Direcció dels centres públics

per la gestió democràtica dels centres educatius


 
   
09/03/10 RESOLUCIÓ per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. (DOCV 09/03/10)
VACANTS CORRECCIÓ d'errades. (DOCV 10/03/10)
   
11/03/09 Renovació de directors i directores: emplaçament a comparéixer per la via jurisdiccional contra el recurs presentat per STEPV
22/01/09 RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2009, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.
10/01/09

STEPV dóna suport a la mesura de pressió de les direccions d’Infantil i Primària
Protesten per la manca d’administratius en els col·legis


08/01/09

L’acord retributiu dels equips directius: Moltes preguntes, algunes respostes
Quantitats a cobrar   -    models de reclamació


 

ASSEMBLEES de membres dels EQUIPS DIRECTIUS
Si eres membre d’algun equip directiu de qualsevol centre públic, el Sindicat et convoca a parlar de la gestió dels centres, reivindicacions, necessitats...

Castelló: Seu sindical Dilluns 19 gener 18h
València: Seu sindical Dimart 20 gener 18h
Alacant: Seu sindical Dijous 22 gener 18h


29/12/08 STEPV recorda que l’augment retributiu dels càrrecs directius és un acord de la Mesa Sectorial d’Educació
17/11/08

DOCV 17/11/08 RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca la renovació del càrrec de director de centres públics i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici d'este càrrec en l'àmbit de la Generalitat.


21/10/08

STEPV recorrerà la resolució perquè no té en compte la comunitat educativa i, seguidament, abandona la Mesa Sectorial
Conselleria es reserva la potestat de renovar directors i directores


18/09/08 Conselleria li deu més de deu milions als equips directius
CALCULA'T EL DEUTE - Reclama

03/01/08

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.


19/12/07

Concurs de mèrits per a la selecció de directors i directores - gener 2008


02/02/07

 El sindicat recorreix l’elecció de càrrecs directius


02/01/07 Dimarts, 2 de gener de 2007 Núm 5.419

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2006, del director general de personal docent de la Conselleria de Cultura, Educaciói Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2006/15180]

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2006, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres públics en l'àmbit de la Generalitat.[2006/15177]

INSTRUCCIÓ de 20 de desembre de 2006, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'establixen indicadors per a l'avaluació, per la inspecció educativa, del càrrec de director dels centres docents públics. [2006/15178]

05/12/05

Conselleria d'Educació continua imposant i controlant l’elecció de les direccions dels centres educatius
estudi sobre els concursos a direcció 


07/10/05 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2005, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, mitjançant la qual es convoca procediment per a la consolidació parcial del complement específic dels directors de centres docents públics. [2005/X11041] DOGV núm. 5109. Divendres, 7 d’octubre de 2005
25/01/05 DOGV núm. 4.931. Dimarts, 25 de gener de 2005
DECRET 13/2005, de 21 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la consolidació parcial del complement específic dels directors de centres docents públics.

Pàgina de Conselleria: Procediment per a l'adquisició de la categoria de director


22/03/05 DOGV núm. 4971. Dimarts, 22 de març de 2005
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de gener de 2005, del director general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana
8/03/05 DOGV núm. 4961. Dimarts, 8 de març de 2005
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de febrer de 2005, del director general de personal docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment per a l’adquisició de la categoria de director prevista en la disposició transitòria tercera de la llei orgànica de qualitat de l’educació.
03/03/05 RESOLUCIÓ per la qual es regula el procediment per a l'adquisició de la categoria de director prevista en la disposició transitòria tercera de la LOCE. (DOGV 4959. 03/03/05)
17/02/05

Conselleria regula la direcció dels centres d’acord amb la LOCE
Informe de la mesa sectorial del 16 de febrer de 2005


09/02/05

RESOLUCIÓ per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana.  (DOGV 4942. 09/02/05)


01/02/05 Aclariments de la Direcció General de sobre l'adquisició de la categoria de Director
25/01/05 DOGV núm. 4.931. Dimarts, 25 de gener de 2005
DECRET 13/2005, de 21 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la consolidació parcial del complement específic dels directors de centres docents públics.

18/01/05

Informe de la Mesa Sectorial
STEPV denuncia que la Consellería continúa imponiendo un procedimiento alejado del consenso para la elección de las direcciones de los centros educativos


14/01/05

projecte Concurs Direccions per a la Mesa que se celebrarà el dia 18 de gener (pdf)


18/11/04

Informe de la mesa sectorial d'educació de 18/11/04 sobre consolidació del complement de direcció


16/11/04

Mesa sectorial d’educació 16/11/04
Consolidació parcial del complement específic dels directors/res de centres docents públics

 
ANTERIORS
10/05/04 Document proposat pel STEPV-Iv per a manifestar el rebuig als criteris d'elecció
Proposta de comunicat per als Consells Escolars

03/05/04 STEPV manifesta el rebuig a la "Resolució per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics"
01/04/04 Conselleria nomenarà les direccions dels centres educatius valencians
26/03/04 Nou document presentat el 26 de març de 2004  per a la Mesa Sectorial (pdf)

07/02/04 STEPV-Iv inicia una campanya per exigir la gestió democràtica dels centres educatius
27/01/04 Conselleria presenta en la Mesa Sectorial d’Educació un esborrany de la Resolució per a la selecció i nomenament i provisió de les direccions dels centres públics.

Veure Document presentat en la Mesa Sectorial (pdf)

Proposta de resolució per als Claustres / Consells Escolars (doc)
 
 

 

   
   
   

Renovació de directors i directores: emplaçament a comparéixer per la via jurisdiccional contra el recurs presentat per STEPV

En aquests dies, la Conselleria d’Educació està comunicant (veure document) a les persones que han sol·licitat la renovació en la direcció, que el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià, ha interposat recurs Contenciós-Administratiu contra la resolució d’11 de novembre de 2008, que convocava la sol·licitud de renovació i en determinava els criteris d’avaluació.

En aquesta comunicació se cita a les persones interessades a comparéixer per la via jurisdiccional, en el termini de nou dies, contra el recurs presentat per STEPV-Iv.

Davant la situació provocada per la comunicació de Conselleria i els dubtes que s’han generat entre les persones afectades STEPV vol manifestar el següent:

1.- Cap persona que haja rebut aquesta comunicació està obligada a personar-se ni comparéixer per la via jurisdiccional. L’administració ho farà d’ofici per mantenir el seu model de renovació de direccions.

2.- El recurs presentat per STEPV va contra el model de convocatòria i contra els criteris d’avaluació imposats per la Conselleria i no contra les persones que han sol·licitat aquesta renovació.

3.- STEPV està en contra d’un model de renovació en què és només l’administració qui avalua els directors i directores amb uns criteris imposats per la Conselleria i executats per la inspecció educativa sense tenir en compte l’opinió de la comunitat educativa. El Sindicat considera que aquest procediment vulnera la LOE. És per aquest motiu que l’hem dut als tribunals de justícia.

4.- Si STEPV guanya el recurs presentat, en cap cas afectarà a les persones renovades per aquesta resolució. Guanyar el recurs només suposaria que l’administració, en el futur, hauria de negociar una resolució diferent que tinga en compte l’opinió i la participació de la comunitat educativa.

5.- El recurs presentat pel sindicat no és nou. Hem presentat recurs contra totes les resolucions de renovació i, de fet, el dia que es va tancar la negociació d’aquesta normativa, ja vam anunciar que anàvem a presentar recurs i, aquest mateix dia, ja vam fer el següent comunicat http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/org-cen/direccio1.htm#081021 .

6.- STEPV afirma que la Conselleria, quan li interessa, utilitza aquesta normativa en contra de directors i directores avalats per la comunitat educativa, com Batiste Malonda, del CP El Castell d’Almoines o com Virgilio Perona, del CP Eduardo López Palop de Enguera. El recurs presentat pel sindicat pretén evitar situacions com aquestes que només responen a interessos polítics i decisions unilaterals de l’administració educativa.

Per tot això, STEPV convida a les persones que estan rebent aquesta comunicació que responguen en la mateixa línia i s’adherisquen al recurs presentat pel sindicat, mostren el desacord en ser avaluats únicament pels criteris imposats per la Conselleria i insten a l’administració que les properes convocatòries de renovació de directors i directores tinguen en compte l’opinió vinculant de la comunitat educativa.

11 març 2009

 


 

STEPV dóna suport a la mesura de pressió de les direccions d’Infantil i Primària

Protesten per la manca d’administratius en els col·legis

STEPV dóna suport a la mesura de pressió organitzada per la Permanent de Directors/es d'Infantil i Primaria en protesta per la manca de personal administratiu i la sobrecàrrega de tasques administratives sobre els equips directius. La mesura consisteix en l'endarreriment del lliurament de la Programació General Anual (PGA) al dia 14 de gener de 2009 a les 10 h (dos mesos i mig més tard) en la Conselleria d’Educació.

Al llarg dels darrers anys, els equips directius de primària han vist augmentar les tasques administratives (matriculació, gestió de programes d’acollida i compensatòria, etc) en detriment de les tasques pedagògiques, que han empitjorat les seues condicions laborals. La solució per a pal·liar aquesta erosió del sistema públic és la contractació de personal administratiu i de serveis que s’ocupe d’aquestes tasques.

Aquesta ha estat una reivindicació de STEPV des de les negociacions de la LOGSE, ara fa 20 anys, i que ha continuat en les negociacions de la nova llei educativa, la LOE. El Sindicat hi serà present, per tant, el dia 14 de gener en la Conselleria d’Educació per a manifestar el suport del Sindicat als equips directius de primària i exigir la dotació del personal d’administració i serveis necessari en els col·legis públics.

10 de gener de 2009

 


 

 

L’acord retributiu dels equips directius:
Moltes preguntes, algunes respostes
 

 Quantitats a cobrar amb el model del 65%              models de reclamació

La Mesa Sectorial d’Educació va tancar un acord que acosta les retribucions dels equip directius dels centres públics a les de la resta de l’estat, estableix una nova classificació de centres, incorpora càrrecs a centres que no en tenien i redueix les diferències entre distintes figures dels equips directius.

Aquest acord té el seu inici en la plataforma reivindicativa de la vaga de 29 de març de 2007, convocada pels sindicats STEPV-Iv, CAT i AFID, i el seu final, en l’acord de 19 de febrer de 2008, amb el suport d’STEPV-Iv.

Tot i això, l’administració –a pesar de les continues denuncies sindicals i dels propis equips directius– ha endarrerit el pagament efectiu de l’acord durant un any sencer, i ha necessitat d’una nova mobilització –la manifestació de 29 de novembre de 2008 i la convocatòria d’una nova vaga– per “posar-se les piles” i intentar neutralitzar la mobilització al carrer fent anuncis en la premsa sobre retribucions del professorat valencià que no havia pagat.

Finalment, en la nòmina de desembre, la major part dels equips directius han vist reflectit l’acord, tot i que, a hores d’ara, el pagament endarrerit ha generat molts dubtes i moltes preguntes sobre què és el que realment s’ha pagat, sobre què és el que realment li correspon a cadascú, i sobre quin és l’abasts real de l’acord en cada tipus de centre i equip directiu.

STEPV-Iv ha demanat una Mesa Sectorial específica per tal que l’administració explique la concreció dels pagaments que s’han fet i els criteris adoptats en cadascuna d’aquestes concrecions.
Fins que aquesta reunió no es produesca, no podrem contestar totes les preguntes que ens heu fet, tot i que aquest primer document, junt als models de reclamació que us hem preparat, intenten clarificar alguns dels dubtes que podeu tenir.

El nou acord retributiu, tal i com es va tancar, el podeu consultar ací, i a hores d’ara, podem comunicar-vos les següents concrecions:

1.- L’administració ha dit que s’ha pagat segons la nova classificació establerta per l’acord. Ara bé, no ha explicat quins centres han canviat de situació, en concepte de què i quina és la definició exacta d’unitat d’un centre educatiu.
2.- Les direccions han cobrat 100 euros i la resta de càrrecs el 65% del que cobra la direcció respectiva –excepció feta de les vicesecretaries dels IES que cobren el 40%. Ara bé, l’administració no ha explicat per què s’ha pagat el 65% i no el 70%
3.- Els equips directius dels centres de Formació de Persones Adultes ha cobrat tots com a Infantil-Primària, tot i que la majoria d’ells, estan en la classificació de secundària. No hi ha hagut cap explicació sobre aquesta anomalia.
4.- L’administració no ha explicat com es demana un nou càrrec creat per l’acord en alguns centres d’Infantil-Primària
5.- L’administració no ha dit res sobre les persones que tenen consolidat el complement d’exdirector o exdirectora.

STEPV-Iv considera que hi ha massa preguntes sense resposta i massa interpretacions unilaterals d’un acord que és de tots i totes, i en espera de la Mesa Sectorial sol•licitada el sindicat ha preparat distints models de reclamació que es poden adequar a la situació particular, per tal que els presenteu, si teniu qualsevol dubte sobre què i com us han pagat.

 

 

 

L’acord retributiu dels equips directius
 calculat sobre el 65% de la direcció


E. I., PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL
 

CÀRREC

ACTUALS 2008

AMB L'ACORD

DIFERÈNCIA

DEUTE ACUMULAT

DIRECCIÓ A

536,10 €

636,10 €

100,00 €

900,00 €

DIRECCIÓ B

485,29 €

585,29 €

100,00 €

900,00 €

DIRECCIÓ C

351,16 €

451,16 €

100,00 €

900,00 €

DIRECCIÓ D

259,64 €

359,64 €

100,00 €

900,00 €

SECRETARIA A

186,52 €

413,47 €

226,95 €

2.042,54 €

SECRETARIA B

175,25 €

380,44 €

205,19 €

1.846,70 €

SECRETARIA C

169,62 €

293,25 €

123,64 €

1.112,72 €

SECRETARIA D

124,61 €

233,77 €

109,15 €

982,38 €

CAP ESTUDI A

186,52 €

413,47 €

226,95 €

2.042,54 €

CAP ESTUDI B

175,25 €

380,44 €

205,19 €

1.846,70 €

CAP ESTUDI C

169,62 €

293,25 €

123,64 €

1.112,72 €

CAP ESTUDI D

124,61 €

233,77 €

109,15 €

982,38 €


SECUNDÀRIA, ENS. RÈGIM ESPECIAL I SECCIONS
 

CÀRREC

ACTUALS 2008

AMB L'ACORD

DIFERÈNCIA

DEUTE ACUMULAT

DIRECCIÓ A

654,17 €

754,17 €

100,00 €

900,00 €

DIRECCIÓ B

563,45 €

663,45 €

100,00 €

900,00 €

DIRECCIÓ C

510,06 €

610,06 €

100,00 €

900,00 €

VICEDIRECCIÓ A

287,75 €

490,21 €

202,46 €

1.822,11 €

VICEDIRECCIÓ B

282,13 €

431,24 €

149,11 €

1.341,98 €

VICEDIRECCIÓ C

203,38 €

396,54 €

193,16 €

1.738,46 €

SECRETARIA A

287,75 €

490,21 €

202,46 €

1.822,11 €

SECRETARIA B

282,13 €

431,24 €

149,11 €

1.341,98 €

SECRETARIA C

203,38 €

396,54 €

193,16 €

1.738,46 €

CAP ESTUDI A

287,75 €

490,21 €

202,46 €

1.822,11 €

CAP ESTUDI B

282,13 €

431,24 €

149,11 €

1.341,98 €

CAP ESTUDI C

203,38 €

396,54 €

193,16 €

1.738,46 €

VICESECRET. A

40,23 €

301,67 €

261,44 €

2.352,94 €

VICESECRET. B

40,23 €

265,38 €

225,15 €

2.026,35 €

VICESECRET. C

40,23 €

244,02 €

203,80 €

1.834,16 €

 


 

 

STEPV recorda que l’augment retributiu dels càrrecs directius és un acord de la Mesa Sectorial d’Educació

La proposta estava inclosa en la reivindicació de la vaga de març de 2007

 

La Conselleria d’Educació ha fet efectiu l’augment del complement retributiu dels càrrecs directius. STEPV recorda que aquest augment és fruit de l’acord de la Mesa Sectorial d’Educació del passat mes de febrer i té el suport de tots els sindicats, inclós STEPV. És més, la proposta d’aquest augment sorgeix de la plataforma reivindicativa de STEPV, AFID i CAT, que va dur al professorat a una vaga el passat 29 de març de 2007 i que, entre altres aspectes, contemplava un augment de 15 milions d’euros per a tasques directives.

Aquesta proposta va ser inclosa posteriorment en l’acord de 8 de maig de 2007 però s’ha negociat en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació seguint la filosofia de distribució defensada pel Sindicat: reestructuració de la tipologia de centres segons el nombre d’unitats i no d’alumnat, augment de 100 euros per als directors/ores, reducció de les diferències entre directors i la resta de l’equip directiu, incorporació a l’acord de les seccions de secundària, centres incomplets, etc., que no tenien càrrecs directius reconeguts.

STEPV vol manifestar que, si hi ha avanços en les condicions laborals del professorat –en aquest cas dels equips directius- ha estat gràcies a la pressió i a la mobilització del professorat i no perquè la Conselleria d’Educació aposte “per millorar les condicions del personal docent” com afirma en els seus comunicats.

Una nova mostra d’això l’acabem de tenir amb la rectificació del govern valencià en la impartició d’EpC en anglés i l’acceptació de negociar els punts del manifest de la Plataforma per l’Ensenyament Públic, després d’una escalada de mobilitzacions de la comunitat educativa sense precedents al País Valencià.

Per tant, aquesta millora, com altres, ha estat per la pressió que STEPV, sindicat majoritari al sector, ha portat endavant en els darrers anys, malgrat els reiterats intents de l'administració d'amargar-ho davant l'opinió pública valenciana.

29 de desembre de 2008

 


 

STEPV recorrerà la resolució perquè no té en compte la comunitat educativa i, seguidament, abandona la Mesa Sectorial

Conselleria es reserva la potestat de renovar directors i directores

L’administració educativa ha passat per la Mesa Sectorial d’Educació la resolució que ha de renovar en el càrrec 250 directors i directores del País Valencià sense acceptar cap de les propostes sindicals que exigeixen que es tinga en compte l’opinió de la comunitat educativa: pares i mares, professorat i alumnat.

Amb aquesta norma, tota l’avaluació i valoració del treball realitzat pels equips directius queda en mans d’un sol inspector o inspectora que emetrà un informe d’onze ítems, i si un d’ells és avaluat negativament, tota l’avaluació serà negativa.

STEPV-Iv, ha recordat en la mesa que té recorregudes les resolucions anteriors i que també presentarà recurs contra aquesta, en entendre que es fa una interpretació molt restrictiva de la LOE i no es deixa cap possibilitat que hi haja debat i opinions diverses en aquesta valoració.

Aquesta normativa ha estat ja utilitzada per la Conselleria per a no renovar directors de prestigi contrastat i amb el recolzament de pares, mares i professorat, com Batiste Malonda del CP El Castell d’Almoines, o per mantenir i/o nomenar directors com el de l’IES Tulell d’Alzira o el de l’IES Joanot Martorell d’Elx, tot i tenir en contra a tota la comunitat educativa. L’Administració pretén controlar políticament les direccions dels centres, com ja ha fet amb un sector important de la inspecció educativa i d’altres serveis educatius.

El sindicat recorda que els centres que millor funcionen són aquells que estan gestionats democràticament amb el suport i la participació de la comunitat educativa, i que els centres on l’administració imposa el seu criteri, generalment acaben generant conflictes. Per això, continuarem exigint normes democràtiques i participatives.

A continuació, STEPV-Iv ha tornat a reclamar la presència del Conseller o de la Secretària Autonòmica en la Mesa per desbloquejar el conflicte generat per Educació per a la Ciutadania sota les premisses d’aturar qualsevol intent d’obrir expedients al professorat i deixar treballar els centres d’acord amb el seu programa lingüístic. En no obtindre una resposta positiva ha decidit abandonar la reunió.

El Sindicat espera que l’administració convoque una reunió amb un únic punt de l’ordre del dia que demostre la voluntat expressa d’aturar el conflicte d’EpC. Mentrestant, continuarà convocant a les concentracions i/o manifestacions del 27 d’octubre i proposarà noves actuacions el pròxim dia 23 en les assemblees de professorat, entre les quals, la convocatòria d’una gran manifestació i vaga en l’ensenyament en el mes de novembre.

21 d’octubre de 2008

 


 

 

El Conseller d’Educació li deu més de deu milions d’euros als equips directius dels centres educatius

STEPV demana que facen una vaga de zel fins que tinguen els sous al dia

 calcula't el deute           reclama a Conselleria

En febrer de 2008, la Mesa Sectorial d’Educació tancà un acord retributiu que suposava l’actualització dels complements per càrrecs directius des de l’1 de gener de 2008. La Conselleria havia comunicat que l’acord tenia informe favorable d’hisenda, que només faltava que l’aprovara el ple del Consell i que en començar el curs els sous estarien actualitzats.

A hores d’ara, per distintes informacions que han arribat a l’STEPV-Iv, la Conselleria diu que no està en condicions de complir l’acord, que no sap si el podrà complir en algun moment i que és molt difícil que els diners arriben.

STEPV-Iv exigeix que es complisca l’acord firmat i que s’actualitzen immediatament els salaris dels equips directius, ja que els diners estaven pressupostats en el 2007 i ara no poden haver-se difuminat.

Mentrestant, el Sindicat proposa als equips directius que treballen a reglament fins que el Conseller els pague tots els diners que els deu. Cal que l’administració educativa reconega el deute i es comprometa a pagar-lo immediatament.

És del tot impresentable que, en un curs en què s’han incrementat les tasques organitzatives dels centres educatius i dels equips directius pels continus desgavells del conseller ara s’anuncie que no se’ls vol pagar els diners que els deuen.

El Sindidat recorda que el curs ha estat marcat per desgavells com la presentació i posterior retirada del programa ITACA de gestió centres, la negativa a incorporar personal administratiu en els centres d’infantil i primària i centres de Formació de Persones Adultes, la improvització i precipitació en l’aplicació de la LOE, la manca de professorat per impartir l’anglés al segon cicle d’educació infantil, la reorganització dels horaris per Educació per a la Ciutadania i la publicació de tota la normativa d’inici de curs en el més d’agost.

STEPV-Iv calcula que el deute per càrrec directiu se situa entre 110 € i 330 € per mes segons la responsabilitat i la tipologia de centre, des de l’1 de gener de 2008.

Davant un inici de curs mal planificat, amb instruccions impossibles i impositives de l’administració, amb destinació capritxosa de diners públics per impartir EpC, persecució i amenaces del conseller el Sindicat proposa als equips directius que facen una vaga de zel i que no col·laboren més enllà d’allò estrictament obligatori amb la Conselleria fins que hi haja un compromís públic de compliment estricte dels acords de la mesa sectorial.

18 de setembre de 2008
 


 

Concurs de mèrits per a la selecció de directors i directores - gener 2008

Conselleria convocarà pròximament el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores

El termini de presentació de sol•licituds serà des del dia 7 al 21 de gener de 2008, ambdós inclosos

Resolució enviada al DOCV (pdf)

El passat dimarts 18 de desembre va passar per la mesa l’esborrany de resolució que convocarà el procediment d’elecció per a la direcció dels centres on es produïsquen vacants determinades tant per l’acabament del període de mandat, o que s’hagen produït per qualsevol de les causes previstes en la normativa vigent i que es relacionen en els annexos de la resolució.

Els requisits específics són els següents:

1. Tindre una antiguitat de cinc anys, almenys, com a funcionari de carrera en la funció pública docent.

2. Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període d’igual durada, en algun dels ensenyaments que oferix el centre a què s’opta.

3. Estar prestant servicis en un centre públic en algun dels ensenyaments del centre a què s’opta, amb una antiguitat en este, almenys, d’un curs complet al publicar-se la convocatòria, en l’àmbit de l’administració educativa de la Generalitat .

4. Presentar un projecte de direcció que incloga, entre altres, els objectius, les línies d’actuació i l’avaluació d’este.

Sol•licituds

Es dirigiran, junt a la resta de la documentació, a la Direcció Territorial d’Educació a l’àmbit de la qual pertanga el centre on es presten serveis, i hauran de presentar-se en els registres de les dites direccions territorials.
A aquestes sol•licituds s’haurà d’acompanyar: junt amb la instància, la documentació següent:

- Documentació acreditativa dels mèrits acadèmics i professionals que siguen susceptibles de valoració, en la forma que s’establix en l’annex II.

- Un exemplar del projecte de direcció per cada un dels centres a què s’aspira ajustat al que establix l’annex II

Valoració del sindicat

STEPV-Iv considera que l’administració ha dut a la mesa de negociació aquest concurs per complir la legalitat i no li dóna la importància suficient a un procés que hauria de revitalitzar la democràcia en els centres públics.

El sindicat continuarà la campanya encetada els cursos anteriors per sensibilitzar la comunitat educativa en la participació i elecció democràtica i mantindrà l’exigència de millores retributives, major suport mitjançant plans de formació específics i el recolzament explícit a la seva tasca amb la dotació del personal administratiu suficient en tots els centres.

València, 18 de desembre de 2007

 


 

El sindicat recorreix l’elecció de càrrecs directius

STEPV-Iv ha presentat, hui, un recurs de reposició contra la resolució de la Direcció General de Personal Docent per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de centres públics en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.

El Sindicat ha recurrit aquesta resolució en no contemplar la participació de la Comunitat Educativa ni la del propi interessat en el procés de renovació. STEPV-Iv considera que aquest procés vulnera l'article 133 de la LOE ja que no permet a la Comunitat Educativa seleccionar els candidats més idonis, ni té en compte els principis d'igualtat, mèrit, capacitat ni publicitat. A més, el Sindicat considera que l'Administració Valenciana fa una interpretació restrictiva de l'article 136 de la Llei Orgànica 2/2006, respecte del procediment de l'avaluació que queda limitada a l'informe de la inspecció educativa i la proposta d'una comissió integrada exclusivament per membres de l'Administració Educativa.

València, 2 de febrer de 2006

 


 

Conselleria d'Educació continua imposant i controlant l’elecció de les direccions dels centres educatius

estudi sobre els concursos a direcció
projecte Concurs Direccions
centres convocats              infantil i primària      secundària

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha presentat a la Mesa Sectorial d’Ensenyament l'esborrany de la tercera convocatòria del concurs de mèrits per a l'elecció de les directores i directors dels centres educatius previst al Títol VI de la Llei de Qualitat d'Educació (LOCE).

Malgrat l'oposició del STEPV-Iv i de la resta d'organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial d'Educació, l’administració durà endavant la resolució i la publicarà passada la meitat del mes de desembre, obrint el termini de presentació de candidatures fins els primer dies lectius de gener de 2006 i poder començar el procediment de selecció el més aviat possible.

La proposta presentada per l'Administració educativa, que no ha canviat absolutament res respecte de les resolucions de convocatòries del 2004 i 2005, suposa de bellnou la designació unilateral de les direccions dels centres per part de l'Administració Educativa mitjançant la seua majoria en les comissions de selecció, en contra de qualsevol possibilitat de participació en la gestió democràtica dels centres educatius a traves le dels membres del Consell Escolar de centre.

La normativa que és publicarà és conseqüència dels continguts de la LOCE i acaba amb el model democràtic de la LOGSE amb una sèrie de mesures que no tenen com a objectiu millorar el funcionament i la gestió dels centres educatius, sinó controlar políticament la comunitat escolar i retallar la participació democràtica. Ara bé, cal avançar que la nova llei educativa (LOE), tot i estar proposada per un govern "progressista", continua incidint en els mateixos aspectes i errors antidemocràtics que la LOCE va introduir en l'elecció de les direccions escolars.

El procediment d’elecció, a més d’estar totalment burocratitzat, no respon a criteris d’eficàcia en la gestió administrativa, no millora la selecció de les candidatures i no aposta per una formació de qualitat i especialitzada del professorat que assumeix la direcció.

L’STEPV-Iv s’oposarà a aquesta proposta de document i continuarà la campanya encetada els cursos anteriors per sensibilitzar la comunitat educativa en la participació democràtica i perquè aquesta manifeste el rebuig a la "Resolució per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics".

València 5, de desembre de 2005


ANNEX

 

 

ESTUDI DELS CONCURSOS DE MÈRITS SELECCIÓ DIRECCIONS 2004-2006

CENTRES d'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA i CENTRES FPA

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

TOTAL

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

VACANTS

100

225

121

22

109

50

134

236

154

256

570

325

CANDIDATURES

57

175

 

6

60

 

68

195

 

131

430

 

 

 

57%

78%

 

27%

55%

 

51%

83%

 

51%

75%

 

CENTRES de SECUNDÀRIA

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

TOTAL

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

VACANTS

22

64

31

9

21

10

36

72

46

67

157

87

CANDIDATURES

15

69

 

6

29

 

22

76

 

43

174

 

 

 

68%

108%

 

67%

138%

 

61%

106%

 

64%

111%

 

CENTRES de RÈGIM ESPECIAL

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

TOTAL

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

VACANTS

5

8

1

0

3

2

7

12

2

12

23

5

CANDIDATURES

5

10

 

0

6

 

5

15

 

10

31

 

 

 

100%

125%

 

0%

200%

 

71%

125%

 

83%

135%

 

TOTS ELS CENTRES

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

TOTAL

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

VACANTS

127

297

153

31

133

62

177

320

202

335

750

417

CANDIDATURES

77

254

0

12

95

0

95

286

0

184

635

 

61%

86%

 

39%

71%

 

54%

89%

 

55%

85%

 

 


 

Conselleria regula la direcció dels centres d’acord amb la LOCE

Informe de la mesa sectorial del 16 de febrer de 2005

La Llei orgànica 9/95 de Participació, Avaluació i Govern dels centres educatius (LOPEGCE) va introduir canvis substancials en la configuració de la direcció dels centres, introduint l'acreditació de les persones candidates i fixant la consolidació d'una part del complement retributiu corresponent.

La Llei orgànica 10/2002, de Qualitat de l'Educació (LOCE), avança en la jerarquització de la funció directiva introduint una nova comissió de selecció en què la majoria de membres són designats per l'Administració, sense que el Consell Escolar intervinga, mantenint la consolidació del complement retributiu i substituint l'acreditació per la introducció de la categoria de director/directora.

En el País Valencià ha calgut esperar a l'any 2005 perquè es procedisca a complir la consolidació del complement retributiu (encara pendent de publicar el procediment administratiu) i s’establisca el procés per a l'adquisició de la categoria de directora/director. En 2004 es va produir el primer concurs de mèrits i aquest mes de febrer s’ha convocat el segon.

En aquests moments la direcció dels centres està enmarcada en els següents procediments administratius:

Selecció i nomenament.

1. Qui vullga accedir a la direcció, ha de participar en un concurs, aportant els mèrits acadèmics i professionals adequats per al lloc, a més d'un projecte de direcció. Pot presentar candidatura a diversos centres, el propi o altres. No cal tindre l’acreditació.

2. Una comissió de selecció baremarà i valorarà els mèrits i el projecte. Les persones seleccionades hauran de superar un programa de formació inicial, amb un curs de 40 hores i unes pràctiques que conclouran amb una Memòria i la resolució de casos pràctics.

3. Si la persona seleccionada és declarada apta en el programa de formació inicial, la Direcció Territorial la nomenarà per a la direcció del centre corresponent per un període de tres anys. Si en aquest aquest període obté una avaluació positiva, adquirirà la categoria de director/directora per als centres públics del nivell educatiu i règim de què es tracte. El nomenament podrà renovar-se per dos períodes de la mateixa duració prèvia avaluació positiva del treball desenvolupat a la finalització de cada un d'ells.

Consolidació parcial del complement específic

1.- Podrà sol·licitar-lo el funcionariat docent en actiu que haja exercit (per nomenament) el càrrec de direcció -d'acord amb el procediment establit en la llei 9/1995 o en la llei 12/2002- i sempre que haja estat valorat positivament.

2.- La consolidació del complement varia en funció del temps de permanència en el càrrec segons el barem: 4 anys el 20%, 8 el 40% i 12 el 60%, si el nomenament s’ha produit d’acord amb la Llei 9/95 i si el nomenanment s’ha produit d’acord amb la llei 12/2002 serà, 3 anys el 20%, 6 el 40% i 9 el 60%,

3.- La percepció del percentatge de consolidació és incompatible amb la percepció del complement específic de qualsevol dels òrgans unipersonals de govern i/o de llocs de treball singulars.

Adquisició de la categoria de direcció

1. Està previst un procediment automàtic per a qui haja exercit la direcció un mínim de tres anys amb posterioritat a la data de l'acreditació i abans de l'entrada en vigor de la LOCE (14-1-2003).

2. El professorat que estiguera exercint la direcció en el moment de l'entrada en vigor de la LOCE, al cumplir tres anys d’exercici en el lloc amb avaluació positiva, podrà ser avaluat d’ofici per les comissions de valoració.

3. El professorat acreditat que no ha exercit la direcció o l'haguera fet durant un període inferior a tres anys haurà de seguir el procediment de selecció i nomenament. Cas de ser seleccionat per la corresponent comissió, estarà exempt de la realització de la fase teòrica de la formació inicial.


 

Informe de la mesa sectorial del 16 de febrer de 2005

L'Administració ha justificat la necessitat d'aquesta Resolució en el compliment del que disposa la disposició transitòria de la LOQE. El procediment administratiu s'iniciarà el més aviat possible per tal que el professorat que participe en la convocatòria de selecció d'enguany no patisca el mateixos problemes de l'anterior.

La Resolució te tres annexes.

El primer arreplegarà uns 1.100 directores i directores que ja tenen adquirida la categoria de director/a per estar acreditats i haver exercit, amb posterioritat el càrrec durant un mínim de tres anys amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LOCE. Els efectes de la data de l'adquisició de la categoria serà la del 14 de gener de 2005. Es farà una interpretació ampla per tal de comptabilizar el temps de les direccions del període 95-98, comptant-los a partir de la data que consta en la seua acreditació.

S'equipara al càrrec de direcció els responsables de centres de 3 o menys unitats.Per contra no es consideraran les direccions de SPES o CEFIRES i les escoles infantils públiques que no han estat reconegudes, fins ara, como a centres docentes.

El segon annex calculen que tindrà aproximadament 300 persones i són aquelles que estaven exercint la direcció de centres públics a l'entrada de la LOQE, han exercit el càrrec durant tres anys en la data de la resolució i tinguen una avaluació positiva, que es realitzarà d'ofici.

El tercer annex fa referència a les persones acreditades que estaven exercint la direcció dels centres a l'entrada de la LOQE i encara no hi tenen tres anys en la data de la resolució per tal que s'els aplique la'avaluació prevista en la llei i transcorreguts els tres anys d'exercici de la direcció adquirisquen la categoria de director/directora . L'annex consisteix en una instància que hauran d'emplenar les persones interessades. Han de passar per la Mesa Sectorial els criteris d'aquesta avaluació i els intruments que s'emplearan. per tant les persones afectades sols han d'omplir, si volen, l'instància.

Des de l'STEPV-Iv hem reiterat que aquest no és el nostre model de direcció, tot i que reconeguem que per fi s'ha donat compliment a la reclamació que ferem de que es complira el que preveu la LOQE en la disposició transitòria tercera sobre adquisició de la categoria de direccció. Hem exigit la presència de les organitzacions sindicals en les comissions territorials de valoració per tal de fer-ne un seguiment de tot el procediment. També s'ha insistit en el llenguatge sexista que una vegada més s'utilitza sense fer-ne el mínim esforç per utilitzar altres termes no discriminatoris.

L'Administració, com sempre, no s'ha compromès a cap de les peticions tot i que no veuen necessària la participació dels sindicats en les comissions.

 


 

Aclariments de la Direcció General de sobre l'adquisició de la categoria de Director

Davant la publicació del Decret 13/2005, decret regulador per la consolidació del cobrament del complement específic per exercici de direccions i, amb la confirmació de la Direcció General de Personal, cal concretar el següent:
Es confirma la interpretació literal de les disposicions LOCE amb l'Art. 94 i especialment la disposició transitòria 3a on es contemplen les tres condicions per l'adquisició la categoria de director: 

1- estar acreditat, 
2-exercir les funcions amb posterioritat a l'acreditació i 
3-exercir almenys durant tres anys les funcions de direcció. Amb aquestes tres condicions l'administració certificarà la categoria de director, tot i solicitant-la a les Direccions Territorrials, sense haver de passar per l'avaluació pertinent per part de l'administració educativa ( Art 94 LOCE).
Des de l'STEPV es recorda que a la Junta de Personal i a la Mesa Sectorial s'ha treballat durant mesos per què l'administració reconeguera aquestes condicions que, amb cert retard, s'han aconseguit ara.


 

STEPV denuncia que la Consellería continúa imponiendo un procedimiento alejado del consenso para la elección de las direcciones de los centros educativos

projecte Concurs Direccions per a la Mesa que se celebrarà el dia 18 de gener (pdf)

Educación seguirá nombrando a la mitad de la comisión, mientras que los Consejos Escolares seguirán sin tener competencias para elegir la dirección de los centros.
 
 
En la reunión de la Mesa Sectorial celebrada hoy, la Consellería de Educación ha vuelto a presentar a los sindicatos la misma normativa que ya fue rechazada por estos el pasado curso. Desde el STEPV se ha denunciado el hecho que de nuevo se presente esta resolución sin una sola modificación, sin que se clarifique previamente el papel de una Mesa Sectorial que se ha convertido en un mero trámite burocrático ya que desde febrero de 2003 no se ha firmado ni un solo acuerdo.
 
El STEPV ha manifestado su preocupación ante la continuidad de la normativa, sin que se hayan resuelto aspectos fundamentales vinculados a la dirección como, el nuevo reglamento de centros, las competencias del equipo directivo y el Consejo Escolar y las medidas que permitan la recuperación del prestigio de los mismos. Baste recordar que pese a que la Consellería declaraba que con este decreto se solucionaría el absentismo ante la función directiva, mas de un 50% de las 355 plazas convocadas el pasado curso no se han podido cubrir por este procedimiento, con los agravantes que en muchos casos se han cubierto en contra de la voluntad del Consejo Escolar, y que este año afectará a unos 700 centros.
 
Recordemos que la resolución de la Conselleria, determina que la comisión que propondrá la dirección estará formada por 8 personas, cuatro de las cuales incluida la presidecia serán designadas por la Administración. De las cuatro restantes, dos serán representantes del claustro y otras dos serán, en secundaria, un representante de los padres y madres y otro del alumnado, y en primaria los dos de padres y madres.
 
Desde el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STE-PV) seguimos haciendo una llamada a los centros para que continúen manifestando su rechazo a esta normativa, y no acepten otra candidatura que no venga del propio centro y vincule su gestión a los acuerdos del consejo escolar.


 

Informe de la mesa sectorial d'educació de 18/11/04 sobre consolidació del complement de direcció

Han anunciat la rectificació de dos errades en aquest projecte de resolució:

- en la base quarta cal canviar "funcionari" per "inspector", que actuarà de secretari.
- en la base cinquena, on diu "els requisits establerts en la base quarta", ha de dir en la "base segona".

A continuació s'ha obert un torn de paraula, on els sindicats hem demanat:

- que al primer tram li corresponga el 25%.
- que siga automàtic i no estiga sotmés a avaluació. Com s'avaluarà a un director/a que ja ha cessat fa anys i qui ho farà?, com es pot valorar ara negativament la tasca de direcció d'una persona que no ha estat cessada amb anterioritat per eixe motiu?... 
- que es pague també als qui ja s'han jubilat i podrien estar cobrant-ho si s'hagués publicat fa anys.
- que no hi haja incompatibilitat amb altres càrrecs docents.
- que es publique el més aviat possible i comence a fer-se efectiu el seu pagament.

Conselleria ha manifestat que no acceptava les propostes i és possible que  es publique en el DOGV abans de Nadal.

Cal assenyalar, que la consolidació del Complement de direcciós és un desenvolupament normatiu d'una llei orgànica (LOPEGCE, 1995), la qual arriba tard en el temps, i a més, amb uns continguts molt insatisfactori per al professorat, ja que en quasi totes les CCAA el primer tram consolida el 25% del Complement.

València 18 de novembre de 2004

 


 

Mesa sectorial d’educació 16/11/04

Consolidació parcial del complement específic dels directors/res de centres docents públics

La Conselleria ens ha lluirat el projecte de Decret que regula la consolidació parcial del complement específic dels Directors i Directores dels Centres Públics i l’esborrany de Resolució que convoca el procediment per a la consolidació parcial del complement específic dels Directors i Directores dels Centres Públics.

Aquesta normativa passarà demà, dijous dia 18 de novembre, per la Mesa Sectorial d’Educació. L’objectiu de l’Administració és tancar els dos documents a la mateixa Mesa.

L’STEPV-Iv plantejarà diverses propostes de modificació i de millora dels dos projectes, entre d’altres, l’augment fins el 25% del complement a les persones que han exercit durant 4 anys la tasca directiva, és a dir, s’ha d’igualar, si més no, les quantitats que es paguen a d’altres Comunitats Autònomes, el rebuig a l’avaluació de la tasca directiva: no entenem per què s’ha d’avaluar a les directores i directors per pagar-los la consolidació parcial del complement específic, considerem que s’ha de pagar automàticament en complir-se els periodes establerts i la nostra oposició a la incompatibilitat de la percepció de la consolidació parcial amb el cobrament de qualsevol altre complement per exercir càrrecs unipersonals de govern, de coordinació pedagògica o de llocs singulars.

Si voleu fer-nos arribar les vostres propostes per tal que les plantegem a la Mesa, feu-ho a stepv@intersindical.org

 


 

Document proposat pel STEPV-Iv per a manifestar el rebuig a la "Resolució per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics".

Davant la publicació de la "Resolució.." imposada per l’administració i la crida del STEPV-IV a impedir amb el boicot i el rebuig, tota candidatura a la direcció dels centres educatius que no vinga del propi centre, i no vincule la seua gestió als acords del Consell Escolar, el STEPV-Iv proposa:

  1. Convocar un Consell Escolar per a obrir el procediment d’elecció de la direcció, d’acord el procediment anterior. (Ordre de 28 d’abril de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'elecció dels òrgans unipersonals de govern dels centres docents públics no universitaris (DOGV 13-5-98).
  2. Elecció de la direcció del centre pel Consell Escolar. Programa de direcció aprovat pel Consell Escolar (Projecte de Centre).

Enviar a la Conselleria un escrit per a comunicar el procediment emprat. Indicar que la persona elegida és el candidat o la candidata del centre, i que al marge del procediment que es puga dur a terme a partir d'aquest moment, el centre no acceptarà cap altra direcció.

 

(Proposta de comunicat per als Consells Escolars)

 

 

El Consell Escolar del centre ______________________________________ reunit el ___ de ______ de 2004

manifesta:

1.- La seua oposició a la RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2004, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat Valenciana.

2.- Que ha convocat un Consell Escolar extraordinari amb la finalitat d’iniciar el procediment per a l’elecció de la direcció del centre d’acord amb la darrera normativa que vigent (Ordre de 28 d’abril de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'elecció dels òrgans unipersonals de govern dels centres docents públics no universitaris (DOGV 13-5-98)

3.- Que d’acord amb els procediments esmentats, proposa per a la direcció d’aquest centre a En/Na:

________________________________________________________,

que ha presentat un projecte de direcció del centre que compta amb el suport d’aquest Consell Escolar.

4.- Que al marge del procediment que es puga dur a terme per eixa Consellería a partir d'aquest moment, aquest Consell Escolar no acceptarà cap direcció imposada des de l’Administració.

La qual cosa el comuniquem als efectes oportuns.

______________, a ___ de _________________ de 2004

 

La Secretaria del Consell Escolar

 

 


STEPV manifesta el rebuig a la "Resolució per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics"

El STEPV-Iv fa una crida a impedir amb el boicot i el rebuig, tota candidatura que no vinga del propi centre, i no vincule la seua gestió als acords del Consell Escolar.

Per al STEPV-Iv, la publicació avui d’aquesta "Resolució" expressa la voluntat del Govern valencià de continuar la confrontació, desenrotllant la LOCE, malgrat la oposició de la majoria de la comunitat educativa.

La Gestió Democràtica dels Centres Educatius ha sigut una de les principals batalles que en la lluita per l'Escola Pública hem vingut desenrotllant, junt les Associacions de Pares i Mares, els estudiants, els MRPs, i els sindicats progressistes, avançant cap a un model en què la gestió del centre educatiu fóra una tasca compartida per tota la comunitat escolar.

Per contra, el sistema previst pel Partit Popular pretén acabar amb el model democràtic anterior amb una sèrie de mesures que no arriben a cap objectiu de millora del funcionament i la gestió dels centres educatius. Un procés que margina de fet i dret a la comunitat educativa, no dona resposta als problemes existents ni afavoreix l’increment del nombre de docents que vulguen exercir la direcció. Es per aixó que desde totes les plataformes hem denunciat la voluntat del Partit Popular d’anular aquesta conquesta amb la LOCE i aquesta resolució.

El STEPV-Iv, en la línia d'allò que aprovat per el darrer Ple de la Junta de Personal de València fa una crida als centres educatius, als claustres i als Consells Escolars a impedir amb el boicot i el rebuig, tota candidatura que no vinga del propi centre, i no vincule la seua gestió als acords del Consell Escolar.

3/05/04

  


Conselleria nomenarà les direccions dels centres educatius valencians

L'STEPV-Iv ha demanat la suspensió de la negociació de la normativa d'elecció de les direccions dels centres docents fins saber quina serà la política que aplicarà el nou govern espanyol respecte de la LOCE. A més a més, el Sindicat ha criticat, molt durament, l'instrumentalització partidista de l'educació que està fent la Generalitat Valenciana. Per al Sindicat, la proposta presentada per la Conselleria d'Educació suposa la designació de les direccions dels centres per part de l'Administració Educativa i es carrega la Gestió Democràtica i el dret de les pares i mares, del professorat, del PAS i del professorat a triar, democràticament, el director o la directora del centre.

A més a més, l'Administració Valenciana ha redactat la normativa més dura i més involucionista de tot l'Estat Espanyol, sent, fins i tot, més restrictiva que en d'altres autonomies governades pel P.P., en el dret de la Comunitat Educativa a triar el seu representant en els equips directius dels centres.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha decidit convocar el concurs de mèrits per a l'elecció de les directores i directors dels centres educatius previst al Titol VI de la Llei de Qualitat d'Educació malgrat l'oposició de la representació sindical majoritària de la Mesa Sectorial d'Educació.

L'STEPV-Iv anuncia mobilitzacions, en el marc de les Plataformes per l'Escola Pública, a favor de la Gestió Democràtica i del dret de la Comunitat Educativa a triar els equips directius dels centres docents.

València, 1 d'abril de 2004

  


STEPV-Iv inicia una campanya per exigir la gestió democràtica dels centres educatius

El Sindicat demana als partits polítics un compromís per canviar la legislació.

L’STEPV-Iv ha iniciat una Campanya per exigir la GESTIÓ DEMOCRÀTICA DELS CENTRES EDUCATIUS. El Sindicat ha preparat un resolució per als Claustres de Professorat i els Consells Escolars de Centres amb la finalitat que manifesten la seua oposició al sistema de selecció de les directores i directors, imposat per les Administracions Educatives, per considerar-lo com una greu reculada en la gestió i el control democràtics dels centres; doncs es concentra la capacitat de decisió en òrgans unipersonals, anomenats per la pròpia Administració, usurpant així la presa de decisió col·legiada que fins ara s'ha vingut fent pels claustres i els consells escolars, amb la presència de pares i mares, professorat, alumnat i personal d'administració i serveis.

En eixe sentit, el Sindicat demana que els candidats a dirigir els centres presenten davant dels òrgans col·legiats els corresponents projectes per a poder ser coneguts i que puguen rebre el suport o la desaprovació d'aquest òrgan i es comprometen a:

1r. Que totes les decisions a adoptar siguen preses pels corresponents òrgans col·legiats i l'equip directiu siga el responsable d'executar les que s’acorde.

2n. Que els òrgans unipersonals es vinculen als acords que adopten els òrgans col·legiats.

El Sindicat considera aquests requisits són necessaris perquè una persona puga accedir a un càrrec directiu representant a la comunitat educativa i no sent una mera corretja transmissora de la Conselleria d'Educació.

Per al Sindicat, en el cas que algunes de les persones candidates no volguessen sotmetre's a aquest procediment democràtic, el Claustre de Professorat o el Consell Escolar del Centre hauria d’acordar considerar-los "Directors/es antidemòcrates" i "non grats" per a la comunitat educativa del centre i s’hauria de negar a col·laborar amb ells.

El Sindicat demana als òrgans col.legiats dels centres que s’adrecen a les Confederacions de AMPAs, als partits polítics, als sindicats d'estudiants, al Consell Escolar Municipal, al Consell Escolar Valencià, als Sindicats presents en les Juntes de Personal Docent i al conjunt de les comunitats educatives valencianes, amb la finalitat que es plantegen aquestes exigències, que permeten resistir, mantenint les actuals cotes de gestió democràtica i participació dels diferents sectors, enfront de la reculada, a la jerarquització i a l'autoritarisme que està present en les formes d'entendre l'organització dels centres educatius per part del partit que governa actualment al País Valencià.

Finalment, l’STEPV-Iv demana als partits polítics que es presenten a les eleccions generals un compromís per canviar la legislació actual per garantir la gestió democràtica dels centres.

 

València, 6 de febrer de 2004.

 

Conselleria presenta en la Mesa Sectorial d’Educació un esborrany de la Resolució per a la selecció i nomenament i provisió de les direccions dels centres públics.

Per a l’STEPV-Iv és un document IMPROVISAT. No es fa un nou plantejament de les funcions de les direccions del centres públics. És una conseqüència dels continguts de la LOCE i pretén acabar amb el model democràtic anterior amb una sèrie de mesures que no arriben a cap objectiu de millora del funcionament i la gestió dels centres educatius.

L’STEPV-Iv considera urgent fer una revisió de l'organització i funcionament dels centres. Els reglaments d'organització i funcionament dels centres de 1997, no estan adaptats a les previsions organitzatives de la LOCE, l'organització concreta del centres encara està funcionant amb una normativa de 1992, anterior a la LOGSE, any rere any, de negociació i actualització per part de l’Administració educativa..

Amb la normativa que s’ha presentat sols es fa la selecció de les direccions però la figura de les direccions queda amb una INSEGURETAT ADMINISTRATIVA TOTAL, atès que la nova figura de la “CATEGORIA de director/a” no està desenvolupada i per part de l’Administració no hi ha previsions de com serà aquest perfil professional docent

El procediment presentat és una burla a la participació democràtica dels membres de la Comunitat Escolar ja que deixa pràcticament residual la participació del professorat, dels pares i mares i de l’alumnat. A més és un procediment BUROCRATITZAT i que no respon a criteri d'eficàcia en la gestió administrativa. La baremació de mèrits no afegeix criteris de millora a la selecció dels candidats i candidates. Les pràctiques i la formació inicial prevista no afegeixen res a la millora professional del professorat que assumeix la direcció.

L’STEPV-Iv s’oposarà a aquesta proposta de document que regula el procediment de selecció i nomenament de les direccions de centres públics i proposarà a l’Administració educativa alternatives basant-se en el seu model de gestió democràtica i participativa del centres docents.

València, 27 de març de 2004

 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >