La concertació del batxillerat


 
21/12/07

Conselleria no pot justificar tècnicament la concertació del batxillerat
La Mesa Tècnica confirma que va ser una decisió política per contentar les patronals de la concertada


27/07/07

DOCV Viernes, 27 de julio de 2007 Núm 5.565
ORDEN de 5 de julio de 2007, de la Conselleria de Educación, por la que se resuelven los expedientes de incorporación al régimen de conciertos educativos en régimen singular correspondientes al primer curso de Bachillerato, para el curso 2007/2008, en aplicación de la Orden de 8 de mayo de 2007 (DOCV núm . 5.510, de 11.05.2007). [2007/9527]

30/06/08 STEPV-Iv, davant la informació públicada pel diari El País en la seua edició de divendres 29 de juny en la que s'afirma que "los sindicatos exigen aplazar el concierto de bachillerato a 2008", vol fer les següents els aclariments..
28/06/08 28 juny: Realitzada una nova concentració davant Conselleria d'Educació contra la concertació dels batxillerats
20/06/08

Els sindicats d’educació convoquen una nova concentració de protesta 
Conselleria d'Educació - (València) - dijous 28, a partir de les 11 h

06/06/07

Centenars de professores i professors es concentren en contra dels concerts de batxillerat

05/06/07 STEPV-Iv demana a Conselleria que presente dades i documentació sobre la situació de l'ensenyament als IES públics i privats.
31/05/07

Comunicat sindical unitari: continua la mobilització contra els concerts de batxillerat.
Concentracions 6 de juny

25/05/07

Tots els instituts, contra la concertació dels batxillerats

 

descarrega full de signatures

23/05/07

Les jornades sobre el futur del batxillerat organitzdes per Conselleria a Alcoi són una burla al professorat

17/05/07

Comunicat sindical sobre la concertació. Propostes per als centres d'ensenyament

 

full unitari de Castelló (pdf)

11/05/07

STEPV-Iv exigeix la retirada de l'ordre de concertació de batxillerats. El sindicat la considera un atac a l'ensenyament públic.

 

 


 


 

Conselleria no pot justificar tècnicament la concertació del batxillerat

La Mesa Tècnica confirma que va ser una decisió política per contentar les patronals de la concertada

La reunió celebrada entre els sindicats de la mesa sectorial i tècnics de l’administració educativa va servir per constatar la pèrdua constant de grups de batxillerat i l’increment de grups d’ESO en l’ensenyament públic.

Si comparem el nombre de grups en l’ensenyament públic de l’any 2002 amb el nombre de grups actual es constaten dues realitats clarament definides:
increment dels grups d’Educació Secundària Obligatòria (+126 grups en 3 anys).
pèrdua accelerada i preocupant de grups de batxillerat (-165 grups en 3 anys).

 

 

Any 2002

Any 2007

Any 2002

Any 2007

ESO

ESO

BATX

BATX

UNITATS ALACANT

2103

2155

715

683

UNITATS VALÈNCIA

2404

2394

906

761

UNITATS CASTELLÓ

659

743

202

214

TOTAL D'UNITATS

5166

5292

1823

1658

Amb una informació com aquesta, la Conselleria hauria pogut justificar davant les patronals, la negativa a qualsevol intent de concertació d’un tram educatiu que no és obligatori, que va a la baixa, i que el sector públic cobreix de manera suficient i amb qualitat contrastada .

Tot i això, en el maig passat, amb tota la comunitat educativa dels centres públics en contra i davant unes eleccions autonòmiques, va anunciar la concertació d’unitats de batxillerat als centres privats, concertació que es concretà en juliol de 2007, que costa a les butxaques de tots contribuents més 60 milions d’euros, diners que es retrauen d’inversions necessàries en la xarxa pública.

La Conselleria argumenta que no es pot trobar cap relació directa entre les 144 noves unitats concertades i les 165 unitats que s’han perdut en el sector públic, però les dades són les dades, i les dades –si més no– marquen tendències. Si la tendència dels últims anys és que l’alumnat que cursa batxillerat actualment és menor que la previsió que havia fet la pròpia conselleria, quin és l’argument per a la concertació?

El Sindicat ha constatat que els centres públics que tenen centres concertats al voltant ja han notat els efectes, a pesar que la concertació està en la seua primera fase: aquest curs només s’ha concertat el primer de batxillerat, les ràtios no estan del tot completes i el segon de batxillerat es concertarà el curs que ve.

Pel que fa als batxillerats, l’única dada positiva és que en els últims tres anys hi ha hagut un increment de batxillerats nocturns (+27 grups en tres anys, de 81 unitats en 2002, a 108 unitats en 2007), cosa que fa pensar, que hi ha una part d’alumnat que vol continuar estudiant i que la nova proposta del Ministeri, que trenca la rigidesa del sistema actual, pot donar eixida a un nou tipus d’alumnat que té noves necessitats i que vol compaginar els seus estudis amb altres activitats.

STEPV-Iv vol remarcar que la informació que tenim és parcial i incompleta, i pensen que les dades reals poden ser molt més decebedores, ja la conselleria continua sense donar la transparència i publicitat necessària a una informació que hauria de ser pública i hauria de servir per planificar adequadament el sistema educatiu valencià. 

En infantil i primària hi ha informació anual i pública d’unitats creades, habilitades i suprimides, hi ha control democràtic en els consells escolars de centre i municipals i possibilitat de presentar al•legacions, però en secundària, batxillerats, formació professional i ensenyaments especialitzats i artístics, l’administració no dóna res per escrit, la informació no és ni anual ni pública, i no hi ha cap possibilitat de fer al•legacions. 

El Sindicat manté el recurs contra l’ordre de concertació en considerar que l'Administració ha actuat contra l'interès general, generant noves despeses pressupostàries i duplicant l'oferta existent en aquesta etapa d'educació no obligatòria. També ha denunciat la desigualtats que el sistema ha creat en determinats centres concertats, amb una selecció encoberta de l'alumnat, un excés en la ràtios legalment establertes, incompliments en la participació i gestió de la comunitat escolar en aquests centres. Condicions totes elles que estan implícites en el concert que subscriuen les titularitats dels centres amb l'Administració educativa valenciana.

El sindicat continuarà demanant una informació detallada, cronològica i per comarques i localitats, per analitzar l’evolució real del sistema educatiu valencià i planificar de manera adequada l’oferta educativa de manera que els centres privats concertats només puguen ser subsidiaris del sistema públic.

València, 21 de desembre de 2007

 


 

STEPV-Iv, davant la informació públicada pel diari El País en la seua edició de divendres 29 de juny en la que s'afirma que "los sindicatos exigen aplazar el concierto de bachillerato a 2008", vol fer les següents els aclariments:

1. El Sindicat no ha demanat en cap moment l'ajornament de la concertació dels batxillerats sinó la retirada de l'ordre que la regula. Nosaltres ens oposem a la concertació dels batxillerats, no és un qüestió de temps sinó de model educatiu i de suport a l'ensenyament públic. Ni ara ni en el futur donarem suport a la concertació.

2. En totes les nostres declaracions públiques, escrites i orals, fetes als mitjans de comunicació, en les meses de negociació i en el Consell Escolar Valencià hem defensat aquesta postura, per la qual cosa  el titular aparegut al diari no es correspon amb la postura del Sindicat.

València, 29 de juny de 2007

 


 

28 juny: Realitzada una nova concentració davant Conselleria d'Educació contra la concertació dels batxillerats

Un centenar de persones s'han concentrat aquest matí davant la Conselleria d'Educació convocats pels sindicats ANPE, FE-CCOO-PV, CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv davant la negativa de l'administració de negociar totes les qüestions relacionades amb la concertació dels batxillerats.
Des de la publicació de l'ordre que permet concertar els batxillerats en els centres privats, els sindicats convocants han intentat la paralització d'aquesta ordre i la negociació amb la Conselleria de tots els temes relacionats amb la situació dels batxillerats dels centres públics, ja que és evident que en aquests centres hi ha unitats, places i professorat suficients per a atendre la demanda d'alumnat.

El temes a negociar i els compromisos exigits a la Conselleria són:

- La constitució d’una mesa tècnica que controle el procés de constitució de grups de batxillerat. Per això és    imprescindible que se’ns facilite la següent documentació: perfils funcionals dels centres curs 2006- 07; perfils funcionals proposats per al curs 2007- 2008; perfils dels centres a efectes de plantilla estable.
- Publicació dels perfils del 2002 dels centres públics a efectes d’adscripció del professorat.
- Manifestació institucional per part de la Conselleria d’Educació que tant els grups existents com els llocs de treball, no van a veure's afectats per efecte de la concertació de grups de batxillerat.
- Comunicació pública de que els fons dirigits a la concertació no provenen de partides ja assignades en els   pressuposts actuals.

A més, hem demanat que la planificació educativa tots els centres sostinguts amb fons públics siguen debatuts al si del Consell Escolar Valencià. Entenem que els criteris d’escolarització i el control de ràtios ha de ser absolutament transparent. Per això tant la mesa sectorial com els Consells Escolars Municipals i el Consells Escolar Valencià han de tindre un paper rellevant de supervisió i d’intervenció.

Els centres públics necessiten més inversions, edificis en condicions, dotacions adequades, ràtios que afavoresquen la convivència, menjadors escolars, etc., i no podem permetre que els diners que s’han d’invertir en l’ensenyament públic, es desvien cap a altres interessos.

La concertació sense cap justificació, sense control i sense intervenció prèvia dels poders públics, és un atac frontal al centres, al professorat i a tot l’ensenyament públic, i fa que el Govern Valencià utilitze els diners de tots i de totes per afavorir els interessos privats.

Malestar i indignació en els centres pel desconeixement de la càrrega horària per al curs vinent

Els centres docents de primària i de secundària del País Valencià desconeixen, a hores d'ara, la càrrega horària de les assignatures per al curs que ve. La publicació dels currículums de primària i secundària, on consta la distribució horària de les assignatures, encara està pendent, malgrat que des de març es coneixen els esborranys, on tampoc no han inclòs els annexos horaris corresponents.

La no publicació, per part de la Conselleria d'Educació, dels decrets curriculars de primària i secundària està provocant que, amb el curs actual ja finalitzat, els centres no puguen planificar el curs 2007-08, quan està prevista la implantació dels nous cursos i dels nous currículums derivats de la LOE (1r i 2n en Primària i 1r i 3r en ESO).

Aquesta situació ha provocat el malestar en els centres educatius que han de començar el curs el 7 de setembre en primària i el 14 en secundària sense saber el professorat i la corresponent organització dels centres necessària per atendre les noves demandes horàries dels currículums derivats de la LOE.
Des de l'STEPV-Iv denunciem la manca de respecte i de consideració de la Conselleria d'Educació cap al professorat valencià per mantenir aquesta situació d'incertesa quan ha tingut temps suficient per donar a conéixer la càrrega docent de les assignatures contemplades en els nous currículums derivats de la LOE per a primària i secundària, com sí que ha fet en altres ensenyaments com en les escoles oficials d'idiomes o els conservatoris de música i dansa.

28 juny 2007

 


 

Els sindicats d’educació convoquen una nova concentració de protesta contra el concert dels batxillerats

Conselleria d'Educació - (València) - dijous 28, a partir de les 11 hores

Els sindicats ANPE, CEMSATSE, CSI-CSIF, FE-CCOO-PV, FETE-UGT-PV, i STEPV-Iv, davant la negativa de la Conselleria a negociar totes les qüestions relacionades amb el concert de batxillerats, han acordat convocar una nova concentració de protesta davant de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, (Avda. Campanar, 32, de València) el proper dijous dia 28, a partir de les 11 hores.

Des de la publicació de l’ordre que permet concertar els batxillerats als centres privats, els sindicats hem estat intentant que l’Administració Educativa paralitzara aquesta ordre i, negociara prèviament, tots els temes relacionats amb les batxillerats dels centres públics, ja que és evident que en aquests centres hi ha unitats, places i professorat suficients per atendre tota la demanda.

El temes a negociar i els compromisos exigits a la Conselleria són:

- La constitució d’una mesa tècnica que controle el procés de constitució de grups de batxillerat. Per això és imprescindible que se’ns facilite la següent documentació:
-Perfils funcionals dels centres curs 2006- 07
-Perfils funcionals proposats per al curs 2007- 2008
-Perfils dels centres a efectes de plantilla estable.
- Publicació dels perfils del 2002 dels centres públics a efectes d’adscripció del professorat.
 
- Manifestació institucional per part  de la Conselleria d’Educació de que tant els grups existents com els llocs de treball, no van a estar afectats per efecte de la concertació de grups de batxillerat.
 
- Comunicació pública de que els fons dirigits a la concertació no provenen de partides ja assignades en els pressuposts actuals.
A més, hem demanat que la planificació educativa tots els centres sostinguts amb fons públics siguen debatuts al si del Consell Escolar Valencià. Entenem que els criteris d’escolarització i el control de ràtios ha de ser absolutament transparent. Per això tant la mesa sectorial com els Consells Escolars Municipals i el Consells Escolar Valencià han de tindre un paper rellevant de supervisió i d’intervenció.

Els centres públics necessiten més inversions, edificis en condicions, dotacions adequades, ràtios que afavoresquen la convivència, menjadors escolars, etc., i no podem permetre que els diners que s’han d’invertir en l’ensenyament públic, es desvien cap a altres interessos.

La concertació sense cap justificació, sense control i sense intervenció prèvia dels poders públics, és un atac frontal al centres, al professorat i a tot l’ensenyament públic, i fa que el Govern Valencià utilitze els diners de tots i de totes per afavorir els interessos privats.

Cal que l’Administració Educativa reflexione i paralitze l’ordre de concerts immediatament, per tal que no tinga efectes en el curs 2007-2008.

València, 25 de juny de 200
  

 

Centenars de professores i professors es concentren en contra dels concerts de batxillerat.
 

 

Més de mil professores i professors s'han concentrat a València, Alacant i Castelló en contra de la concentració dels batxillerats. En València la concentració s'ha fet davant del Palau de la Generalitat Valenciana i a Alacant i Castelló davant de les delegacions del Consell.

Per a l'STEPV-Iv, CGT-CAT i AFID, les concentracions són una prova evident del rebuig dels concerts educatius per part del professorat de l'ensenyament públic. El Sindicat considera que la dedicació de recursos públics al Batxillerat dels centres privats-concertats escapa al control públic, implica un desequilibri en la xarxa educativa i suposa malbaratar els diners de tots i de totes, ja que en els centres públics hi ha places suficients i de qualitat.

STEPV-Iv ha decidit continuar les mobilitzacions i iniciatives contra l’extensió dels concerts al Batxillerat per tal que el professorat continue expressant la seua protesta i rebuig a aquesta decisió de l’administració educativa valenciana.

Per altra part, davant la reunió de demà li hem demanat a la conselleria:

    - un document oficial amb els grups d’ESO i Batxillerat per centres sobre els quals es va establir la plantilla d’adscripció de professorat de secundària de l’any 2002 - el nombre actual de grups d’ESO i de Batxillerat en els IES públics per centres - el document de criteris per a modificació d’unitats als centres públics - els criteris de concertació de batxillerat en els centres privats i el nombre de grups i alumnat previstos de concertar en els centres privats.
STEPV-Iv considerem que la Conselleria està obligada a facilitar la documentació requerida i que la informació que hem demanat sobre planificació educativa ha de ser pública i transparent. No podem permetre que els centres privats, simplement per ser-ho, puguen demanar la concertació sense cap altre criteri que el vist-i-plau de l’Administració, mentre que per mantenir o autoritzar nous grups de batxillerat en els centres públics, tot siguen entrebancs i impediments. Amb les accions realitzades pretenem arrancar-li al Govern Valencià el compromís de mantenir i potenciar totes les unitats dels centres públics i tots els llocs de treball del professorat, i paralitzar les propostes actuals de concertació.

STEPV-Iv afirma que l’ordre que permet accedir als concerts té una vigència de dos anys. Durant aquest temps anunica que continuarà amb les mobilitzacions i les protestes. Hem de ser capaços de traslladar a la societat la irracionalitat de la proposta i impedir que l’ordre es renove.

L’actual proposta de concertació de batxillerats no té cap sentit. Els 121 centres públics d’Alacant, els 37 de Castelló i els 146 de València que actualment oferten batxillerat, -es a dir, tots els centres del País Valencià- han corroborat i expressat públicament que tenen places suficients per cobrir l’actual demanda, que aquestes places són gratuïtes, de qualitat i tutelades per professorat i equips directius preparats i competents.

Cal que la nova Administració Educativa done major recolzament als centres públics, que incentive l’alumnat a estudiar batxillerats, que millore les ràtios, que augmente l’oferta d’optatives, que garantesca l’ensenyament en valencià i que dote els centres d’infrastructures i material adequats, demostrant així que hi ha una aposta decidida per la xarxa pública.

València, 6 de juny de 2007

 


 

STEPV-Iv demana a Conselleria que presente dades i documentació sobre la situació de l'ensenyament als IES públics i privats.

STEPV-Iv ha demanat a la Conselleria d'Educació que, davant la convocatòria de la Mesa Sectorial del dijous dia 7 de juny, amb un punt d’ordre del dia sobre la planificació educativa de secundària i batxillerat, presente dades i documentació sobre la situació de l'ensenyament als Instituts d'Educació Secundària públics i dels centres privats.

En concret, el Sindicat reclama en l'escrit presentat: un document oficial –amb el segell de la Conselleria– amb els grups d’ESO i Batxillerat per centres sobre els quals es va establir la plantilla d’adscripció de professorat de secundària de l’any 2002; el nombre actual de grups d’ESO i de Batxillerat en els IES públics per centres; el document de criteris per a modificació d’unitats als centres públics; els criteris de concertació de batxillerat en els centres privats i el nombre de grups i alumnat previstos de concertar en els centres privats.

Per al Sindicat tota aquesta documentació és fonamental per poder tractar sobre la planificació educativa a la Secundària i Batxillerats. El Sindicat considera que l'Administració està obligada a facilitar tota la documentació requerida i li exigeix faça pública la informació sobre la planificació educativa (nombre d'unitats, alumnat per grups....) que fins ara es nega a fer pública. 

Per altra part, STEPV-Iv recorda que diverses organitzacions sindicals han decidit continuar les mobilitzacions i iniciatives contra l’extensió dels concerts al Batxillerat, tot expressant el nostre rebiug més absolut a l’administració educativa valenciana per aquesta decisió.

Les iniciatives institucionals acordades es concreten en donar resposta unitària en les pròximes reunions del Consell Escolar Valencià del dia 5 i la reunió de la Mesa Sectorial del dia 7, —on l’administració ha d’explicar els criteris de planificació educativa—, per exigir el compromís de la Conselleria a mantenir totes les unitats públiques i tots els llocs de treball del professorat

A més, les organitzacions sindicals han acordat convocar a tot professorat a expressar la seua disconformitat en una concentració de protesta contra la concertació de Batxillerats el pròxim dia 6 de juny, a les 18 hores 
(València, PALAU DE LA GENERALITAT. Plaça Manises; 
Alacant, DELEGACIÓ DEL CONSELL Avda. Doctor Gadea, 10 (Casa de les Bruixes) i 
Castelló, DELEGACIÓ DEL CONSELL C/ Major, 78 (Casa dels Caragols). 
En aquestes concentracions es farà entrega pública als representants polítics dels manifests de rebuig firmats per tots els claustres educatius.

A més, STEPV-Iv afirma que el professorat, mitjançant manifests de claustre, s’ha posicionat en contra de la dedicació de recursos públics al Batxillerat dels centres privats-concertats perquè escapen al control públic, impliquen un desequilibri en la xarxa educativa i suposa malbaratar els diners de tots i de totes, donat que en els centres públics hi ha places suficients i de qualitat.

València, 5 de juny de 2007

 


 

Tots els instituts, contra la concertació dels batxillerats 

 

En la consulta que STEPV-Iv ha plantejat a la majoria dels instituts d’Educació Secundària el 100% dels centres manifesten la seua oposició absoluta a l’Ordre de la Conselleria d’Educació que permet la concertació dels batxillerats. Les protestes s’han visualitzat en diverses localitats amb concentracions de docents davant dels centres de treball i amb la celebració de claustres extraordinaris que han criticat molt durament la mesura dels responsables d’Educació. El professorat, les mares i pares, i l’alumnat dels centres públics han manifestat el seu descontent davant una mesura que no té cap suport social i que només serveix per malbaratar els diners públics per afavorir les classes socials més poderoses. En les protestes, la comunitat educativa s’ha manifestat a favor d’un ensenyament públic de qualitat i de millorar l'oferta pública dels batxillerats, reduir les ràtios d’alumnat i assegurar la continuïtat de les línies en valencià en aquest tram educatiu.

Per contra, ha estat mínima la repercussió en els centres privats, convocats per alguns sindicats del sector, conjuntament amb la patronal, per a mostrar el suport a la concertació. Els treballadors i les treballadores del sector privat entenen que la concertació dels batxillerats, després de l’incompliment reiterat dels acords per millorar les seues condicions laborals, només beneficia la patronal privada i el govern del Partit Popular.

Els actuals instituts d’Educació Secundària (IES) compten amb professorat suficientment preparat i amb capacitat suficient per absorbir tota la demanda de batxillerats que genera l’actual sistema educatiu. Per tant, els 60 milions d’euros anuals que suposarà per a les butxaques dels contribuents finançar aquesta nova concertació es es retrauran de les inversions en infrastructures i millors dotacions per als centres públics.

STEPV continuarà proposant accions de protesta a tota la comunitat educativa per a denunciar la descompensació que immediatament produiran les noves concertacions. En aquest sentit, exigirem al nou Govern de la Generalitat sorgit de les eleccions del 27 de maig l’anulació de l’Ordre de concertació dels batxillerats i l’aposta decidida i ferma per l’ensenyament públic.

València, 25 de maig de 2007

IES Luís Vives - València
IES Callosa d'En Sarrià
IES Castella 
IES La Patacona - Alboraia
IES Ribalta - Castelló
IES Leopoldo Querol - Vinaròs
IES San Vicente - Sant Vicent del Raspeig
IES La Serrania -  Villar del Arzobispo

 


 

Comunicat sindical unitari: continua la mobilització contra els concerts de batxillerat.

Concentracions 6 de juny

Les organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial d’Educació (ANPE, CSI-CSIF, FE.CC.OO, FETE-UGT i STEPV-Iv)) en la reunió realitzada hui dia 31 de maig de 2007, han decidit continuar les mobilitzacions i iniciatives contra l’extensió dels concerts al Batxillerat expressant la seua protesta i rebuig a l’administració educativa valenciana.

El professorat, mitjançant manifestos de claustre, ha manifestat que la dedicació de recursos públics al Batxillerat dels centres privats-concertats escapa al control públic, implica un desequilibri en la xarxa educativa i suposa malbaratar els diners de tots i de totes, ja que en els centres públics hi ha places suficients i de qualitat.

Les iniciatives institucionals es concreten en donar resposta unitària en les pròximes reunions del Consell Escolar Valencià del dia 5 i la reunió de la Mesa Sectorial del dia 7, on l’administració ha d’explicar els criteris de planificació educativa, per exigir el compromís de la Conselleria a mantenir totes les unitats públiques i tots els llocs de treball del professorat.

A més, les organitzacions sindicals convoquen a tot professorat a expressar la seua disconformitat en una concentració de protesta contra la concertació de Batxillerats el pròxim dia 6 de juny, a les 18 hores 

- a València, PALAU DE LA GENERALITAT. Plaça Manises.

- a Alacant, DELEGACIÓ DEL CONSELL Avda. Doctor Gadea, 10 (Casa de les Bruixes).

- a Castelló, DELEGACIÓ DEL CONSELL C/ Major, 78 (Casa dels Caragols).

En aquestes concentracions es farà entrega pública als representants polítics dels manifests de rebuig firmats pels claustres educatius.

València, 31 de maig de 2007.


 

Les jornades sobre el futur del batxillerat organitzdes per Conselleria a Alcoi són una burla al professorat

La Conselleries de Cultura, Educació i Esport i la Conselleria d’Universitats i Empresa realitzen, al llarg del matí del dimecres dia 23 de maig, unes jornades formatives sobre el futur del batxillerat en la Universitat Politècnica d’Alcoi.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) manifesta que aquestes jornades són una burla i una nova afronta de l’Administració Educativa envers el professorat valencià i tota la comunitat educativa.

El sindicat considera que no es poden realitzar unes jornades d’aquesta mena en un moment en què:

- El govern de la Generalitat ha publicat al DOCV la concertació dels batxillerats del centres privats d'amagat i sense comptar amb la comunitat educativa. (Aquesta actuació costarà –cada any– uns 60 milions d’euros que es deixaran d’invertir en infrastructures, dotacions i professorat dels centres públics). 
- La Conselleria de Cultura, Educació i Esport, es nega millorar l'oferta pública dels batxillerats, a reduir les ràtios d’alumnat i a donar continuïtat a les línies en valencià en aquest tram educatiu. 
- L’Administració Educativa, a un mes d’acabar-se el curs, no ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació ni el Consell Escolar Valencià per negociar i debatre els nous currículums del batxillerat.
- La Conselleria de Cultura, Educació i Esport és diligent per donar diners als centres privats però manté les infrastructures educatives públiques de la ciutat d’Alcoi en la més absoluta incertesa.
- Les dues Conselleries que convoquen aquesta jornada incompleixen la Llei d'Ordenació de Centres Superiors d'Ensenyaments Artístics publicada el passat 8 de març de 2007 que establia que, en el termini de dos mesos d'entrada en vigor de la llei, els reglaments orgànics d’aquests conselleries s'havien de modificar per adaptar-les al nou organisme. 
L’STEPV-IV considera que –amb aquesta mena de jornades- el govern valencià fa una política de portes a fora i ven fum a la societat valenciana, ja que la realitat és que, amb les seues actuacions, malbarata els diners públics per afavorir els interessos privats, incompleix les seues pròpies lleis i nega el debat, la participació i la negociació a la comunitat educativa i al professorat valencià.

Alcoi, 23 de maig de 2007


 

Comunicat sindical sobre la concertació

Propostes per als centres d'ensenyament

 

Els sindicats amb representació a la Mesa Sectorial d'Educació (ANPE, CSI-CSIF, FE-CCOO-PV, FETE-UGT, STEPV-Iv), la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de València (FAPA-València) i la FAAVEM, davant la publicació de l’ordre que regula la concertació dels batxillerats en els centres privats denunciem que questa ordre no ha estat consultada ni negociada amb aquestes organitzacions sindicals ni dictaminada pel Consell Escolar Valencià. 

El govern de la Generalitat ha aprovat la concertació dels batxillerats d'amagat i de forma precipitada, sense comptar amb la comunitat educativa, cosa que demostra la manca de diàleg i la voluntat privatitzadora. Aquesta actuació incideix en la concertació d’unitats privades, ja que en anterioritat ja van concertar Cicles Formatius.

Considerem que aquesta actuació suposa un atac a l'ensenyament públic i el malbaratament dels diners públics per afavorir interessos privats. Ara, la prioritat de les inversions a l'educació ha de passar per la millora de l'oferta pública dels batxillerats, per la reducció de ràtios i per la continuïtat de les línies en valencià per garantir a tota la població l'accés a aquests estudis.

En aquests moments la concertació per al proper curs es podrà dur a terme en 72 centres privats (8 a Castelló, 18 a Alacant i 46 a València, 23 dels quals situats a València ciutat).

És per això que, amb l'objectiu de paralitzar l'aplicació d'aquesta normativa, les organitzacions sindicals hem acordat fer una primera sèrie d'actuacions que es concreten en:

- Penjada de pancartes a tots els centres públics amb el lema: ACÍ HI HA PLACES DE BATXILLERAT PÚBLIQUES I GRATUÏTES, NO A LA CONCERTACIÓ DE BATXILLERATS.

- Convocatòria d'una concentració als Serveis Territorials d'Alacant, Castelló i València, el proper dilluns dia 21 de maig de tot el professorat a les 18.30 hores, i al mateix temps sol•licitud d'una entrevista amb els directors dels serveis territorials.

- Convocatòria de concentracions –amb braçalet negre– d’una durada de 5 minuts, el dia 24 de maig, a l’hora del descans, dels IES amb el lema PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC, NO A LA CONCERTACIÓ DE BATXILLERATS.

- Sol•licitud de convocatòria urgent de la Mesa Sectorial d'Educació.

- Sol•licitud al Consell Escolar Valencià per tal que les organitzacions representades es pronuncien sobre aquesta decisió.

- Convocatòria de Claustres Extraordinaris a tots els centres per demostrar el seu rebuig.

Exigim doncs, el manteniment de tots els llocs de treball i de totes les unitats dels centres públics.

Si no hi ha una resposta satisfactòria, continuarem convocant mesures de pressió.

València, 16 de maig de 2007 


 

STEPV-Iv exigeix la retirada de l'ordre de concertació de batxillerats.

El sindicat la considera un atac a l'ensenyament públic.

El passat divendres 11 de maig, la Conselleria d'Educació va publicar l’ordre que regula la concertació dels batxillerats en els centres privats. Aquesta ordre no ha estat consultada ni negociada amb les organitzacions sindicals ni ha estat dicaminada pel Consell Escolar Valencià. 

El govern del Partit Popular ha aprovat la concertació dels batxillerats d'amagat i de forma precipitada, sense comptar amb la comunitat educativa i ho ha fet el mateix dia que va començar la campanya electoral. Un govern que té el seu futur condicionat per les eleccions del proper 27 de maig no pot fer actuacions d’aquesta mena. Tota una mostra de l'estil antidemocràtic i privatitzador de govern de la Generalitat Valenciana. 

Per a l'STEPV-Iv açò suposa un nou atac a l'ensenyament públic i anuncia que va a respondre amb contundència davant d'aquesta actuació. 

La primera cosa serà recòrrer l'ordre en considerar que no s'ajusta a la legalitat i que vulnera tota la normativa sobre concertació.

La segona ha estat convocar a la resta de les organitzacions sindicals del sector públic per a demà, dimecres dia 16 a les 11 del matí a la seu de l’STEPV-Iv per intentar consensuar accions unitàries i convocar al professorat de tots els nivells educatius una mobilització general immediata en contra d'aquesta atac.

Per a l'STEPV-Iv, l'actuació de la Conselleria posa en evidència que quan es tracta de l'ensenyament privat són ràpids i diligents però quan es tracta de la pública els acords i els compromisos no es compleixen, com ha passat amb el protocol de negociació del 15 de febrer de 2005. Ara per ara, existeixen barracons, manquen centres docents, no s'autoritzen modalitats de batxillerats a tots els IES, se supremeixen alguns grups de batxillerat als IES, ... Per contra els recursos públics es desvien cap a la privada sense cap justificació per raons d'escolarització, només es fa per beneficiar a la patronal de l'ensenyament privat que no a les treballadores i treballadors de la privada.

Aquesta actuació durant la campanya electoral és intolerable, des d'un punt de vista democràtic. Es pretén, a l’igual que amb les oposicions a la inspecció educativa, deixar les coses ben amarrades per si es produeix un canvi polític.

Per acabar, el Sindicat demana als centres docents què manifesten públicament la seua oposició a aquesta concertació a través de comunicats, declaracions, tancaments i concentracions per evitar aquesta malifeta. Així mateix fa una crida a la seua participació en totes les mobilitzacions que es convocaran en els propers dies i fa una crida als partits polítics i a la Comunitat Educativa a pronunciar-se en contra.

València, 15 de maig de 2007

 

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >