Notícies
de la Formació de Persones Adultes


 
     
04/09   La mEsA dElS AgenTs SoCialS per la Formació de Persones Adultes ha decidit en la reunió mantinguda a la ciutat de Xàtiva afegir-se a la convocatòria de vaga de 28 d'abril
29/03/09  

El Consell Escolar debatrà sobre la FPA i els centres específics de de F. Professional


11/03/09  

Conselleria desconvoca “sine die” la Mesa Tècnica on s'anava a tractar el tema de les plantilles dels centres de FPA


04/03/09   Els centres de Formació de Persones Adultes reivindiquen que l’administració aposte per atendre la demanda formativa provocada per la crisi
     
     

 

 

   
  CURS 2007/2008
05/06/08   Resum dels temes tractats a la mesa tècnica d’educació celebrada el dia 5 de juny de 2008
24/05/08  

Reunió del Plenari de la Mesa dels Agents Socials per l' FPA: proposta de Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) específico,  Revisió de les plantilles de 1r cicle d’ESO, Horaris del professorat

   
  CURS 2006/2007
abril 07  

Mobilitzacions en la Formació de Persones Adultes - maig 2007

01/12/06  

Mil persones convocades per la Mesa dels Agents Socials per la Formació de les Persones Adultes es manifesten per exigir millores per a la FPA.

29/11/06   STEPV-Iv dóna suport a la convocatòria de mobilitzacions de la Mesa dels Agents Socials per l'FPA.
14/11/06  

Campanya de la Mesa dels Agents Socials per la FPA  -  Convocatòria d'assemblees de l'STEPV 

   
  CURS 2005/2006
21/02/06  

Publicat en el DOGV de 21 de febrer de 2006

05/12/05  

Sindicats i Conselleria han acordat en la mesa sectorial el procés d'adscripció del professorat del cos de mestres als nous llocs de treball dels centres de FPA

  Resolución de ____ de 2005, por la que se convoca procedimiento de adscripción de los funcionarios de carrera del -cuerpo de maestros con destino definitivo en los centros de formación de personas adultas a los puestos de trabajo determinados por la orden de 13/09/2005.
11/10/05  

Informe Mesa Sectorial 11/10/05 sobre el procés d'adscripció de l'FPA

 

--- ORDRE de 13 de juliol de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica la composició per unitats dels centres públics de Formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2005/M10043].  
DOGV núm. 5.090. Dilluns, 12 de setembre de 2005

--- ORDRE de 13 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es relacionen els llocs de treball docents existents en els centres públics de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2005/X10725]. 
DOGV núm. 5.104. Divendres, 30 de setembre de 2005

--- Correcció d’errades de l’Orde de 13 de setembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es relacionen els llocs de treball docents existents als centres públics de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2005/X11017]
DOGV núm. 5109. Divendres, 7 d’octubre de 2005

   
  CURS 2004/2005
02/06/05  

Informe de la mesa sectorial sobre FPA celebrada sobre el projecte d’Ordre per la qual es relacionen els llocs de treball existents en els centres públics de FP

10/05/05  

Informe de la mesa tècnica de FPA celebrada el dia 10 de maig de 2005 sobre el projecte d’Ordre per la qual es relacionen els llocs de treball existents en els centres públics de FPA

08/04/05  

Mesa Sectorial de FPA per al 10 de maig. Convocatòria d'assemblees

   
  CURS 2003/2004
4/05/04  

Informe de la Mesa Sectorial de 4 maig 2004
Assemblees - proposta lliurada per a la negociació de FPA (pdf)

20/10/03  

La mesa dels agents socials per la formació de les persones adultes responsabilitza a la Conselleria d'Educació de la paràlisi en el desplegament de la llei d'FPA

26/09/03  

L’STEPV-Iv reclama mesures a favor de la Formació de Persones Adultes

10/09/03  

Reclamacions per al professorat que treballa en els centres d'ESO

10/09/03   La Mesa dels Agents Socials es reuneix amb el Secretari de la Conselleria d’Educació
 
  CURS 2002/2003
23/11/02  

L'STEPV-Iv qualifica de decepcionant el pla d'actuacions per a la formació de persones adultes i presentarà propostes alternatives al document.      

1/12/02  

Convocatoria d'assemblees per discutir el Pla d'Actuacions   (veurre Pla)

11/02  

Esmenes aprovades al document de Pla General d'Actuacions de FPA

19/11/02  

Informe Mesa FPA 19 novembre

15/10/02  

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA - 15 octubre-02

 
 

veure notícies curs 2001 / 2002

 

 

 

 

     
    La mEsA dElS AgenTs SoCialS per la Formació de Persones Adultes ha decidit en la reunió mantinguda a la ciutat de Xàtiva afegir-se a la convocatòria de vaga i a la resta de mobilitzacions convocades per la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic del País Valencià.
 
     
     
 

 

   

El Consell Escolar debatrà sobre la FPA i els centres específics de de F. Professional

STEPV demana que s’aposte clarament per l’ensenyament públic

El 30 de març es reuneix el Consell Escolar de València ciutat per debatre, entre altres qüestions, sobre els centres de Formació de Persones Adultes i sobre els centres específics de formació professional.

Aquest dos temes es tractaran a proposta dels representants d’STEPV que, en l’anterior reunió, van demanar que s’inclogueren com a punts de l’ordre del dia aquestes qüestions que preocupen especialment el professorat i el veïnat de la ciutat.

La Formació de Persones Adultes, a la ciutat de València, té una greu problemàtica d’infraestructures, ja que cap dels 9 centres que ofereixen aquests tipus d’ensenyaments i que depenen de la Conselleria d’Educació, té edifici propi, i a més, l’ajuntament es nega a dotar el personal de consergeria corresponent i a fer-se càrrec de la neteja i el manteniment preceptiu dels centres.

La implantació dels centres específics de formació professional està generant una transformació profunda en la planificació educativa de la ciutat i la pèrdua de línies d’ESO i batxillerat en els centres públics, de manera particular en el barri de Russafa.

STEPV demanarà que aquest Consell Escolar exigisca a la Conselleria que la implantació dels centres integrats de formació professional no supose la pèrdua de cap unitat en els centres públics i exigirà al regidor d’educació de l’ajuntament faça front a les seues responsabilitats en el manteniment i dotació dels centres de formació de persones adultes.

A més, farà una proposta per tal que l’ajuntament li oferesca terrenys a la Conselleria per tal que aquesta planifique la construcció de centres propis de formació de persones adultes, tal com ja han fet ciutats com Alacant o Xàtiva.

29 de març de 2009

 

 

 

   

Conselleria desconvoca “sine die” la Mesa Tècnica on s'anava a tractar el tema de les plantilles dels centres de FPA

La Conselleria d’educació, en el transcurs de la Mesa celebrada dimecres dia 11 de març, ha DESCONVOCAT la Mesa Tècnica prevista per al dijous 12 de març on s’havia de tractar la problemàtica del professorat del cos de mestres adscrit a places del 1r Nivell del 2n Cicle de la FPA (equivalents a places del 1r Cicle de la ESO en IES), entre altres temes.

En aquesta reunió, els representants dels sindicats STEPV-IV, CCOO, i UGT en atenció a allò tractat a la Permanent de la Mesa dels Agents Socials per la FPA celebrada a Xàtiva el proppassat 13 de febrer de 2009, anaven a proposar a la Conselleria l’establiment d’un calendari de negociació al voltant dels temes que preocupen el professorat i entrebanquen el bon funcionament dels centres de FPA, com ara: el reconeixement de l’especificitat de la FPA, la promulgació d’un ROF específic, el reconeixement a efectes de plantilla, de les unitats proveïdes per altres administracions públiques, el reconeixement, a tots els efectes, dels càrrecs unipersonals i de coordinació pedagògica dels centres...etc.

Us adjuntem la resolució aprovada en la reumnió de la Permanent de la Mesa celebrada el dia 13 de febrer a Xàtiva

 València 11 març 2009

 

 

 

   

Els centres de Formació de Persones Adultes reivindiquen que l’administració aposte per atendre la demanda formativa provocada per la crisi

Els equips directius d’FPA es reuneixen a València

Els centres de Formació de Persones Adultes de les comarques de València, amb la presència d’alguns d’Alacant i de Castelló, que depenen de la Conselleria d’Educació, es van reunir el passat divendres 27 de febrer per analitzar la situació del sector i elaborar propostes de cara a millorar la qualitat i les condicions d’aquests centres educatius.
En la reunió es va acordar una plataforma reivindicativa –que adjuntem- per a plantejar a l’administració a través dels sindicats, en la pròxima mesa de negociació, prevista per al 12 de març. També es va acordar elaborar un manifest per a divulgar en els centres de FPA, barris, pobles, mitjans de comunicació, organitzacions socials i culturals, etc., per explicar a la societat civil la tasca, la funció dels centres que atenen la formació de les persones adultes.
A més, davant la crisi econòmica i laboral, s’ha constatat una demanda creixent de formació en aquests tipus de centres, formació a la qual l’administració no està disposada a atendre i, per això s’ha acordat recollir signatures de totes aquelles persones que sol•liciten matricular-se per pressionar l’administració educativa i donar eixida a aquesta necessitat.

Finalment, es va acordar participar activament en les Permanents de Directors/es, en la Plataforma per l’Ensenyament Públic i en la Mesa d’Agents Socials per l’FPA, entitat que du més de 20 anys lluitant per la dignificació i el reconeixement laboral i social de tots els tipus de centres de formació de persones adultes.
Les principals demandes d’aquest sector, tal i com es reflecteix en la plataforma reivindicativa, són el compliment de la Llei de FPA de 1995, la consideració del centres d’FPA com a centres específics amb un reglament orgànic i funcional propi, l’ampliació de les plantilles docents necessàries i la dotació de personal administratiu i de serveis, més autonomia en la gestió, el reconeixement dels Programes Formatius, el reconeixement dels càrrecs directius de secundària i la construcció de nous centres i la millora dels existents.

Plataforma reivindicativa dels centres de FPA

- Defensem l’Educació de Persones Adultes per la important tasca social, cultural i formativa que desenrotllem als nostres centres. No som un ensenyament obligatori però si som un ensenyament necessari per a facilitar la participació, la integració i el desenvolupament de les persones adultes en una societat democràtica que ha d’afrontar dia a dia nous reptes i més en aquests temps de crisi econòmica.
- Volem que es complisca i desenvolupe la Llei de FPA 1/1995.
- Demanem Centres Específics d’FPA, amb un ROF específic i homologats als de Secundària.
- Respecte a les plantilles: cal mantindre les actuals (no volem rebaixes), ampliar-les en aquells centres que en calga i reconéixer el professorat de Diputació i d’Ajuntament com a plantilla del centre, és a dir, reconeixement de les unitats proveïdes per altres administracions públiques.
- Denunciem l’arbitrarietat, l’opacitat i el desconeixement dels criteris que utilitza l’administració per adjudicar plantilles, comissions de serveis i places habilitades.
- Demanem personal administratiu i ordenances per als nostres centres.
- Volem el reconeixement dels Programes Formatius : que la inspecció educativa valore aquests programes com una part tan bàsica i essencial con l’ensenyament reglat (matrícula, hores de classe…), en aquest sentit demanem el compliment complet del currículum d’FPA, tal i com es contempla en la Llei d’FPA i el replantejament i millora del decret d’hores mínimes.
- Demanem autonomia dels centres per a gestionar la demanda i les prioritats de l’oferta, prou de pressions per part de la inspecció.
- Els Equips directius: pagament dels càrrecs i reconeixement de la secundària.
- Infraestructures: com a centres de titularitat de la G.V. demanem responsabilitats a la Conselleria per mantindre i millorar les nostres instal•lacions i crear-ne de noves. Els centres en locals municipals demanen l’entrada en negociacions entre Conselleria i Ajuntament perquè el manteniment de les infraestructures no siga posada en dubte defugint de la seua responsabilitat.

4 de març de 2009

 

     
 

 

   

Resum dels temes tractats a la mesa tècnica d’educació celebrada el dia 5 de juny de 2008

El dia 5 de juny s’ha reunit la Mesa Tècnica d’Educació per tractar un únic punt de l’ordre del dia: horaris del professorat dels centres de FPA.

Al FPA.

Al començament de la reunió els representants de l’STEPV-IV presenten una prèvia, recolzada posteriorment per tots els sindicats de la Mesa, demanant que no es parle sols d’horaris del professorat sinó que es tracten els problemes més importants que, ara per ara, tenen els centres de Formació de Persones Adultes del País Valencià, que són:

1.      L’anàlisi, negociació i transformació de les places no ocupades, catalogades actualment com a 1r nivell del cicle II, per tal que puguen ser cobertes de forma definitiva pel professorat del cos de mestres o de secundària, segons les necessitats de cada centre.
2.      La dotació de personal administratiu en tots els centres de més de 500 alumnes.
3.      L’establiment d’un calendari de negociació d’un Reglament Orgànic i Funcional específic per als centres d’FPA. on estaria inclosa la negociació dels horaris del professorat.
4.      El reconeixement per la Conselleria de totes les unitats existents als centres independentment de l’Administració que proveïsca el professorat.
5.      La transformació de les places ocupades pel professorat de FPA del cos de primària que ha aprovat l’oposició de secundària en compliment de la legislació vigent.


Al llarg de la reunió se li va fer entrega formal a l’Administració de la proposta de ROF elaborada per la Mesa dels Agents Socials per la FPA que va ser aprovada en el Plenari celebrat a Xàtiva el proppassat 23 de maig de 2008.
L’Administració va adquirir el compromís d’incloure estos temes en el proper calendari de negociació que s’aprovarà en la pròxima Mesa de Portantveus.

Respecte al punt 5é, ens va informar que els serveis jurídics de la Conselleria havien emès informe favorable en referència a la transformació del grup B al A de les places ocupades pel professorat del cos de mestres que ha aprovat l’oposició de secundària i que la decisió final depèn de l’informe que emitisca la Conselleria d’Economia i Hisenda.  

5 juny 2008

 

 

 

   

Reunió Plenari Mesa Agents Socials per l' FPA - 23 maig

 

Propuesta de Reglamento Orgánico y Funcional (ROF), específico para los centros de FPA

La elaboración de este documento que pretende regular la organización y el funcionamiento de los centros de FPA, ha corrido a cargo de una comisión formada por profesores de FPA, representantes de los alumnos y representantes sindicales, miembros de la MESA DE LOS AGENTES SOCIALES POR LA FPA.
La propuesta de ROF aprobada hoy recoge una serie de aspectos como la dimensión territorial de la FPA, la tipología profesorado, la participación del alumnado en la gestión de los centros, los programas formativos que se desarrollan…etc, específicos de la Formación de las Personas Adultas y que diferencian ésta del resto del sistema educativo.
Esta propuesta de ROF específico para los centros de FPA pretende subsanar los desajustes organizativos que se producen en los mismos debido, en unas ocasiones, a la carencia de una normativa específica y en otras a la dispersión de la misma, hecho que repercute negativamente en la marcha de los centros y por ende, en la optimización de los recursos y de la enseñanza que en ellos se ofrece.
El documento aprobado hoy será presentado a la Administración educativa valenciana en la próxima Mesa Sectorial que se celebrará el próximo día 5 de junio.

Ver documento aprobado

 

Revisió de les plantilles de 1r cicle d’ESO en els centres FPA

El plenari aprova una resolució per tal que les places es puguen ocupar de forma definitiva pel professorat del cos de mestres
La Mesa d’Agents Socials per la Formació de Persones Adultes, reunida a Xàtiva el passat 23 de maig, ha aprovat una resolució que insta la Conselleria d’Educació a negociar una fórmula que permeta al professorat del cos de mestres a continuar accedint a les places catalogades actualment com a 1r cicle d’ESO
La publicació de la LOE i l’endarreriment en l’aplicació dels acords de la mesa sectorial per part de la Conselleria van impedir a un bon nombre de professionals ocupar de forma definitiva les vacants que venien ocupant de forma provisional.
Després d‘un procés d’adscripció i de dos concursos de trasllats continuen existint 113 vacants del cos de mestres que continuaran com a provisionals, de manera indefinida, si l’administració no obri la negociació i la revisió de les plantilles actuals.
Per tot això, el plenari de la Mesa d’Agents Socials per la Formació de Persones Adultes, –integrada por la Federació de Associacions d’Alumnat de Centres d’EPA; el Taller de Renovació Pedagògica d’EPA (Tarepa); el Col·lectiu de Mestres Municipals; i els sindicats STEPV, CCOO i UGT– ha exigit a la Conselleria que canvie la propera mesa tècnica del dia 5 de juny sobre horaris del professorat, en una mesa que negocie les plantilles dels centres, dote els centres de personal administratiu i es comprometa a assumir el Reglament Orgànic i Funcional aprovat a Xàtiva. 

 

Horaris del professorat dels centres FPA

La Mesa d’Agents Socials per la Formació de Persones Adultes, reunida a Xàtiva el dia 23 de maig de 2008, acorda demanar a l’administració educativa que transforme la mesa tècnica del dia 5 de juny, que té com a únic punt de l’ordre del dia els horaris del professorat dels centres FPA, en una mesa de negociació que tracte els problemes més importants que, ara per ara, tenen els centres de Formació de Persones Adultes del País Valencià, que són:
- Anàlisi, negociació i transformació de les places no ocupades, catalogades actualment com a 1r cicle d’ESO, per tal que puguen ser cobertes de forma definitiva pel professorat del cos de mestres.
- Dotació de personal administratiu en tots els centres.
- Establiment d’un calendari de negociació d’un Reglament Orgànic i Funcional propi per als centres d’FPA.
- Negociació dels horaris del professorat.
La Mesa d’Agents Socials per la Formació de Persones Adultes està integrada por la Federació de Associacions d’Alumnat de Centres d’EPA; el Taller de Renovació Pedagògica d’EPA (Tarepa); el Col·lectiu de Mestres Municipals; i els sindicats STEPV-Iv, FE-CCOO-PV i FETE-UGT-PV.

Xàtiva, 23 maig de 2008

 

ANNEX-1  -  PROPOSTA D’HORARIS DE FPA 

L’horari lectiu del personal docent -dels cossos A i B- dels centres de FPA seran de 18 hores setmanals més dues de tutoria, distribuïdes de dilluns a divendres. 

Centres d’1 a 3 professors/es

 

Primària D < 250

Primària D >250

Secund. C < 250

Secund. C > 250

Director

9

9

9

9

Secretari > 250

 

6

 

6

 Centres de 4 a 10 professors/es

 

Primària D < 6 unitats

Primària C > 6 unitats

Secund. C < 500

Secund. B > 500

Director

9

9

9

12

Caporalia

6

6

6

10

Secretaria

6

6

6

10

Vicesecret. > 500

4

4

Tipus B

4

 Centres d’11  a 15 professors/es

 

Secund. B >500

Secund. B >750

Secund. A >1.000

 

Director

12

12

14

 

Vicedirector

 

 

8

 

Caporalia

10

10

12

 

2ª Caporalia

 

10

12

 

Secretaria

10

10

12

 

Vicesecret.

4

4

8

 

 Centres de 16 o més professors/es

 

Secund. B >500

Secund. B >750

Secund. A >1.000

Secund. A > 1.500

Director

12

12

14

14

Vicedirector

 

 

8

12

Caporalia

10

10

12

12

2ª Caporalia

6

10

12

12

Secretaria

10

10

12

12

Vicesecret.

4

4

8

12

El coordinador territorial disposarà de 12 hores setmanals

Als centres de FPA, es destinaran hores lectives per a l’assumpció de responsabilitats i la realització de les activitats necessàries per al bon funcionament del centre, segons el nombre d’alumnes i la dotació escaient:

   > 250 > 500 > 750 > 1.000 > 1.500
Biblioteca (en cas de dotació)

2

4

6

8

10

Laboratori  (en cas d’instal·lació)

 

1

2

3

4

Manteniment audiovisuals

 

1

2

3

4

Manteniment equips informàtics

 

1

2

4

6

Recursos i material

 

 

1

2

3

Els caps de departament, coordinadors de programa o cicle que es puguen constituir, atenent als requisits contemplats al ROF específic, disposaran de les següents hores lectives setmanals:

 • Cap de departament: tres hores lectives
 • Coordinador de programa: dues hores lectives.
 • Coordinador de cicle: dues hores lectives.

La jornada laboral del professorat serà, amb caràcter general, de 37 hores i mitja setmanals, distribuïdes del mode següent:

 • Hores lectives setmanals: 18 hores més 2 de tutoria.
 • Hores individuals setmanals: 5 hores
 • Hores de còmput mensual: 5 hores
 • Hores de preparació de classes i perfeccionament: 7 hores i mitja

Les hores d’obligada permanència al centre seran 25 hores setmanals, així com les 5 hores de còmput mensual per a l’assistència a claustres, consells escolars, i sessions d’avaluació i promoció de l’alumnat.        

La dedicació de les hores no lectives es destinaran a les tasques següents:

 • Elaboració i actualització del projecte curricular del centre.
 • Programació de l’activitat pedagògica i elaboració de material didàctic.
 • Entrevistes amb persones adultes.
 • Reunions d’òrgans de coordinació docent i sessions d’avaluació.
 • Reunions d’equips de treball intercentres.
 • Tasques relacionades amb activitats d’innovació pedagògica.
 • Emplenament de documents administratius i acadèmics, programació i avaluació.
 • Tasques de captació, inscripció i dinamització.
 • Participació en reunions d’òrgans col·legiats.
 • Participació en les reunions de coordinació territorial i en les activitats i tasques que s’hi deriven.
 • Tasques d’administració i gestió relacionades en les ofertes educatives del centre.
 • Reunions de coordinació amb entitats i institucions que col·laboren amb el desplegament de les activitats del centre.
 • Qualsevol altra que es determine en el projecte educatiu del centre.

ANNEX-2  - PROPOSTA DE DOTACIÓ DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Centres de FPA de més de 500 alumnes:         1 PAS
Centres de FPA de més de 1.000 alumnes:      2 PAS
Centres de FPA de més de 1.500 alumnes:      3 PAS

 

 

 

 

Mobilitzacions en la Formació de Persones Adultes

Al Plenari de la Mesa dels Agents Socials per la FPA, que tingué lloc el dia 27 d’octubre de 2006, a la ciutat d’Elx, es va analitzar la situació actual de la FPA i es va fer un repàs de les deficiències i mancances que encara ens afecten i que queden plasmades en la plataforma reivindicativa adjunta.

Amb la finalitat de vèncer les resistències de l’Administració a continuar millorant la formació al llarg de la vida, es va acordar posar en marxa una campanya de mobilitzacions  per al present curs.

El calendari de la campanya projectada contemplava la realització de concentracions dies 1 de desembre i 3 de maig- davant del Palau de la Generalitat, la celebració d’un acte central a València per commemorar l’aniversari de la Llei 1/95, la reivindicació de la igualtat de gènere en tres actes simultanis a Alacant, Castelló i València i en una arreplegada de signatures de cartes dirigides al President del Govern per les associacions d’alumnes, consells escolars, claustres i persones participants individuals.

A la darrera reunió de la Permanent de la Mesa que es va celebrar en Alacant el passat 21 de març, vam valorar el desenvolupament de la campanya, vam acordar retardar l'entrega de les signatures (inicialment prevista per al 3 de maig) fins que estiga constituït el nou govern de la Generalitat i així allargar el termini per poder arreplegar-ne més.

Totes i tots som conscients que si volem millorar la formació de persones adultes és necessari que cadascú/una s’implique en esta campanya i que la participació en totes les actuacions programades siga prou significativa.

· Les cartes, una vegada signades, poden donar-vos-les a vosaltres o remetre-les a la FEVAEPA. C/ Doctor Clavero 4, 03013  Alacant, abans del dia 31 d'octubre de 2007.

Escrits dirigits al President de la Generalitat (pdf

Escrit individual alumnes     Escrit Associació alumnes    Escrit Claustre Professorat    Escrit Consell Escolar


 


PER UNA FPA AMB FUTUR

 

PER L’INCREMENT DE LES INVERSIONS EN FORMACIÓ D’ADULTS:

§        Millora del finançament a les entitats locals.
§        Elaboració i establiment d’un Conveni General Multilateral.
§        Més dotació econòmica i d’equipaments als centres públics de FPA.
§        Reconeixement de totes les unitats a tots els efectes.

PER L’AUGMENT DE LES SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS I FEDERACIONS DELS PARTICIPANTS.

PER LA REGULARITZACIÓ DEL PROFESSORAT I DEL PERSONAL COL·LABORADOR DE LES ASSOCIACIONS.

PER LA MILLORA I CONSOLIDACIÓ DE LES PLANTILLES MULTIPROFESSIONALS DELS CENTRES:

§        Dotació de PAS -Personal Administratiu i de Serveis.
§        Dotació de psicopedagogs per als departaments d’Orientació.
§        Dotació de professorat tècnic per a la formació professional.
§        Altres especialistes que responguen a les necessitats dels adults.

PER UN PLA DE CONSTRUCCIÓ, ADEQUACIÓ I DIGNIFICACIÓ DELS CENTRES DE FPA.

PER L’ELABORACIÓ DE LA NORMATIVA QUE POSE EN MARXA ELS PLANS I ELS CONSELLS TERRITORIALS.

PER L’ELABORACIÓ I PROMULGACIÓ D’UN ROF –Reglament Orgànic i Funcional- ESPECÍFIC PER A LA FPA.

PER LA TRANSFERÈNCIA DELS CENTRES DE FPA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

Permanent de la mEsA dElS AgenTs SoCialS per la FPA

 

 

 

 

Mil persones convocades per la Mesa dels Agents Socials per la Formació de les Persones Adultes es manifesten per exigir millores per a la FPA.

Hui, divendres 1 de desembre de 2006, unes mil persones, professorat i alumnat dels centres de Formació de Persones Adultes -FPA-, s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat Valenciana per exigir la millores en la FPA. En concret, s'ha reivindicat un increment d'inversions per aquest subsistema educatiu dirigit a millorar el finançament de les entitats locals que desenvolupen activitats de FPA, per la dotació d'infrastructures, adequació, dignificació i construcció de centres de FPA, per a la millora i consolidació de les plantilles i equips multiproferssionals dels centres depenents de la Conselleria d'Educació i per l'augment de les subvencions a les associacions i federacions de participants. Així mateix han reclamant el desenvolupament d'alguns aspectes contemplats a la Llei de FPA promulgada pel Govern Valencià a l'any 1995 i que encara resten per desenvolupar, com ara la regularització del professorat i del personal col·laborador que depenent de les associacions, l'elaboració de la normativa que pose en marxa els plans i els consells territorials, la promulgació d'un reglament orgànic específic de FPA i la transferència del centre de FPA de la Diputació de València a la Conselleria d'Educació.

Una representació de la Mesa dels Agents Socials ha estat rebuda per un assessor del President de la Generalitat a qui han manifestat el malestar que existeix entre l'alumnat, el professorat, les administracions locals, els sindicats... per la inacció del govern valencià en la potenciació i desenvolupament de la Llei de FPA i la greu situació que travessen els centres. S'ha exigit la convocatòria d'una reunió conjunta de la Presidència de la Generalitat, els consellers responsables de la Comissió Interdepartemental (Ocupació, Benestar Social i Educació) i la Mesa dels Agents Socials per dissenyar un pla d'actuacions plurianual que contemple una partida pressupostària per fer front a les mancances i deficiències de la FPA. La Mesa ha convocat noves mobilitzacions al llarg del curs escolar.

València, 1 de desembre de 2006

 

 

 

 

STEPV-Iv dóna suport a la convocatòria de mobilitzacions de la Mesa dels Agents Socials per l'FPA.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) dóna suport a la campanya a favor de la Formació de Persones Adultes que ha organitzat la Mesa dels Agents Socials per l'FPA. La campanya consisteix en una sèrie de mobilitzacions que s'inicien el proper dia 1 de desembre amb una concentració davant del Palau de la Generalitat Valenciana:

Divendres, 1 de desembre de 2006. Front el Palau de la Generalitat -Plaça de Manises-, amb representació de tots els centres de FPA. La durada de la concentració serà des de les 11 a les 12:30 hores.

Divendres, 19 de gener de 2007.ACTE PER L’ANIVERSARI DE LA LLEI.Acte central a la Universitat de València. L’acte començarà a les 18 hores. Dijous, 8 de març de 2007 ACTES PER LA IGUALTAT DE GÈNERE.Actes a Alacant, Castelló i València amb la participació de les dones que acudeixen als centres de FPA

Dijous, 3 de maig de 2007. GRAN CONCENTRACIÓ.Front el Palau de la Generalitat amb el lliurament al President del Govern de les cartes signades per les associacions, consells escolars, claustres i persones participants i amb la presència i recolzament dels partits, sindicats, organitzacions i col·lectius que s’hi adherisquen.

Les reividicacions es concreten en: un increment de les inversions en formació d'adults, la millora del finançament a les entitats locals, l'elaboració i establiment d’un Conveni General Multilateral, més dotació econòmica i d’equipaments als centres públics de FPA, el reconeixement de totes les unitats a tots els efectes. També es demana l'augment de les subvencions a les associacions i federacions d'alumnes, la regularització del professorat i del personal col.laborador de les associacions, la consolidació de les plantilles multiprofessionals dles centres, l'elaboració d'un pla de construcció, adequació i dignificació dels centres de FPA, l'elaboració de la normativa que pose en marxa els plans i els consells territorials, l'elaboració i promulgació d'un Reglament Orgànic i Funcional- específic per a la FPA i per la transferència dels centres de FPA de la Dipùtació de València.

STEPV-Iv considera que la Generalitat Valenciana menysprea la Formació de Persones Adultes en no invertir suficientment ni desplegar la Llei de FPA aprovada l'any 1995. Un ensenyament que té més de 50.000 alumnes, 209 centres i 806 treballadores i treballadors.

 

CENTRES (Dades 2006)

 

Total centres

Conselleria

Ajuntaments

Privats

Alacant

60

26

34

-

Castelló

29

13

15

1

València

120

40

77

3

Comunitat

209

79

126

4

PROFESSORAT (Dades 2003-04)

 

Conselleria

Diputació

Ajuntaments

Altres

TOTAL

Alacant

124

 

85

 

209

Castelló

70

 

28

 

98

València

186

57

256

 

499

TOTAL

380

57

369

 

806

València, 29 de novembre de 2006

 

 

 

 

Campanya de la Mesa dels Agents Socials per la FPA
Convocatòria d'assemblees de l'STEPV 

 

Al Plenari de la Mesa dels Agents Socials per la FPA, que tingué lloc el dia 27 d’octubre de 2006, a la ciutat d’Elx, es va analitzar la situació actual de la FPA i es va fer un repàs de les deficiències i mancances que encara ens afecten i que queden plasmades en la plataforma reivindicativa adjunta.

Amb la finalitat de vèncer les resistències de l’Administració a continuar millorant la formació al llarg de la vida, es va acordar posar en marxa una campanya de mobilitzacions que abrace diferents actuacions al llarg del present curs.

El calendari de la campanya projectada contempla la realització de concentracions –dies 1 de desembre i 3 de maig- davant del Palau de la Generalitat, la celebració d’un acte central a València per commemorar l’aniversari de la Llei 1/95, la reivindicació de la igualtat de gènere en tres actes simultanis a Alacant, Castelló i València i una arreplegada de signatures de cartes -adjuntes- dirigides al President del Govern per les associacions d’alumnes, consells escolars, claustres i persones participants individuals.

Totes i tots som conscients que si volem millorar la formació de persones adultes és necessari que cadascú/una s’implique en esta campanya i que la participació en totes les actuacions programades siga prou significativa.

Ara és el moment de demostrar que volem millorar la FPA i això només es pot aconseguir amb la implicació de tots i totes amb la màxima difusió de la campanya i amb la participació en tots els actes que la conformen. Junts i juntes ho podem aconseguir.

Per altra part, informar-vos que el proper 30 de novembre tindran lloc les eleccions sindicals a l'ensenyament públic. El Sindicat ha preparat uns materials genèrics per a tot el professorat. També ha aprovat uns materials específics on es detalla el treball fet en els darrers anys i el programa de Formació de Persones Adultes.

Per parlar de totes aquests assumptes, us convoquem a les següents assemblees:

 • DIVENDRES 24 de novembre de 2006, a les 11 hores, a la seu del Sindicat de València

 • DIJOUS 23 de novembre de 2006, a les 11 hores, a la seu del Sindicat de Castelló

 

CALENDARI DE LA CAMPANYA

Divendres, 1 de desembre de 2006

Front el Palau de la Generalitat -Plaça de Manises-, amb representació de tots els centres de FPA. La durada de la concentració serà des de les 11 a les 12:30 hores.

Divendres, 19 de gener de 2007.ACTE PER L’ANIVERSARI DE LA LLEI

Acte central a la Universitat de València. L’acte començarà a les 18 hores. Dijous, 8 de març de 2007 ACTES PER LA IGUALTAT DE GÈNERE.Actes a Alacant, Castelló i València amb la participació de les dones que acudeixen als centres de FPA

Dijous, 3 de maig de 2007. GRAN CONCENTRACIÓ.Front el Palau de la Generalitat amb el lliurament al President del Govern de les cartes signades per les associacions, consells escolars, claustres i persones participants i amb la presència i recolzament dels partits, sindicats, organitzacions i col·lectius que s’hi adherisquen.

Per una Formació de Persones Adultes amb futur

PER L’INCREMENT DE LES INVERSIONS EN FORMACIÓ D’ADULTS:

 1. Millora del finançament a les entitats locals.
 2. Elaboració i establiment d’un Conveni General Multilateral.
 3. Més dotació econòmica i d’equipaments als centres públics de FPA.
 4. Reconeixement de totes les unitats a tots els efectes.

PER L’AUGMENT DE LES SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS I FEDERACIONS DELS PARTICIPANTS.

PER LA REGULARITZACIÓ DEL PROFESSORAT I DEL PERSONAL COL·LABORADOR DE LES ASSOCIACIONS.

PER LA MILLORA I CONSOLIDACIÓ DE LES PLANTILLES MULTIPROFESSIONALS DELS CENTRES:

 • Dotació de PAS -Personal Administratiu i de Serveis.
 • Dotació de psicopedagogs per als departaments d’Orientació.
 • Dotació de professorat tècnic per a la formació professional.
 • Altres especialistes que responguen a les necessitats dels adults.

PER UN PLA DE CONSTRUCCIÓ, ADEQUACIÓ I DIGNIFICACIÓ DELS CENTRES DE FPA.

PER L’ELABORACIÓ DE LA NORMATIVA QUE POSE EN MARXA ELS PLANS I ELS CONSELLS TERRITORIALS.

PER L’ELABORACIÓ I PROMULGACIÓ D’UN ROF –Reglament Orgànic i Funcional- ESPECÍFIC PER A LA FPA.

PER LA TRANSFERÈNCIA DELS CENTRES DE FPA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

 

 

 

 

Al DOGV nº 5203 de 21 de febrer de 2006 s'ha publicat:

 • El DECRET 23/2006 de 17 de Febrer que modifica el Decret 207/2003 de 10 d'octubre, pel qual, els centres que segons l'Ordre de 18 de desembre de 2001 es trobaren autoritzats per impartir el segon nivell del Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes queden autoritzats per a desenrotllar aquests ensenyaments durant el curs 2005-06.
 • La RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2006 per la qual es transformen els Programes Municipals d'Educació Permanent d'Adults en Centres Docents, amb especificació del programes que poden desenvolupar, les unitats autoritzades en presència simultània i el número total de llocs escolars.

La prórroga, negociada pel Sindicat, contemplada al Decret 207/2003 ha suposat un baló d'oxigen per a què els centres de FPA de titularitat municipal autoritzats per impartir el Segon Nivell del Cicle II de la Formació Bàsica de les Persones Adultes pogueren adaptar-se a les condicions materials establertes al Decret 207/2003 sense deixar d'impartir aquests ensenyaments, i la transformació dels Programes Municipals d'EPA en Centres Públics Docents, malgrat les condicions restrictives en les que s'ha realitzat en alguns centres, suposa la normalització de l'oferta municipal de FPA i un pas endavant per a la normalització d'aquest subsistema educatiu.

 

 

 

 

Sindicats i Conselleria han acordat en la mesa sectorial el procés d'adscripció del professorat del cos de mestres als nous llocs de treball dels centres de FPA

En la Mesa Sectorial d'Ensenyament la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i l'STEPV-Iv i la resta d'organitzacions sindicals han negociat i acordat el procés d'adscripció del professorat dels cos de mestres que tenen destinació definitiva en els centres de FPA als nous llocs de treball contemplats en l'Ordre de 13 de setembre de 2005 (DOGV 30-09-05). La Resolució que el regula es publicarà al llarg del mes de desembre i el procés es realitzarà durant el primer trimestre de 2006. En una primera fase es procedirà a la FASE DE CENTRE on es donaran dos passes:

a) Adscripció automàtica de cada professor/a al seu lloc de treball en el cas de què el nombre de funcionaris amb destinació definitiva siga igual o inferior al nombre de llocs de treball que figuren a l'Ordre de 13 de setembre. En els centres on el professorat amb destinació definitiva amb la seua especialitat, supere el de llocs de treball quedarà professorat sense adscriure (veure el procés). Aquest professorat podrà adscriure's voluntàriament a altres especialitats en el mateix centre sempre que compten amb la corresponent habilitació.

b)A continuació el professorat adscrit automàticament podrà sol·licitar voluntàriament els llocs que queden vacants en el centre sempre que compten amb la corresponent habilitació i el Certificat de Capacitació.

La segona serà la FASE DE COMUNITAT. En aquesta fase podrà participar amb caràcter voluntari tot el professorat adscrit i no adscrit en la fase anterior a tots els llocs de treball que queden vacants en tot el País, sempre que es tinga la corresponent habilitació i el Certificat de Capacitació.

L'STEPV-Iv reconeix l'avanç i millora que suposa l'adopció d'aquestes mesures administratives que han estat reivindicades pel professorat i pel sindicat durant molts anys davant l'Administració educativa.

València, 5 de desembre de 2005

 

 

 

 

Informe Mesa Sectorial 11/10/05 sobre el procés d'adscripció de l'FPA

Una vegada publicades al DOGV les unitats i les plantilles dels centres d’FPA, hi havia un compromís entre administració i sindicats de convocar un procés d’adscripció, un concurs intern per al professorat definitiu d’FPA (mestres), i el concurs general (primària-secundària) per cobrir les places de forma reglamentària.

L’administració informa en la mesa que l’adscripció i el concurs intern es poden fer sense cap problema, però que no pot traure les places restants al concurs general perquè hi ha limitacions tècniques per part del MEC.

Les limitacions tècniques són les següents: els concursos de trasllats (siguen nacionals o autonòmics) els resol informàticament el MEC. Per a aquesta resolució informàtica cal incorporar codis nous corresponents a les especialitats d’FPA, a hores d’ara, els concurs està ja en procés de convocatòria en totes les Comunitats Autònomes, i, per tant, el MEC diu que ja no està en condicions d’incorporar cap modificació als concursos i que s’han de convocar tal i conforme estan.

Des de l’STEPV-Iv vam exigir el cobriment reglamentari de totes les vacants d’FPA i, vam demanar i proposar que, si no era possible incorporar les vacants al concurs general, calia fer un concurs específic que el poguera resoldre l’Administració Valenciana sense haver de passar per Madrid. Aquest concurs aniria en paral·lel al Concurs General de Trasllats, i s’hauria de resoldre abans de la resolució provisional, per tal que el professorat que obtinga vacant al concurs d’FPA puga renunciar al Concurs General.

L’Administració no veu clar el concurs específic, però sí el procés d’adscripció i el concurset intern.

Per al procés d’adscripció i el concurset intern de mestres, tot i que encara no tenien cap document, sí que es va fer una proposta general de paraula que es concretaria en el següent:

Procés d’Adscripció:

Primera fase: adscripció automàtica al centre i a l’especialitat pròpia. Una vegada feta l’adscripció automàtica, es declarà professorat suprimit a tot el professorat que no puga adscriure’s. Segons l’administració, hi ha 7 centres en tot el País Valencià en els quals no coincideix la plantilla amb el professorat que hi ha.

Segona fase: adscripció del professorat suprimit al seu centre per una especialitat diferent a la qual es pertany. Si no es pot adscriure al centre, a la localitat, i si no a la zona.

Tercera fase: una vegada s’ha adscrit tot el professorat, es convocaria un concurs intern a les vacants del centre que queden lliures. Per canviar d’especialitat dins del propi centre s’aplicarien criteris d’antiguitat, etc., i seria necessari tenir el certificat de capacitació.

Quarta fase: concurset general voluntari i intern (només professorat d’FPA que s’ha adscrit). Per canviar de centre i/o especialitat, s’aplicarien criteris d’antiguitat, etc., i seria necessari tenir el certificat de capacitació

Fins ací, la proposta que ha fet l’administració. En la pròxima mesa de negociació suposem que ens donaran un esborrany de tot açò.

Des de l’STEPV-Iv hem proposat una cinquena fase que consistiria en el següent.

Cinquena Fase: concurs de trasllats específic a totes les vacants –primària/secundària– que queden lliures de l’anterior procés d’adscripció-concurset. Aquest concurs seria obert a tot el professorat, coincidiria en el temps amb una part dels Concursos Generals i s’hauria de resoldre abans de les resolucions provisionals d’aquests Concursos, per tal que el professorat que obtinga una vacant a FPA puga renunciar al Concurs General.

 

 

 

Informe de la mesa sectorial de 2 de juny de 2005

- El Projecte d'Ordre (aprovat el 2 de juny) pel qual es relacionen els llocs de treball dels centres de FPA.
 
- Els annexos d'aquesta Ordre.

La Conselleria ha convocat una Mesa Sectorial per procedir a l’aprovació dels projectes d’ordre pels quals es modifiquen la composició per unitats dels centres públics de FPA i es relacionen els llocs de treball existents, respectivament.

Prèviament a l’inici del debat l’STEPV-IV ha indicat que a més de l’aprovació de les ordres esmentades, s’haurien de tractar altres temes que afecten al desenvolupament de la FPA, com ara:

 • El procés d’adscripció del professorat del cos de primària i la forma de provisió dels llocs de treball vacants.

 • La provisió de personal d’administració i serveis.

 • L’elaboració d’un ROF específic per als centres de FPA.

 • La transferència del professorat de la Diputació de València.

 • La problemàtica sorgida en l’autorització dels centres públics de titularitat municipal que han sol·licitat impartir el 2n Nivell del 2n Cicle.

L’administració ha entregat els projectes d’ordre definitius i ha fet esment a allò que han arreplegat de les esmenes plantejades a la Mesa Tècnica celebrada el dia 10 de maig:

 • La correcció de la plantilla de Picassent (trasllat d’una unitat de Picassent a Silla).

 • La inclusió de l’especialitat d’educació primària en l’atribució d’especialitats del cos de mestres als tres camps de coneixement del 1r Nivell del 2n Cicle (Annex VII del projecte d’ordre de llocs de treball).

Després d’una roda d’intervencions on tots els sindicats han valorat positivament l’avanç que suposa l’aprovació de les ordres pel que respecta a l’estabilitat de les plantilles, aquestes han estat aprovades per unanimitat.

La resposta de l’Administració a la resta de temes plantejats ha estat la següent:

 • Informa que durant el primer trimestre del proper curs es procedirà a l’adscripció del professorat de primària a les noves especialitats i a la realització del concurs intern. Posteriorment les vacants tant de primària com de secundària passaran al proper Concurs General de Trasllats. Es recorda que en documents presentats anteriorment per la Mesa dels Agents Socials se sol·licitava un concurs específic per a la provisió de les vacants, a la qual cosa l’Administració es manifesta contrària.

 • Respecte a la provisió de personal d’administració i serveis, es farà una proposta per presentar-la a funció pública per dotar almenys els centres més grans.

 • Està d’acord en l’elaboració del ROF específic per als centres de FPA. L’Administració presentarà un esborrany al Consell de la Formació i la negociació es durà a terme durant el proper curs.

 • Sobre la transferència del professorat de la Diputació de València la Conselleria afirma que no té cap problema en assumir-los. S’ha fet una reunió entre Conselleria i Diputació i la qüestió està avançada però cal concretar-la.

 • En referència al procés d’autorització dels Centres Municipals afirma que està prou avançada i que s’està comunicant als ajuntaments les unitats autoritzades. Falta per ultimar l’estudi de la documentació dels centres que han sol·licitat el 2n Nivell del Cicle II. L’objectiu és que el proper curs els nivells sol·licitats entren en funcionament, encara que el conveni es signe posteriorment, tindrà efectes de primers de setembre. L’Administració comenta el procés que s’ha de seguir des de la sol·licitud d’autorització d’ensenyaments per part dels ajuntaments fins la publicació de l’ordre corresponent i la signatura del conveni.

El Sindicat ha manifestat el malestar d’alguns ajuntaments pel que fa al compliment dels requisits sobre infrastructures a fi d’aconseguir l’informe tècnic favorable i la preocupació dels mateixos sobre si el curs proper tindran l’autorització per impartir el 2n Nivell del Cicle II. En conseqüència, el Sindicat ha demanat que es prorrogue l’autorització perquè els centres afectats puguen ofertar aquests ensenyaments durant el curs 2005-06. Els representants de l’Administració han manifestat la dificultat de modificar el Decret 207/2003 i la impossibilitat de donar una resposta immediata. Se sol·licita una reunió de la Comissió de Projectes Legislatius amb la Sots-secretaria per tractar sobre aquesta moratòria.

Finalment el Sindicat ha presentat un document a l’Administració que recull els criteris que haurien de contemplar-se en l’elaboració del futur ROF de centres de FPA, una proposta de reducció horària per als òrgans unipersonals, de coordinació pedagògica i altres tasques, i una altra proposta de dotació de personal administratiu per als centres de FPA.

València, 2 de juny de 2005

 

 

 

 

Informe de la mesa tècnica de FPA celebrada el dia 10 de maig de 2005 sobre el projecte d’Ordre per la qual es relacionen els llocs de treball existents en els centres públics de FPA

La Conselleria d’Educació ha convocat una Mesa Tècnica per tractar el Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació i Esport per la qual es relacionen els llocs de treball existents en els centres públics de FPA de la Comunitat Valenciana. (veure projecte)

Prèviament a l’inici del debat, la Conselleria ens ha entregat la redacció definitiva l’Ordre per la qual es modifica la composició per unitats dels centres públics de FPA de titularitat de la Generalitat Valenciana. Aquesta Ordre havia estat negociada ja el curs passat i no aporta cap novetat.

El Sindicat, en una primera intervenció, ha presentat una sèrie d’esmenes tant a l’Ordre d’unitats com a la de llocs de treball i ha sol·licitat informació de la resta de temes que falten per regular en la FPA:

 • En quina situació es troba la transformació dels programes municipals en centres públics de titularitat municipal.
 • La transferència del professorat de la Diputació de València.
 • El sistema de provisió de les vacants a cobrir pel professorat del cos de primària i de secundària una vegada aprovades les plantilles dels centres.
 • La necessitat d’un ROF específic per als centres de FPA.
 • La necessitat de dotació de personal d’administració i serveis, donada la gran quantitat de tasques burocràtiques que s’hi desenvolupen.

Les esmenes presentades pel Sindicat tant a l’ordre d’unitats com a la de llocs de treball han girat al voltant de tres eixos:

 • La necessitat de reestructurar la planificació que es va fer a l’any 2000 procedint a l’adequació, tant de les unitats com les plantilles, a la realitat actual dels centres.
 • Corregir la descompensació que hi ha en la plantilla del professorat del cos de primària entre les especialitats del camp de comunicació i el científic tecnològic.
 • Incloure en l’Annex VII, referent a l’atribució de les especialitats del cos de mestres als camps de coneixement en què s’organitzen els ensenyaments del 1r Nivell del 2n Cicle de la formació bàsica de les persones adultes, l’especialitat d’Educació Primària per poder impartir en el futur els ensenyaments dels tres camps de coneixement: comunicació, científic tecnològic i ciències socials.

La resposta de l’Administració a les qüestions plantejades ha estat la següent:

 • En referència a la transformació dels programes municipals en centres públics de titularitat municipal informen que abans de l’estiu es té prevista la publicació de la corresponent resolució amb indicació de les unitats i dels llocs escolars autoritzats.
 • Respecte a la transferència del professorat de la Diputació de València s’ha informat que el dia 21 d’abril es va reunir la comissió mixta de transferències a fi d’aconseguir més informació sobre el professorat afectat i la situació laboral.
 • Sobre el sistema de provisió de llocs de treball per al proper curs continuarà el mateix sistema d’anys anteriors: a final de maig es té prevista la publicació de les comissions de servei per al professorat de secundària, i les vacants de primària seran ofertades al professorat suprimit, a les comissions de servei i al professorat interí respectivament.

Es negociarà el sistema d’adscripció al centre del professorat de primària. Les vacants resultants així com les de secundària aniran als diferents concursos de trasllat.

 • La Conselleria està d’acord en negociar la modificació del l’Ordre del 14 de juny de 2000 per adaptar-la al funcionament dels centres de FPA o l’establiment d’un ROF específic. Tema a tractar en una propera mesa tècnica.
 • En referència al personal d’administració s’informa que no es competència de la Direcció General de Personal sinó de la Sot-Secretaria. Des del Sindicat es recorda que la convocatòria de mesa era per tractar tots els temes referents a la FPA i s’exigeix resposta a la qüestió plantejada. El tema queda posposat per a tractar-se en una propera mesa tècnica.
 • Respecte a la modificació del catàleg d’unitats s’informa que no és factible perquè l’actual ha estat informat favorablement per la Conselleria d’Hisenda i qualsevol modificació necessitaria un nou informe, la qual cosa endarreriria notablement el procés de regularització de plantilles. No obstant l’Administració informa que és conscient que molts centres tenen unitats habilitades per poder donar resposta a la demanda i que d’altres podran ser habilitades prèvia justificació documentada corresponent durant el mes de juny.
 • En l’ordre de llocs de treball, el Sindicat ha presentat la proposta de canviar un lloc de treball corresponent a educació primària per l’especialitat de ciències i tecnologia per compensar el desfasament d’aquesta especialitat respecte al camp de comunicació. La Conselleria ha informat que estudiarà la proposta.
 • A l’Annex VII de l’ordre de llocs de treball, referent a l’atribució de les especialitats del cos de mestres als camps de coneixement en què s’organitzen els ensenyaments del 1r Nivell del 2n Cicle de la formació bàsica de les persones adultes, el Sindicat ha defensat que s’incloga l’especialitat d’Educació Primària per poder impartir els mestres en el futur els ensenyaments dels tres camps de coneixement: comunicació, científic tecnològic i ciències socials. L’administració ha arreplegat la proposta.

S’acorda continuar les negociacions envers el futur ROF específic dels centres de FPA i la dotació de personal d’administració i serveis en una propera mesa tècnica (a establir en la reunió de la Junta de Portaveus) anterior a la Mesa Sectorial on s’hauran de tancar aquests temes.

 

 

 

 

Mesa Sectorial de FPA per al 10 de maig

Convocatòria d'assemblees

El proper dia 10 de maig es té prevista la celebració d’una Mesa Sectorial monogràfica de FPA. Encara que a hores d’ara l’Administració no ens ha facilitat informació del contingut a tractar en la mateixa, suposem que s’abordaran els temes pendents de negociació: plantilles dels centres, forma de provisió, creació dels centres públics de titularitat municipal...etc.

A fi d’informar de les novetats que vagen produint-se i de tractar amb vosaltres aquests temes, us convoquem a les assemblees que celebrarem en

POBLACIÓ

LLOC

ADREÇA

DIA HORA
El Campello

Centre de FPA

C/ Padre Manjón, 5

21 abril

11 h.

Xàtiva

Seu del Sindicat

C/Portal del Lleó, 8-2ª

26 abril

10:30 h.

Castelló

Seu del Sindicat

C/Marqués de Valverde, 8

27 abril

11 h.

València

Seu del Sindicat

C/ Juan de Mena, 8 Baix

4 maig

10:30 h.

Benidorm

Centre de FPA

C/ Alts del Mercat, 2-2n

5 maig

10 h.

Elx

Centre FPA

C/ Dr. Sapena, 55

6 maig

10 h.

Us esperem.

Alacant, 8 d’abril de 2005

 

 

 

  INFORME DE LA MESA SECTORIAL 4 maig 2004
El Sindicat convoca reunions per informar de les negociacions:

proposta lliurada per a la negociació de FPA en 2004 (pdf)

El passat 4 de maig es va celebrar una Mesa Sectorial monogràfica sobre la Formació de les Persones Adultes.
L’Administració va lliurar dos documents: el projecte d’ordre pel que es modifica la composició per unitats dels centres públics de FPA i, l’altre, el projecte d’ordre pel que s’hi relacionen els llocs de treball.
El Sindicat considera que tant la proposta d’unitats com la de llocs de treball presentada per l’Administració són inacceptables ja que no donen resposta a les necessitats horàries dels centres ni suposen cap avanç en el desenvolupament de la FPA, sinó, fins i tot, un retrocés, donat que el desdoblament de les unitats del segon nivell del segon cicle del camp de comunicació, tantes vegades anunciat per l’Administració, s’ha quedat tan sols en definir dos llocs de treball a temps parcial, un de valencià i l’altre d’angles. A instàncies dels representants de l’STEPV-IV, l’Administració va accedir a celebrar una reunió de treball Administració-Sindicats el dimecres, dia 12 de maig per tal d’elaborar una proposta de llocs de treball que satisfaga realment les necessitats dels centres de FPA.
El Sindicat va criticar, així mateix, que no s’haja procedit a una negociació global que incloga altres temes com la situació laboral del professorat, l’elaboració d’un ROF específic de FPA, un programa d’infrastructures, la revisió del Mapa de GES sobre tot a les grans ciutats, el Conveni General Multilateral o la transferència del professorat de Diputació.

 

 

 

 

La mesa dels agents socials per la formació de les persones adultes responsabilitza a la Conselleria d'Educació de la paràlisi en el desplegament de la llei d'FPA

La Permanent de la Mesa dels Agents Socials per la Formació de les Persones 
Adultes, en la reunió celebrada el 15-10-03, després d'analitzar l'estat 
actual de la Formació de les Persones adultes, responsabilitza a la 
Conselleria d'Educació i més en concret als responsables de les Direccions 
Generals d'Ensenyament i de Personal de la situació d'abandó que sofreix el 
desplegament normatiu que afecta al subsistema de la FPA i més en concret 
al funcionament dels centres.

La promulgació en 1995 de la Llei de Formació de Persones Adultes i els 
posteriors Decrets i Ordres que la desenvolupen han suposat uns canvis en 
la pròpia definició dels centres de FPA, que ha quedat totalment obsoleta, 
i l'aparició d'una sèrie de disfuncions que entrebanquen el bon 
funcionament dels mateixos. La problemàtica més urgent a resoldre es podria 
concretar en aquests cinc punts:

- Regulació de les plantilles del centres de FPA i la seua forma de provisió.
- Regulació del pagament dels càrrecs directius dels centres d'FPA per 
homologar-los als centres de secundària. Ara per ara, els càrrecs directius 
del centres de FPA amb ensenyaments fins a l'obtenció del Graduat en ESO 
cobren els complements establerts a per als centres de primària.
- Al professorat del cos de mestres que impartia el 1r nivell del 2n Cicle 
i que ha aprovat l'oposició de secundària, se'ls ha denegat la possibilitat 
de romandre en la seua plaça però en el cos de secundària en aplicació de 
la Disp. Trans. 4ª de la LOGSE.
- Malgrat que a l'Ordre de 14 de juny de 2000 es diu clarament quins són 
els departaments que han de funcionar en un centre de FPA i que 
s'especifique que s'ha d'estar a tot allò regulat al ROF de Secundària 
quant a l'organització dels mateixos, la Conselleria denega el cobrament de 
la capolaria de departament als professors i professores que l'exerceixen.
- Darrerament s'ha aprovat el Decret de pagament d'un complement retributiu 
del 100 € per als mestres que imparteixen docència en el primer Cicle de 
l'ESO. Cal que s'aplique també al professorat que treballa a FPA.


A hores d'ara l'Administració no ha lliurat les seues propostes sobre 
aquests temes, la qual cosa evidencia la falta de voluntat política de la 
Conselleria envers el desplegament de la Llei d'FPA i la solució a la 
problemàtica que afecta al professorat i al normal funcionament dels 
centres. El proper 18 de novembre a la Mesa Sectorial d'Educació es 
tractarà aquesta problemàtica. Esperem que els responsables de la 
Conselleria no ens vinguen amb cap argúcia legal per allargar "sine die" 
aquesta situació. Ja està bé de gestos i de bones paraules. Creiem que és 
el moment dels resultats.

Alacant, 20 d'octubre de 2003

 
 

L’STEPV-Iv reclama mesures a favor de la Formació de Persones Adultes

L'STEPV considera que la Formació de Persones Adultes, a més de vuit anys de l'aprovació de la Llei 1/95 de 20 de Gener, és el calaix de sastre del nostre sistema educatiu, amb uns índex de precarietat i d'improvisació i de manca d'iniciatives institucionals, sobretot, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports que contrasta amb la transcendència d'un àmbit educatiu en una societat on l’evolució del mercat laboral i, en conseqüència, de les necessitats personals i col·lectives de formació acadèmica i laboral, així com l’afany de culturalització d’una part de la població evolucionen cap a una tendència radicalment distinta a la política educativa de la Generalitat Valenciana. És, per tant, una oferta educativa a peu de carrer que creiem imprescindible per fer realitat la idea d’educació al llarg de tota la vida; es alhora conseqüència d’una ciutadania activa i una condició per a la participació plena en la societat, participació conscient i efectiva de dones i homes en totes les esferes de la vida.

Molts centres de Formació de Persones Adultes tenen unes infraestructures precàries per la seua eventualitat i per les mancances que pateixen. No s’ha dissenyat, per part de l’Administració Educativa, un pla d’infraestuctures que contemple la construcció de centres específics de FPA (llevat d’honroses excepcions) ni tampoc l’adaptació i millora dels actuals. Determinats centres tenen una manca d’espais per a aules, sales multifuncionals, tutories, de reunions, etc; És observable també la necessitat d’un esforç per millorar instal·lacions antigues per tal d’adaptar-les als nous usos (informàtica, tallers d’idiomes,…).

La precarietat i la inestabilitat són les notes més destacades pel que fa al professorat: no s’han definit encara les plantilles dels centres atesa la nova situació creada per la impartició dels ensenyaments conduents a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària ni la seua forma de provisió, la qual cosa provoca que els claustres, any rere any, hagen de renovar-se en un alt percentatge. Aquesta situació no és gens satisfactòria per dur endavant projectes educatius de futur ja que la temporalitat efímera de les destinacions produeix que al professorat li resulte impossible integrar-se en una línia de treball o en un model de funcionament específic. Reclamem, per tant, plantilles més estables que puguen assumir el repte d'un àmbit educatiu amb grans possibilitats de formació (acadèmica, laboral, cultural, d’oci…) amb una demanda potencial que va a multiplicar-se en els propers anys.

Una altra tendència clarament desfavorable conseqüència d’aquesta manca de regulació és l'horari a temps parcial i l'augment de professorat itinerant que ha d'atendre moltes voltes uns Centres excessivament allunyats entre si i que produeix una participació insuficient del personal docent en la vida acadèmica, pedagògica i administrativa dels Centres que atén.

Així mateix, assenyalem que els molts centres de Formació de Persones Adultes posseïxen una singularitat peculiar en allò que fa referència a la titularitat. Hi ha Centres en que la titularitat l'ostenta la Conselleria d'Educació, d'altres el titular n’és l'Ajuntament. En aquesta doble xarxa treballa professorat depenent de Conselleria, dels propis Ajuntaments o de la Diputació (en el cas de la província de València). Aquesta circumstància fa més difícil la coordinació en el terreny de programes, criteris, organització, tasques administratives, etc.

Des de l'STEPV insistim perquè es faça un esforç en eixa direcció amb l'objectiu d'enriquir l'oferta educativa amb la perspectiva d'un model de qualitat que satisfaga les expectatives acadèmiques i socials creades al seu voltant mitjantçant l’estructuració d’un model de funcionament i de gestió compartit, operatiu en cadascuna de les singularitats locals (Conveni General Multilateral). A més d’això, hem de reivindicar que el professorat que es troba adscrit a aquests Centres tinguen tots les mateixes condicions de treball i, per tant, exigim a les entitats públiques de les quals depenen estos col·lectius que facen un esforç d’homologació laboral i retributiva.

El professorat que presta serveis als centres d’FPA, des de la promulgació del Decret 220/1999 que estableix el currículum i l’Ordre de 14 de juny de 2000 que regula el funcionament dels centres, sofreix una situació de discriminació respecte d’altres companys i companyes que treballen als centres d’ESO. Aquesta situació s’agreuja per la manca de voluntat política dels responsables de la Conselleria de regular definitivament la situació dels centres d’FPA: la promulgació d’un ROF específic tantes i tantes vegades exigit pel Sindicat.

En l’àmbit quotidià, s’ha constatat la necessitat de desdoblar el professorat de l’àrea de Comunicació en dos especialitats distintes (Comunicació valencià i Comunicació anglés); s’observa la necessitat de la presència en les plantilles dels centres d’educadors/ores socials, d’especialistes en Psicologia i Pedagogia i de personal administratiu, atesa la complexitat administrativa assumida, i, en els llocs amb una incidència notable de població immigrant escolaritzada, la presència de mitjancers culturals.

A més, s’ha produït una allau d’adolescents de 16 anys amb un contracte d’aprenentatge a la mà que no es troben escolaritzats amb les garanties suficients ja que existix un seguiment irregular i, de vegades, ineficaç de les obligacions que treballador i contractant adquireixen amb la firma d’aquest tipus de contracte. En eixe sentit, l’STEPV exigix un seguiment més ferm i una coordinació més eficaç entre la Conselleria d’Educació i la de Treball.

Per acabar, l’STEPV-Iv reclama a la Ceneralitat Valenciana una política activa a favor de la Formació de Persones Adultes, així com la resposta immediata als problemes en que es troba immersa la FPA al País Valencià.

València, 26 de setembre de 2003.

 

 
 

Reclamacions per al professorat que treballa en els centres d'ESO

El professorat que presta servis als centres d’FPA, des de la promulgació del Decret 220/1999 que estableix el Currículum i l’Ordre de 14de juny de 2000 que regula el funcionament dels centres, sofreix una situació de discriminació respecte d’altres companys i companyes que treballen als centres d’ESO. Aquesta situació s’agreuja per la manca de voluntat política dels responsables de la Conselleria de regular definitivament la situació dels centres d’FPA.

Es per això que des del Sindicat hem elaborat tres models de reclamació perquè les persones afectades puguen fer valdre els seus dtrets:

 1. Reclamació per a què els Caps de Departament puguen percebre les quantitats que les corresponen per exercir aquesta funció. Cal recordar que n’hi ha una sentència dels Jutjat Contenciós Administratiu nº 7 de València que reconeix el dret a percebre aquest complement però que la Conselleria denega reiteradament l’aplicació de l’extensió de sentència a les persones que ho han sol·licitat obligant-les a recórrer al contenciós administratiu .
 2. Reclamació per a què els càrrecs unipersonals corresponents a direcció, capolaria d’estudis i secretaria puguen percebre els complements retributius dels centres de secundària.
 3. Reclamació per a què siga d’aplicació al professorat d’FPA el Decret 62/2003 que reconeix el dret a percebre un complement específic superior als mestres que treballen al 1r Cicle de l’ESO.

Si esteu interessats/ades en encetar aquests processos poseu-vos en contacte amb el Sindicat,

SEU D’ALACANT: Tel : 965 98 51 65

i us facilitarem (per correu electrònic o per fax) els models de reclamació.
  

 
 

La Permanent de laMesa dels Agents Socials es reuneix amb el Secretari de la Conselleria d’Educació

El passat dia 9 de setembre els membres de la Permanent de la Mesa dels Agents Socials ens vam reunir amb Máximo Caturla, Secretari Autonòmic de la Conselleria d’Educació. Aquesta reunió va realitzar en resposta a una sol·licitud d’entrevista que la Mesa va fer formalment al nou Conseller d’Educació, Esteban González Pons. A la reunió van assistir també el Director General d’Ensenyament, Sr. Felip i el de Personal, Sr. Rovira.

Els membres de la Mesa exposarem la dolenta situació en la que es troba ancorada la FPA al nostre País i enumeràrem els temes que al nostre parer exigeixen una resposta immediata per part de l’Administració per tal de desbloquejar la situació:

 • Creació dels Centres de FPA atenent a la nova situació pel que fa a les plantilles. Això implicaria la definició dels llocs de treball dels centres i la seua forma de provisió.
 • La promulgació d’un ROF específic per als centres d’FPA i/o l’extensió de la normativa que regula els centres de secundària als centres d’FPA.
 • Un pla d’adequació i construcció de centres.
 • La financiació de la FPA impartida pels Ajuntaments: El Conveni General Multilateral.
 • La transferència del professorat de Diputació.

El Sr. Caturla prengué bona nota de tots el temes que li exposarem i fins i tot ens feu moltes preguntes que demostraren l’interès que tenia per conèixer-los més a fons i de primera mà, però malgrat aquest interès, en la reunió no s’arribà a cap acord ni es va assumir cap compromís concret. Es van emplaçar les futures negociacions al marc de la Mesa Sectorial d’Educació, així que haurem d’esperar a la futura reunió de la Junta de Portaveus per veure com queda la cosa.

 

 
 

esmenes aprovades al document de Pla General d'Actuacions de FPA

Us enviem les esmenes aprovades al document de Pla General d'Actuacions de FPA -presentat al consell de fpa- al plenari de la mEsA realitzat a Alfafar, el 12 de desembre de 2002.Aquest document ja ha estat presentat a l'administració valenciana.

Caldria que JUNTES I JUNTS ferem força per tal de que les propostes treballades, debatudes i aprovades per totes i tots isquen endavant.

La permanent de la mEsA.         

Plan General de Actuaciones para la Formación de Personas Adultas
en la Comunidad Valenciana elaborado por la 
Comisión Interdepartamental de la Formación de Personas Adultas

Descarregar document amb esmenes

 
 

Convocatòria d'assemblees per discutir el Pla d'Actuacions

El dijous, dia 21 de novembre, en la reunió del Consell de la Formació de les Persones Adultes, l'Administració va presentar el PLA D'ACTUACIONS PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA, elaborat per la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes.                       (descarregar document en format word)

El susdit document fa una enumeració, en forma de fitxes, de tot un seguit d'actuacions que des de les diferents conselleries es fan en el camp de la Formació de les Persones Adultes.

La publicació d'aquest document havia generat moltes expectatives per al futur desplegament de la FPA al País Valencià. Però, malauradament, en una primera valoració, des de l'STEPV considerem que al document no s'arrepleguen alguns dels aspectes contemplats a la Llei 1/95, com ara, el Conveni General Multilateral, el pla d'actuacions per adequar i dignificar els centres de FPA, el desenvolupament de la normativa que regule els consells i plans territorials que facen possible la coordinació de les actuacions previstes..., aspectes, tots ells imprescindibles per configurar una FPA acorde a les necessitats i interessos de la població adulta valenciana.

L'Administració ha fixat la data del 13 de desembre, com a últim dia per a presentar esmenes al document; per tot això, i amb l'objecte de debatre'l i posicionar-nos al voltant del mateix, us convoquem a les ASSEMBLEES que celebrarem a les seus del Sindicat en...

ALACANT ................ DILLUNS, DIA 9 DE DESEMBRE A LES 11 H.
CASTELLÓ .............. DIMARTS, DIA 10 DE DESEMBRE A LES 11:30 H.
VALÈNCIA .............. DIMECRES, DIA 11 DE DESEMBRE A LES 11 H.

Plan General de Actuaciones para la Formación de Personas Adultas en la Comunidad Valenciana elaborado por la Comisión Interdepartamental de la Formación de Personas Adultas. (descarregar document en format word)

 
 

L'STEPV-Iv qualifica de decepcionant el pla d'actuacions per a la formació de persones adultes.

El sindicat presentarà propostes alternatives al document.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-IV) qualifica de decepcionant el Pla d'Actuacions per a la FPA presentat per la Generalitat Valenciana. La presentació del ublicació d'aquest document havia generat moltes expectatives per al futur desplegament de la FPA al País Valencià. Però, malauradament, en una primera valoració, des de l'STEPV considerem que al document no s'arrepleguen alguns dels aspectes contemplats a la Llei 1/95, com ara, el Conveni General Multilateral, el pla d'actuacions per adequar i dignificar els centres de FPA, el desenvolupament de la normativa que regule els consells i plans territorials que facen possible la coordinació de les actuacions previstes..., aspectes, tots ells imprescindibles per configurar una FPA acorde a les necessitats i interessos de la població adulta valenciana.

El dijous, dia 21 de novembre, en la reunió del Consell de la Formació de les Persones Adultes, l'Administració va presentar el PLA D'ACTUACIONS PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA, elaborat per la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes.

El susdit document fa una enumeració, en forma de fitxes, de tot un seguit d'actuacions que des de les diferents conselleries es fan en el camp de la Formació de les Persones Adultes.

L'Administració ha fixat la data del 13 de desembre, com a últim dia per a presentar esmenes al document. L'STEPV-IV presentarà les seues propostes alternatives per aconseguir que es complesquen els objectius de la Llei de Formació de Persones Adultes, aprovada per les Corts Valencianes, l'any 1995, i que s'arrepleguen les reivindicacions del professorat, dels diferents programes (Generalitat Valenciana, Municipals,...), de les Associacions d'Alumnat de FPA,... El sindicat ha convocat un procés de debat sobre el document per elaborar des dels col.lectius de base territorial les seues propostes alternatives.

Per acabar, el sindicat critica a la Generalitat Valenciana per la seua manca de consideració envers la Formació de Persones Adultes. Aquest Pla que ha presentat n'és una bona mostra d'eixa actitud.

València, 23 de novembre de 2002.
  

 
 

La Conselleria de Cultura i Educació i els sindicats s'han reunit, hui 19 de novembre, per tractar sobre la Formació de Persones Adultes. L'STEPV-Iv qualifica la reunió de "decepcionat" en no haver-se tractat cap dels temes previstos per no tindre l'Administració Educativa cap proposta que fer. 

L'STEPV-IV, junt a d'altres sindicats, va presentar el passat mes de maig un document molt complet on estaven arreplegades totes les propostes sobre Mapa de FPA, plantilles, provisió de llocs de treball,….

A hores d'ara, novembre, l'Administració no ha contestat al document ni ha lliurat les seues propostes sobre aquests temes.

El sindicat afirma que aquest fet posa en evidència la falta de voluntad política de la Conselleria de Cultura i Educació per desplegar la Llei de Formació de Persones Adultes. 

Per al sindicat, és urgent que es posen en marxa tota una sèrie de mesures administratives i que es negocien tots els temes pendents per superar l'actual situació de paralització de la FPA. I més quan la pròpia Administració es va comprometre a negociar durant aquest trimestre la situació de la FPA.

Per acabar, el sindicat considera necessari i urgent rependre la negociació i donar una resposta satisfactòria a les més de 50.000 persones que estudien en els centres de FPA i als mes de 1000 professores i professors que hi treballen.

València, 19 de novembre de 2002.
 

 
 

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA

Benvolgudes companyes, benvolguts companys.

El dia 15 d'octubre es reuneix la Junta de Portaveus per fixar el calendari de negociacions de la Mesa Sectorial d'Educació corresponent al primer trimestre del present curs.

En les darreres reunions de la Mesa Sectorial mantingudes a final del curs passat, l'STEPV i la resta dels sindicats de la Mesa dels Agents Socials presentàrem un document proposta de configuració dels centres de FPA, plantilles, procés d'adscripció..., al qual l'administració no va donar cap resposta, afirmant, fins i tot, que "la Conselleria no estava en condicions de tancar el tema de la FPA", posposant totes les negociacions al primer trimestre del curs actual. En el document presentat a la Conselleria es demana:

"Oferta dels llocs de treball corresponents als camps del 2n nivell del Cicle II als mestres, en destinació definitiva en el centre (i extensions), que hagen superat les proves selectives d'accés al cos de professors d'Ensenyament Secundari en alguna de les especialitats contemplades a l'annex II del Decret 220/1999, de 23 de novembre".

Per altra banda, alguns companys i companyes que han aprovat oposicions al cos de secundària ja han demanat que se'ls aplique allò que es preveia a la Transitòria Quarta de la LOGSE: "Los actuales profesores de educación general básica integrados en esta ley en el cuerpo de Maestros, que pasen a prestar servicio en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, podrán continuar en dicho ciclo indefinidamente. En el supuesto de que éstos accedieran al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, conforme a lo previsto en la disposición adicional decimosexta, podrán permanecer en su mismo destino en los términos que se establezcan".

La Conselleria HA DENEGAT LES ESMENTADES SOL·LICITUDS al·legant allò que s'estableix a l'Ordre de 5 de desembre de 2000 (DOGV núm. 3.098) que va regular les condicions d'aplicació de la Transitòria Quarta de la LOGSE; la qual cosa un entrebanc seriós en la consecució d'aquest dret que s'aplica sense cap mena d'entrebancs als companys i companyes que treballen al 1r Cicle de l'ESO.

Per tractar aquests temes i fixar el posicionament del col·lectiu afectat per aquesta problemàtica davant les properes negociacions amb la Conselleria, us convoquem a L'ASSEMBLEA que celebrarem,

DILLUNS DIA 14 D'OCTUBRE 

A LES 10 H, 

a la SEU DE L'STEPV, c/Juan de Mena, 18 b VALÈNCIA (Tel: 963 91 91 47).

US ESPEREM.

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >