2002
2001
2000

Desplaçament de professorat i 
supressió de llocs de treball a secundària

any 2002  any 2001 any 2000

ANY 2002

12/07/02

L'STEPV-IV s'oposa a l'ordre sobre l'adscripció, reunicació, recol.locació i supressions del professorat de Secundària. 
La Conselleria l'ha publicada al DOGV malgrat l'oposició de tots els sindicats del sector.

 
2/07/02 La Conselleria d’Educació desplaçarà professorat definitiu de secundària fins a 40 quilòmetres de la seua localitat de destinació sense pagar-li el quilometratge.
28/06/02 Valoració de l'STEPV-Iv sobre l'ordre d'adscripció, reubicació, recol·locació i supressions del professorat de secundària.
25/06/02 La Conselleria ha aprovat, unilateralment i en contra dels cinc sindicats de la Mesa Sectorial, l'Ordre de Supressions de llocs de treball a la Secundària
18/06/02

La Conselleria d’Educació lleva la paraula als sindicats i aprova, unilateralment i sense suport sindical, el document de supressions de secundària

Comunicat conjunt dels sindicats de la mesa sectorial (ANPE, CSIF, CCOO, FETE-UGT, STEPV-IV)
16/06/02

document definitiu sobre la reubicació del professorat de Secundària

6/06/02

i van tres
trencaments

Els sindicats trenquen la negociació sobre desplaçaments del lloc de treball per incompliment de l'article 2.5 de l'acord de plantilles

28/05/02

i van dos
trencaments

Comunicat de ANPE, CSI-CSIF, CCOO-PV, FETE-UGT-PV, i STEPV-Iv sobre la suspensió de la negociació sobre l'aplicació de l'acord de plantilles de Secundària.

23/05/02

un
trencament

Trencades les negociacions a secundària
La Conselleria d'Educació pretén incomplir l'acord de plantilles de secundària

anteriors a l'any 2002


 

L'STEPV-IV s'oposa a l'ordre sobre l'adscripció, reunicació, recol.locació i supressions del professorat de Secundària. 

La Conselleria l'ha publicada al DOGV malgrat l'oposició de tots els sindicats del sector.

El DOGV ha publicat, hui, divendres 12 de juliol, l'ordre que regula les supressions, reubicacions i d'altres figures administratives del professorat de Secundària. Aquest document va ser rebutjat pel conjunt de sindicats per considerar que incomplia l'acord de plantilles de Secundària signat el 25 de maig de 1999. L' acord contemplava un procés progressiu d'implantació d'aquestes plantilles i el compromís de negociar, durant aquest procés, la normativa necessària per tal d'adaptar aquestes plantilles a la nova configuració dels centres i a la LOGSE.
L'acord deia expressament al seus apartats II.5 i II.6 el següent:
5. L'administració negociarà, durant el primer trimestre del curs 1999/2000, amb les organitzacions sindicals els mecanismes necessaris per a aplicar fins a la finalització del mapa escolar proposat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, perquè siga possible la reubicació voluntària del professorat, tendent a l'optimització dels recursos i a fi de garantir la permanència del professorat en la seua localitat de destinació.
Així mateix, els firmants es comprometen a negociar el marc normatiu oportú en què s'han de definir els conceptes de supressió, creació o modificació de llocs de treball, els criteris que han de complir-se per a la seua realització i les situacions administratives en què es podrà trobar el professorat afectat.
6. L'Administració es compromet a negociar la normativa necessària i oferir els cursos de formació necessaris als professors que hagen adquirit voluntàriament l'atribució docent transitòria a fi de millorar la docència, al mateix temps que els permeta quedar-se al seu centre o reubicar-se en millors condicions.
Després de tres trencaments de la negociació per la diferent interpretació -administració/sindicats- de l'apartat II.5, l'Administració ha donat per tancada la negociació, tot imposant una Ordre que desenvolupa normativament "els conceptes de supressió, creació o modificació de llocs de treball, els criteris que han de complir-se per a la seua realització i les situacions administratives en què es podrà trobar el professorat afectat". 
Aquesta normativa estableix una fase d'adscripció a llocs de treball de tot el professorat de secundària que determina, en acabar el procés, les situacions administratives en què quedarà el professorat No obstant això, l'STEPV-Iv entén que les garanties de reubicació signades a l'acord de maig del 99 es vulneren amb aquesta normativa, i és per això que no ha comptat amb el nostre suport.
L'escull fonamental al llarg de la negociació del document ha estat, com hem dit abans, la interpretació de l'apartat II.5 de l'acord. Aquest apartat estableix les garanties de reubicació-recol·locació del professorat durant tot el procés de transformació, implantació de la LOGSE i construcció del Mapa Escolar. Aquestes garanties establien que finsa la finalització del Mapa Escolar el professorat no es veuria desplaçat de manera forçosa de la seua localitat de destinació.
La finalització del Mapa Escolar era, al moment de la signatura de l'acord, una data llunyana i no concreta, i que estava supeditada al compliment de l'annex III de l'acord, que establia les construccions-adequacions dels centres del Mapa i la seua temporalització.
A dia de hui ens trobem que la normativa que s'havia d'haver engegat fa dos anys no està desenvolupada, que falten molts centres per construir, que encara no s'han acabat de negociar les plantilles modulars… i que el procés d'adscripció de tot el professorat de secundària demana prèviament la publicació de la relació de llocs de treball centre a centre, així com la concreció dels centres sobre els quals s'ha de fer l'adscripció, que no s'ha produït…Junt a tot açò el document publicat no respecta les garanties de permanència a la localitat i fa una ampliació a la zona - concepte que ha estat imposat per la Conselleria de Cultura i Educació. 
Això sense comptar el llenguatje críptic i poc rigorós de tot el document, que de segur crearà confusions. No és un document per al professorat, sinó un document administratiu que caldrà desxifrar i interpretar. 
L'STEPV-Iv ha demanat, sense èxit, que s'ajornara aquesta Ordre fins que tinguérem tancades les altres qüestions, cosa a la qual l'Administració s'ha negat.
Per tots aquests motius, l'STEPV-Iv ha exigit reprendre la negociació, si més no, incloent-hi aspectes com ara:
1. 1.- La publicació del catàleg de llocs de treball, la qual cosa implica: 
1. Conèixer TOTS ELS IES que comformen el MAPA ESCOLAR FINAL, així com negociar el seu perfil (nombre de grups) final. 
2. La negociació de les Plantilles modulars de cada centre, departament a departament . 
2.-La negociació i regulació de les diferents situacions administratives del professorat motivades per variacions que afectaren el perfil dels centres o els ensenyaments que s'hi imparteixen: desglossament, transformació, trasllat d'ensenyaments, supressió, creació...
3.- El reconeixement del següents drets laborals:
3.1.- El compliment estricte de l'Acord de Plantilles de Secundària, que evita desplaçaments forçosos fora de la localitat de destinació fins a l'acabament del Mapa Escolar 3.2.- Una normativa específica de desplaçats que substituisca l'acte que cada any venim suportant a les Direccions Territorials, on ni estan totes les vacants ni les garanties que la Llei ens ha donat com a funcionaris.
3.3.Exigim els cursos de formació necessaris per a tots els companys i companyes que necessiten demanar una habilitació docent en una altra especialitat a la pròpia.
3.5. Exigim el dret a tornar al nostre centre de amb ocasió de vacant com a mínim fins el curs en que estiguen construïts tots els centres de Secundària en cadascuna de les localitats.

Per totes aquestes raons el sindicat rebutja el document publicat i exigeix l'obertura de les negociacions.

València, 12 de juliol de 2002.


La Conselleria d’Educació desplaçarà professorat definitiu de secundària fins a 40 quilòmetres de la seua localitat de destinació sense pagar-li el quilometratge.

ANNEX DE ZONIFICACIÓ DE SECUNDÀRIA 

A la Mesa Sectorial de hui se’ns ha informat que l’Administració Educativa publicarà en breu l’Ordre de supressions de secundària i l’aplicarà per als actes d’adjudicació de professorat definitiu desplaçat d’enguany.

Aquesta normativa, impulsada per la Direcció General de Personal en contra de tots els sindicats amb representació a la Mesa Sectorial, es publicarà al DOGV abans del dia 15 de juliol, data en que està previst que comencen els actes d’ajudicació del professorat desplaçat.

Fins a aquest moment, el professorat desplaçat, estava obligat a canviar de centre dins de la mateixa localitat de destinació sempre que no tinguera horari en el centre o a quedar-se en el seu propi centre amb una reducció de les seues remuneracions atenent al nombre d’hores treballades. A partir de la publicació de la nova normativa –segurament la setmana que ve- es publicarà un Annex de zones on s’obligarà el professorat a desplaçar-se dins de la zona corresponent, si no hi ha vacants dins de la seua localitat.

Aquesta nova zonificació contempla uns desplaçaments obligatoris de fins a 40 quilòmetres fora de la localitat de destinació. Per posar alguns exemples es podrà desplaçar professorat des de Villena al Pinòs, des de Calp a La Vila Joiosa, des de Carlet a Cullera, des de Muro d’Alcoi a Onil, etc, i tot açò, sense contemplar cap compensació econòmica per aquests desplaçaments.

A més a més, aquesta zonificació i els desplaçaments que comporta no han estat negociats en la Mesa Sectorial d’Educació, tot i que comporten una alteració greu de les condicions laborals del professorat, questions que és obligatori que passen per aquesta Mesa de Negociació.

Per a l’STEPV-Iv és intolerable, una vegada més, el talant prepotent dels últims temps dels representants de l’Administració Educativa, i més en concret del Director General de Personal, que amb les seues actuacions, en molt poc de temps, ha aconseguit degradar les relacions de la Conselleria amb el agents socials. Una vegada més, tot i que els sindicats estavem disposats a negociar aquesta zonificació, el Director General de Personal ha donat per tancada la negociació i ha retirat la paraula als sindicats.

València, 02-07-2002.


Valoració de l'STEPV-Iv sobre l'ordre d'adscripció, reubicació, recol·locació i supressions del professorat de secundària.

El 25 de maig de 1999 el SN de l’STEPV-Iv va signar (amb l’Administració i junt als altres quatre sindicats de la Mesa Sectorial) un acord de plantilles de secundària que establia un nou model de plantilles docents en els centres d’Educació Secundària.

Aquest acord contemplava un procés progressiu d’implantació d’aquestes plantilles i el compromís d’anar negociant, durant aquest procés, la normativa necessària per tal d’adaptar aquestes plantilles a la nova configuració dels centres i a la LOGSE.

En els darrers anys hem anat desplegant l’acord, amb major o menor fortuna i amb major o menor grau de satisfacció, tant per la part sindical com per la part de l’administració. És a dir, hem tingut diversos problemes d’interpretació de l’acord que fins ara hem anat resolent (publicació de l’acord al DOGV, creació de llocs de treball, criteris de plantilles d’FP) i d’altres que encara no hem resolt (construcció de centres, catalogació lingüística de les plantilles, cobriment de les baixes, dotació de recursos extraordinaris).

Durant aquest curs li hem donat suport al document de criteris de plantilles corresponents a la formació Professional Específica i hem estat negociant el desplegament normatiu que es deriva dels apartats II.5 i II.6 de l’acord. A més a més, està bastant avançada la negociació, en Meses Tècniques, de l’apartat II.4 que diu: „L’assignació de les plantilles modulars i la determinació de la plantilla estable tipus es realitzarà en el marc de la Mesa Sectorial.

Respecte dels apartats citats anteriorment (II.5 i II.6) l’acord de plantilles diu el següent:

5. L’administració negociarà, durant el primer trimestre del curs 1999/2000, amb les organitzacions sindicals els mecanismes necessaris per a aplicar fins a la finalització del mapa escolar proposat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, perquè siga possible la reubicació voluntària del professorat, tendent a l’optimació dels recursos i a fi de garantir la permanència del professorat en la seua localitat de destinació.

Així mateix, els firmants es comprometen a negociar el marc normatiu oportú en què s’han de definir els conceptes de supressió, creació o modificació de llocs de treball, els criteris que han de complir-se per a la seua realització i les situacions administratives en què es podrà trobar el professorat afectat.

6. L'Administració es compromet a negociar la normativa necessària i oferir els cursos de formació necessaris als professors que hagen adquirit voluntàriament l'atribució docent transitòria a fi de millorar la docència al mateix temps que els permeta quedar-se al seu centre o reubicar-se en millors condicions.

A dia de hui, després de tres trencaments de la negociació per la diferent interpretació -administració-sindicats- de l’apartat II.5, l'Administració entén que hem acabat de negociar un document, que té el format d’una Odre de la Conselleria de Cultura i Educació (últim document a la WEB i al correu electrònic), i que desenvolupa normativament „els conceptes de supressió, creació o modificació de llocs de treball, els criteris que han de complir-se per a la seua realització i les situacions administratives en què es podrà trobar el professorat afectat".

La normativa que tenim damunt de la taula regula tot açò, és a dir, estableix una fase d’adscripció a llocs de treball de tot el professorat de secundària que determina, en acabar el procés, les situacions administratives en què quedarà el professorat que no estabilitze el seu lloc de treball en aquest procés adscriptiu, a quines accions formatives es podrà acollir el professorat afectat i quines són les garanties de reubicació per a aquest professorat.

No obstant això, l'STEPV-Iv entén que les garanties de reubicació signades a l’acord es vulneren al document presentat i és per això que no l'hem recolzat.

L’escull fonamental al llarg de la negociació del document ha estat, com hem dit abans, la interpretació de l’apartat II.5 de l’acord. Aquest apartat estableix les garanties de rubicació-recol·locació del professorat durant tot el procés de transformació, implantació de la LOGSE i construcció del Mapa Escolar. Aquestes garanties establien que fins la finalització del Mapa Escolar el professorat no es veuria desplaçat de manera forçosa de la seua localitat de destinació.

És evident que la finalització del Mapa Escolar era, al moment de la signatura de l’acord, una data llunyana i no concreta, i que estava supeditada al compliment de l’annex III de l’acord que estableix les construccions-adequacions dels centres del Mapa i la seua temporalització.

A dia de hui ens trobem que la normativa que s’havia d’haver desenvolupat fa dos anys no està desenvolupada, que falten molts centres per construir, que encara no s’han acabat de negociar les plantilles modulars… i que al document presentat per l’administració, a proposta dels sindicats, apareix un procés adscriptiu per a tot el professorat de secundària, la qual cosa vol dir que per fer el procés d’adscripció prèviament s’ha de publicar la relació de llocs de treball centre a centre i els centres sobre els quals s’ha de fer l’adscripció, però la normativa presentada és prèvia a tancar les dues últimes qüestions, per això l'STEPV-Iv ha demanat que s'ajornara aquesta Ordre fins que tinguerem tancades les altres qüestions, cosa a la qual l'Administració s'ha negat.

Junt a tot açò el document presentat no respecta les garanties de permanència a la localitat i fa una ampliació a la zona –concepte que encara està per determinar, tot i que als CGT s’estableixen unes àrees i subàrees que podrien ser una primera aproximació per anar determinant el concepte de zona-.

A més a més de tot açò cal fer unes quantes consideracions més:

a) el marge de negociació per incidir en les plantilles modulars és molt menut, ja que l’acord fixa el nombre de professorat que han de tenir els centres, i tot i que en els últims anys hi ha hagut distintes actuacions administratives que al nostre entendre han modificat parcialment l’acord, –eliminació d’una optativa de 4t d’ESO, transformació dels batxillerats- el nombre total de professorat no varia, per tant aquestes actuacions poden modificar el professorat d’una especialitat, però no el nombre de professorat total.

b) No tenim cap garantia que la negociació de les zones tinga un resultat satisfactori per a tothom.

c) És quasi provable que l’adscripció siga en molts casos virtual –a centres no construïts-, fins i tot a Mapa Final, però aquesta adscripció a Mapa Final continua sense garantir la localitat de destinació i fa una ampliació obligatòria a la zona.

d) El document parla de l'aplicació immediata d'aquesta normativa al professorat desplaçat d'aquest curs. És una qüestió que no podem tolerar. Hem de lluitar per mantenir, fins el moment de l'adscripció -amb plantilles i mapa-, les garanties actuals per al professorat desplaçat.

Per tots aquests motius, l'STEPV-Iv està radicalment en contra d'aquesta normativa, rebutja el trencament d’aquesta negociació per part de l’Administració i exigeix reprendre-la, si més no, incloent-hi aspectes com ara:

- El coneixement de TOTS ELS IES que comformen el MAPA ESCOLAR FINAL i negociació del perfil (nombre de grups) final.

- La negociació de les Plantilles de tot el professorat, departament a departament.

- L'ajornament dels desplaçaments a zones i el manteniment del dret a la localitat de destinació.

- La inclusió de les figures de desglosament, transformació, trasllat d'ensenyaments... d'ESO i Batxillerats com es fa a l’Ordre amb el trasllat de Cicles Formatius i la seua plantilla.

- Una normativa específica de DESPLAÇATS que substituisca l'acte INDIGNE que cada any venim suportant a les Direccions Territorials, on ni estan totes les vacants ni les GARANTIES que la Llei ens ha donat com a funcionaris.

- L’eliminació de la supressió DEFINITIVA dels nostres llocs de treball en dos cursos

- L’eliminació de la PROVINCIA com a zona de desplaçament forçòs.

- Exigim els cursos de formació necessaris per a TOTS els companys i companyes que necessiten demanar una habilitació docent en una altra especialitat a la pròpia (no sols per a l’FP).

- Exigim el DRET A TORNAR AL NOSTRE CENTRE AMB OCASIÓ DE VACANT com a mínim fins el curs en que estiguen construïts tots els centres de Secundària en cadascuna de les localitats.


La Conselleria ha aprovat, unilateralment i en contra dels cinc sindicats de la Mesa Sectorial, l'Ordre de Supressions de llocs de treball a la Secundària

Els cinc sindicats de la Mesa Sectorial hem exigit la continuació de la negociació d'aquesta Ordre, que, tal qual està, permet a l'Administració desplaçar el funcionari la plaça del qual siga suprimida a qualsevol centre de la província a partir del curs 2003-2004.

No anem a tolerar que els irresponsables politics de la conselleria continuen insultant-nos, dient coses com que "aquesta Ordre es fa per a que no hi haja cap professor creuat de braços, sense hores, al seu centre" quan ells ens neguen els nostres llocs de treball al no poder matricular més grups, desdoblaments, reforços, optatives d'ESO i BATXILLERAT, repasos, programes de diversitat, etc., és perquè els cinc sindicats de la Mesa Sectorial vos proposem que, si hi esteu d'acord, parleu d'aquest tema als claustres que al llarg d'aquestes setmanes tindreu i que envieu l'escrit que us adjuntem al Director General de Personal, la Sots-Secretària d'Educació i el Sr. Conseller amb les vostres consideracions.

   

ENVIAR A
Sr. Director General de Personal de la Conselleria d’Educació FAX: 963863281
Sra. Sots-Secretària de la Conselleria de Cultura i Educació FAX: 963866570
Sr. Conseller de la Conselleria de Cultura i Educació FAX: 963866509
       

    
Els membres del Claustre de l’IES......................... de la localitat de .........................., davant el trencament de les negociacions sobre l’Ordre de Supressions de llocs de treball de Secundària i possible aprovació unilateral d’aquesta per part de la Conselleria d’Educació, volem manifestar-li el següent:

El nostre rebuig pel trencament d’aquesta negociació per part de l’Administració i la urgència de reprendre-la, si més no, incloent la negociació d’aspectes com ara:

- El coneixement de TOTS ELS IES que comformen el MAPA ESCOLAR FINAL i negociació del perfil (nombre de grups) final.
- La negociació de les Plantilles de tot el professorat, departament a departament.
- La negociació immediata de les zones on volen desplaçar-nos.
- La inclusió de les figures de desglosament, transformació, trasllat d'ensenyaments... d'ESO i Batxillerats com es fa a l’Ordre amb el trasllat de Cicles Formatius i la seua plantilla.
- Una normativa específica de DESPLAÇATS que substituisca l'acte INDIGNE que cada any venim suportant a les Direccions Territorials, on ni estan totes les vacants ni les GARANTIES que la Llei ens ha donat com a funcionaris.
- L’eliminació de la supressió DEFINITIVA dels nostres llocs de treball en dos cursos
- L’eliminació de la PROVINCIA com a zona de desplaçament forçòs.
- Exigim els cursos de formació necessaris per a TOTS els companys i companyes que necessiten demanar una habilitació docent en una altra especialitat a la pròpia (no sols per a l’FP).
- Exigim el DRET A TORNAR AL NOSTRE CENTRE AMB OCASIÓ DE VACANT com a mínim fins el curs en que estiguen construïts tots els centres de Secundària en cadascuna de les localitats.

Signatures ................................................... ...........................................
  


Comunicat conjunt dels cinc sindicats de la mesa sectorial d’educació (ANPE, CSI-CSIF, FE-CCOO-PV, FETE-UGT-PV, STEPV-IV)

La Conselleria d’Educació lleva la paraula als sindicats i aprova, unilateralment i sense suport sindical, el document de supressions de secundària, el de menjadors escolars i el d’itineràncies

A la Mesa Sectorial d’Educació de hui, dimarts 18 de juny de 2002, s’ha produït la ruptura de la negociació, com a conseqüència de la postura intransigent de l’Administració en donar per acabada la negociació de l’Ordre de desplaçaments i supressions de secundària a pesar que els cinc sindicats hem demanat conjunta i reiteradament la continuació de la negociació en entendre que el document no estava suficientment elaborat i que faltaven una sèrie de garanties mínimes per tal que aquesta normativa fora acceptable.

L’administració, en el document presentat hui, ha inclòs elements que no s’havien tractat en la darrera Mesa Sectorial i ha deixat de banda d’altres que s’havien acceptat a proposta sindical. A més a més, l’administració s’havia compromés a presentar un document de Mapa Escolar amb la relació de centres sobre els quals s’havia de realitzar l’adscripció del professorat cosa que no ha fet.

Tota la normativa que envolta la negociació de l’adscripció, recol·locació i supressions del professorat de secundària necessita d’una negociació global que ha d’incloure, com a mínim, punts tant importants com els següents:

-La seguretat jurídica del professorat desplaçat del curs 2002-2003.
-La publicació de unes plantilles modulars que donen estabilitat al professorat.
-Un catàleg públic de llocs de treball per poder recol·locar el professorat que puga veure’s afectat per una futura supressió del seu lloc de treball.
-La negociació d’una zonificació del Mapa Escolar pactada amb la part sindical.
-Una relació dels centres del Mapa Escolar real.
-El compromís exprés de l’administració per formar el professorat afectat per les futures supressions.

Els cinc sindicats li hem oferit a l’administració negociar tots aquests apartats conjuntament amb l’ordre que ha presentat hui. La resposta de l’administració ha estat llevar la paraula a la part sindical, donar per aprovada l’ordre i passar a aprovar els altres documents que s’havien de negociar a la Mesa Sectorial de hui: menjadors escolars i ordre que regula les itineràncies del professorat.

Els cinc sindicats li hem oferit a l’administració la voluntat ferma de continuar la negociació perquè pensem que, sobre aquests temes és imprescindible arribar a acords i lamentem, una vegada més, la prepotència amb que vénen actuant últimament els representants de la Conselleria.

València, 18 de juny de 2002.


Els sindicats trenquen la negociació sobre desplaçaments del lloc de treball per incompliment de l'article 2.5 de l'acord de plantilles

Els sindicats de la Mesa Sectorial d'Educació ANPE, CSIF, FETE-UGT, CCOO i STEPV han trencat les negociacions amb la Conselleria d'Educació sobre el desplaçament del professorat de Secundària del seu centre de destinació per supressió del lloc de treball.  
La Conselleria es nega a cumplir l'article 2.5 de l'acord de plantilla, suscrit per tots els sindicats i l'administració en 1999, segons el qual el trasllat forçós de professorat mentres s'elabora la xarxa de centres no podrà relizar-se fora de la localitat de destinació. 
La Consellería preten fer-lo a qualsevol lloc de la província.  
L'eixida de la Comissió de Seguiment de l'acord ha suposat el tancament de la representació sindical en la Conselleria d'Educació i la ruptura de les negociacions.

06/06/2002


Comunicat de ANPE, CSI-CSIF, CCOO-PV, FETE-UGT-PV, i STEPV-Iv sobre la suspensió de la negociació sobre l'aplicació de l'acord de plantilles de Secundària.

Hui dimarts dia 28 ha quedat suspesa la negociació de tots els temes referits a secundària a l'espera d'una convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles de Secundària presidida per la sots-secretària d'Educació.

Per als cinc sindicats, amb representació a la Mesa Sectorial d'Educació -ANPE, CSI-CSIF, CCOO-PV, FETE-UGT-PV, i STEPV-Iv- presents a la Mesa de hui, s'ha demostrat que l'Administració no té voluntat de cumplir l'Acord de Plantilles en un tema de condicions laborals tan fonamental signat a l'Acord com la garantia de permanència del professorat a la localitat de destinació fins la finalització del Mapa Escolar.

En aquests moments l'Administració ha presentat un esborrany amb el qual pot desplaçar al professorat de secundària a qualsevol centre de la província, sense ternir en compte que falten més de 70 centres per construir. Açò conculca no sols els Acords signats de Plantilles i Condicions Laborals de Plantilles de Primària i de Secundària, sinó també la Llei 12/1994.

A més a més, aquesta decisió política de la Conselleria ha estat acompanyada d'una actitud prepotent i arrogant dels representants de l'Administració al llarg de tota la reunió.

Els cinc sindicats hen acordat informar de la situació a tot el professorat de secundària convocant assemblees, reunint-se amb la permanent de directors i directores, fent propostes de resolució, etc.

A més a més, els delegats i delegades dels cinc sindicats ens hem autoconvocat per a demà, dimecres dia 29 a les 10'30, a la Sala de Juntes de la Conselleria per continuar les negociacions.

Finalment, fem una crida de responsabilitat a l'Administració educativa perquè s'assega a continuar negociant tot respectant els acords firmats.

València, 28 de maig de 2001


Trencades les negociacions a secundària

La Conselleria d'Educació pretén incomplir l'acord de plantilles de secundària

Les negociacions dels temes de l'ensenyament secundari s'han trencat en negar-se l'Administració Educativa a complir l'Acord de Plantilles de Secundària. L'Acord va ser signat l'any 1999 pel Conseller Manuel Tarancón i els cinc sindicats presentes a la Mesa Sectorial d'Educació. Per al Sindicat, la situació és molt greu al pretendre fer una lectura restictiva per part de la Conselleria del document signat. En concret, entre els temes més conflictius estan:

 • L'incompliment de les garanties laborals que van ser acordades. L'Administració pretén que el professorat de Secundària desplaçat siga recol.locat en qualsevol IES, en contra de las garanties que estaven pactades que impedien el desplaçament fora de la seua localitat. Per contra, la Conselleria vol que aquest professorat puga ser recol.locat sense tenir en compte aquesta circumstància. És a dir, pretén tindre les mans lliures per poder fer allò que considere oportú.

 • La Conselleria no vol donar compliment a l'annex que temporalitza les construccions.

 • Tampoc dóna compliment a la creació del nombre de llocs de treball pactats.

 • No vol garantir les substitucions del professorat a partir del seté dia.

 • A més a més, s'ajorna la catalogació lingüística dels llocs de treball als IES.

En definitiva, estem davant d'una situació lamentable que suposa una fractura de la negociació col.lectiva. El Sindicat considera necessari un canvi de les actituds dels responsables educatius per garantir el compliment de l'Acord en la seua literalitat. En cas contrari, el conflicte està servit.

València, 22 de maig de 2002


Assemblees

 

Cada any augmenta el col·lectiu de professorat afectat per inseguretat en el seu lloc de treball, ja siga per desplaçament, supressió, etc. El proper curs la situació encara s'agreujarà més a centres com els IES núm. 1 i 2 de Xest (per la desaparició dels ensenyaments d'ESO i Batxillerat a l'IES n. 2), als IES Sánchez Ayuso i Cavanilles (per la seua unificació) o a les seccions Tirant lo Blanc, Pintor Vilar i la secció de l'IES n. 27 (per la seua desaparició).

Aquesta reconversió tan important no es pot fer sense tindre en compte la veu i el parer dels afectats: per això l'STEPV-Iv fa aquesta crida, i més tenint en compte la postura prepotent i arrogant de l'Administració, que ha provocat la ruptura de totes les negociacions que afecten el nostre sector en no garantir aspectes importants de l'Acord de Plantilles, com la permanència del professorat suprimit en

la seua localitat de destinació, que podria anar destinat, segons la pretensió de l'Administració, a qualsevol centre de la província.

La regulació de les nostres condicions laborals és un assump-te de tal importància que no podem permetre que l'Administració ho faça unilateralment i arbitràriament, ni tampoc que es duga a terme sense la participació del professorat.

Cal participar a les assemblees, ja que en les properes set-manes es poden decidir aspectes tan vitals com ara la conservació dels nostres llocs de treball i la modificació de les nostres condi-cions laborals.

ASSEMBLEES:
- Dimecres, 12 de juny, a les 18 h. Seu de l’STEPV - València, c. Juan de Mena, 18.
- Dimecres, 12 de juny a les 18 h. Seu de l’STEPV - Alzira, av. Luis Súñer, 28, p. 16.
- Dijous, 13 de juny a les 18 h. Seu de l’STEPV - Castelló, c. Marqués de Valverde, 8.


PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSELLERIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN, POR LA QUE SE REGULA LA ADSCRIPCION Y LOS DESPLAZAMIENTOS POR MODIFICACIÓN DE LAS PLANTILLAS DOCENTES, DE LOS CUERPOS DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LOS CUERPOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

La Ley orgánica 1 / 1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, da configuración jurídica a un profundo proceso de reforma de todo el sistema educativo. Entre otras, la Ley ha previsto diferentes exigencias formativas, derivadas de la ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, la sustitución de parte de la segunda etapa de la Educación General Básica por el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y una modificación del Bachillerato y la Formación Profesional.

La actual ordenación del sistema educativo define unas necesidades que suponen una adecuación cualitativa y cuantitativa de las plantillas de profesores de los centros docentes, provocada por el cambio en la organización curricular, en la medida en que se exigen nuevas funciones docentes y una organización pedagógica de los centros capaz de facilitar la consecución de los fines educativos derivados del nuevo marco educativo. Esta redefinición de las plantillas docentes habrá de tener en cuenta necesariamente las especialidades docentes requeridas por el nuevo sistema educativo en función de las áreas y materias que habrán de impartir los profesores, según los conocimientos específicos necesarios para llevar a término las actividades educativas.

El principal objetivo de esta orden es regular los procedimientos para la recolocación del profesorado durante la progresiva implantación del Mapa Escolar, y establecer medidas transitorias que conduzcan a facilitar la movilidad voluntaria del profesorado y evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos de los profesores provocados por la modificación de las plantillas de los centros docentes.

Con la finalidad de adecuar los recursos docentes a las nuevas exigencias de la nueva ordenación académica, se hace preciso regular la recolocación del profesorado que se vea afectado por circunstancias que impliquen la amortización o modificación del puesto de trabajo que venían desempeñando, tal como recoge el punto II.5 del Acuerdo de 25 de mayo de 1999 suscrito entre la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia y las Organizaciones Sindicales de Enseñanza, sobre dotación de plantillas y condiciones de trabajo del profesorado de los Institutos y Secciones de Educación Secundaria para la aplicación de la LOGSE.

El Decreto 2112/1998, de 2 de octubre por el que se regulan los concursos de traslados de ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes a los Cuerpos Docentes, establece en su disposición adicional decimoquinta que las Administraciones educativas podrán establecer criterios y procedimientos para la redistribución del profesorado por la implantación del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Formación Profesional, en la forma que determine cada una de estas Administraciones.

En la tramitación de esta orden se ha cumplido lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9 / 1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7 / 1990, de 19 de julio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, Real Decreto 1635 / 1995, de 6 de octubre, Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, Real Decreto 989/2000 de 2 de junio y en las disposiciones adicionales undécima, duodécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano,

ORDENO

Artículo 1. Ámbito de aplicación

La presente Orden tiene por objeto regular los procedimientos de adscripción y reubicación de los funcionarios de carrera con destino definitivo afectados como consecuencia de las modificaciones en las plantillas o relaciones de puestos de trabajo, por la implantación de las nuevas enseñanzas de la LOGSE y de acuerdo con la planificación educativa.

Será de aplicación a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño y catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas.

Artículo 2 Competencia docente y estabilidad del profesorado

La competencia docente del profesorado perteneciente a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional y profesores de los cuerpos que imparten Enseñanzas de Régimen Especial queda definida por la posesión de una especialidad, o atribución docente según lo dispuesto en los Reales Decretos 1701/1991, 1635/1995, 777/1998 y 989/2000, que le permite impartir las áreas, materias y módulos profesionales de los ciclos formativos correspondientes.

Con el fin de facilitar los mecanismos de reubicación hasta la finalización del curso 2004/2005, se podrá habilitar, a instancias del interesado, y con carácter provisional a los profesores de los cuerpos mencionados en el párrafo anterior, para que puedan impartir otras especialidades diferentes de las que son titulares, en el caso de que estén afectados por la modificación de la plantilla del centro en el que están ocupando puestos con carácter definitivo .

No obstante con objeto de adecuar las plantillas de los centros y dar estabilidad al profesorado, se regulará la atribución docente para definir puestos de trabajo a tiempo completo, considerando dos especialidades dentro de las áreas, materias y módulos profesionales correspondientes a todas las enseñanzas LOGSE. Todo ello sin perjuicio de la carga horaria que corresponde a cada departamento o familia profesional para la determinación de los puestos de trabajo.

Artículo 3. Amortización de puestos de trabajo docentes

La amortización o supresión de los puestos de trabajo docentes podrá tener carácter provisional o definitivo.

Si, de acuerdo con las plantillas de cada centro publicadas anualmente, se produjeran modificaciones como consecuencia de la planificación educativa que implique que el número de puestos de trabajo de una especialidad sea inferior al número de funcionarios de carrera con destino definitivo en la especialidad, adquirirán la condición de suprimidos un número de funcionarios igual a la diferencia entre ambos. Las supresiones de puestos tendrán carácter provisional hasta el curso 2004/2005, a partir del cual adquirirán el carácter de definitivo.

Así mismo, la supresión será definitiva cuando se produzca el cierre definitivo de un centro, sin que haya desglose o transformación total en otro centro.

La Conselleria de Cultura y Educación negociará los criterios generales para la creación, modificación y supresión de los puestos de trabajo como consecuencia de la variación del número de alumnos y grupos de los centros docentes y, en base a estos criterios, publicará cada curso escolar las plantillas o relación de puestos de trabajo que, en cada centro, se hayan determinado.

Artículo 4. Criterios para determinar los afectados por amortización

4.1 En los supuestos en que deba determinarse, entre diferentes profesores que ocupen, con carácter definitivo, puestos de trabajo de la misma especialidad, quién o quienes son los afectados por la amortización provisional o definitiva del puesto o el desplazamiento, en el caso de que ninguno de ellos opte voluntariamente por la supresión, se aplicarán sucesivamente los siguientes criterios:

a) Menor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera del Cuerpo al que pertenezca cada funcionario.

b) Menor antigüedad ininterrumpida como definitivo en la plaza.

c) Año más reciente de ingreso en el Cuerpo

d) No estar en posesión de la condición de Catedrático

e) Menor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo

Todo ello sin perjuicio de los derechos que correspondan a los funcionarios con la condición de Catedrático, en el supuesto de que hubieran accedido a la plaza con anterioridad a la entrada en vigor de la LOGSE.

4.2 Cualquier funcionario de carrera con destino definitivo en el centro afectado por la amortización de puestos de trabajo correspondientes a su especialidad, podrá solicitar voluntariamente el cese. Cuando el número de solicitudes sea superior a la diferencia entre el número de funcionarios de carrera con destino definitivo y el número de puestos que contempla la plantilla, en la correspondiente especialidad, la prioridad para obtener la condición de perdida provisional de destino vendrá determinada por la aplicación sucesiva de los siguientes criterios:

a) Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera del cuerpo al cual pertenezca la plaza.

b) Mayor antigüedad con destino definitivo ininterrumpido en el centro.

c) Año menos reciente de ingreso en el cuerpo

d) Estar en posesión de la condición de Catedrático

e) Mayor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo

Articulo 5. Situación de los funcionarios afectados por la amortización

Los funcionarios con destino definitivo de los cuerpos a los que se refiere el artículo 1 de la presente orden afectados por las modificaciones en las plantillas o relaciones de puestos de trabajo, podrán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

5.1 Pérdida Provisional de Destino. Tienen esta condición los funcionarios que afectados por la supresión provisional no hubiesen obtenido destino en los procesos de adscripción previstos en las disposiciones transitorias, mantendrán el destino definitivo y prestarán sus servicios con destino provisional en otro centro, de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente. También podrá optar por prestar sus servicios para el curso escolar en el propio centro de destino si coyunturalmente por la demanda educativa hubiera horario suficiente de su especialidad. Si una vez amortizado un puesto de una especialidad se produjera una vacante con ocasión de jubilación, fallecimiento o aumento sobrevenido y estable de horario lectivo los funcionario afectados por la pérdida provisional de destino, mientras mantengan esta situación, volverán a su plaza de origen con destino definitivo. No obstante, si hubiera concurrencia de dos o más funcionarios con el mismo derecho, se aplicará para la prelación de su derecho lo dispuesto en el artículo 4 punto 2.

Los funcionarios en la situación de pérdida provisional de destino tendrán en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo durante seis convocatorias derecho preferente a la localidad y a la zona, con carácter subsidiario al derecho preferente de los titulares de puestos suprimidos definitivos. En el caso de que la supresión se convirtiera en definitiva, no comenzará a computarse un nuevo periodo de seis convocatorias con derecho preferente a la obtención de vacante. Los que cumpliendo con la obligación de concursar, no hayan obtenido ningun destino de los solicitados en las mencionadas convocatorias podrán ser destinados por la Conselleria de Cultura y Educación en la forma prevista en las convocatorias

5.2 Suprimidos. Los funcionarios con la condición de suprimidos, perderán su destino definitivo y prestarán sus servicios con carácter provisional y tendrán preferencia en las adjudicaciones de destino provisional sobre cualquier otro funcionario, según lo previsto en el artículo siguiente. Así mismo tendrán derecho preferente a la localidad y a la zona durante seis convocatorias en los concursos de traslados. Los que, cumpliendo con la obligación de concursar, no hayan obtenido ningún destino de los solicitados durante seis convocatorias podrán ser destinados de oficio por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia en la forma prevista en las convocatorias.

5.3 Desplazados: Cuando como consecuencia de las variaciones de escolarización, no hubiera suficiente número de horas en una especialidad, el profesor con destino definitivo en el centro afectado adquirirá la condición de desplazado y deberá prestar durante el curso sus servicios en otro centro según se regula en el artículo siguiente.

Artículo 6 Destino provisional anual

Los funcionarios suprimidos, con pérdida provisional de destino y desplazados y por este orden, tendrán anualmente un destino provisional en los siguientes términos

a) Con carácter voluntario, a una vacante de su especialidad o para las que esté habilitado en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

b) Con carácter forzoso, a otro centro de la misma localidad o zona a un puesto de trabajo de sus especialidades.

c) Con carácter voluntario, a un puesto de trabajo de una especialidad diferente de la que es titular o para las que esté habilitado, en su centro, a otro centro de la misma localidad o zona, según la atribución docente regulada en el articulo 9 de esta orden, y siempre en el supuesto de que no haya en la misma zona ninguna vacante de su especialidad que pueda ocupar.

d) Con carácter forzoso a otro centro de la provincia a un puesto de su especialidad o para las que esté habilitado, a partir del curso 2004-2005.

Artículo 7 Traslado de enseñanzas de ciclos formativos.

En los casos que se determinen y dentro del ámbito territorial que corresponda, si se produce un traslado de enseñanzas de ciclos formativos desde un centro a otro, los profesores de las especialidades afectadas quedarán adscritos al nuevo centro, manteniendo a todos los efectos la antigüedad que poseían en el centro de origen

Artículo 8 Habilitación transitoria.

8.1 Los funcionarios de los cuerpos a los que se refiere esta Orden, afectados por las situaciones que implican pérdida provisional o definitiva del puesto de trabajo podrán solicitar, hasta la finalización del curso-2004/05 la habilitación transitoria para impartir otras áreas, materias y módulos profesionales diferentes de la especialidad de la cual sean titulares en los siguientes supuestos:

a) Si disponen de la titulación académica requerida para las citadas enseñanzas.

b) Si pueden acreditar un mínimo de experiencia docente, por haber impartido durante al menos dos cursos académicos completos la materia para la cual se solicita la habilitación transitoria en los términos que se establezcan.

En el caso de la Formación Profesional Específica y Enseñanzas de Régimen Especial, podrá alegarse una experiencia profesional de dos años, como mínimo, en un campo laboral relacionado directamente con la materia correspondiente.

8.2 La habilitación transitoria, una vez obtenida, no dará derecho a optar a plazas, mediante el concurso de provisión de puestos.

Artículo 9. Habilitación para impartir el área de Tecnología por los profesores técnicos de Formación Profesional

9.1 Para impartir el área de tecnología de la Educación Secundaria Obligatoria, tendrán prioridad aquellos profesores técnicos de Formación Profesional que tengan alguna de las titulaciones establecidas en la disposición transitoria primera, 2b) del Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, ampliado por la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, a pesar de que no hayan hecho la opción de ser adscritos a las plazas de esta especialidad, tal como les permiten las mencionadas disposiciones.

9.2 Podrán solicitar la habilitación transitoria para impartir el área de Tecnología y las materias optativas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria: Orientación e Iniciación Profesional e Iniciación al mundo laboral (miniempresas), los funcionarios afectados por la amortización que pertenezcan al cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional de las siguientes especialidades:

- Equipos Electrónicos

- Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble

- Instalaciones Electrotécnicas

- Laboratorio

- Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas

- Mantenimiento de Vehículos

- Máquinas, Servicios y Producción

- Operaciones de Procesos

- Oficina de Proyectos de Construcción

- Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica

- Operaciones de Producción Agraria

- Producción Textil y Tratamientos Físico - Químicos

- Soldadura

Una vez obtenida la habilitación transitoria se podrá obtener un destino provisional, según se establece en el artículo 6 de esta orden.

No obstante, los profesores afectados por la perdida provisional de destino, que hayan impartido en su centro, al menos durante dos cursos académicos, la especialidad de tecnología con habilitación transitoria y con tal de posibilitar su continuidad en la tarea docente, podrán ocupar dicha plaza con carácter indefinido.

Artículo 10. Actuaciones formativas dirigidas al profesorado afectado por la amortización

Para obtener la habilitación transitoria en los supuestos contemplados en el artículo 8.1, se deberá superar las acciones formativas que la Consellería de Cultura y Educación ofrezca para una formación adecuada al profesorado afectado por la pérdida de destino, en el ámbito del conocimiento correspondiente a la especialidad.. Se programarán las actuaciones formativas sobre:

a) Módulos de actualización científica, técnica, didáctica y metodológica de las áreas de la Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial

b) Módulos de actualización científica, técnica, didáctica y metodológica del área de la Tecnología de la Educación Secundaria Obligatoria

Artículo 11. Condiciones generales de la oferta de las actuaciones formativas

11.1 La Conselleria de Cultura y Educación, a través de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, organizará las acciones formativas favoreciendo la territorialidad de la oferta.

11.2 Las actuaciones de formación dirigidas al profesorado afectado por los procesos de readscripción y recolocación, como resultado de la aplicación del nuevo sistema educativo, tendrán una orientación próxima a la práctica docente y serán compatibles con la dedicación de los profesores a sus tareas docentes.

DisposicionesAdicionales

Primera.

Para aquellos docentes de las especialidades de:

- Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico

- Procedimientos Sanitarios y Asistenciales

- Procesos Comerciales

- Procesos de Gestión Administrativa

- Estética

- Peluquería

afectados por las situaciones que implican pérdida provisional o definitiva del puesto de trabajo y que no satisfagan las condiciones establecidas en el artículo 8.1, podrán solicitar también habilitación transitoria en las condiciones contempladas en los artículos 8.2, 10 y 11.

Segunda

Se autoriza a la Dirección General de Personal a determinar las zonas objeto de reubicación y a desarrollar los procedimientos establecidos.

Se autoriza a las Direcciones Generales de Centros Docentes, de Personal y de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, para aclarar, adecuar y desarrollar las normas que se aprueban por la presente Orden, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Disposiciones transitorias

Primera: Adscripción del profesorado durante el curso 2002-2003

Durante el curso escolar 2002-2003 la Dirección General de Personal, convocará un procedimiento de adscripción de acuerdo con los siguientes criterios:

1º La adscripción voluntaria del profesorado en el mismo centro donde tiene destino definitivo, a un puesto de trabajo de una especialidad distinta a la obtenida en el concurso de traslados, será posible si de acuerdo con las plantillas de los centros, publicadas anualmente por la Conselleria de Cultura Educación en las especialidades correspondientes hubiese más funcionarios con destino definitivo que puestos de trabajo.

Para determinar qué funcionario opta por permanecer en el mismo Departamento y quien opta por la adscripción al centro, se utilizarán los criterios del artículo 4 de la presente Orden.

Para adscribirse a otra especialidad, los funcionarios deben contar con la especialidad o habilitación transitoria correspondiente regulada en el Artículo 8 y 9 de la presente Orden con la preferencia siguiente:

a) por ser titulares de una especialidad.

b) por tener la titulación correspondiente y la experiencia requerida.

c) por titulación

d) por experiencia requerida.

2º Así mismo los funcionarios que estén afectados por la supresión para no desplazarse de su centro, podrán completar su horario con carga lectiva de otra especialidad, siendo titulares de un puesto de trabajo mixto.

3º En ambos casos los que se adscriban a plaza distinta de la que son titulares, mediante esta adscripción mantendrán el destino definitivo en el centro en la nueva especialidad, sin que ello signifique la adquisición de especialidad para obtener destino en otro centro mediante los procesos de provisión que se convoquen. En todo caso tendrán derecho preferente al propio centro para ocupar una plaza de su especialidad.

4º Aquellos funcionarios afectados por la amortización que no obtengan plaza en la reubicación voluntaria al centro adquirirán la condición de Pérdida Provisional de Destino y voluntariamente la de suprimido; deberán participar en el proceso de adscripción a puestos de sus especialidades en la localidad y en la zona correspondiente.

Quienes no hubieran obtenido plaza podrán participar voluntariamente en la provincia y a la Comunidad

Los funcionarios que no hubieran obtenido plaza en los supuestos del párrafo anterior, podrán voluntariamente obtener en la localidad o zona un puesto de una especialidad diferente de la que son titulares cuando dispongan de la habilitación transitoria a que se refiere el Artículo 11.

5º Los efectos de la adscripción serán para el curso 2003-04. Los funcionarios que habiendo participado en los procesos de adscripción obtuvieran una plaza, ésta se considerará con carácter definitivo y mantendrán la misma antigüedad en el centro que la que tenían en el centro de origen.

Segunda

A los profesores que resulten desplazados en el próximo curso 2002-2003, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Orden

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las normas y disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden:

Disposición final

La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 18 de junio de 2002

EL CONSELLER DE CULTURA Y EDUCACIÓN


Any 2001

26/04/01

Informe Mesa Tècnica sobre la reubicació del professorat de Secundària (supressions)

València a 26 d’abril de 2001.

El dijous 29 de març de 2001 es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació per tractar el document de supresions, creacions i modificacions dels llocs de treball.

L’STEPV-Iv li ha preguntat a l’Administració si estava disposada a complir l’Acord de Plantilles que en distints apartats es refereix a aquesta qüestió:

1. L’Acord de plantilles de Secundària estableix tres mecanismes per a la reubicació del professorat ( Punts 5 i 6 de l’apartat II ):

"5. L’Administració regularà, durant el primer trimestre del curs 1999/2000, amb les organitzacions sindicals, els mecanismes necessaris per a aplicar fins a la finalització del mapa escolar proposat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, perquè siga possible la reubicació voluntària del professorat, tendent a l’optimització dels recursos i a fi de garantir la permanència del professorat en la seua localitat de destinació.

Així mateix, els signants es comprometen a negociar el marc normatiu oportú en què s’han de definir els conceptes de supressió, creació o modificació de llocs de treball, els criteris que han de complir-se per a la seua realització i les situacions administratives en què es podrà trobar el professorat afectat.

6. L’Administració es compromet a negociar la normativa necessària i oferir els cursos de formació necessaris als professors que hagen adquirit voluntàriament l’atribució docent transitòria a fi de millorar la docència al mateix temps que els permeta quedar-se al seu centre o reubicar-se en millors condicions".

En qualsevol cas, LA REUBICACIÓ SERÀ VOLUNTÀRIA fins la finalització del Mapa Escolar, és a dir, fins que tots els centres previstos estiguen construïts. No té sentit suprimir llocs sense haver creat els que són necessaris per la recol.locació, menys encara si el Govern manté el compromís de construir tots els centres previstos en el mapa escolar.

Per tant, la regulació de la SUPRESSIÓ, CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE LLOC DE TREBALL que es vol negociar ara no es podria aplicar obviant la voluntarietat del professorat afectat durant el temps que transcorrega fins la completa realització del mapa escolar. Igualment, L’ATRIBUCIÓ DOCENT TRANSITÒRIA sembla lògic que s’aplique com a mecanisme de reubicació amb el mateix caràcter voluntari. Així, transitòriament, la reubicació del professorat es resoldria des de la voluntarietat.

2. No existeix un marc legal previ que ens servesca de referent per tal de poder parlar de mecanismes de recol.locació amb caràcter preferent (a la manera que es fa en Infantil i Primària) per al professorat afectat per la supressió d’un lloc de treball. Cal tenir molt en compte que la quantitat d’instituts per localitat i la diversitat dels ensenyaments postobligatoris no permeten moltes possibilitats de recol.locació preferent en la mateixa localitat de supressió.

Per tant, al mateix temps que es parla de mecanismes de supressió, cosa que la Conselleria planteja al seu projecte, cal

Negociar una normativa pròpia de Secundària que garantesca la aplicació del dret prefent en ocasió de supressió amb uns mínims d’efectivitat.
Establir mecanismes de control dels sindicats i de les juntes de personal dels criteris que determinen la supressió d’un lloc de treball.

D’altra banda, l’Acord de plantilles enceta el camí per tal de definir les plantilles modulars dels IES a partir de les quals es podrà establir el catàleg real dels llocs de treball. Des del nostre punt de vista, la concreció d’eixe catàleg, que ja hem començat a negociar, és imprescindible abans d’encetar el procés de reubicació o de supressió dels llocs de treball, ja que amb la "foto final" dels llocs de treball de cada institut el procés es podrà fer amb totes les garanties.

L’Administració ens ha contestat que està disposada complir l’Acord de Plantilles, però que és difícil garantir la permanència del professorat en la seua localitat de destinació i que com a mínim hauríem de parlar de zones i ha estat d’acord en què totes les direccions generals s’han de posar a fer la tasca prèvia per poder arribar a parlar d’aquest document, ja que és un document en el qual estan implicades totes les direccions gererals:

-la Direcció General de Personal perquè ha d’establir els mecanismes de reubicació, creació i supressió de places,

-la Direcció Gereral de Centres perquè ha de donar compte de la planificació educativa i ha d’establir els criteris de creació o supressió d’unitats i de modificació del Mapa Escolar,

-la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa perquè ha d’establir el pla de formació del professorat i l’atribució docent,

-la Direcció General de Règim Econòmic perquè ha de donar compte de la construcció dels Centres Educatius.

Per tot açò, des de l’STEPV-Iv, considerem que ni té sentit ni és el moment de treballar en la direcció de regularitzar les supressions abans que tots els IES previstos en el mapa escolar estiguen construïts, abans d’esgotar els mecanismes de reubicació voluntària del professorat previstos en l’Acord de Plantilles i abans d’establir els mecanismes (zonificació, control sindical, catàleg real de places) que donen una eixida raonable i consensuada al professorat afectat.


ANY 2000

30/03/00 Informe de la Mesa Tècnica del 30 de març sobre "Supressió i mecanismes de recol.locació en ensenyaments de secundària"
gener 00 Document entregat per la Conselleria per activar la regulació de les supressions a Secundària  
gener 00

Valoració de l'STEPV-Iv sobre el projecte de supressions

gener 00 Document entregat per la Conselleria per determinar la plantilla estable pel curs 00/01
gener 00

Valoració de l'STEPV-Iv sobre la proposta de plantilles per a l'any 2000-2001

   

NEGOCIACIONS A L'ENSENYAMENT SECUNDARI.  MESA TÈCNICA 30 DE MARÇ 2000

"supressió i mecanismes de recol.locació en ensenyaments de secundària"

El dijous 30 de març, s'ha celebrat una Mesa Tècnica sobre "supressió i mecanismes de recol.locació en ensenyaments de secundària". L'Administració ha plantejat la necessitat d'activar una normativa de supressions, encara que el plantejament inicial era només per a casos extrems i excepcionals, és a dir, volia tindre una normativa que solucionara els problemes puntuals que es plantegen quan se supremeix un centre i els problemes del professorat que, any rere any, es veu desplaçat del seu centre.
L'STEPV-Iv ha plantejat a l'Administració que en cap cas anava a negociar un document de supressions. Per als  casos que plantejava l'Administració ja existeix una normativa que els regula. A Secundària només existeix la figura del suprimit/suprimida quan se supremeix un centre.
A més a més, el sindicat ha exigit a l'Administració que, tal i com contempla l'Acord de Plantilles de Secundària, abans de parlar de supressions, s'han de negociar i tancar tres temes fonamentals: les plantilles modulars dels centres -plantilla tipus-, les plantilles de Formació Professional i l'atribució docent, tot i tenint en compte que el Mapa Escolar hauria d'estar totalment acabat. Sense aquestes condicions prèvies el sindicat no acceptarà cap negociació sobre les supressions.
Aquesta posició és compartida per tots els sindicats presents a la Mesa Sectorial.
La posició ferma i unitària de les organitzacions sindicals ha permés que l'Administració reconsiderara el plantejament inicial i ha manifestat la seua disposició a parlar d'una normativa de recol.locació del professorat que, prèviament a les convocatòries del concurs de trasllats, facilitara la seua reubicació voluntària, i ha admés que perquè açò es puga produir s'han de negociar de manera urgent els tres punts al.ludits anteriorment. 
El sindicat ha demanat explicacions sobre la circular "estructura funcional de los Institutos y Secciones de Educación Secundaria" enviada als centres i signada per la Directora General de Centres. Hem exigit que qualsevol modificació del Mapa Escolar, tant pel que afecta a construccions com pel que fa a les unitats i autorització d'ensenyaments, ha de passar necessàriament per la Mesa Sectorial d'Educació ja que en els moments actuals qualsevol d'aquestes modificacions afecten clarament a les condicions laborals del professorat.
Si aquestes previsions no es compleixen, l'STEPV-Iv proposarà al conjunt del sector de Secundària l'inici de mobilitzacions per oposar-se a les propostes de l'Administració. No anem a consentir cap nova agressió ni a
les nostre condicions laborals ni a l'ensenyament públic.


POSICIÓ DE L’STEPV-IV RESPECTE AL PROJECTE D’ORDRE DE

SUPRESSIONS DE LLOCS DE TREBALL EN ELS COSSOS DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA, PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I PROFESSORAT QUE IMPARTEIX ENSENYAMENTS ESPECIALITZATS.

Aspectes previs que cal tenir en compte.

1. L’Acord de plantilles de Secundària estableix tres mecanismes per a la reubicació del professorat ( Punts 5 i 6 de l’apartat II ):

"5. L’Administració regularà, durant el primer trimestre del curs 1999/2000, amb les organitzacions sindicals, els mecanismes necessaris per a aplicar fins a la finalització del mapa escolar proposat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, perquè siga possible la reubicació voluntària del professorat, tendent a l’optimització dels recursos i a fi de garantir la permanència del professorat en la seua localitat de destinació.

Així mateix, els signants es comprometen a negociar el marc normatiu oportú en què s’han de definir els conceptes de supressió, creació o modificació de llocs de treball, els criteris que han de complir-se per a la seua realització i les situacions administratives en què es podrà trobar el professorat afectat.

6. L’Administració es compromet a negociar la normativa necessària i oferir els cursos de formació necessaris als professors que hagen adquirit voluntàriament l’atribució docent transitòria a fi de millorar la docència al mateix temps que els permeta quedar-se al seu centre o reubicar-se en millors condicions".

En qualsevol cas, LA REUBICACIÓ SERÀ VOLUNTÀRIA fins la finalització del Mapa Escolar, és a dir, fins que tots els centres previstos estiguen construïts. No té sentit suprimir llocs sense haver creat els que són necessaris per la recol.locació, menys encara si el Govern manté el compromís de construir tots els centres previstos en el mapa escolar.

Per tant, la regulació de la SUPRESSIÓ, CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE LLOC DE TREBALL que es vol negociar ara no es podria aplicar obviant la voluntarietat del professorat afectat durant el temps que transcorrega fins la completa realització del mapa escolar. Igualment, L’ATRIBUCIÓ DOCENT TRANSITÒRIA sembla lògic que s’aplique com a mecanisme de reubicació amb el mateix caràcter voluntari. Així, transitòriament, la reubicació del professorat es resoldria des de la voluntarietat.

2. No existeix un marc legal previ que ens servesca de referent per tal de poder parlar de mecanismes de recol.locació amb caràcter preferent (a la manera que es fa en Infantil i Primària) per al professorat afectat per la supressió d’un lloc de treball. Cal tenir molt en compte que la quantitat d’instituts per localitat i la diversitat dels ensenyaments postobligatoris no permeten moltes possibilitats de recol.locació preferent en la mateixa localitat de supressió.

Per tant, al mateix temps que es parla de mecanismes de supressió, cosa que la Conselleria planteja al seu projecte, cal

 • Negociar una normativa pròpia de Secundària que garantesca la aplicació del dret prefent en ocasió de supressió amb uns mínims d’efectivitat.
 • Establir mecanismes de control dels sindicats i de les juntes de personal dels criteris que determinen la supressió d’un lloc de treball.

D’altra banda, l’Acord de plantilles enceta el camí per tal de definir les plantilles modulars dels IES a partir de les quals es podrà establir el catàleg real dels llocs de treball. Des del nostre punt de vista, la concreció d’eixe catàleg real és imprescindible abans de començar a suprimir cap lloc de treball.

Es per tot açò que des de l’STEPV-Iv considerem que ni té sentit ni és el moment de treballar en la direcció de regularitzar les supressions abans que tots els IES previstos en el mapa escolar estiguen construïts, abans d’esgotar els mecanismes de reubicació voluntària del professorat previstos en l’Acord de Plantilles i abans d’establir els mecanismes (zonificació, control sindical, catàleg real de places) que donen una eixida raonable i consensuada al professorat afectat.


Document entregat per la Conselleria per activar la regulació de les supressions a Secundària

Sense data de negociació.
Envieu a la seu de lSTEPV-Iv la vostra opinió i els vostres comentaris.

PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y CIENCIA, POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE RECOLOCACIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LA SUPRESIÓN 0 MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, EN LOS CUERPOS DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA9 TÉCNICOS, DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LOS CUERPOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

La ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, supone un cambio sustancial en los cometidos asignados a los cuerpos de funcionarios docentes al reordenar las funciones que desempeñan cada uno de ellos atendiendo a las necesidades y exigencias de la nueva ordenación académica.

La Administración, ha de velar por el eficaz funcionamiento del sistema educativo, potenciando los procesos que favorezcan, mediante una distribución adecuada de los recursos públicos , el logro de los más altos niveles de calidad posibles. Para la consecución de estos objetivos, es preciso desarrollar un marco reglamentario que permita garantizar un grado optimo de estabilidad del profesorado afectado por la reforma educativa, de manera que las transformaciones en las enseñanzas no encuentren obstáculos derivados de la estructura administrativa.

Por otro lado las variables condiciones de escolarización y la nueva configuración de los centros educativos supone una redefinición de las plantillas docentes y genera modificaciones importantes en las relaciones de puestos de trabajo de los centros. Por todo ello se hace preciso regular la situación de aquellos profesores que se vean afectados por circunstancias que impliquen la supresión o modificación del puesto de trabajo que venían desempeñando, tal como recoge el punto 11.5. del Acuerdo entre la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia y las Organizaciones Sindicales, de Enseñanza sobre dotación de plantillas y condiciones de trabajo del profesorado de los Institutos y Secciones de Educación Secundaria para la aplicación de la LOGSE.

En la tramitación de esta orden se ha cumplido lo previsto en el artículo 32 de la ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

En su virtud, a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional undécima del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano,

ORDENO

Artículo 1.

La presente Orden será de aplicación a aquellos supuestos, que por variación de las plantillas o relaciones de puestos de trabajo, correspondientes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas en centros docentes públicos, disminuya o se modifique el número de puestos de una o vanas especialidades.

Artículo 2.

Para la determinación de la existencia de supresión del puesto de trabajo, se tendrá en cuenta el número de puestos de trabajo de cada centro contemplados en la planificación escolar, incluidos en la última relación de puestos de trabajo o plantilla publicada, y el número de funcionarios de carrera con destino definitivo en los puestos de la misma especialidad en cada centro, una vez resuelto el concurso general de traslados y los concursos de puestos de trabajo de provisión singular.

Una vez establecido lo anterior, si el número de funcionarios de carrera con destino definitivo en puestos de una especialidad fuera superior al de los puestos de esa especialidad, se procederá de conformidad con los artículos siguientes.

Artículo 3.

En este supuesto, cualquier funcionario de carrera con destino definitivo en dichos puestos, podrá solicitar voluntariamente ser cesado. El número máximo de ceses que se podrán conceder, por especialidad será igual a la diferencia entre el número de funcionarios de carrera con destino definitivo y el número de puestos que contempla la plantilla o relación de puestos de trabajo del centro, de la correspondiente especialidad.

Artículo 4.

Cuando el número de solicitantes de cese, sea superior al definido en el artículo anterior, la preferencia en la ad4uisición de la condición de cesado vendrá determinada, por la aplicación sucesiva de los siguientes criterios:

- Mayor número de años de servicios efectivos como funcionario de carrera en el Cuerpo.

- Mayor antigüedad como definitivo en la plaza.

- Año menos reciente de ingreso en el Cuerpo.

- Estar en posesión de la Condición de Catedrático.

- Mayor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo a través del que se 'ingreso en el Cuerpo.

Artículo 5.

1. Cuando el número de solicitantes de cese sea igual o inferior al número máximo de ceses definido en el artículo 2, todos ellos adquirirán automáticamente la condición de cesados.

2. En el supuesto de que el número de solicitantes de cese sea inferior, el orden para la determinación de los que adquieren la condición de cesados hasta completar el número previsto en el artículo 3, se realizará aplicando sucesivamente los siguientes criterios:

a) Menor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera en el Cuerpo. b) Menor antigüedad ininterrumpida como definitivo en la plaza. c) Año más reciente de ingreso en el Cuerpo. d) No estar en posesión de la condición de Catedrático. e) Menor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo.

Todo ello sin perjuicio de los derechos que correspondan a los funcionarios con la condición de Catedrático en el supuesto de que hubieran accedido a la plaza con anterioridad a la entrada en vigor de la LOGSE.

Artículo 6.

Los funcionarios que hayan adquirido, mediante el procedimiento previsto en los artículos anteriores, la condición de cesados serán desplazados del centro.

Artículo 7.

Los funcionarios que hayan adquirido mediante el procedimiento previsto en esta orden la condición de cesados, podrán permanecer en su centro de origen si existiera puesto de trabajo vacante correspondiente a su especialidad o para la que hayan adquirido atribución docente transitoria,

Este derecho será ejercido en concurrencia con los suprimidos del mismo centro de años anteriores. La preferencia en la adscripción vendrá determinada por el año más antiguo en que fue suprimido y dentro de éste por:

1. Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera del Cuerpo correspondiente.

2. Mayor antigüedad como definitivo en el centro en el que es o fue suprimido.

3. Año menos reciente de ingreso en el Cuerpo.

4. Estar en posesión de la condición de Catedrático.

5. Mayor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo.

Artículo 8.

Los profesores que resulten desplazados del centro, tanto con carácter voluntario como forzoso se consideraran suprimidos y podrán acogerse a lo dispuesto en la Disposición Adicional decimotercera del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre.

Artículo 9.

1. Los profesores que sean desplazados del centro, tendrán preferencia para ser nombrados con carácter provisional en el propio centro, con ocasión de vacante. Esté derecho será ejercido conjuntamente con los profesores suprimidos de cursos anteriores, que no hayan obtenido destino definitivo, ordenados por el año en que se produjo la supresión y dentro de él por los criterios del artículo 7.

2. Asimismo y subordinado al derecho reconocido en el párrafo anterior, tendrán preferencia para ser destinados provisionalmente a cualquiera de los puestos que deban ser reglamentariamente provistos con carácter provisional.


Valoració de l'STEPV-Iv sobre la proposta de plantilles per a l'any 2000-2001

El passat dijous 13 de gener la Conselleria i els sindicats amb representació a la Mesa Sectorial d’Educació, ens vam reunir per tal de analitzar el document de " CRITERIS PER DETERMINAR LA PLANTILLA ESTABLE PEL CUR 2000-2001".

La Conselleria va presentar un document més extens que l’anterior, ja enviat per correu electrònic,

en el què no es modificaven els conceptes generals però explicitava, en alguns apartats per matèries, la repercusió del mateix.

La Conselleria insisteix en deixar clar que el document no pretén substituir les Instruccions d’Inici de curs, sinó avançar, en la direcció del compliment del segon termini de l’Acord de plantilles de secundària, a efecte de la consolidació de places, què puguen ser incloses com places estables a l’hora de confeccionar el catàleg del concurs de trasllats.

Des de l’STEPV-Iv hem de puntualitzar:

 1. Les places que es consoliden pel concurs han de tenir una "vida" constatable i assegurada en el temps, no poden eixir al concurs de trasllats enguany i amortitzar-se l’any vinent.
 2. El document proposa uns criteris per tal de complir el segon termini d’aplicació de l’Acord de Plantilles. (Apartat II.8. "curs 2000-2001....entre 900 i 1100 llocs nous") amb la intenció de detectar quines de les noves places poden assignar-se a una especialitat concreta.
 3. Les hores que s’arrepleguen en els diferents apartats del document haurien de constituir un paquet d’hores que el IES no perdrà en cap cas. Si per alguna raó no les utilitzara a l’apartat concret pel que han estat dissenyades hauria d’utilitzar-les en altres apartats en funció d’un ordre de preferència, de no ser així, l’increment d’hores no seria real a tots els IES.
 4. La Conselleria ha de propiciar la concreció d’itineraris formatius que donen continuïtat a l’oferta d’optatives dels centres, es a dir, les optatives i les diferents opcions de batxillerat i Cicles Formatius, han de constituir, en la mesura del possible, "camins" estables, que no canvien contínuament i que l’alumnat pot visualitzar de principi a fi dels seus estudis, de manera que les especialitats del professorat implicat no varien d’un any a altre.
 5. Fins que no es negocien les plantilles dels Cicles Formatius i en concret les hores de dedicació dels equips directius dels IES amb els tres tipus d’ensenyaments ( ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) i mentre els ensenyaments dels IES no s’ajusten als ensenyaments LOGSE , els equips directius han de poder triar entre la assignació horària de l’Ordre del 92 i la que preveu L’Acord.
 6. Les instruccions d’Inici de curs hauran de completar aquestes mesures i altres més si cal, fins assolir el previst a l’acord de plantilles de Secundària.
 7. Els IES que ja tenen ensenyaments LOGSE han de tenir el total de les hores per tots els conceptes que arreplega l’acord.
 8. Els percentatges que proposa el document pel que fa a l’atribució de les optatives no s’ajusta a la demanda real
 9. Els terminis en els quals els IES han de presentar el document és insuficient.

Document entregat per la Conselleria per determinar la plantilla estable pel curs 2000 – 2001.

Envieu a la seu de lSTEPV-Iv la vostra opinió i els vostres comentaris.

 

PROPUESTA DE CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PLANTILLA ESTABLE PARA EL CURSO 2000 - 2001 EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PLANTILLAS DE SECUNDARIA

Para poder ir ajustando la asignación por especialidad de plantillas modulares y la determinación de la plantilla estable tipo de los institutos y secciones, en cumplimiento del Acuerdo de Plantillas de 25 de mayo de 1.999, se proponen a la Mesa sectorial de Educación para su aplicación en el curso 2000 - 2001 los siguientes criterios:

A) EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Al) Materias comunes: Horas curriculares

A2) Opcionalidad:
• Materias troncales de 4º de ESO. Aumento horas: 20%
• Materias optativas de lº, 2º ,3º, y 4º de ESO. Aumento horas: 40%
Pendiente de determinar su distribución por áreas y materias opcionales

A3) Diversificación curricular: Orden de 18 de junio de 1999 de atención a la diversidad
Institutos / secciones que tienen autorizado el programa o lo soliciten.
• Institutos que tienen entre 6 y 8 grupos de 3º y 4º de ESO, dispondrán de 22 horas para un programa de diversificación curricular.( 4º de ESO).
•Institutos que tienen más de 8 grupos de 3º y 4º , dispondrán de 38 horas para un programa de diversificación curricular (podrán constituir un grupo en 3º y otro en 4º).
Pendiente de determinar su distribución por áreas.

A4) Refuerzos :Áreas instrumentales

• Centros con 2 líneas de ESO (2+2+2+2) dispondrán de 10 horas.
• Centros con 3 líneas de ESO (3+3+3+3) dispondrán de 12 horas.
• Centros con 4 líneas de ESO (4+4+4+4) dispondrán de 16 horas
• Centros con 5 líneas de ESO (5+5+5+5) dispondrán de 20 horas
• Centros con 6 líneas de ESO (6+6+6+6) dispondrán de 24 horas
• Institutos que tienen 6 grupos de 3'y 4` de ESO, dispondrán de 8 horas.
• Institutos que tienen 8 grupos de 3º y 4º de ESO, dispondrán de 10 horas.
• Institutos que tienen 10 grupos de 3º y 4º de ESO, dispondrán de 12 horas.
• Institutos que tienen más de 10 grupos de 3º y 4º, dispondrán de 14 horas.

As) Desdobles

Centros con 2 líneas de ESO (2+2+2+2) dispondrán de 10 horas.
Institutos que tienen 8, 9 6 10 grupos de 3º y 4º de ESO, dispondrán de 2 horas por grupo, para cada una de las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Lengua Extranjera.
Institutos que tienen más de 10 grupos de 3º y 4º de ESO, dispondrán de 3 horas por grupo, para cada una de las áreas de Tecnología, Ciencias de la Naturaleza y Lengua Extranjera.

A6) Tutoría en la ESO

4 2 horas lectivas por grupo

A7) Necesidades Educativas Especiales : Maestro de Pedagogía Terapéutica

1 puesto de especialista en todos los institutos y secciones que tengan 8 6 más unidades de ESO.
A los centros con menos de 8 unidades se le asignarán dedicaciones compartidas.

A8) Profesor de Psicología y Pedagogía

1 puesto de especialista en todos los institutos y secciones que tengan 8 6 más unidades de ESO.
A los centros con menos de 8 unidades se le asignarán dedicaciones compartidas.

B) PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL

Relación de centros que lo tienen autorizado Nuevas autorizaciones: Resolución de 12 de febrero de 1999 (DOGV 9-3-99) de las DGC y DGOIE y PL, que da continuidad a lo regulado en la Orden de 22 de marzo de 1994.

C) BACHILLERATOS LOGSE

• Materias comunes: Horas curriculares
• Materias de modalidad Aumento 25%
• Materias optativas: 20%
Pendiente de determinar su distribución por materias.
• Segundo idioma extranjero: De oferta obligada por el centro.

Tutoría

1 hora lectiva por grupo

D) CICLOS FORMATIVOS

Ciclos de GM y GS asignados a cada instituto.
Profesorado: R.D 1635/1995 de 6 de octubre y modificado por el R.D. 77711998 de 30 de abril (Disposición adicional octava).

Tutor de grupo y curso

0 4 horas lectivas

Repasos de módulos pendientes

9 1 hora por grupo (5 a 15 alumnos)

Desdobles de idiomas extranjeros

0 1 hora por grupo ( 30 alumnos)

E) CURSO DE Orientación UNIVERSITARIA

Materias comunes: Horas curriculares

Materias optativas. Aumento 20%

Desdobles:

Asignaturas de los departamentos de Física y Química, y de Biología y Geología: 1 hora semana¡ por asignatura y grupo para prácticas de laboratorio. Para que puedan programarse los desdobles deberá existir un mínimo de 25 alumnos por grupo y suficiente plantilla de profesorado.

Repasos: 1 hora semanal por curso y asignatura.(5 a 15 alumnos) En los centros con doble turno se autorizará una segunda hora.

0 Segundo idioma extranjero: voluntario

Tutoría

0 1 hora lectiva por grupo

F) EOUÍPOS DIRECTIVOS

Modelo de centro                                                   Horas de funciones directivas

8 unidades de ESO 21
8 unidades de ESO + 4 unidades de Bachillerato 30
12 unidades de ESO + 4 unidades de Bachillerato 33
16 unidades de ESO + 4 unidades de Bachillerato 36
20 unidades de ESO + 4 unidades de Bachillerato 36
16 unidades de ESO + 6 unidades de Bachillerato 39
20 unidades de ESO + 6 unidades de Bachillerato 39
24 unidades de ESO + 6 unidades de Bachillerato 39
20 unidades de ESO + 8 unidades de Bachillerato 39

G) Relación DE CARGOS DIRECTIVOS

EN TODOS LOS INSTITUTOS

Director
Jefe de Estudios
Secretario

EN TODAS LAS SECCIONES

Vicedirector
Jefe de Estudios

VICEDIRECTOR Institutos con 16 o más unidades (3 h, mínimo, incluidas ya en el cuadro)

OTRO JEFE DE ESTUDIOS Institutos con más de un turno establecido. (En el turno vespertino/nocturno el Jefe de Estudios será común)

Nunca habrá más de 2 Jefes de Estudios, sin computar en estos el de FP si lo hubiere

JEFE DE ESTUDIOS DE Formación PROFESIONAL

Institutos en que se impartan más de 5 Ciclos Formativos correspondientes a dos o más Familias profesionales.

VICESECRETARIOS Institutos con más de un turno.

Secciones con más de 8 unidades.

Los equipos directivos podrán distribuir entre sus miembros las horas asignadas a dicha función.

H) DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

111) INSTITUTOS

• Departamento de Orientación.

• Departamentos Didácticos Artes Plásticas Ciencias Naturales Educación Física y Deportiva Filosofía Física y Química Francés Geografía e historia Griego Inglés Latín Lengua Castellana y Literatura Lengua Valenciana y Literatura Matemáticas Música Religión Tecnología

Departamento de Prácticas Formativas1

Departamento de F.O.L.'

Departamento de Economía'

Departamento de Familia Profesional y/o Rama profesional'

1 Según las normas contenidas en la Resolución de 9 de julio de 1998, prorrogada.

H2) SECCIONES

• Departamento de Ciencias

• Departamento de Humanidades Departamento de Arte y Tecnología Departamento de Lenguas

Dirección General de Personal
Área de Personal Docente

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >