stepv55.gif (3507 bytes)

PROFESSORAT INTERÍ:
LA LLUITA CONTINUA 

 

ACTES PRESENCIALES D'ADJUDICACIÓ DE PLACES PER A TOT EL PROFESSORAT. juny

CONVOCATÒRIES PROFESSORAT INTERÍ. MAIG 2000

500 interinos y Delegados y Delegadas de STEs de todo el Estado se concentran ante el MEC y entregan 50.000 firmas de apoyo

El 6 de maig es concentrarà a Madrid el professorat de tot l'Estat
El sistema d'accés protagonitza les mobilitzacions dels interins
  
         Full de signatures


8 de març: 1.500 professores i professors interins es manifesten a la ciutat de València

DIMECRES, 8 DE MARÇ DE 2000. JORNADA DE VAGA DE PROFESSORAT INTERÍ

ÈXIT DE LA VAGA I MANIFESTACIÓ DEL DIA 25 DE FEBRER

LA PRECARIETAT LABORAL ACTUAL EN EL SECTOR DOCENT ÉS EL FRUIT DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DELS ANYS 1995, 1997 I 1999.

25 febrer: JORNADA DE VAGA del PROFESSORAT INTERÍ

CRÒNICA DE LA MANIFESTACIÓ

REIVINDICACIONS

OFERTA DEFINITIVA D'OCUPACIÓ PÚBLICA

 


URGENT. URGENT.  PROFESSORAT INTERÍ

· ACTES PRESENCIALES D'ADJUDICACIÓ DE PLACES PER A TOT EL PROFESSORAT.

CONVOCATÒRIA DE CONCENTRACIONS

· DIJOUS 1 DE JUNY. 18 HORES. SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ. ALACANT.

· DIJOUS 8 DE JUNY. 18 HORES. SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ (EDIFICI PROP situat a l'Avinguda Gregorio Gea, al costat de l'Estació d'Autobusos de València). VALÈNCIA.

· DIJOUS 8 DE JUNY. 18 HORES. SEU STEPV-IV (c/Marqués Valverde,8). CASTELLÓ.

Informe de la Mesa i document per arreplegar signatures al final

ADJUDICACIÓ DE PLACES PER AL CURS 2000-2001.

La Direcció General de Personal ha presentat, en una proposta que qualifica d’innegociable, el sistema d’adjudicacions de places del professorat per al curs vinent. Mentre que per al cos de mestres i per al professorat dels ensenyaments de règim especial, l’adjudicació continuarà realitzant-se en actes presencials, el personal dels cossos de Secundària haurà de presentar, per primera vegada, una sol·licitud per escrit.

Des de la perspectiva del Sindicat, sempre s’ha estimat que els actes presencials ben organitzats —no com els que acostuma a fer l’Administració— són millors per al professorat i per al sistema, i permeten un control més eficaç i una capacitat d’elecció del professorat superior. El nou disseny presentat per l’Administració no reuneix les garanties suficients en temes com els terminis de presentació de les instàncies, les reclamacions o l’elecció de les vacants, entre altres. Conselleria té intenció d’estendre el sistema d’adjudicació per escrit a tot el professorat en el curs 2001/02.

El nou sistema d’adopta a pesar que la majoria del professorat de la Mesa Sectorial (STEPV-Iv i UGT) ha rebutjat l’adjudicació per instància i segueix exigint la celebració d’actes presencials. D’altra banda, la negativa de Conselleria a acceptar democràticament la decisió majoritària del professorat és difícil de comprendre, des de l’anàlisi dels fets, sense l’existència d’algun acord secret d’Educació amb altra força sindical defensora de la instància escrita. El fet no seria nou: els Tribunals han emés una sentència on es reconeix l’existència en altres moments de pactes vergonyants d’algunes organitzacions amb l’Administració. Amb tot, el Sindicat no dona per tancada la negociació, ja que se sent legitimat per la seua representativitat del conjunt del professorat de la xarxa pública.

En el procés, també han quedat pendents de negociar alguns aspectes sobre el procediment de les adjudicacions, la publicació de les llistes, de les vacants, el canvi de província o les noves especialitats, entre altres.

Consideracions de l’STEPV-Iv

La rectificació de la Conselleria i d’UGT respecte del sistema d’adjudicacions per escrit que es volia estendre al cos de Mestres s’explica només per la pressió de les mobilitzacions del professorat. Cal recordar que en la segona jornada de vaga la Sotssecretària d’Educació, Ascensión Figueres, va afirmar que les sol·licituds del curs vinent només es farien a través d’instància. Així i tot, la rectificació de l’Administració és encara insuficient, per tal com els actes presencials s’han de garantir i estendre també en Secundària. En aquest sentit, el treball i la pressió continuen sent necessaris. D’altra banda, no és descartable que alguna organització sindical intente fer recular els actes presencials per als mestres i, per això, és fonamental mantenir la pressió, almenys fins el final de la negociació.

Cal assegurar finalment que el sistema que regula els actes d’adjudicació de places complesca un conjunt de garanties que evite problemes com els que es van produir a principis d’aquest curs.

La proposta de l’Administració

Amb la publicació imminent de la convocatòria de comissions de servei, el calendari del procés d’adjudicació de places per al professorat, d’acord amb la proposta de Conselleria, queda estructurat així:

Cos de Mestres

- Primers de juliol. Acte per a suprimits. Àmbit local i provincial, a cada Servei Territorial.

- Entre els dies 20 i 22 de juliol. Acte per a suprimits. Àmbit de País, convocat per Conselleria.

- Entre els dies 21 i 23 de juliol. Acte per a provisionals. Personal sense destinació definitiva i aprovats en l’oposició del 1999.

- Agost. Publicació de la relació de persones que han superat el procés selectiu.

- Entre el 4 i el 7 de setembre. Actes per a opositors del 2000 i professorat interí.

Cossos de Secundària

Pendent de confirmació definitiva de les dates i del sistema d’adjudicació de places, la proposta de la Conselleria (24 de maig) és la següent:

- Entre el 6 i el 19 de juliol. Configuració de les vacants de cada Institut.

- 19 juliol. Determinació de les vacants de cada centre.

- Entre el 10 i el 15 de juliol. Publicació dels llistats de participants.

- 20 de juliol. Acte públic per a l’adjudicació de places al professorat desplaçat a cada Direcció Territorial.

- 21 de juliol. Actualització de les vacants, una vegada conegudes les places que ha triat el professorat desplaçat.

- Entre el 22 i el 24 de juliol. La lògica indica que haurà d’estar resolta la convocatòria de comissions de serveis. Aquesta deducció del Sindicat no està confirmada per l’Administració.

- 25 de juliol. Publicació de les vacants per especialitats.

- 26, 27 i 28 de juliol. Presentació de sol·licituds només a cadascuna de les Direccions Territorials. Les instàncies presentades en altres llocs seran invalidada. El mateix període s’utilitza per a demanar excedència per maternitat, per beques, etc.

- El professorat que supere les oposicions del 2000 podrà emplenar la seua instància, després de fer-se pública la relació d’aprovats. Si aquesta relació ix abans del període general de presentació de les instàncies, aquest professorat haurà de presentar-la en eixe periode. Cas que la publicació de la llista d’aprovats es faça posteriorment, s’obrirà un nou període de presentació d’instàncies per a aquestes persones. Les persones aprovades que tinguessen la condició d’interines podran tornar a emplenar una nova instància.

- 5 de setembe. Publicació del llistat provisional de les adjudicacions.

- 6 i 7 de setembre. Termini per a presentar les reclamacions a cadascuna de les Direccions Territorials.

- 10 de setembre. Resolució de les reclamacions.

- 11 ó 12 de setembre. Publicació del llistat definitiu.

Professorat dels ensenyaments de règim especial (EOI, Conservatoris…)

- Acte presencial en el mes de juliol.

Actuacions administratives paral·leles al procés

- Publicació al DOGV dels concursos de trasllats.

- Resolució del procés d’adscripció de mestres a les places vacants de primer cicle d’ESO als IES.

- Publicació de la normativa que regula el procediment de desplaçament, tant pel que fa al cos de Mestres o del cos de Secundària.

- Publicació de la relació de professorat interí que ha prestat serveis, per primera vegada, aquest curs.

- Publicació de la llista general de professorat interí de tots els cossos.

- Obertura d’un termini per a canvi de província, noves especialitats (mestres), titulació de valencià…

- Resolució de la situació del professorat de Secundària amb doble especialitat, de la borsa d’educadors de Secundària.

 

Les persones sotasignants davant de la proposta de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de realitzar el procediment d’adjudicació de places del professorat de Secundària, per al curs 2000-2001, mitjançant un procediment per escrit que no reuneix les garanties procedimentals necessàries, DEMANEM a l’Administració Educativa que modifique la seua proposta i realitze les adjudicacions de places, en tots els Cossos docents, per al proper curs escolar, mitjançant ACTES PRESENCIALS.

 

 

 

NOM I COGNOMS DNI SIGNATURA
     
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   

Us adjuntem un model d'escrit per enviar urgentment a la Conselleria de

Cultura, Educació i Ciència (fax: 96-386.65.09 // 96-386.32.81 )


CONVOCATÒRIES PROFESSORAT INTERÍ. MAIG 2000

Benvolguda companya/benvolgut company:

El proper DIMECRES, 17 de maig, tindrà lloc una MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ per a tractar sobre els ACTES D’ADJUDICACIÓ DE PLACES per al curs 2000-2001. És per aquest motiu que et convoquem a les següents ASSEMBLEES COMARCALS on tractarem el següent ORDRE DEL DIA:

  1. ADJUDICACIÓ DE PLACES CURS 2000-2001.
  2. CONDICIONS LABORALS DEL PROFESSORAT INTERÍ.
  3. SITUACIÓ DEL RECURS DE L’STEPV-Iv CONTRA L’ADDENDA A L’ACORD DEPROFESSORAT INTERÍ SIGNADA PER CCOO, ANPE, CSIF i UGT.
  4. ÚLTIMES INFORMACIONS SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA D’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT.
VALÈNCIA Dimecres 24 de maig. Seu STEPV-Iv. C/Juan de Mena,14-baix. 18 hores
GANDIA Dijous 25 maig. C7Pintor Sorolla, 12. 18 hores.
ALZIRA Dimecres 24 maig. Seu Avgda. Luis Suñer, 28-4t-16. 18 hores
LLIRIA Dijous 25 maig. CP Sant Vicent. 17,30 h.
AYORA Dijous 25 maig. IES Ayora. 13 h.
SAGUNT Dijous 25 maig. CP Mediterrani. 18 h.
XÀTIVA Dimarts 23 maig. Seu STEPV-Iv. C7Vicente Boix, 2-3-5.
ONTINYENT Dimecres 24 maig. CP Lluís Vives (Llombo). 18 h
ONTINYENT Dimecres 24 maig. CP Bonavista. 12,30 h.
ALCOI Dijous 25 maig. Seu STEPV-Iv. Jordi de Sant Jordi, 16-b. 18 h.
ELDA-PETRER Dimecres 24 maig. IES Azorin. 18 h.
ALGORFA Dimecres 24. CP Cervantes. 18 h.
ALACANT Dimecres 24 maig. Poeta Vte. Mogica, 5-12. 18 h.
PEDREGUER Dimarts 23 maig. CP L’Alfàs. 18 h.
VINARÒS Dimarts 23 maig. CP L’Assumpció. 17,30 h.
CASTELLÓ Dimecres 24 maig. Seu STEPV-Iv. Marqués Valverde, 8. 18 h.

MONTANEJOS

Dijous 25 maig. CP Alto Mijares. 17 h.

VIVER

Dijous 25 maig. CP Historiador Diago. 12 h.

LA VALL D’UIXÓ

Dijous 25 maig. CP La Moleta. 17,30 h.

FORCALL Dimecres 24 maig. CP Forcall. 15 h.
ELX Dimecres 24 maig. CP Cervantes, 18 h.
LA VILA JOIOSA Dimecres 24 maig. CP Hispanitat. 18 h.

 

EL FUTUR ESTÀ EN LES NOSTRES MANS.  VINE I PARTICIPA !


PRIMERA REIVINDICACIÓN ANTE LA NUEVA MINISTRA

POR EL CAMBIO EN EL SISTEMA DE ACCESO A LA ENSEÑANZA

500 interinos y Delegados y Delegadas de STEs de todo el Estado se concentran

ante el MEC y entregan 50.000 firmas de apoyo

La Confederación de STEs ha querido que la primera reivindicación que se presente a la nueva Ministra de Educación sea el acabar con la precariedad en la enseñanza pública.

Por este motivo, contra la precariedad en el empleo en la enseñanza, nos hemos concentrado en la mañana de hoy más de 500 representantes sindicales de la Confederación de STEs ante el MEC para hacer entrega de 50.000 firmas de interinos e interinas de todo el Estado apoyando el cambio en el sistema de acceso a la enseñanza.

Planteamos un proceso selectivo único y abierto que contemple un acceso diferenciado con reserva de plazas para el Profesorado Interino (las vacantes ocupadas ahora por este Profesorado) y con plazas para el Profesorado parado (las vacantes de nueva creación y las jubilaciones).

Hemos pedido el cambio en la forma de acceso a la función pública docente, de tal forma que, cumpliendo los principios constitucionales de igualdad mérito y capacidad, se valoren conjuntamente todos los méritos, las pruebas no tengan carácter eliminatorio y se tenga en cuenta la experiencia previa en la enseñanza pública, otorgando a ésta la máxima puntuación que ha permitido el Tribunal Constitucional en ocasiones semejantes.

En el escrito que hemos entregado a la Sra. Ministra hemos pedido que se convoque la Mesa Sectorial del MEC con la finalidad de plantear en este órgano de negociación esta reivindicación.

Madrid, 6 de Mayo de 2.000


El 6 de maig es concentrarà a Madrid el professorat de tot l'Estat
El sistema d'accés protagonitza les mobilitzacions dels interins

El 6 de maig és la data fixada per a una nova concentració del professorat
interí, en aquesta ocasió a Madrid. Aquesta acció dóna continuïtat a les
dues jornades de vaga i les diferents concentracions realitzades
recentment. El conjunt de mesures de pressió pretenen forçar les diferents
Administracions Educatives per aconseguir un nou sistema d'accés a la
funció pública docent que permeta donar solució a la situació del
professorat interí. La concentració del 6 de maig a Madrid és una mesura
dirigida a pressionar en la negociació en el nou sistema d'accés a la
funció docent, que se celebrarà en els pròxims mesos.
Les mobilitzacions també pretenen millorar les condicions laborals de
l'interinatge docent i la celebració d'actes presencials per a
l'adjudicació de places. La Conselleria continua obstinada a organitzar les
adjudicacions per al curs 2000/2001 mitjançant sol·licituds per escrit, en
contra dels criteris sempre defensats per STEPV-Iv. En aquesta dinàmica hi
ha, però, algun element nou, atés que no tots els altres sindicats donen
suport a la iniciativa oficial. Davant del procés de negociació que
s'obrirà les pròximes setmanes, el Sindicat farà un seguiment exhaustiu del
tema i seguirà demanant la participació dels treballadors i treballadores
del sector.1.500 professores i professors interins es manifesten a la ciutat de València.El professorat interí ha exigit un sistema d'accés diferenciat a la funció pública docent.

La vaga del professorat interí convocada per l'STEPV-Intersindical Valenciana ha tingut un seguiment del 47%. A més, 1.500 mil persones s'han manifestat per la ciutat de València reclamant un accés diferenciat a  la funció pública docent, l'estabilitat laboral, el requisit lingüístic per a l'accés a la funció pública docent i actes d'adjudicació presencials.
Una comissió dels participants a la vaga s'han entrevistat amb la sots-secretària de Cultura i Educació, Ascensión Figueres, per comunicar-li les reivindicacions del col.lectiu, així com per manifestar-li el desacord total amb les propostes de modificació del sistema d'accés sobre les que està treballant la Conferència Sectorial d'Educació, reunida recententment a la ciutat de València, perquè no van en la línea de resoldre, de forma definitiva, la problemàtica del professorat interí.

La sotssecretària s'ha limitat a tirar "balons fora" i no ha entrat a la situació real del professorat interí. El professorat ha criticat el doble llenguatge del conseller Manuel Tarancón que, per una part, es compromet públicament a buscar fòrmules per a aconseguir un accés diferenciat, introdueix una mesura amb aquesta finalitat al Pacte per l'Educació i al programa electoral del PP i, per altra, quan es tracta d'actuar, es limita a propiciar fòrmules que en absolut suposen un accés diferenciat, sinó un continuïsme en l'actual sistema de l'accés. Tot açò denota, bé una manca de direcció política a la Conselleria, on la Direcció General de Personal s'oposa al propi conseller Manuel Tarancón i no passa res,  o bé el propi conseller intenta enganyar al professorat i a la societat valenciana, la qual cosa el deslegitima com a responsable d'Educació.

A més a més, l'entrevista amb la sots-secretària ha causat un gran malestar entre el col.lectiu perquè ha indicat que la Conselleria ha decidit, unilateralment, que l'adjudicació de places per al proper curs serà per sol.licitud escrita i no presencial, com vol la majoria del col.lectiu, ja que els actes presencials garanteixen major transparència i control de les borses de treball i dels llocs de treball.

El professorat ha decidit continuar pressionant les diferents Administracions educatives. Les actuacions previstes es concreten en l'arreplegada de signatures a favor d'un accés diferenciat, una concentració a Madrid el proper 8 d'abril i concentracions a València, Alacant i Castelló el dia 22 de març a les 18 hores, als Serveis Territorials d'Educació d'Alacant i Castelló i al Palau de la Generalitat (Plaça de Manises) a València.

L'STEPV-Iv espera que el Govern de la Generalitat Valenciana prenga bona nota de la mobilització i done una resposta satisfactòria a les justes demandes del professorar interí. 

Finalment, l'STEPV-Iv lamenta que algunes organitzacions sindicals malbaraten el sentiment unitàri de defensa de l'escola pública que tants esforços ha costat aconseguir fent convocatòries per oposar-se a la lluita del professorat interí, propiciant l'enfrontament entre sectors del professorat i entre aquest i les persones aturades.


DIMECRES, 8 DE MARÇ DE 2000.
JORNADA DE VAGA DE PROFESSORAT INTERÍ

CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL A L'ENSENYAMENT: ACCÉS I ESTABILITAT DEL PROFESSORAT INTERÍ


Concentració-manifestació a les 10 hores a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (Avgda. Campanar de València) fins la Plaça de l'Ajuntament de València.

*Per un accés diferenciat a la funció pública docent. Qualsevol oferta d'ocupació pública ha d'estar condicionada a la solució prèvia i definitiva de la problemàtica del professorat interí.

*Per l'estabilitat laboral.
*Pel requisit lingüístic per a l'accés.
*Per actes d'adjudicació de places presencials.

El nostre futur està en joc. Vine i participa.
Entre totes i tots podem.


ÈXIT DE LA VAGA I MANIFESTACIÓ DEL DIA 25

Volem agrair a tot el professorat interí el seu suport a la jornada de vaga celebrada EL divendres 25 de febrer.

3.000 professores i professors interins es manifesten a la ciutat de València.
El professorat interí ha exigit un sistema d'accés diferenciat a la funció pública docent.

La vaga del professorat interí convocada pel Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana ha estat un èxit.

El seguiment de la vaga ha estat d'un 76%.

Unes tres mil persones s'han manifestat per la ciutat de València reclamant:

un accés diferenciat a la funció pública docent,
l'estabilitat laboral,
el requisit lingüístic per a l'accés a la funció pública docent i
actes d'adjudicació presencials

La vaga s'ha fet coincidint amb la reunió de la Confederació Sectorial d'Educació -han assistit els Directors Generals de Personal del MEC i de totes les Comunitat Autònomes - que s'ha celebrat en un cèntric hotel de València.

Una comissió dels participants a la jornada de vaga s'han entrevistat amb una representació de les Administracions per comunicar-li les reivindicacions del col.lectiu, així com per a manifestar-li el desacord total en les propostes de modificació del sistema d'accés sobre les que està treballant la Conferència Sectorial d'Educació, modificacions que no van en la línia de resoldre, de forma definitiva, la problemàtica del professorat interí.

S'ha decidit convocar assemblees-concentracions per al proper dimecres 1 de març, a les 18 hores, als Serveis Territorials d'Educació d'Alacant i Castelló i a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de València, i una nova jornada de vaga per al proper dimecres 8 de març.

L'STEPV-Iv espera que el Govern de la Generalitat Valenciana i les diferents Administracions Educatives prenguen bona nota de la mobilització celebrada hui i donen una resposta satisfactòria a les justes demandes del professorar interí, en cas contrari, les mobilitzacions continuaran.

València, 25 de febrer de


LA PRECARIETAT LABORAL ACTUAL EN EL SECTOR DOCENT ÉS EL FRUIT DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DELS ANYS 1995, 1997 I 1999.

L'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2000 en el sector docent, determinada unilateralment per la Conselleria d'Educació, no ha satisfet cap organització sindical, però ha creat una tensió sindical gratuïta i en tot cas perjudicial per als interins i aturats. En qualsevol cas, l'STEPV-Iv no ha criticat les posicions d'altres organitzacions sindicals ni en la premsa ni en els papers informatius, per considerar que la responsabilitat és de l'Administració.

Amb l'únic objectiu d'aclarir perquè s'ha arribat a l'actual nivell de precarietat en el sector docent, i aportar solucions, l'STEPV-Iv manifesta el següent:

1. El grau de precarietat laboral actual és la conseqüència lògica i acumulada de l'oferta pública d'ocupació dels anys 1995 (pactada entre la Conselleria, UGT i CC.OO), 1997 i 1999 (pactades entre ANPE, CSI-CSIF, UGT I CC.OO).

2. A la vista de les conseqüències que ha tingut aquesta política d'ocupació, és normal que aquests sindicats assumisquen la seua responsabilitat i vulguen ara trobar solucions. L'STEPV-Iv comparteix eixa mateixa preocupació i també desitja una bona solució al problema.

3. Tots els sindicats, sense excepció, es presentaren a les eleccions sindicals amb la reivindicació d'un accés diferenciat per al professorat interí. Tots volien evitar la gegantina controversia jurídica de l'any 1991, provocada perquè en un accés únic es tractava de forma diferent els interins i els opositors lliures. En aquest mateix sentit, el programa electoral del Partit Popular també diu textualment: "Convocará en cada uno de los cuatro años que dure la legislatura las correspondientes concursos-oposiciones tanto libres como restringidas, en las que se prime fundamentalmente la experiencia docente adquirida como funcionario interino". L'STEPV-Iv es limita a demanar que s'acomplesca aquest apartat del programa perquè coincideix amb el que volem els sindicats.

4. Sembla lògic que si la Conferencia de Educación està abordant ara mateix un canvi normatiu en l'accés a la funció pública docent que no s'aplicarà fins les opocions de 2001, oferta d'ocupació pública d'enguany siga moderada i no malbarate les posibilitats de resoldre el greu problema dels interins l'any que ve. ¿De què serviria un nou sistema d'accés si no hi ha prou vacants? De res, com no va servir el sistema transitori de l'any 91 perque el conflicte jurídic irresolt retragué el nombre de places dels anys posteriors. Per això, l'STEPV-Iv va demanar les dades referides a vacants i personal interí en la passada reunió de la Mesa Sectorial per tal de valorar l'impacte que tindria l'oferta de l'Administració sobre les possibilitats de treball per al curs que ve de l'actual professorat interí. En no obtenir cap resposta de l'Administració, l'STEPV-Iv no podia donar per bona eixa proposta.

5. L'aplicació de l'acord de plantilles de Secundària, amb 3.200 places del cos de Secundària i un mínim de 1.198 de Formació Professional, totes de nova creació, permet ara mateix oferir vacants al professorat interí i al de nou ingrés. Només cal tindre a punt el sistema d'accés per donar satisfacció a uns i als altres.

Finalment, res de tot açò afecta el concurs de trasllats: l'Administració pot traure TOTES les vacants del sistema al concurs per tal de permetre la mobilitat dels funcionaris de carrera. Si no ho ha fet fins ara és perquè l'Administració encara no ha planificat les plantilles de cada centre, en contra de l'opinió unànim de tots els sindicats.


JORNADA DE VAGA del PROFESSORAT INTERÍ

Divendres, 25 de febrer de 2000
Concentració a les 10 hores a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Avda. Campanar, 32. València.· Per un accés diferenciat a la funció pública docent. Qualsevol oferta d'ocupació pública ha d'estar condicionada a la solució prèvia i definitiva de la problemàtica del professorat interí.
· Per l'estabilitat laboral.
· Pel requisit lingüístic per a l'accés a la funció pública docent.
· Per actes d'adjudicació de places presencials.


La Conferència Sectorial d'Educació -composada pel Ministeri d'Educació i Cultura i totes les Comunitats Autònomes- està estudiant la modificació del sistema d'accés a la Funció Pública Docent. La propera reunió serà els dies 24 i 25 de febrer a València.

El sindicat considera que les propostes de modificació, que fins ara hem conegut, no donaran una veritable solució a l'actual situació del professorat interí. Per això, considerem necessari i convenient pressionar a totes les Administracions Educatives, el MEC i la Conselleria d'Educació, mentre dura el procés de negociació del nou sistema d'accés a la funció pública. Després, una vegada estiga tancada la negociació, serà molt difícil poder incidir en ella i que siguen arreplegades les nostres propostes. Si ara no aconseguim els nostres objectius, després ens lamentarem de les conseqüències negatives que puga tindre per al nostre futur laboral. La pressió s'ha de fer quan hi ha possibilitats de canviar les coses.

De totes les possibles alternatives, s'està treballant sobre la base de la modificació del Reial Decret 850/93 (publicat al BOE del 30-06-93) que regula l'actual sistema d'ingrés i adquisició d'especialitats als cossos docents, en dues línies:

1.-Modificació de barem de la fase de concurs. Actualment l'apartat d'experiència docent fixa un màxim de 4 punts per aquest apartat. La possible modificació aniria en el sentit d'ampliar aquest apartat en un màxim de 4,5 o 6 punts.

2.-Modificació de la ponderació en la fase de concurs. Actualment dins del procés selectiu la fase de l'oposició té assignat dos terços de la nota (és a dir un 66,66% del total) i la fase del concurs un terç (és a dir un 33,33%). La modificació aniria en el sentit d'augmentar aquest 33,33% fins un 45%. S'augmentaria el pes de la fase de concurs en detriment de la fase d'oposició.

Els possibles canvis normatius no s'aplicarien enguany, any 2000, s'aplicarien l'any 2001. Com hem dit, ara per ara la línia de treball iniciada per les diferents Administracions no va en el sentit de donar resposta a les reivindicacions històriques del col.lectiu de professorat interí: un accés diferenciat a la funció pública docent.

El sindicat preten aconseguir una reforma legal del sistema d'ingrés a la funció pública docent que permeta l'accés d'aquest col.lectiu. Vàries poden ser les fòrmules:

- Dintre de l'actual normativa, augmentar el pes de la fase de concurs i de l'experiència docent fins el màxim legal possible.
- Un sistema que contemple un accés diferenciat per al professorat interí.

La nostra posició és clarament partidària de la segona fòrmula ja que garantiria una solució real. En aquest punt cal fer esment d'algunes consideracions:
- Des del punt de vista jurídic és possible.
- La reforma del sistema d'accés depén de la voluntad política de l'Administració.
- Ara estem en un bon moment, des del punt de vista de la situació educativa pel nombre de places que hi ha ara al sistema educatiu valencià.
Places que poden satisfer les expectatives tant del col.lectiu de professorat interí com del personal aturat. Amb un nombre de places suficient en el sistema educatiu, la solució a la problemàtica actual és més fàcil
- És per aquest motiu que el sindicat considera que qualsevol oferta d'ocupació pública ha d'estar condicionada a la solució prèvia de la situació del professorat interí, així com a la seua continuitat en el treball mentre s'aconsegueix el primer.

Per tots aquests motius, junt l'exigència del requisit lingüístic per a l'accés a la funció pública així com que els actes d'adjudicació de places siguen presencials, us fem una crida perquè participeu en totes les mobilitzacions que convoquem. El 25 de febrrer decidirem les futures ctuacions, entre elles la possibilitat de convocar noves jornades de vaga els dies 1 i 8 de març.

                València, 18 de febrer de 2000


MANIFESTACIÓ.

1500 PROFESSORS INTERINS ES MANIFESTEN A VALÈNCIA PER A DEMANAR L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT.

La manifestació ha estat convocada per l'STEPV-iv

Uns 1500 professores i professors interins s'han manifestat, el dissabte 12 de febrer, per a reclamar tota una sèrie d'aspectes que tenen a veure a la seua situació laboral. Entre aquests destaca la reivindicació d'una accés diferenciat a la funció pública docent que acabe amb la situació de provisionalitat i de precarietat que pateix el col.lectiu de més de 7.000 persones al País Valencià.

Per a l'STEPV-Iv les propostes que estan fent les Administracions Educatives, Estatal i Autonòmiques, no van en la línia adequada per a resoldre la situació del col.lectiu, ja que sols pretenen modificar alguns aspectes de l'actual normativa d'accés a la funció pública però no entren en el fons de la qüestió i, per tant, no resoldran la situació de precarietat.

El sindicat considera que qualsevol proposta ha de ser negociada amb les organitzacions sindicals i ha de suposar la solució definitiva a la problemàtica del professorat interí.

El sindicat preten aconseguir una reforma legal del sistema d'ingrés a la funció pública docent que permeta l'accés d'aquest col.lectiu, un sistema que contemple un accés diferenciat per al professorat interí. Per a l'STEPV-Iv la reforma del sistema d'accés depén de la voluntad política de l'Administració i a més a més, ara, estem en un bon moment, des del punt de vista de la situació educativa.

Hi ha dos acords de plantilles que han suposat la creació d'una quantitat important de llocs de treball. Places que poden satisfer les expectatives tant del col.lectiu de professorat interí com del personal aturat. Amb un nombre de places suficient en el sistema educatiu, la solució a la problemàtica actual és més fàcil

És per aquest motiu que el sindicat considera que qualsevol oferta d'ocupació pública ha d'estar condicionada a la solució prèvia de la situació del professorat interí, així com a la seua continuitat en el treball mentre s'aconsegueix el primer.

Aquesta ha de ser, junt l'exigència del requisit lingüístic per a l'accés a la funció pública així com que els actes d'adjudicació de places siguen presencials, són les reivindicacions centrals del col.lectiu.

L'STEPV-Iv ha convocat assemblees comarcals de professorat interí durant la propera setmana per a valorar la situació i decidir la continuïtat de les mobilitzacions.

L'STEPV-Iv espera que l'Administració prenga bona nota de la manifestació celebrada hui i done una resposta satifactòria a les demandes del col.lectiu.

 


- PER L'ACCÉS DIFERENCIAT I L'ESTABILITAT, L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA HA D'ESTAR CONDICIONADA A LA SOLUCIÓ PRÈVIA DE L'ACCÉS DEL PROFESSORAT INTERÍ.

- ACTES D'ADJUDICACIÓ DE PLACES PRESENCIALS.

- REQUISIT LINGÜÍSTIC.

- PER L'ESTABILITAT.


OFERTA DEFINITIVA D'OCUPACIÓ PÚBLICA de la CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA per a l'any 2000. (22 de febrer de 2000).

MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ 22-02-2000.

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit, hui, dimarts 22 de febrer, per a tractar sobre l'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DOCENT per a l'any 2000.
L'Administració ha fet la proposta DEFINITIVA que us adjuntem i ha donat per tancada la negociació d'aquest tema.
El sindicat ha manifestat al llarg de la reunió la seua posició respecte a aquest tema que es concreta en:
1.-Qualsevol oferta d'ocupació pública ha d'estar condicionada a la solució prèvia de l'accés, així com a la continuïtat en el treball del professorat interí, per la qual cosa hem demanat en primer lloc, una moratòria en la convocatòria de l'oferta d'ocupació pública d'enguany, i en segon lloc, tota una sèrie de dades sobre creacions de llocs de treball per al curs 2000-2001, el nombre de professorat interí per especialitats, quants ocupen vacants reals i quants ocupen substitucions,… per a poder determinar l'impacte de l'oferta sobre la continuïtat en el treball del professorat interí que no aprove les oposicions.
L'Administració no ens ha donat resposta a aquestes dades, sols s'ha limitat a donar-nos la seua proposta d'oferta d'ocupació pública.
2.-També hem exigit que el requisit lingüístic per a l'accés a la funció pública docent. L'Administració s'ha negat.
Per tot açò, el sindicat no subscriu la proposta d'oferta d'ocupació pública presentada per l'Administració i, independentment que no es pot avaluar l'impacte que tindrà sobre les possibilitats de treball per al curs vinent, per falta de dades (en tot cas podria afectar negativament als últims interins que han començat a prestar serveis), l'STEPV-Iv manté la convocatòria de vaga per al proper divendres 25 de febrer de 2000 per una solució definitiva per al professorat interí que passa per la reforma de l'accés a la funció pública docent, en la línia d'aconseguir un accés diferenciat.


Model de carta per a entregar el dia 8 d'abril davant el M.E.C., a Madrid

AL SR. MINISTRE D’ EDUCACIÓ I CULTURA

I

AL SR. CONSELLER D’ EDUCACIÓ, CULTURA I CIÈNCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

 Els Professors i Professores del/l’_______________________________________

de/d’ _______________ sotasignants, davant el canvi en l’accés a la funció pública docent que està estudiant l’Administración i que ara regula el Reial Decret 850/1993:

Plantegem un model d’accés en el qual, bo i acomplint els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, es valoren conjuntament tots els mèrits, que les proves no hi tinguen caràcter eliminatori i que hi tinga en comptes l’experiència docent prèvia en l’en-senyament públic, tot atorgant-li la màxima puntuació que ha permés el Tribunal Constitucional.

Plantegem un procés selectiu únic i obert que contemple un accés diferenciat amb reserva de places per al Professorat interí (les vacants ocupades por aquest Professorat) i amb places per al Professorat aturat (les vacants de nova creació i les jubilacions).

NOM I COGNOMS

NÚM. DE D.N.I.

SIGNATURA

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 tornar < començament / pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >