de juliol.

Professorat que obtinga plaça en l’oposició 2009 i el professorat interí, els dies 27, 28, 29 i 30 de juliol.

QUÈ PASSA SI NO EMPLENE BÉ LA INSTÀNCIA O NO HI PARTICIPE?

Mentre estiga obert el termini de presentació  d’instàncies per a cada col·lectiu, es podran presentar tantes instàncies com vulguem, tot tenint en compte sempre que la darrera instància que presentem anul·larà l’anterior.

Al professorat provisional i al professorat que obtinga plaça en l’oposició 2009 l’administració li pot adjudicar una vacant d’ofici.

Al professorat Interí l’administració el pot excloure de la borsa.

OMISSIONS I ERRORS EN LA SOL·LICITUD

Qualsevol dada omesa o consignada erròniament, no podrà ser invocada a l’efecte de futures reclamacions.

QUAN ES FA EFECTIVA LA MEUA PETICIÓ?

Segons l’administració, el programa informàtic permet anar emplenant les peticions sense fer efectiva la instància de participació i podrem ferla efectiva quan pensem que ja està correcta i completa, sempre que estiguen oberts els terminis de participació per a cada col·lectiu.

COM ES TRIEN LES VACANTS I QUÈ ES DEMANA EN LA INSTÀNCIA?

A l’hora de triar no coneixerem les vacants. Les opcions per triar són a centre, localitat, subàrea, àrea o província i a les habilitacions que es posseïsquen.

A més, podrem establir en cada cas si volem o no vacants itinerants i/o compartides.

La instància és l’ordre des d’1 fins a 300 peticions tot combinant les opcions per triar.

COM S'ADJUDICARÀ LA DESTINACIÓ EN LOCALITAT, SUBÀREA, ÀREA I PROVÍNCIA?

Si optem per barrejar aquestes opcions amb la tria prioritzada de centre a centre, s'adjudicarà el primer centre educatiu amb vacant en el mateix ordre en què apareguen anunciats en la convocatòria.

QUINA SERÀ LA PREFERÈNCIA DE PROVÍNCIES?

El professorat provisional i el professorat que ha obtingut plaça en l’oposició 2009 haurà d'ordenar els codis de les províncies.

El professorat interí no està obligat a emplenar els codis provincials, però si s'absté i no obté plaça serà exclòs de la borsa de treball.

El professorat interí que té dret a restricció provincial (borses anteriors a 1997), només podrà emplenar vacants de la província o províncies que tinga activades.

COM I QUAN SABRÉ LA MEUA DESTINACIÓ PER AL CURS 2009-2010?

La Direcció General de Personal farà pública, en els taulers d'anuncis de les direccions territorials d'Educació i al seu web oficial, una relació provisional de participants que han obtingut destinació.

Contra aquesta llista s’obrirà un termini de 2 dies hàbils per a reclamacions. Acabat aquest termini, en publicarà la resolució definitiva.

La presa de possessió de la nova destinació, tindrà lloc a efectes administratius l’1 de setembre de 2009, als centres educatius objecte de l'adjudicació. El cessament serà efectiu l'últim dia del mes d'agost del 2010.

QUAN ES FARAN PÚBLIQUES LES VACANTS QUE S’ADJUDICARAN?

Abans de resoldre les resolucions provisional i definitiva del procediment.

QUINA SERÀ LA PRIORITAT D'ADJUDICACIÓ?

L’adjudicació es farà segons l'ordre en què es  relacionen els grups de professorat que participa en aquest procediment i, dins de cada grup, segons l’ordre de les llistes. És a dir, en primer lloc, el professorat provisional, en segon lloc, el professorat que ha obtingut plaça en l’oposició 2009, i per últim, el professorat interí.

PODRÉ OBTINDRE UN REBUT DE LES MEUES PETICIONS I DE LA VACANT ADJUDICADA?

Sí; una vegada que haja enviat la instància telemàtica, es generarà un fitxer en format PDF que em podré imprimir per tindre còpia escrita de les meues peticions.

Quan se’n publique la resolució definitiva, podré imprimir-me la credencial de l’adjudicació.

A ON I A QUI ADRECE UNA POSSIBLE RECLAMACIÓ?

Les reclamacions s’ha d’adreçar a la Direcció General de Personal, i si volem que siguen efectives, recomanem que es presenten en el registre de la Conselleria.

I SI NO HE OBTINGUT CAP PLAÇA?

El professorat interí que, tot i haver-hi participat, no haja obtingut cap plaça, serà adscrit en funció d'unes quotes que s'establisquen a una província de la seua elecció o romandran en la borsa de treball fins que siga convocat per a fer substitucions en un servei territorial.

PUC RENUNCIAR A UNA VACANT ADJUDICADA?

Només es podrà renunciar, per tot el curs, a una vacant adjudicada si es té dret a demanar excedència per cura de fills o per beca d’estudis.

 

 Organitza't.
 Consells per emplenar la instància

 

Confecciona llistats de centres i poblacions

 
Confeccionar un llistat de centres educatius on prioritzem les poblacions més pròximes al nostre lloc de residència, els més accessibles segons els nostres condicionants de mobilitat o unes altres preferències personals, ens estalviarà temps i evitarà cometre errors atribuïbles a la pressa o als nervis d'última hora.
 
Em convé una plaça itinerant?
 
La proximitat de la plaça, les seues condicions laborals o la disponibilitat de vehicle propi, són criteris importants per decidir-se a escollir un lloc de treball intinerant. Així mateix cal consultar la normativa que regula aquestes places.
 
Participe a soles o en companyia?
 
La gent que treballeu lluny de casa, ja coneixeu d'altres anys les persones de la borsa de treball que ocupen llocs de treball pròxims al vostre. No estaria de sobra que els sondejàreu bé per compartir cotxe o allotjament.
 
Vull demanar excedència per cura de fills
 
L'excedència per cura de fills no la podràs demanar abans de participar en l'adjudicació telemàtica. Haurà de ser després d'aquest procés administratiu quan hauràs de tramitar la teua sol·licitud.
 
No puc ocupar el meu lloc de treball
 
Ja saps que la destinació adjudicada per l'aplicació telemàtica és irrenunciable i que l'administració no contempla canviar llocs de treball per motius familiars o de salut, però si teniu alguna circumstància d'aquest estil que us impedesca ocupar la plaça haureu de gestionar-ho en la DG de Personal de Conselleria. No us oblideu de portar documents que justifiquen la vostra apel·lació.
 
Existeix la plaça que m'han adjudicat?
 
Cal comprovar, una vegada s'haja obtingut plaça en la resolució definitiva del procediment telemàtic, que el lloc de treball existeix i que no hi ha cap error en l'adjudicació, ni de centre, ni d'especialitat ni tampoc de catalogació. Per això., cal telefonar al centre educatiu per verificar-ho. Si haguera produït cap error, convé reclamar-ho amb la major brevetat possible.
 
M'han donat una plaça d'àmbit localitat
 
Les places d'àmbit localitat no estan catalogades com a places itinerants, tot i que són places compartides entre uns quants centres d'una població. Per tant, no estan regulades per la normativa i les instruccions de les itineràncies. Estareu adscrits a un centre i tindreu l'horari compartit amb d'altres. Heu de vigilar que no hi haja un excés de dispersió horària, que disposeu de prou temps per al desplaçament, que el cost econòmic d'aquest l'assumesca el centre educatiu de referència i que el vostre horari s'haja repartit per blocs compactats (matí, vesprada, dilluns, dimarts...).
 
Repassa la llista de la borsa
 
Després de la publicació de les llistes de seleccionats en les proves d'oposicions, se sol fer un buidatge de la borsa d'interins. La llista, per tant, correrà i canviarà. L'has de consultar per saber quin lloc ocupes, qui està davant i darrere teu i quines especialitats tenen. Aquesta informació et serà útil quan publiquen la resolució provisional de l'adjudicació telemàtica.
 
Verifica les teues dades
 
És molt important comprovar que a les teues dades no hi haja cap error quan es publique la llista de la borsa d'interins i interines. Comprova, sobretot, l'adscripció de províncies, el requisit lingüístic i les especialitats. Amb més motiu, si has aportat noves dades o has fet cap modificació de les existents.
 

Tin en compte el calendari  de les resolucions de l'adjudicació i els terminis

 
El calendari d'adjudicacions preveu uns terminis d'exposició pública i uns terminis per presentar les reclamacions oportunes. Hauràs de tindre en compte que tant uns com els altres són limitats i, habitualment, curts. Fora de termini no s'admetrà cap reclamació ni se n'acceptarà cap sense la formalitat exigida (instància, registre, etc).
 
Estudia les característiques dels centres educatius
 
El centres educatius solen tindre unes característiques determinades, desenvolupar programes específics, oferir un determinat ventall de serveis  o acollir tipologies d'alumnats. Totes aquestes característiques estan descrites en la catalogació del centre que podrràs revisar a la pàgina web de la DG de Centres. Una altra font d'informació sobre les característiques dels centres, són els companys i les companyes que han treballat allí.
 
Què passa amb les places d'ESO?
 
A resultes del desplegament de la LOE, els llocs de treball de l'ESO seran ocupades a partir d'enguany pel professorat de secundària. Sols estaran disponibles per al cos de mestres aquelles places d'ESO que els grups d'alumnes encara continuen als col·legis d'educació infantil i primària.
 
Podré demanar un centre de formació de persones adultes?
 
Per descomptat que sí, però has de saber que els centres de formació de persones adultes tenen horaris desiguals que poden ocupar una franja horària molt ampla, matí, vesprada o nit. Sabent açò. No estaria malament que investigares els horaris dels centres que t'interessen per saber el perfil dels llocs de treball disponibles.
 
Em podrien adjudicar una escola llar o un altra per l'estil?
 
Les escoles llar són centres on part de l'alumnat resideix una vegada finalitzat l'horari escolar i pernocta. Per tant, com és lògic,  es desenvolupen activitats extraescolars i hi ha un horari laboral nocturn de què s'han de fer càrrec mestres adscrits al centre. En queden pocs centres així, però pot haver-ne en algun àmbit (província, zona o subzona). Les mateixes possibilitats hi ha, incloent determinades poblacions, zones o subzones, que t'adjudiquen una plaça en un centre d'educació infantil, en un CAES, CFPA o en alguna institució penitenciària, sempre que hi quede vacant i tingueu l'especialitat requerida.
 
Puc aspirar a una plaça de PT en un IES?
 
Pel desplegament de la LOE els llocs de treball d'ESO els ocuparan professors de secundària. L'especialitat de pedagogia terapèutica, però, en constitueix una excepció. Els llocs de treball de PT als IES continuaran sent ocupats pel cos de mestres perquè així ho indica un acord.
 
Vull demanar una plaça a l'SPE
 
L'SPE és un servei centralitzat que administra la seua assistència als centres distribuïnt-la per zones. Els especialistes en pedagogia terapèutica o logopèdia adscrits a cada SPE hauran de cobrir els centres educatius corresponents a cada zona i, per tant, tindran un horari compartit setmanal.
 
Què és un PAE? I un PASE?
 
Són programes de suport, complementaris de l'acció tutorial i de la tasca docent. Un PAE és un programa d'acompanyament escolar i consisteix a "desenrotllar actuacions que permeten previndre i compensar les desigualtats educatives". Quant al PASE, es tracta d'un programa d'acollida al sistema educatiu i insisteix  "en l’acollida i integració educativa i social d’este alumnat i en l’exercici de la labor docent per a aconseguir la seua adequada escolarització"
 
 
 

 
 
     
 
 

 

 

 

Anar a

 <pàgina de l'STEPV-Iv> <oposicions> <adjudicacions> <pàgina de suport d'adjudicacions>