INICI DE CURS 07/08

ací tindràs tota la informació sobre l'inici de curs 2008 (normativa, comunicats...)

 


veure pàgina de l'inici de curs 2007/2008

    

Normativa

 

 

NORMATIVA directament aplicable a l'inici de curs


Enquesta inici de curs

Com cada any, necessitem una sèrie de dades sobre la realitat del vostre centre. Us agraïm d'avantmà que ens la feu arribar a stepv@intersindical.org.
Descarregar el document
infantil i primària  --  secundària

 

 
 
 

Normativa publicada durant l'estiu 2008 (pdf)

 
 
29/09/08 Informe d'inici de curs sobre la situació dels ensenyaments especialitzats i de la FPA
Massificació, problemes de matriculació i instal·lacions obsoletes marquen l’inici de curs en els Ensenyaments Artístics, en les EOI i en la Formació de Persones Adultes

28/09/08

La Conselleria d'Educació suspén en idiomes
No garanteix l'anglés en infantil i primària, frivolitza sobre l'educació trilingüe i obstaculitza l'accés als ensenyaments d'idiomes en les EOI


05/09/08

Les enquestes realitzades pel Sindicat ofereixen una realitat ben allunyada a la del Conseller
Un 70% dels centres d’infantil i primària no podran impartir anglés

 
07/07/08

Conselleria modifica unilateralment les instruccions d’inici de curs i inclou l’organització d’Educació per a la Ciutadania
L’administració no atén cap de les propostes sindicals i incompleix els acords
   --  Veure instruccions

 
24/06/08

Conselleria incompleix acords de la mesa sectorial d’educació i deixa l’inici de curs en mans de la voluntarietat del professorat

 
18/06/08 Informe mesa tècnica sobre instruccions d’inici de curs
17/06/08 Projectes d'instruccions inici curs per a mesa de 18 de juny
infantil-primària      secundària-FP
 
12/06/08 ORDRE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l'ESO
 
15/05/08

ORDRE de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'horari de l'educació secundària obligatòria.

 
14/05/08 Calendari escolar 2008/09
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informe d'inici de curs sobre la situació dels ensenyaments especialitzats i de la FPA

Massificació, problemes de matriculació i instal·lacions obsoletes marquen l’inici de curs en els Ensenyaments Artístics, en les EOI i en la Formació de Persones Adultes

Conselleria continua sense atendre les nombroses demandes d’aquests centres

 

Dilluns 29 de setembre comença el curs per a uns 70.000 alumnes en 280 centres de règim especial (conservatoris de música i dansa, escoles d’art i superior de disseny, escoles superiors de ceràmica, escoles superiors d’art dramàtic i escoles oficials d’idiomes) i Escoles de Formació d’Adults amb problemes generalitzats de massificació, desfaçament entre la poca oferta i l’alta demanda i instal·lacions obsoletes i mal preparades.

Seguidament, analitzem la situació actual en cada tipus d’ensenyament:

 

Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)

Els principals problemes detectats són:

  • Com cada any, la forta demanda d’aquests ensenyaments no té una correspondència amb l’oferta de l’administració. Les instal·lacions obsoletes restringeixen molt l’oferta i la demanda d’especialitats com anglès no pot ser atesa correctament.
  • Un dels problemes per atendre aquesta demanda és la manca de construcció de noves EOIs, malgrat que algunes ja fa anys que estan anunciades.
  • S’ha denegat a tres EOI la impartició dels cursos del nivell C1.

Conservatoris de música i dansa i Escola Superior d’Art Dramàtic

  • La retallada d’hores en les assignatures teòriques de música en els conservatoris professionals, està posant en perill els llocs de treball d’aquest professorat, que cada vegada té més dificultats per a optar a una vacant completa.
  • Hi ha un alt índex de professorat interí.
  • Mentre l’administració fomenta la Torre de la Música, de gestió privada, cal construir nous conservatoris o, com a mínim, condicionar i dotar de material els que ja hi ha.

Institut Superior d’Ensenyaments Artístics

L’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEA), creat en 2006, està en fase de desenvolupament legislatiu. Es tracta d’una institució que gestionarà els 13 centres superiors d’ensenyaments artístics del País Valencià, tot i que dependent de la Conselleria d’Educació. Ara mateix s’han d’aprovar els Estatuts de l’ISEA, que està en fase d’avantprojecte, i s’ha de desenvolupar tota la normativa que se’n deriva (estructura de l’ISEA, creació dels departaments, elaboració dels reglaments orgànics i funcionals dels centres, etc.).

STEPV estarà atent al desenvolupament d’aquesta institució i vetlarà pels interessos del professorat, especialment pel manteniment de les borses de treball

Formació de Persones Adultes (FPA)

Els centres de Formació de Persones Adultes reclamen des de fa temps el compliment dels compromisos de la Llei de Formació de Persones Adultes de l’any 1995 i que es concreten en:

  • Manca d’un pla de construcció, adequació i dignificació de centres, a fi de poder garantir l’oferta de tota l’etapa educativa (des de l’Alfabetització fins el Graduat en ESO) en condicions dignes i de qualitat.
  • Elaboració de la normativa que regule i promocione els Plans Territorials de FPA perquè es puga a tendre a les necessitats i interessos de la població usuària.
  • Signatura del Conveni General Multilateral entre la Generalitat Valenciana i les corporacions locals que reordene les competències i el finançament de la FPA.
  • Increment de personal d’administració i serveis i dotació d’equips multiprofessionals per tal d’atendre com cal l’orientació i la promoció de la formació integral de les persones adultes i potenciar el seu desenvolupament personal i sociocultural.

 

QUADRES DE DADES
ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES Núm. centres
ALACANT 6
CASTELLÓ 1
VALÈNCIA 7
TOTAL 14

 
CONSERVATORIS DE MÚSICA ELEMENTALS I PROFESSIONALS SUPERIORS TOTAL
ALACANT 20 1 20
CASTELLÓ 4 1 5
VALÈNCIA 21 1 22
TOTAL 45 (14 són de la Generalitat i 31 municipals) 3 (de la Generalitat) 48

 
CONSERVATORIS DE DANSA ELEMENTALS I PROFESSIONALS SUPERIORS TOTAL
ALACANT 5 1 6
CASTELLÓ - - -
VALÈNCIA 2 1 3
TOTAL 7 (5 municipals i 2 de la Generalitat) 2 (de la Generalitat) 9

 
ESCOLES SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC Núm. centres
ALACANT 0
CASTELLÓ 0
VALÈNCIA 1
TOTAL 1

 
ESCOLES D’ART I SUPERIORS DE DISSENY Núm. centres
ALACANT 3
CASTELLÓ 1
VALÈNCIA 1
TOTAL 5

 
ESCOLES SUPERIORS DE CERÀMICA Núm. centres
ALACANT 0
CASTELLÓ 1
VALÈNCIA 1
TOTAL 2

 
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES GENERALITAT MUNICIPALS TOTAL
ALACANT 26 34 60
CASTELLÓ 13 15 29
VALÈNCIA 40 77 120
TOTAL 79 126 209

NOTA: No s’han computat les nombroses acadèmies privades de música, dansa, disseny...

29 de setembre de 2008

 


La Conselleria d'Educació suspén en idiomes

No garanteix l'anglés en infantil i primària, frivolitza sobre l'educació trilingüe i obstaculitza l'accés als ensenyaments d'idiomes en les EOI

Tots els anys per aquestes dates milers valencians i valencianes s’adrecen a les Escoles Oficials d'Idiomes per tal d'accedir a un ensenyament d'idiomes públic i de qualitat. I tots els anys es troben amb obstacles incomprensibles per part de l'administració.

STEPV ja va denunciar l'any passat el retard inexplicable en publicar la nova normativa derivada de la LOE en el DOCV. Només cal recordar tres fets flagrants entre molts altres:

-          l'Ordre d'Avaluació i Promoció es va publicar tan tard com el 19 de febrer de 2008, la qual cosa significa que, en el moment de matricular-se a les EOIs, l'alumnat no coneixia, per exemple, de quantes convocatòries disposava per aprovar el curs. A més, els diferents esborranys que Conselleria avançava a la seua web indicaven que la prova de setembre no es realitzaria en cap curs. Aquest fet va provocar que alguns alumnes dels primers cursos dels cicles renunciaren a la matrícula en el mes de gener, davant la impossibilitat de concórrer a les proves ordinàries de maig i juny (per coincidència amb oposicions, exàmens de la universitat, etc). Al final, l'ordre publicada contemplava la prova extraordinària de setembre per al Nivell Bàsic 1 i Nivell Intermedi 1 i aquest alumnat va renunciar per res.

-          en anys anteriors, la matrícula per a les anomenades proves lliures de certificació es realitzava durant els mesos de gener i febrer, però el curs passat, l'ordre que regulava i convocava les proves de certificació va ser publicada el 26 de març de 2008, durant les vacances escolars de Pasqua, i el termini de matriculació era ridículament curt i precipitat, com ja va advertir STEPV a Conselleria en Mesa Sectorial. El resultat més palés va ser una matrícula molt inferior als càlculs de Conselleria, que esperava, per exemple, que la demanda fóra tan gran que faria que l'alumnat no tinguera suficient espai en alguns dels centres d'EOI. En aquest sentit, fins i tot es va barallar la possibilitat que l'IES Misericòrdia de València acollira les proves per si no cabia tot l'alumnat a l'EOI de València, cosa que després no va ser necessària perquè gran part de les persones interessades en les proves no van tindre temps material per inscriure's-hi.

-          abans de les eleccions autonòmiques passades, la Conselleria va presentar propagandísticament el projecte d'una nova escola a València. A dia de avui, només podem veure el cartell. També cal recordar que en 1997, l'actual President de la Generalitat, Francisco Camps, que era aleshores Conseller de Cultura i Educació, ja va prometre la creació d'un nou centre a la ciutat de València

Enguany la Conselleria continua invertint poc en idiomes i desatenent les reivindicacions del professorat, agrupat en l'APEOICVA, i amb suport de l'STEPV.

Recentment, vam conéixer que l'EOI de València va rebre 13.500 sol·licituds, més de les que pot acceptar per motius d'espai, fet que es repeteix any rere any. I és que continuem amb un número d'escoles insuficient per cobrir la demanda: del total de 268 Escoles Oficials d'Idiomes de l'Estat Espanyol en el curs 2007/08, el País Valencià en tenia només 12. Enguany s'han obert dos noves EOIs, una Elda i altra Llíria, i aquesta darrera començarà avui el curs sense professorat, ja que les places docents encara no s'han adjudicat.

La Conselleria prima les seccions (n'hi ha 20) en lloc de les seus perquè és molt més barat i més rentable políticament, però la situació de les seccions és molt millorable. Per començar, no hi ha cap membre de l'equip directiu al centre-secció i la Conselleria no contempla un augment del personal; això implica que, en el cas que es produïsca cap incident, el professorat hi ha de fer front tot sol. A més, en alguns casos les classes es realitzen en aularis que no reuneixen els equipaments necessaris per l'ensenyament d'idiomes,  sense oblidar que els tràmits administratius (matrícula de proves de certificació, expedició de certificats, etc) s'han de fer majoritàriament a l'Escola de la qual depén la secció i tant alumnat com professorat s'hi han de desplaçar.

No deixa de resultar curiós que el Conseller d'Educació es faça abanderat del trilingüisme i, al mateix temps, no responga a les necessitats d'idiomes de la ciutadania valenciana. Pensa el Conseller que impartir EpC en anglés una hora setmanal durant 2n de la ESO es pot qualificar de 'Pla d'Extensió del Trilingüisme'? Pensa el Conseller que pot garantir l'anglés a Educació Infantil sense dotar els centres de professorat especialitzat? Pensa el Conseller que pot continuar deixant que els valencians i valencianes tinguen tan difícil estudiar idiomes en centres públics?

I tampoc no deixa de resultar curiós que encara avui es desconeix què ha fet el Conseller amb els 926.817€ que, mitjançant una resolució publicada al BOE de 17 d'agost de 2007, el Ministeri va transferir a l'administració autonòmica valenciana per tal de “financiar l'augment d'oferta de places per a l'ensenyament d'anglés per a joves en les Escoles Oficials d'Idiomes”. 

28 de setembre de 2008

 


Les enquestes realitzades pel Sindicat ofereixen una realitat ben allunyada a la del Conseller

Un 70% dels centres d’infantil i primària no podran impartir anglés

Mentre el Conseller d’Educació es dedicava ahir a presentar dades triomfalistes sobre el sistema educatiu valencià, la realitat dels centres indica que hi ha encara moltes mancances, algunes endèmiques, que necessiten solucions urgents.

En el mostreig que ha realitzat el Sindicat en nombrosos centres d’Infantil i Primària d’arrreu del País Valencià constata les següents mancances generalitzades:

Plantilles: En els centres Específics d'Educació Especial i en les aules d'integració en centres d'Infantil i primaria falta personal especialitzat: fisioterapeutes, educadors i educadores, etc. Hi ha un 33% de centres que encara no tenen professorat per cobrir les baixes. Només un 23% dels centres enquestats tenen programes d’acció compensatòria local adreçada a l’alumnat nouvingut, per tant, cal més professorat de compensació educativa per atendre tota la demanda existent.

Anglés a Educació Infantil (que s’ha d’impartir per primera vegada aquest curs, d’acord amb la LOE): cap centre compta amb increment de professorat especialista d’anglès, per tant, els centres que s’ho poden permetre comptaran amb l’especialista d’anglés de primària per atendre aquesta demanda. La publicació tardana de la normativa (es va publicar el 21 d’agost) per la qual cosa molts centres tampoc no han pogut posar-ho en marxs. En total un 70% dels centres d’infantil i primària no podran impartir anglés.

Massificació: Destacar les ratios altíssimes, especialment en Infantil on, al llarg del curs continua incrementant-se la població escolar. En moltes escoles la ràtio en 3 anys està en 25 i en altres escoles la superen.

Aules prefabricades: increment de barracons en molts centres, a banda dels que ja tenien de cursos anteriors. Habilitació d’aules de 3 anys en aules prefabricades perquè les habilitacions anteriors han ocupat tots els espais dels centres dedicats a biblioteca, audiovisuals, psicomotricidad, etc. També s’ha constatat que hi ha molts centres necessitats de reformes urgents: (calefaccions, banys, espais saturats, manca de gimnàs, biblioteca, menjador...). Moltes d’aquestes reformes s’haurien d’haver dut endavant per adaptar els centres a la LOGSE (1990) i, ara, a la LOE (2006). El percentatge de col·legis d’infantil i primària que encara no tenen aquestes adaptacions se situa al voltant del 76%.

Alguns casos significatius es troben en:

Alacant: Catral, Torrevieja, Rojales, Callosa de Segura, Orihuela, San Fulgencio, Elx, Monòver, Elda, Petrer, Villena, Campello, Alacant, Beniarbeig, Dénia, Pego.
Castelló: La Vall d'Uixó, Borriana, Vila-real, Borriol, Nules, Castelló
València: Paiporta, Alaquàs, Albal, Torrent, Catarroja, Silla, Aielo, l’Olleria, Pobla Vallbona, Sagunt

Aquestes dades confirmen el temor del Sindicat respecte a la minsa implantació de l’anglés en Educació Infantil, la manca de personal en molts centres, la ràtio saturada i les mancances en la millora i adaptació de les instal·lacions dels centres.

STEPV exigeix que la Conselleria d’Educació abandone la política propagandística i dedique recursos per a complir la normativa i millorar les mancances generalitzades i endèmiques del sistema.

5 de setembre de 2008

 


Conselleria modifica unilateralment les instruccions d’inici de curs i inclou l’organització d’Educació per a la Ciutadania

L’administració no atén cap de les propostes sindicals i incompleix els acords

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones
en materia de ordenación académica y de organización
de la actividad docente a los centros de Educación Secundaria
para el curso 2008-2009.

La conselleria ha modificat les instruccions d’inici de curs dels centres de secundària per incorporar l’organització d’Educació per a la Ciutadania, però ha estat incapaç d’acceptar cap de les propostes sindicals en la resta de temes.

El nou document incorpora la següent redacció pel que fa a EpC. “En els Centres on la matèria per a l'Educació per a la ciutadania i els Drets Humans siga i impartida per professorat itinerant que compartesca dedicació amb altres Centres, l'horari lectiu de la citada matèria s'acumularà en una sola jornada; si la dedicació fora superior a 5 hores,s'agruparan, en un màxim de dues jornades. Els Directors dels centres coordinaran a través de la Inspecció Educativa l'assignació de l'horari setmanal del citat professor.”

STEPV-Iv considera que aquesta nova redacció va contra l’autonomia organitzativa del centres, contra la llibertat de càtedra i contra les desiderates en la confecció d’horaris del professorat, ja que, no deixa oberta cap possibilitat, sinó que obliga els centres afectats a confeccionar el horaris de tots els cursos de 2n d’ESO en funció d’una sola assignatura i obliga l’alumnat –i els pares i mares– a rebre una assignatura en una llengua que no han triat.

Aquestes noves instruccions també obliguen els equips directius a confeccionar els horaris en funció d’altres centres, ja que preveu que el professorat d’EpC serà itinerant. Ara bé, les instruccions ignoren que l’obligatorietat de coordinació quan es tracta de qualsevol itinerància, segons la normativa de la pròpia conselleria, s’ha de fer mitjançant criteris de planificació educativa i amb la resolució prèvia “d’expedients de planificació que, per etapes i nivells educatius, consideraran el nombre d’alumnes a atendre, el nombre de centres i la seua distància, la constitució de grups, els horaris per grup d’alumnes i especialitat, els horaris del funcionari docent itinerant i els desplaçaments a realitzar.”

A més, en aquestes mateixes instruccions, per intentar donar-li una cobertura legal que no té l’ordre d’EpC, el Conseller s’atreveix a citar el seu propi Decret en allò que fa referència a ensenyaments del sistema educatiu impartides en llengües estrangeres, que diu que “la conselleria podrà autoritzar que una part de les àrees del currículum s'impartisca en llengües estrangeres”

El sindicat afirma que per fer efectiu el “podrà autoritzar” cal que hi haja una sol•licitud prèvia i una voluntat manifesta per part d’un centre. El Conseller reinterpreta el seu propi Decret a la seua pròpia conveniència i, no autoritza, sinó que imposa a tots els centres que una part de les àrees del currículum s’impartisca en llengües estrangeres.

En la resta de qüestions plantejades pel sindicats (no eliminació d’optatives, manteniment de les hores d’optativitat i programes pactades en l’acord de plantilles, EpC en valencià o castellà amb currículum complet i una sola opció, manteniment de les totes les hores dels currículums LOGSE i de tots els desdoblaments, reforços i increments horaris dels acords de plantilles, catalogació lingüística dels llocs de treball, incorporació dels acords d’equips directius i salut laboral, etc., l’administració ha estat incapaç d’acceptar ni una sola de les propostes plantejades.

STEPV-Iv considera, reunions com aquesta demostren el talant negociador de la conselleria en els últims temps.

València, 07 de juliol de 2008

 


La Direcció General de Personal es nega a planificar adequadament el curs 2008-2009

Conselleria incompleix acords de la mesa sectorial d’educació i deixa l’inici de curs en mans de la voluntarietat del professorat

La Mesa Sectorial d’Educació, presidida per David Barelles, Director General de Personal, s’ha negat a planificar adequadament el curs escolar 2008-2009 en no voler incorporar a les instruccions d’inici de curs els acords de mesa sectorial sobre equips directius i salut laboral, i no donar instruccions concretes sobre el compliment de la LOE i sobre normativa que la pròpia Conselleria ha publicat al llarg d’aquest curs escolar, per organitzar adequadament l’inici del proper curs.

En les instruccions d’inici de curs que l’administració educativa ha presentat, aquesta ha sigut incapaç de:

- presentar unes instruccions actualitzades i compendiades que arreplegaren tota la normativa dispersa i les novetats de la nova llei educativa,
- legislar sobre la iniciació a la llengua estrangera en Educació Infantil incomplint així un manament de la LOE,
- adequar les hores assignades a les funcions directives a l’acord de la mesa sectorial de 19 de febrer que modifica l’actual tipologia de centres i els equips directius,
 - donar instruccions sobre les aules de convivència creades pel Decret de Drets i Deures,
- mantenir l’actual càrrega lectiva de Filosofia en 1r de batxillerat.
- concretar totes les possibilitats organitzatives sobre educació per a la ciutadania,
- incorporar la figura  de Coordinació de Prevenció de riscos Laborals de Centre acordada el 30 d’abril de 2008 en la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral
- mantenir l’actual càrrega lectiva de la Formació Professional a distància,
- traslladar els desdoblaments que perd Tecnologia en 2n d’ESO als cursos en què sí que s’oferta,
- instruir sobre l’organització de la Religió, Història de les Religions i Activitats d’Estudi,
- mantenir l’actual oferta d’optativitat en primer de batxillerat, tot ofertant com les mateixes optatives d’aquest curs escolar,
- donar hores suficients per poder organitzar correctament els Programes de Diversificació Curricular, etc.,

En fi, la presidència de la mesa sectorial ha estat incapaç d’acceptar ni una sola de les esmenes presentades per les distintes organitzacions sindicals, i ha mantingut els esborranys de les resolucions presentades, amb errors inclosos, tot eludint la seua responsabilitat i deixant en mans de la voluntarietat del professorat l’organització del proper curs escolar.

A partir d’ara, les distintes interpretacions que es puguen anar fent d’unes instruccions ximples, raquítiques, poc concretes i que cal anar rastrejant en el DOCV fins l’any 1992, de segur que donaran com a resultat, que a iguals situacions, els centres, el professorat, els equips directius i la inspecció educativa resolen de manera molt diferent.

Per altra part, el sindicat ha demanat la convocatòria urgent de la mesa sectorial per negociar les instruccions d’inici de curs de la resta d’ensenyaments: Formació de Persones Adultes, Escoles Oficial d’idiomes, Escoles d’Art i Superior de Disseny, Conservatoris, etc., i incorporar també en els centres que imparteixen aquests ensenyaments la nova figura de Coordinació de les noves tecnologies d’Informació i Comunicació que s’ha incorporat en els centres de primària i secundària.

Finalment, davant la falta de voluntat negociadora, STEPV-Iv anima als centres educatius a denunciar totes les situacions no resoltes en aquestes instruccions d’inici de curs que, en un any en què hi ha tantes novetats pel desplegament de la LOE i per la imposició dels continus desgavells del Conseller, haurien d’haver estat elaborades fins al mínim detall, pactades i negociades a consciència per donar un poc de trellat a un curs per oblidar.

València, 24 de juny de 2007

 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >