Per la seua utilitat a l'hora de reclamar qŘestions relacionades amb la documentaciˇ presentada, us oferim un model de rebut a presentar acompanyant a la instÓncia i documents i que deu ser tambÚ segellat .

 

Concurs General de Trasllats 2001-2002-Cos de Mestres

En/Na_____________________________________, DNI_______________,
domiciliat/da al carrer _________________________________________, CP_______________ de__________________, TelŔfon______________, presenta per a participar en el Concurs General de Trasllats del Cos de Mestres del 2001-2002 junt a la instancia de solĚlicitut n˙m._______________, la documentaciˇ numerada segons es detalla.

N˙m

Documents*

Apartats

1

O/ Instancia n║

 

2

O/ Resguard d'abonament de taxes pel full de serveis

 

3

FC/ Certificat de capacitaciˇ o titol de mestre/a de valenciÓ

Requisit

4

FC/ Certificat d'habilitacions

 

5

 

e.1

6

 

e.1

7

   

ů

 

e.2

   

e.2

   

e.2

   

e.2

     
   

e.3

   

f.1

   

f.2

   

f.3

   

g.1.1

     
   

g.1.2

     
   

g.1.3

     
   

g.1.4

   

g.1.5

   

g.1.6

   

g.1.7

     
 

FC/ Titol de Mestre/a de valenciÓ

g.2

* Original: O/; Fotoc˛pia: F/; Fotoc˛pia compulsada: FC/

______________, ____ de ___________de 2001

 

signat:


tornar a la pÓgina del concurs