Adscripció Secundària. especialitats 

especialitats del PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA


 

especialitats del PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


 


PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

 

CODI

ESPECIALITAT

201

FILOSOFIA

202

GREC

203

LLATÍ

204

LENG.CAST. I LITERATURA

205

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

206

MATEMÀTIQUES

207

FÍSICA I QUÍMICA

208

BIOLOGIA I GEOLOGIA

209

DIBUIX

210

FRANCÉS

211

ANGLÉS

212

ALEMÀNY

213

ITALIÀ

216

MÚSICA

217

EDUCACIÓ FÍSICA

218

PSICOLOGIA I PEDAGOGIA

219

TECNOLOGIA

222

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

224

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

226

SISTEMES ELECTRÒNICS

227

ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. DE VEHICLES

232

PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE

236

ASSESSORÍA I PROCESSOS D’ IMATGE PERSONAL

237

PROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUES

238

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ

242

INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITARIA

243

HOSTALERIA I TURISME

245

PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

254

INFORMÀTICA

256

VALENCIÀ

261

ECONOMIA

263

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES

264

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

265

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

266

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS

268

PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

269

PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

270

PROCESSOS DIAGNÒST. CLÍNIC I PROCED. ORTOPROTÈSIC

271

PROCESSOS SANITARIS

272

PROCESSOS I PRODUCTES DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL.

273

PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA.

274

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

275

CULTURA CLÀSSICA

298

PSICOLOGIA I PEDAGOGIA en SPEs

 

PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

CODI

ESPECIALITAT

330

CUINA I PASTISSERIA

331

EQUIPS ELECTRÒNICS

332

ESTÈTICA

333

FABRICACIÓ I INSTALACIÓ DE FUSTA I MOBLE.

334

INSTAL. I MANT. D’EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS

335

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

337

LABORATORI

338

MANTENIMENT DE VEHICLES

340

MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

341

OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

342

OFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

343

OPER. I EQUIPS D’ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIME.

345

OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRARIA

346

PATRONATGE I CONFECCIÓ

347

PERRUQUERIA

348

PROCEDIMIENTS DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈSIC

349

PROCEDIMIENTS SANITARIS I ASSISSTENCIALS

350

PROCESSOS COMERCIALS

351

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

352

PRODUCCIÓ D’ARTS GRÀFIQUES

353

PRODUCCIÓ TÈXTIL I TRACTAMENT FÍSICO-QUÍMICS.

354

SERVEIS A LA COMUNITAT

355

SERVEIS DE RESTAURACIÓ

356

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

357

SOLDADURA

358

TÉCNIQUES I PROCEDIMENTS D’IMATGE I SO

 

MESTRES

CODI

ESPECIALITAT

140

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA

141

VALENCIÀ

142

MATEMÀTIQUES / C.DE LA NATURALEZA

143

CIÈNCIES SOCIALS:GEOGRAFIA I HISTÒRIA

144

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÉS

145

EDUCACIÓ FÍSICA

146

LLENGUA ESTRANGERA:FRANCÉS

147

MÚSICA

148

MATEMÀTIQUES

149

LLENGUA CASTELLANA I ANGLÉS

150

CIÈNCIES DE LA NATURALEZA.

152

EDUCACIÓ ESPECIAL: PEDAGOGIA TERAPÈUTICA.

  

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >