ADJUDICACIONS CURS 2010/2011

 
 
 

MESTRES

   
 

Actes d'adjudicació mestres 

temps parcial 

SECUNDŔRIA

   
 

Actes d'adjudicació secundŕria 

temps parcial     
 

 

Adjudicacions Reducció de Jornada i Temps Parcial
 

 

convocatňria 25 de novembre

sol.licituds: 19, 22, 23 novembre. Adjudicació: 25 novembre. 10 hs. Dir. Territorials

 
 
 

Cos de Mestres - 25/11/2010

Educació Especial: Audició i Llenguatje

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Infantil

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Primŕria

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Primŕria: Idioma Estranger: Anglés

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Primŕria: Idioma Estranger: Francés

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Especial: Pedagogia Terapčutica

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Cos de professors d'Ensenyança Secundŕria - 25/11/2010

Geografia i Historia

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Anglés

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Llengua i Literatura Valenciana

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Tecnologia

Llistat llocs

Llistat Adjudicació


Professors Técnics de FP - 25/11/2010

Instalacions Electrotčcniques

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Opereracions i Equips de Producció Agrŕria

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Perruqueria

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Processos de Diagnňstic Clínic i Ortoprotčsic

Llistat llocs

Llistat Adjudicació


Professors de Música i AE - 25/11/2010

Histňria de la Música

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Interpretació

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Trombó

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Percussió

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Professors d'EOI - 25/11/2010

Italiŕ

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

 
 
 
 

Adjudicacions Reducció de Jornada i Temps Parcial convocatňria 18 de novembre

 

sol.licituds: 12, 15, 16 novembre. Adjudicació: 18 novembre. 10 hs. Dir. Territorials

 

Mestres - 18/11/2010

Educació Especial: Audició i Llenguatje

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Infantil

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Primŕria

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Primŕria: Música

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Primŕria: Idioma Estranger: Francés

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

FPA Comunicació (Valenciŕ)

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Pedagogia Terapčutica

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Professors d'Arts Plŕstiques i Diseny - 18/11/2010

Cerŕmica

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Mitjans Informŕtics

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Professors d'EOI - 18/11/2010

Alemany

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Italiŕ

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

 

 

 

 

Adjudicacions Reducció Jornada i Temps Parcial 11 novembre

 

sol.licituds: 8, 9, 10 novembre. Adjudicació: 11 novembre. 10 hs. Dir. Territorials

 

 Correcció d'errades de la convocatňria a temps parcial i reduccions de jornada per al dijous dia 11 de novembre del 2010. Inclusió de Tecnologia
 

 
 

Places i llocs adjudicats

 


Mestres - 11/11/2010

Educació Especial: Audició i Llenguatje Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Infantil Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria: Música Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria: Idioma Estranger: Anglés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria: Idioma Estranger: Francés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Especial: Pedagogia Terapčutica Llistat llocs Llistat Adjudicació

professors d'Ensenyança Secundŕria - 11/11/2010

Administració d'Empreses Llistat llocs Llistat Adjudicació
Analisis i Química Industrial Llistat llocs Llistat Adjudicació
Dibuix Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Física Llistat llocs Llistat Adjudicació
Filosofia Llistat llocs Llistat Adjudicació
Física i Química Llistat llocs Llistat Adjudicació
Formació i Orientació Laboral Llistat llocs Llistat Adjudicació
Geografia i Historia Llistat llocs Llistat Adjudicació
Anglés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Llengua Castellana i Literatura Llistat llocs Llistat Adjudicació
Llengua i Literatura Valenciana Llistat llocs Llistat Adjudicació
Matemŕtiques Llistat llocs Llistat Adjudicació
Organització i Projectes de Fabricació Mecŕnica Llistat llocs Llistat Adjudicació
Organització i Projectes de Sistemes Energčtics Llistat llocs Llistat Adjudicació
Orientació Educativa de SPES en Zona Llistat llocs Llistat Adjudicació
Processos Sanitaris Llistat llocs Llistat Adjudicació
Sistemes Electrotčcnics i Automŕtics Llistat llocs Llistat Adjudicació
Tecnologia Llistat llocs Llistat Adjudicació

Professors Técnics de FP - 11/11/2010

Cuina i Pastiseria Llistat llocs Llistat Adjudicació
Instalacions Electrotčcniques Llistat llocs Llistat Adjudicació
Laboratori Llistat llocs Llistat Adjudicació
Mecanitzat i Manteniment de Mŕquines Llistat llocs Llistat Adjudicació
Oper. i Equips d'Elaboració de Productes Alim. Llistat llocs Llistat Adjudicació
Perruqueria Llistat llocs Llistat Adjudicació
Procediments Diagnňstic Clínic i Ortoprotčsic Llistat llocs Llistat Adjudicació
Procediments Sanitaris i Assistencials Llistat llocs Llistat Adjudicació
Servicis de Restauració Llistat llocs Llistat Adjudicació
Sistemes i Aplicacions Informŕtiques Llistat llocs Llistat Adjudicació

Professors d'EOI - 11/11/2010

Alemany Llistat llocs Llistat Adjudicació
Anglés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Grec Llistat llocs Llistat Adjudicació
Italiŕ Llistat llocs Llistat Adjudicació
Valenciŕ Llistat llocs Llistat Adjudicació

 

 

 

Adjudicacions Reducció Jornada i Temps Parcial  5 novembre

 

sol.licituds: 2, 3, 4 novembre. Adjudicació: 5 novembre. 10 hs. Dir. Territorials

 
 

Places i llocs adjudicats

 

Professors d'Ensenyança Secundŕria - 05/11/2010
Dibuix Llistat llocs Llistat Adjudicació
Física i Química Llistat llocs Llistat Adjudicació

Professors Técnics de FP - 05/11/2010

Equips Electrňnics Llistat llocs

Equips Electrňnics

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Catedrŕtics de Música i AE - 05/11/2010
Harmonia i Melodia Acompanyada Llistat llocs Llistat Adjudicació
Ballet Clŕsic Llistat llocs Llistat Adjudicació
Guitarra Llistat llocs Llistat Adjudicació
Percusió Llistat llocs Llistat Adjudicació

 

 

 

Adjudicació Reducció de Jornada i Temps Parcial 29 octubre

 

sol.licituds: 26, 27, 28 octubre. Adjudicació: 29 octubre. 10 hs. Dir. Territorials

 
 

Places i llocs adjudicats

 
 

Mestres - 29/10/2010
Educació Especial: Audició i Llenguatje Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Infantil Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria: Música Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria: Educació Física Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria: Idioma Estranger: Anglés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria: Idioma Estranger: Francés Llistat llocs Llistat Adjudicació
FPA Comunicació: Valenciŕ Llistat llocs Llistat Adjudicació
Llengua Estranjera: Anglés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Pedagogia Terapčutica Llistat llocs Llistat Adjudicació

professors d'Ensenyança Secundŕria - 29/10/2010
Administració d'Empreses Llistat llocs Llistat Adjudicació
Analisis i Química Industrial Llistat llocs Llistat Adjudicació
Construccions Civils i Edificació Llistat llocs Llistat Adjudicació
Economia Llistat llocs Llistat Adjudicació
Fabricació i Instalació de Fusteria i Moble Llistat llocs Llistat Adjudicació
Formació i Orientació Laboral Llistat llocs Llistat Adjudicació
FPA Ciencies Socials Llistat llocs Llistat Adjudicació
FPA Cientific/Tecnologic Llistat llocs Llistat Adjudicació
FPA Comunicació (Valenciŕ) Llistat llocs Llistat Adjudicació
FPA Comunicació (Valenciŕ/Anglés) Llistat llocs Llistat Adjudicació
Francés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Hosteleria i Turisme Llistat llocs Llistat Adjudicació
Anglés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Llengua i Literatura Valenciana Llistat llocs Llistat Adjudicació
Matemŕtiques Llistat llocs Llistat Adjudicació
Organització i Projectes de Fabricació Mecŕnica Llistat llocs Llistat Adjudicació
Processos de Producció Agrŕria Llistat llocs Llistat Adjudicació
Processos i Mitjans de Comunicació Llistat llocs Llistat Adjudicació
Processos i Productes en Fusta i Moble Llistat llocs Llistat Adjudicació

Professors Técnics de FP - 29/10/2010
Cuina i Pastiseria Llistat llocs Llistat Adjudicació
Fabricació i Instalació de Fusteria i Moble Llistat llocs Llistat Adjudicació
Insta. i Mant. d'Equips Térmics i de Fluids Llistat llocs Llistat Adjudicació
Instalacions Electrotčcniques Llistat llocs Llistat Adjudicació
Oper. i Equips d'Elaboració de Productes Alim. Llistat llocs Llistat Adjudicació
Patronaje i Confecció Llistat llocs Llistat Adjudicació
Procediments Sanitaris i Assistencials Llistat llocs Llistat Adjudicació
Processos Comercials Llistat llocs Llistat Adjudicació
Processos de Gestió Administrativa Llistat llocs Llistat Adjudicació
Servicis de Restauració Llistat llocs Llistat Adjudicació
Soldadura Llistat llocs Llistat Adjudicació

Professors de Música i AE - 29/10/2010
Clarinet Llistat llocs Llistat Adjudicació
Piano Llistat llocs Llistat Adjudicació
Trompeta Llistat llocs Llistat Adjudicació
Violoncello Llistat llocs Llistat Adjudicació

Professors d'EOI - 29/10/2010
Ŕrab Llistat llocs Llistat Adjudicació
Espanyol per a Estrangers Llistat llocs Llistat Adjudicació
Francés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Grec Llistat llocs Llistat Adjudicació
Italiŕ Llistat llocs Llistat Adjudicació

Professors d'Arts Plŕstiques i Disseny - 29/10/2010-
Dibuix Artístic i Color Llistat llocs Llistat Adjudicació
Diseny d'Interiors Llistat llocs Llistat Adjudicació
Mitjans Informŕtics Llistat llocs Llistat Adjudicació
Organització Industrial i Legislació Llistat llocs Llistat Adjudicació
Volum Llistat llocs Llistat Adjudicació

 

 
 
 

Adjudicació Reducció de Jornada i Temps Parcial 22 octubre

  sol.licituds: 15, 18, 19, 20 octubre. Adjudicació: 22 octubre. 10 hs. Conselleria
 
 
 

Places i llocs adjudicats

 

La presa de possessió del lloc serŕ el dia 26 d'octubre i les persones adjudicades han d'anar a la Direcció Territorial corresponent al lloc assignat per tal de recollir la credencial i, posteriorment, incorporar-se al centre.
 

 

Cos de Mestres - 22/10/2010

Educació Infantil

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Primŕria: Idioma Estranger: Anglés

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Primŕria: Idioma Estranger: Francés

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Primŕria: Educació Física

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Primŕria: Música

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Especial: Audició i Llenguatje

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Pedagogia Terapčutica

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Primŕria

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

Educació Especial: Pedagogia Terapčutica

Llistat llocs

Llistat Adjudicació

 

 

Cos de professors d'Ensenyança Secundŕria - 22/10/2010
Biologia i Geologia Llistat llocs Llistat Adjudicació
Cultura Clŕsica Llistat llocs Llistat Adjudicació
Dibuix Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Física Llistat llocs Llistat Adjudicació
Filosofia Llistat llocs Llistat Adjudicació
Física i Química Llistat llocs Llistat Adjudicació
Formació i Orientació Laboral Llistat llocs Llistat Adjudicació
Francés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Geografia i Histňria Llistat llocs Llistat Adjudicació
Grec Llistat llocs Llistat Adjudicació
Informŕtica Llistat llocs Llistat Adjudicació
Anglés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Llatí Llistat llocs Llistat Adjudicació
Llengua Castellana i Literatura Llistat llocs Llistat Adjudicació
Llengua i Literatura Valenciana Llistat llocs Llistat Adjudicació
Matemŕtiques Llistat llocs Llistat Adjudicació
Música Llistat llocs Llistat Adjudicació
Organització i Projectes de Fabricació Mecŕnica Llistat llocs Llistat Adjudicació
Orientació Educativa Llistat llocs Llistat Adjudicació
Orientació Educativa de SPES en Zona Llistat llocs Llistat Adjudicació
Processos Diagnost. Clínic y Proced. Ortoprotésic Llistat llocs Llistat Adjudicació
Processos en la Industria Alimentŕria Llistat llocs Llistat Adjudicació
Processos Sanitaris Llistat llocs Llistat Adjudicació
Sistemes Electónics Llistat llocs Llistat Adjudicació
Sistemes Electrotécnics i Automŕtics Llistat llocs Llistat Adjudicació
Tecnologia Llistat llocs Llistat Adjudicació

 

 

Professors Técnics de FP - 22/10/2010
Instalˇlacions Electrotčcniques Llistat llocs Llistat Adjudicació
Manteniment de Vehicles Llistat llocs Llistat Adjudicació
Mecanitzat i Manteniment de Mŕquines Llistat llocs Llistat Adjudicació
Perruqueria Llistat llocs Llistat Adjudicació
Procediments diagnňstic clínic i ortoprotčsic Llistat llocs Llistat Adjudicació
Procediments Sanitaris i Assistencials Llistat llocs Llistat Adjudicació
Servicis a la Comunitat Llistat llocs Llistat Adjudicació
Servicis de Restauració Llistat llocs Llistat Adjudicació
Tčcniques i procediments d'imatge i so Llistat llocs Llistat Adjudicació

 

 

Professors d'EOI - 22/10/2010
Alemany Llistat llocs Llistat Adjudicació
Anglés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Francés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Italiŕ Llistat llocs Llistat Adjudicació
Valenciŕ Llistat llocs Llistat Adjudicació

 

 

Professors d'Arts Plŕstiques i Diseny - 22/10/2010
Histňria de l'Art Llistat llocs Llistat Adjudicació

 

 
 

 

 

Adjudicacions Reducció de Jornada i Temps Parcial 1 d'octubre

 

Places i llocs adjudicats

 

 Els docents adjudicats en la convocatňria de Temps Parcials i Reducció de Jornada hauran de presentar-se en les respectives direccions territorials, segons el lloc adjudicat, el prňxim dimecres dia 06 d'octubre del 2010.
 

 

Cos de Mestres - 01/10/2010
Educació Infantil Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria: Idioma Estranger: Anglés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria: Idioma Estranger: Francés Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria: Educació Física Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria: Música Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Especial: Audició i Llenguatje Llistat llocs Llistat Adjudicació
Pedagogia Terapčutica Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Primŕria Llistat llocs Llistat Adjudicació
Educació Especial: Pedagogia Terapčutica Llistat llocs Llistat Adjudicació

 
 

Cos de professors d'Ensenyança Secundŕria - 01/10/2010
Administració d'Empreses Llistat llocs Listado Adjudicación
Alemany Llistat llocs Listado Adjudicación
Biologia i Geologia Llistat llocs Listado Adjudicación
Dibuix Llistat llocs Listado Adjudicación
Economia Llistat llocs Listado Adjudicación
Educació Física Llistat llocs Listado Adjudicación
Filosofia Llistat llocs Listado Adjudicación
Física i Química Llistat llocs Listado Adjudicación
Formació i Orientació Laboral Llistat llocs Listado Adjudicación
Francés Llistat llocs Listado Adjudicación
Geografia i Histňria Llistat llocs Listado Adjudicación
Informŕtica Llistat llocs Listado Adjudicación
Anglés Llistat llocs Listado Adjudicación
Intervenció Sociocomunitaria Llistat llocs Listado Adjudicación
Llengua Castellana i Literatura Llistat llocs Listado Adjudicación
Llengua i Literatura Valenciana Llistat llocs Listado Adjudicación
Matemŕtiques Llistat llocs Listado Adjudicación
Música Llistat llocs Listado Adjudicación
Organització i Gestió Comercial Llistat llocs Listado Adjudicación
Organització i Projectes de Fabricació Mecŕnica Llistat llocs Listado Adjudicación
Orientació Educativa Llistat llocs Listado Adjudicación
Processos de Producció Agrŕria Llistat llocs Listado Adjudicación
Processos Diagnost. Clínic y Proced. Ortoprotésic Llistat llocs Listado Adjudicación
Processos en la Industria Alimentŕria Llistat llocs Listado Adjudicación
Processos Sanitaris Llistat llocs Listado Adjudicación
Processos i Productes en Fusta i Moble Llistat llocs Listado Adjudicación
Tecnologia Llistat llocs Listado Adjudicación

 
 

Professors Técnics de FP - 01/10/2010
Cuina i Pastisseria Llistat llocs Listado Adjudicación
Equips Electrónics Llistat llocs Listado Adjudicación
Estčtica Llistat llocs Listado Adjudicación
Intala. y Mant. d'Equips Tčrmics i de Fluids Llistat llocs Listado Adjudicación
Instalˇlacions Electrotčcniques Llistat llocs Listado Adjudicación
Manteniment de Vehicles Llistat llocs Listado Adjudicación
Oper. i Equips de Elaboració de Productes Alime. Llistat llocs Listado Adjudicación
Operacions i Equips de Producció Agrŕria Llistat llocs Listado Adjudicación
Perruqueria Llistat llocs Listado Adjudicación
Procediments Sanitaris i Assistencials Llistat llocs Listado Adjudicación
Processos de Gestió Administrativa Llistat llocs Listado Adjudicación
Producció d'Arts Grŕfiques Llistat llocs Listado Adjudicación
Servicis a la Comunitat Llistat llocs Listado Adjudicación
Servicis de Restauració Llistat llocs Listado Adjudicación
Sistemes i Aplicacions Informŕtiques Llistat llocs Listado Adjudicación

 
 

Professors de Música i AE - 01/10/2010
Arpa Llistat llocs Listado Adjudicación
Clau Llistat llocs Listado Adjudicación
Contrabaix Llistat llocs Listado Adjudicación
Cor Llistat llocs Listado Adjudicación
Dansa Clŕssica Llistat llocs Listado Adjudicación
Dansa Contemporŕnia Llistat llocs Listado Adjudicación
Fagot Llistat llocs Listado Adjudicación
Flauta de Pico Llistat llocs Listado Adjudicación
Flauta Travessera Llistat llocs Listado Adjudicación
Fonaments de Composició Llistat llocs Listado Adjudicación
Histňria de la Música Llistat llocs Listado Adjudicación
Interpretació Llistat llocs Listado Adjudicación
Llenguatge Musical Llistat llocs Listado Adjudicación
Orquestra Llistat llocs Listado Adjudicación
Percussió Llistat llocs Listado Adjudicación
Piano Llistat llocs Listado Adjudicación
Saxňfon Llistat llocs Listado Adjudicación
Trombó Llistat llocs Listado Adjudicación
Trompeta Llistat llocs Listado Adjudicación
Tuba Llistat llocs Listado Adjudicación
Viola Llistat llocs Listado Adjudicación
Violoncello Llistat llocs Listado Adjudicación

 

 

 
 
 

Informació sobre la participació en les adjudicacions de reducció de jornada i temps parcial. 01/10/2010

sol.licituds del 24 al 29.

Les persones incloses en les borses de treball en el - Cos de Mestres, especialitat: Educació Especial: Audició I Llenguatge Educació Especial: Pedagogia Terapčutica. Educació Infantil Educació Primŕria Educació Primŕria: Música Educació Primŕria:Educació Física Educació Primŕria:Idioma Estranger: Anglés Educació Primŕria:Idioma Estranger: Francés Pedagogia Terapčutica
- Cos de professors d’Ensenyament Secundari, especialitat: Administració d'Empreses Alemany Biologia i Geologia Dibuix Economia Educació Física Filosofia Física i Química Formació i Orientació Laboral Francés Geografia i Histňria Informŕtica Anglés Intervenció Sociocomunitŕria Llengua Castellana i Literatura Llengua i Literatura Valenciana. Matemŕtiques Música Organització i Gestió Comercial Organització i Projectes de Fabricació Mecŕnica Orientació Educativa Processos de Producció Agrŕria Processos Diagnost. Clínic i Proced. Ortoprotčtic Processos en la Indústria Alimentŕria Processos Sanitaris Processos i Productes en Fusta i Moble Tecnologia
- Cos de professors Tčcnics de FP, especialitat: Cuina i Pastisseria Equips Electrňnics Estčtica Instalˇla. i Mant. d'Equips Tčrmics i de Fluids Instalˇlacions Electrotčcniques Manteniment de Vehicles Oper. i Equips d'Elaboració de Productes Alime. Operacions i Equips de Producció Agrŕria Perruqueria Procediments Sanitaris i Assistencials Processos de Gestió Administrativa Producció d'Arts Grŕfiques Servicis a la Comunitat Servicis de Restauració Sistemes i Aplicacions Informŕtiques
- Cos de professors de Música i AE, especialitat: Arpa Clau Contrabaix Cor Dansa Clŕssica Dansa Contemporŕnia Fagot Flauta de Pic Flauta Travessera Fonaments de Composició Histňria de la Música Interpretació Llenguatge Musical Orquestra Percussió Piano Saxňfon Trombó Trompeta Tuba Viola Violoncello, que no estiguen prestant servicis a data 24/09/2010 i no estiguen seleccionats per una província, podran participar en l'adjudicació dels llocs vacants i substitucions a temps parcial i reduccions de jornada que apareixen en els llistats inclosos en la present pŕgina web.

Les persones incloses en les esmentades borses podran obtindre la corresponent solˇlicitud en esta mateixa pŕgina web de la Conselleria d'Educació (http://www.edu.gva.es/per/val/territorial_mjtp_val.htm).

La dita solˇlicitud haurŕ de presentar-se de presentar-se en qualsevol de les Unitats de Personal de les direccions territorials d'Educació.
De presentar-se en lloc diferent dels assenyalats (en qualsevol de les 3 direccions territorials d'Educació) hauran d'anticipar per fax la solˇlicitud de participació. Les solˇlicituds del cos de Mestres a la Direcció Territorial de Castelló (FAX: 964358076) i les restants a la Direcció Territorial d'Alacant (FAX: 965934884).
Els dies habilitats per a presentar la solˇlicitud seran:

divendres, 24 de setembre del 2010
dilluns, 27 de setembre del 2010
dimarts, 28 de setembre del 2010
dimecres, 29 de setembre del 2010
 

L'adjudicació dels posats a temps parcial i reducció de jornada tindrŕ lloc, en acte públic i Assistčncia voluntŕria, en el Saló d'Actes de les direccions territorials d'Educació a les 10:00 hores del dia 01 d'octubre del 2010.

La distribució de les adjudicacions en les direccions territorials serŕ la següent:

Direcció Territorial d'Educació de Castelló:

- Educació Especial: Audició i Llenguatge
- Educació Especial: Pedagogia Terapčutica
- Educació Infantil
- Educació Primŕria
- Educació Primŕria: Música
- Educació Primŕria: Educació Física
- Educació Primŕria: Idioma Estranger: Anglés
- Educació Primŕria: Idioma Estranger: Francés
- Pedagogia Terapčutica

Direcció Territorial d'Educació d'Alcant:

- Administració d'Empreses
- Alemany
- Biologia i Geologia
- Dibuix
- Economia
- Educació Física
- Filosofía
- Física i Química
- Formació i Orientació Laboral
- Francés
- Geografia i Historia
- Informŕtica
- Anglés
- Intervenció Sociocomunitaria
- Llengua Castellana i Literatura
- Llengua i Literatura Valenciana
- Matemŕtiques
- Música
- Organització i Gestió Comercial
- Organització i Projectes de Fabricació Mecŕnica
- Orientació Educativa
- Processos de Producción Agraria
- Processos Diagnost. Clínico y Proced. Ortoprotčsico
- Processos en la Industria Alimentŕria
- Processos Sanitaris
- Processos i Productes en Fusta i Moble
- Tecnologia
- Cuina i Pastisseria
- Equips Electrónics
- Estčtica
- Instala. y Manto. de Equips Térmics i de Fluids
- Instalacions Electrotčcniques
- Manteniment de Vehicles
- Oper. i Equips de Elaboració de Productes Alime.
- Operacions i Equips de Producció Agrŕria
- Perruqueria
- Procediments Sanitaris i Assistencials
- Processos de Gestió Administrativa
- Producció d'Arts Grŕfiques
- Serveis a la Comunitat
- Serveis de Restauració
- Sistemes i Aplicacions Informŕtiques
- Arpa
- Clau
- Contrabaix
- Cor
- Dansa Clŕssica
- Dansa Contemporŕnia
- Fagot
- Flauta de Pico
- Flauta Travesaera
- Fonamnets de Composició
- Histňria de la Música
- Interpretació
- Llenguatge Musical
- Orquestra
- Percusió
- Piano
- Saxňfon
- Trombó
- Trompeta
- Tuba
- Viola
- VioloncelloLes places de jornada reduďda tindran, almenys, una duració d'un trimestre escolar, entenent-se tŕcitament prorrogada si no mitja solˇlicitud de jornada ordinŕria, tot aixň, Sense perjuí dels disposat en l'article 24.1.in fine, del Decret 7/2008, de 25 de Gener, del Consell, pel que es regula els permisos i llicčncies del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació.

Cos de Mestres - 01/10/2010

Educació Infantil Llistat llocs
Educació Primŕria: Idioma Estranger: Anglés Llistat llocs
Educació Primŕria: Idioma Estranger: Francés Llistat llocs
Educació Primŕria: Educació Física Llistat llocs
Educació Primŕria: Música Llistat llocs
Educació Especial: Audició i Llenguatje Llistat llocs
Pedagogia Terapčutica Llistat llocs
Educació Primŕria Llistat llocs
Educació Especial: Pedagogia Terapčutica Llistat llocs

Cos de professors d'Ensenyança Secundŕria - 01/10/2010

Administració d'Empreses Llistat llocs
Alemany Llistat llocs
Biologia i Geologia Llistat llocs
Dibuix Llistat llocs
Economia Llistat llocs
Educació Física Llistat llocs
Filosofia Llistat llocs
Física i Química Llistat llocs
Formació i Orientació Laboral Llistat llocs
Francés Llistat llocs
Geografia i Histňria Llistat llocs
Informŕtica Llistat llocs
Anglés Llistat llocs
Intervenció Sociocomunitaria Llistat llocs
Llengua Castellana i Literatura Llistat llocs
Llengua i Literatura Valenciana Llistat llocs
Matemŕtiques Llistat llocs
Música Llistat llocs
Organització i Gestió Comercial Llistat llocs
Organització i Projectes de Fabricació Mecŕnica Llistat llocs
Orientació Educativa Llistat llocs
Processos de Producció Agrŕria Llistat llocs
Processos Diagnost. Clínic y Proced. Ortoprotésic Llistat llocs
Processos en la Industria Alimentŕria Llistat llocs
Processos Sanitaris Llistat llocs
Processos i Productes en Fusta i Moble Llistat llocs
Tecnologia Llistat llocs

 

Professors Técnics de FP - 01/10/2010

Cuina i Pastisseria Llistat llocs
Equips Electrónics Llistat llocs
Estčtica Llistat llocs
Intala. y Mant. d'Equips Tčrmics i de Fluids Llistat llocs
Instalˇlacions Electrotčcniques Llistat llocs
Manteniment de Vehicles Llistat llocs
Oper. i Equips de Elaboració de Productes Alime. Llistat llocs
Operacions i Equips de Producció Agrŕria Llistat llocs
Perruqueria Llistat llocs
Procediments Sanitaris i Assistencials Llistat llocs
Processos de Gestió Administrativa Llistat llocs
Producció d'Arts Grŕfiques Llistat llocs
Servicis a la Comunitat Llistat llocs
Servicis de Restauració Llistat llocs
Sistemes i Aplicacions Informŕtiques Llistat llocs

 

Professors de Música i AE - 01/10/2010

Arpa Llistat llocs
Clau Llistat llocs
Contrabaix Llistat llocs
Cor Llistat llocs
Dansa Clŕssica Llistat llocs
Dansa Contemporŕnia Llistat llocs
Fagot Llistat llocs
Flauta de Pico Llistat llocs
Flauta Travessera Llistat llocs
Fonaments de Composició Llistat llocs
Histňria de la Música Llistat llocs
Interpretació Llistat llocs
Llenguatge Musical Llistat llocs
Orquestra Llistat llocs
Percussió Llistat llocs
Piano Llistat llocs
Saxňfon Llistat llocs
Trombó Llistat llocs
Trompeta Llistat llocs
Tuba Llistat llocs
Viola Llistat llocs
Violoncello Llistat llocs

 

Descripció de les places [Sit.]:
AL-Lactŕncia AP-Assumptes Propis CS-Comissió Servei EM-Excedčncia Maternal EF-Excedčncia Cura Familiar FA-Defunció IT-Incapacitat Transiňria Dt.-Llicencia Matrimoni NA-Naixement Adopció RJ-Reducció Jornada VA-Vacant VM-Vacances Maternals.

 

 

   
 

Mestres       Actes d'adjudicació

   
   

Adjudicació 13 desembre
 

   
 

Descripció de les places [Sit.]:
AL-Lactŕncia AP-Assumptes Propis CS-Comissió Servei EM-Excedčncia Maternal EF-Excedčncia Cura Familiar FA-Defunció IT-Incapacitat Transiňria Dt.-Llicencia Matrimoni NA-Naixement Adopció RJ-Reducció Jornada VA-Vacant VM-Vacances Maternals.

   
 
 
 

Alacant

 
 
 

Castelló

 
 
 

Valčncia

 
 
 

 

Alacant

 
 
 

Castelló

 
 
 

Valčncia

 
 
 

Alacant

 
Dia 16/11/2010 09:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

Castelló

 
Dia 16/11/2010 10:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

Valčncia

 
Dia 16/11/2010 09:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants

 

 
 

Alacant

 
Dia 09/11/2010 09:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 09/11/2010 10:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

Castelló

 
Dia 09/11/2010 10:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

Valčncia

 
Dia 09/11/2010  09:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

 

 

Alacant

 
Dia 02/11/2010 09:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

Castelló

 
Dia 02/11/2010 10:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

Valčncia

 
Dia 02/11/2010 09:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 

 

 

Alacant

 
Dia 02/11/2010 09:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

Castelló

 
Dia 02/11/2010 10:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

Valčncia

 
Dia 02/11/2010 09:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

 

 

Alacant

 
Dia 26/10/2010 09:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

Castelló

 
Dia 26/10/2010 10:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

Valčncia

 
Dia 26/10/2010 09:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 

 

 

Alacant

 
Dia 19/10/2010 09:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 

Castelló

 
Dia 19/10/2010 10:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 

Valčncia

 
Dia 19/10/2010 09:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

 

 

Alacant

Dia 14/10/2010 09:30 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Castelló

Dia 14/10/2010 10:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Valčncia

Dia 14/10/2010 09:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

   
 

Alacant

Dia 07/10/2010 09:30 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 07/10/2010 13:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Castelló

Dia 07/10/2010 10:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Valčncia

Dia 07/10/2010  09:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

   
 

Alacant

Dia 28/09/2010  09:30 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 28/09/2010 12:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Castelló

Dia 28/09/2010 10:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Valčncia

Dia 28/09/2010  09:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

   
 

Valčncia

Dia 23/09/2010 09:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

   
 

ALACANT
Dia 21/09/2010 09:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 21/09/2010  12:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants

CASTELLÓ
Dia 21/09/2010 10:00 y 11:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants

VALČNCIA
Dia 21/09/2010  09:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants

   
 

Alacant

Dia 14/09 09:30 hs

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 14/09/2010 12:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Castelló

Dia 14/09 10:00 hs

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 14/09 12:30 hs

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Valčncia

Dia 14/09 10:00 hs

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

   
 
Alacant

7 setembre 12 hs.

PERSONES CONVOCADES / PLACES

  PT/ALl 13,30 hs.

Escola Oficial d’Idiomes. Marqués de Molins nş 56 -

 
Castelló

7 setembre 10 hs.

PERSONES CONVOCADES / PLACES

D.Territorial. Avgda. Mar, 23  - 

 
Valencia

7 setembre 10 hs.

PERSONES CONVOCADES / PLACES

  PT/All.  13 hs.

IES. Benlliure.  C/ Alboraia, 44

   

 

 
   
   

Secundŕria       Actes d'adjudicació - desembre

   

Adjudicació 13 desembre
 

   
 

Descripció de les places [Sit.]:
AL-Lactŕncia AP-Assumptes Propis CS-Comissió Servei EM-Excedčncia Maternal EF-Excedčncia Cura Familiar FA-Defunció IT-Incapacitat Transiňria Dt.-Llicencia Matrimoni NA-Naixement Adopció RJ-Reducció Jornada VA-Vacant VM-Vacances Maternals.

 

 

 

 

Alacant

 
   
 

Castelló

   
 

Valčncia

   
 
 

 

   
 

Alacant

 
Dia 24/11/2010 09:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
   
 

Castelló

   
 

Valčncia

   
 
 
 

Alacant

 
Dia 17/11/2010 09:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 17/11/2010 10:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
   
 

Castelló

 
Dia 17/11/2010 10:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

Valčncia

 
Dia 17/11/2010 09:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 
 
 

Alacant

 

Dia 10/11/2010 09:30 hores

Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 10/11/2010 10:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
   
 

Castelló

 

Dia 10/11/2010 10:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

 
 

Valčncia

 
Dia 10/11/2010 09:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
   
 
 
 

Alacant

 
Dia 03/11/2010 09:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants

Dia 03/11/2010 11:00 hores

Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
   
 

Castelló

 
Dia 03/11/2010 10:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
 

Valčncia

 
Dia 03/11/2010 09:00 hores Resolució Llistat de llocs 1
Llistat de llocs 2
Llistat d'aspirants
1 Llistat d'aspirants 2
 
 
 
 

Alacant
Dia 27/10/2010 09:30 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants

Castelló
Dia 27/10/2010 10:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants

Valčncia
Dia 27/10/2010 09:00 hores Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants

   
 

Alacant

Dia 15/10/2010 09:30 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 15/10/2010 10:30 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Castelló

Dia 15/10/2010 10:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Valčncia

Dia 15/10/2010 09:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

   
 

Alacant

Dia 08/10/2010 09:30 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 08/10/2010 10:30 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 08/10/2010 12:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 08/10/2010 13:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Castelló

Dia 08/10/2010 10:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Valčncia

Dia 08/10/2010 09:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 08/10/2010 11:30 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

   
 

ATENCIÓ. L'administració ha comunicat que va a desconvocar l'adjudicació d'administració d'empreses i gestió comercial i la substituirŕ per un acte únic en conselleria. Presteu atenció a la seua pŕgina web

ALACANT

Dia 22/09/2010 09:30 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 22/09/2010 11:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

CASTELLÓ

Dia 22/09/2010 10:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 22/09/2010 12:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

VALČNCIA

Dia 22/09/2010 09:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

   
 

Alacant

Dia 27/09/2010  09:30 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 27/09/2010  10:30 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 27/09/2010  12:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 27/09/2010  13:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Castelló

Dia 27/09/2010  10:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 27/09/2010  12:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Valčncia

Dia 27/09/2010   09:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 27/09/2010  10:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 27/09/2010  12:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Dia 27/09/2010  13:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

   
 

Alacant
Dia 17/09/2010 09:30 hores

filosofia, llatí, castellŕ, g. histňria,
matemŕtiques, cultura claasica

Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 17/09/2010 10:30 hores

FyQ, Biologia, dibuix, francés, anglés

Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 17/09/2010 12:30 hores

orientació, valenciŕ, m. mŕquines, prod. aliment.,
prod. agraria, proc. comercials, proc. gest. administativa

Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants

Castelló 
Dia 17/09/2010 10:00 hores
castellŕ, g. histňria, matemŕtiques,
Biologia, dibuix, anglés, FPA
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants

Valčncia
Dia 17/09/2010 09:00 hores
FyQ, biologia, dibuix, e. fisica,
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 17/09/2010 10:00 hores
informŕtica, valenciŕ
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 17/09/2010 12:00 hores
castella, g. histňria, anglés, FOL
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 17/09/2010 tecnologia 13:00 hores
tecnologia
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 

 

 

13 setembre

Informació sobre les adjudicacions del 13 de setembre

Vacants

En el llistat de vacants del 13 de setembre hi ha hagut modificacions respecte a les del dia 9. Segons Conselleria les vacants modificades encara no tenen l’autorització d’hisenda perquč puguen ser adjudicades o bé no existeixen, per aixň, han estat retirades. Les vacants que no tenen encara l’autorització seran ofertades en prňxims actes quan estiguen autoritzades.

Especialitats no convocades

Hi ha borses de Formació Professional que es van convocar el dia 9 i no s’han convocat el dia 13. Aquestes borses es convocaran prňximament.

Professorat no convocat que va participar en l’acte d’adjudicació telemŕtic

Com ja hem informat la Conselleria es posarŕ en contacte amb el professorat que que va participar en la telemŕtica  perň que no ha estat convocat en els actes d’adjudicació de setembre. En principi es posarŕ en contacte telefňnicament, perň aconsellem que es consulte periňdicament la web del Sindicat i Conselleria per si de cas.

La situació d’Alacant

El dia 9 de setembre es van adjudicar prŕcticament totes les vacants d’Alacant. En anulˇlar-se les adjudicacions a Valčncia i Castelló, la Conselleria hauria d’haver convocat novament per al dia 13 a tot el professorat que va ser adjudicat a Alacant, com es desprenia de la informació que la prňpia Conselleria va penjar en la seua web. Tanmateix, no ha estat així i no s’han anulˇlat les adjudicacions d’Alacant.

En l’acte d’adjudicació del 13 a Alacant la Conselleria ha informat al professorat present que va ser adjudicat el dia 9 la possibilitat de renunciar de forma individual a la seua vacant i tornar a la borsa. Perň no tot el professorat adjudicat el dia 9 estava present. A més, a la resta de Direccions Territorials s’estaven celebrant actes d’adjudicació de manera que les vacants adjudicades ja no es poden recuperar per al professorat del dia 9 que opte a renunciar a la seua vacant.

Novament l’administració estŕ creant molta confusió entre el professorat i fa servir criteris diferents segons la Direcció Territorial, amb la qual cosa es poden conculcar drets del professorat. STEPV anima al professorat que puga veure’s afectat per les decisions unilaterals de Conselleria a presentar les reclamacions pertinents i a posar-se en contacte amb el Sindicat per a fer el seguiment.


 

 

10 setembre

Informe per als actes d’adjudicacions de 13 de setembre - secundŕria.

El professorat dels cossos de secundŕria que va participar en les adjudicacions de juliol i no va obtindre plaça, ha de tindre present:

  • Que l’adjudicació del dilluns 13 és de país i, per tant, a l’hora de fer la petició, hauran de triar vacants de la seua especialitat i, cas de no arribar-los, hauran de fer opció provincial a una, a dues o a les tres províncies.

  • La resta del colˇlectiu: el professorat que va participar en els actes de juliol i no participe en les del dilluns 13, Conselleria es posarŕ en contacte amb ells per fer l’opció provincial.

Amb aquesta solució, Conselleria vol tancar el problema que va crear al no respectar en les peticions telemŕtiques l’opció provincial per a les adjudicacions al llarg del curs.
Per a STEPV la solució arriba tard, perň soluciona el problema. Primer, transforma els actes provincials de dijous 9 en actes de país i, per tant, respecta l’orde dels llistats per especialitats.
Cas de haver aplicar l’ordre provincial que cadascú va posar en juliol, s’incompliria la restricció provincial ja que aquesta hauria de ser única, és a dir la primera, i aixň no pot ser, ja que vulneraria els drets de molts companys i el que demanem.


Alacant   Cos de Professors Técnis de FP

Dia 13/09/2010
10:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Castelló     Cos d'EOI i Altres Cossos

Dia 13/09/2010
10:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

Conselleria      Cos de professors d'Ensenyança Secundŕria

Dia 13/09/2010
10:00 hores
11:00 hores
12:00 hores
13:00 hores
17:00 hores

Resolució

Llistat de llocs

Llistat d'aspirants

   
 

NOU CANVI, MATÍ DIA 9

Els actes d'adjudicació previstos en les Direccions Territorials per als dies 9 i 10 es postposen fins principis de la setmana que ve.
els actes unitaris de país de formació professional en la Conselleria es mantenen.

Aquest matí estaven previstos actes d'adjudicacions a les tres Direccions Territorials dels cossos de secundŕria i Formació Professional i s'han hagut de suspendre finalment per la pressió sindical i dels assistents, que denunciaven greus irregularitats tant en els llistats com en la forma de la convocatňria. Tant els llistant de persones convocades com de places ofertades no van ser publicats a la web de la Conselleria fins ben entrada la vesprada, incomplint el principi de convocatňria d'actes amb, com a mínim, 24 hores d'antelˇlació, i no permetent cap reclamació en cas que hi hagueren errades. Aquesta tardança en la publicació es veu, a més, agreujada pel fet que les persones han estat convocades indistintament per una de les tres territorials, sense tindre en compte la preferčncia provincial marcada a les adjudicacions telemŕtiques de juliol. A més, en les adjudicacions telemŕtiques s'estava obligat/da a posar un ordre de preferčncia necessŕriament, deixant de banda també a aquelles persones que volen treballar a les tres províncies. Açň ha provocat, per exemple, que persones de Vinarňs siguen convocades per Alacant, mentre que persones d'Orihuela hagen estat convocades per Valčncia. Aquesta situació, en la qual no es respecta l'ordre de prelació, viola els drets del funcionariat interí, que veu que no valen ni l'ordre d'antiguitat ni la preferčncia d'una, dos o tres províncies. En les adjudicacions presencials, quan s'acabaven les vacants, aquest problema se solucionava perquč el professorat restant sí que podia triar per quina o quines províncies volia ser convocat en setembre. A més, tot el professorat de la borsa era convocats i tot el món podia triar. Amb les adjudicacions telemŕtiques açň no ha sigut possible i, per aixó, han vingut els problemes. La solució que STEPV ve plantejant i reivindicant és la realització d'ACTES PRESENCIALS UNITARIS per a les tres províncies, postura que al final ha sigut acceptada per la Conselleria, que convocarŕ actes per a inicis de la setmana que ve.

La informació de hui és que seran dilluns, dimarts i dimecres vinent, i que cadascuna de les Territorials es farŕ cŕrrec d'un sector: Valčncia de Secundŕria, Alacant de Formació Professional, i Castelló d'Ensenyamenys Artístics i de Rčgim Especial.
Açň estŕ encara per confirmar a la web de la Conselleria, perň tan bon punt estiga publicat us informarem. El més just i senzill és un acte unitari on totes les vacants i substitucions estiguen sobre la taula, ja que així ni es vulnera l'ordre de prelació ni la preferčncia provincial. Sempre és millor desplaçar-se a Alacant, Castelló o Valčncia un dia perquč t'adjudiquen, que estar desplaçant-te tot el curs per treballar a una província que no has triat. Com sempre, tindreu tota la informació a la nostra web i tot el suport d'STEPV per defensar els drets del professorat interí.
 

ES MANTENEN

Cos de Secundŕria i Altres Cossos - 10/09/2010

Especialitat

Llocs

Convocats

Processos Sanitaris

Llistat llocs

Llistat convocats

Processos Comercials

Llistat llocs

Llistat convocats

Processos de Gestío Administrativa

Llistat llocs

Llistat convocats

Procediments de Diagnňstic Clínic i Ortoprotčsic

Llistat llocs

Llistat convocats

Operacions i Equips de Producció Agrŕria

Llistat llocs

Llistat convocats


DESCONVOCATS

Alacant

convocatňries DT Alacant

Cos de Secundŕria i Altres Cossos

Data Resolució Llocs Convocats
09/09/2010
09:30 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
10/09/2010
09:30 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
10/09/2010
11:00 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
10/09/2010
12:30 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
Castelló

convocatňries DT Castelló

Cos de Secundŕria i Altres Cossos

Data Resolució Llocs Convocats
09/09/2010
10:00 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
10/09/2010
10:00 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants

 

Valčncia

convocatňries DT Valčncia

 

Cos de Secundŕria i Altres Cossos

Data Resolució Llocs Convocats
09/09/2010
09:00 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
09/09/2010
10:00 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
09/09/2010
12:00 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
09/09/2010
13:00 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 10/09/2010
09:00 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 10/09/2010
10:00 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 10/09/2010
12:00 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
Dia 10/09/2010
13:00 hores
Resolució Llistat de llocs Llistat d'aspirants
 
Conselleria

convocatňries Conselleria

Cos de Secundŕria i Altres Cossos - 10/09/2010

Especialitat Llocs Convocats
Processos Sanitaris -- Llistat convocats
Processos Comercials -- Llistat convocats
Processos de Gestío Administrativa -- Llistat convocats
Procediments de Diagnňstic Clínic i Ortoprotčsic -- Llistat convocats
Operacions i Equips de Producció Agrŕria -- Llistat convocats

 

 

Descripció de les places [Sit.]:
AL-Lactŕncia AP-Assumptes Propis CS-Comissió Servei EM-Excedčncia Maternal EF-Excedčncia Cura Familiar FA-Defunció IT-Incapacitat Transiňria Dt.-Llicencia Matrimoni NA-Naixement Adopció RJ-Reducció Jornada VA-Vacant VM-Vacances Maternals.

   
 

 

 

 


 

    < anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >