OPOSICIONS A CATALUNYA 2004

Tota la informació de les oposicions de Catalunya està ací
primària - secundària, places, sol.licituds, ...

i també a USTEC·STEs       


   

Convocatòria
en Diari Oficial

  

places

DOGC núm. 4052 - 20/01/2004

 

Publicada en el DOGC núm. 4052 - 20/01/2004 la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents i per a l'adquisició de noves especialitats.
Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de gener al 9 de febrer 2004 

veure convocatòria (pdf)
veure convocatòria (html)

Del 21 de gener fins al dilluns 9 febrer -presentació instàncies. 

El procediment selectiu començarà a partir del dia 8 de maig de 2004 i finalitzarà abans del 3 de juliol d ’aquest any. 

Les proves de la fase d’oposició es realitzaran en els dies següents no lectius a partir del mateix dia de l ’acte de presentació i hauran d ’haver finalitzat el 30 de juny de 2004.

20 gener - publicació de convocatòria en DOGC
21gener-9 febrer-presentació instàncies
1 març - llista provisional
2-12 març -reclamacions
22 març - sorteig tribunals
8 abril - publicació tribunals
26 abril - llista definitiva
8 de maig - començament procés selectiu
3 juliol - data màxima finalització

Places

1.1  Es convoquen proves selectives per cobrir 950 places.
La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:
C=codi; N=nombre de places.

C

Cos

N

597

Mestres

620

590

Professors d'ensenyament secundari

194

591

Professors tècnics de formació professional

76

592

Professors d'escoles oficials d'idiomes

60

La distribució d'aquestes places per cossos i especialitats, i la determinació de les places de reserva, si s'escau, és la següent:

A=procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions; T=total.

Cos de mestres

Codi

Especialitat

L

R

T

EES

Educació especial: pedagogia terapèutica

52

3

55

PEF

Educació física

57

3

60

INF

Educació infantil

428

22

450

PMU

Música

52

3

55

 

Totals

589

31

620

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

E

L

R

T

AN

Anglès

15

13

2

30

AR

Aranès

1

1

.

2

MU

Música

8

6

1

15

TEC

Tecnologia

35

31

4

70

503

Assessoria i processos d'imatge personal

3

3

.

6

506

Hoteleria i turisme

3

3

.

6

507

Informàtica

5

5

.

10

511

Organització i processosde mantenimentde vehicles

4

4

.

8

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

6

5

1

12

522

Processos i productes d'arts gràfiques

2

3

.

5

524

Sistemes electrònics

8

6

1

15

525

Sistemes electrotècnics i automàtics

7

7

1

15

 

Totals

97

87

10

194

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi

Especialitat

L

R

T

601

Cuina i pastisseria

6

.

6

603

Estètica

6

.

6

606

Instal·lacions electrotècniques

9

1

10

609

Manteniment de vehicles

6

.

6

611

Mecanització i manteniment de màquines

8

.

8

618

Perruqueria

8

.

8

619

Procediments de diagnòstics clínics i ortoprotètics

7

.

7

620

Procediments sanitaris i assistencials

9

1

10

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

11

1

12

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

3

.

3

 

Totals

73

3

76

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Codi

Especialitat

A

L

R

T

133

Alemany

7

6

1

14

135

Italià

3

2

.

5

138

Rus

1

2

.

3

192

Francès

6

5

1

12

193

Anglès

13

12

1

26

 

Totals

30

27

3

60

 

 


tornar a començament / treball / ensenyament públic / inici stepv