CALENDARI ESCOLAR CURS 2003-04

REGULACIË

Resoluciˇ ____ , DOGV ______

CALENDARI

Les activitats escolars del curs acadŔmic 2003-2004 s'iniciaran i finalitzaran , en funciˇ de les ensenyances cursades, en les dates segŘents:

1. En Educaciˇ Infantil i Ensenyanša PrimÓria les activitats escolars comenšaran el 8 de setembre del 2003 i acabaran el 17 de juny del 2004.

2. En Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria, Formaciˇ Professional i Batxillerat s'iniciaran el 17 de setembre del 2003 i finalitzaran l'11 de juny del 2004.

3. En Ensenyances ArtÝstiques, Ensenyances d'Idiomes i Formaciˇ de Persones Adultes, comenšaran l'1 d'octubre del 2003 i finalitzaran el 23 de juny del 2004.

   

Hores lectives

1. En el present curs escolar les activitats de l'alumnat d'Educaciˇ Infantil i Educaciˇ PrimÓria comportaran un total de 850 hores lectives.

2. En el primer cicle d'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria, les hores lectives hauran d'ascendir, almenys, a 971.

3. En el segon cicle d'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria s'afegiran dos hores setmanals mÚs a les previstes en el primer cicle.

4. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formaciˇ Professional EspecÝfica ajustaran les seues hores lectives al que estabix els corresponents reals decrets per quŔ s'aproven els respectius tÝtols i establixen els currÝculums actualment vigents.

5. Els Conservatoris de M˙sica i Dansa, l'Escola Superior d'Art DramÓtic, les Escoles d'Arts i Superiors de Disseny, les Escoles Oficials de M˙sica i l'Escola Superior de CerÓmica s'ajustaran al que estabix la normativa que regula els plans d'estudi que es troben en vigor.

   

Incorporaciˇ
al Centre

 

1. L'alumnat que curse primer cicle d'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria en un centre que, de forma provisional, impartisca estes ensenyances acomodarÓ l'inici i la finalitzaciˇ de les seues activitats al que estabix el punt 1 de l'apartat anterior.

2. L'alumnat s'incorporarÓ al centre en la data indicada segons els estudis cursats, sense que puga escalonar-se la dita incorporaciˇ, excepte la prevista en la normativa vigent per a l'alumnat que accedix per primera vegada al centre per a cursar Educaciˇ Infantil.

3. Excepcionalment i per a facilitar la incorporaciˇ de l'alumnat, previ acord del Consell Escolar del centre, es podrÓ anticipar un dia l'inici de les activitats escolars de l'alumnat de primer cicle d'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria.

   

PerÝodes de vacances

a) Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre del 2003 al 6 de gener del 2004, estos dos inclusivament.

b) Vacacions de Pasqua: des del dijous 8 al dilluns 19 d'abril del 2004, estos dos inclusivament.

   

Dies festius

- 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
- 10 d'octubre
- 8 de desembre, la Inmaculada Concepciˇ
- 22 de desembre
- 7 de gener
- 19 de marš, Sant Josep

ExÓmens extraordinaris

 

Els exÓmens extraordinaris de setembre, en ensenyances postobligat˛ries, es realitzaran els dies 1,2 i 3 de setembre del 2003.

 

Festes locals (3)

 

 

< anar al comenšament | index ensenyament p˙blic | All-i-Oli | Principal >