Informacions Mesa Sectorial d'Educació

Curs 2007/08

   index de la Mesa Sectorial - cursos anteriors   

 

   
   
14/07/08 Educació no s’implica en el desplegament de la LOE: no assegura la impartició de l’anglés des d’Infantil i el nou decret de batxillerat iguala en hores la filosofia i la religió
12/07/08

Conselleria presenta una norma sobre incorporació de l’anglés en Educació Infantil que incompleix el seu propi decret
STEPV-Iv afirma que, en el foment de l’anglés, Educació continua fent demagògia i dilapidant diners públics


11/07/08

Educació du a la mesa sectorial la concreció del nou Decret de Batxillerat
STEPV-Iv denuncia que no arreplega cap de les qüestions més polèmiques


11/07/08  Convocades Meses de negociació Instruccions Inici Curs,
Conservatoris Prof., EO d’Idiomes, Organització dels Batxillerats, i implantació Anglés a Infantil

18/06/08 Informe mesa tècnica sobre instruccions d’inici de curs (18-06 2008)
17/06/08

Infraestructures educatives
La mesa sectorial sobre l'estat de les construccions escolars prevista per a 17 de juny s'ha ajornat. Podeu enviar encara informació sobre la situació del vostre centre.
Independentment de les qüestions generals, mapa escolar, planificació educativa, eliminació de barracons, etc., que de segur tractarem, si voleu traslladar-nos qüestions concretes sobre la situació del vostre centre per tal que les puguen traslladar directament a l’administració feu-nos arribar el següent formulari a stepv@intersindical.org


11/06/08 Es reprén la negociació de la catalogació lingüística dels llocs de treball de secundària
11/06/08 Informe de la mesa sectorial (11/06/08) sobre projecte d’ordre de batxillerat i convocatòria d’oposicions de càtedres
09/06/08 Projecte d'Ordre de batxillerat. Enviat per Conselleria per a Mesa sectorial de 10/06 (word)
09/06/08 El 25 de juny s’obrirà la negociació del Reglament Orgànic i Funcional per als centres d’Educació Especial
22/05/08 STEPV demana un Reglament Orgànic i Funcional per als centres d’Educació Especial
07/05/08  Esborrany de currículum Escoles Oficials d'Idiomes - nivell avançat  (decret)  per a tractar en Mesa Sectorial. Si voleu fer aportacions: stepv@intersindical.org
07/05/08  Esborrany de currículum de batxillerat  (decret   -   annexos curriculum)  per a tractar en el Consell Escolar Valencià. Si voleu fer aportacions a jaume.llopis@stpv.org  o a stepv@intersindical.org
06/05/08 Negociació SPEs: l’administració no es compromet a estabilitzar les plantilles actuals i convocarà una nova reunió
29/04/08 Negociació de l’Ordre d’avaluació de l’etapa d’Educació Infantil
24/04/08 La mesa sectorial sobre la implantació del nou batxillerat acaba sense que l’administració assumesca compromisos sobre les qüestions més conflictives
24/04/08 Nous horaris de secundària: ESO
18/04/08

Conselleria presenta el projecte de decret de currículum del batxillerat
Es preveu que es publique a finals de juny. Aspectes a destacar


10/04/08 Per a ser tractada en Mesa de 11 d'abril
Proyecto de Orden por la que se establecen formas de organización pedagógica para impartir la materia Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos en Educación Secundaria Obligatoria
01/04/08 Nova proposta d'horaris d'ESO de Conselleria per negociar a la Mesa del 3 d'abril
11/03/08

 

El Sindicat arrenca el compromís de l’Administració que les noves optatives no suplantaran els actuals reforços
Optatives ESO: STEPV insta a Conselleria a mantenir la càrrega horària i a respectar l’Acord de plantilles


07/03/08 Negociació sobre optatives ESO i programes de diversificació curricular
19/02/08

La mobilització dòna fruits
La Mesa Sectorial d’Educació arriba a un acord sobre les retribucions dels càrrecs directius


13/02/08 Esborrany de convocatòria de places d'assessoria de CEFIREs i proposta de places que es convocaran
01/02/08

Conselleria i sindicats acorden un nou calendari de negociació. 
La jornada escolar entra en els temes pendents de negociació
STEPV exigirà compromisos concrets més enllà del calendari
   CALENDARI DEFINITIU


25/01/08

La proposta de calendari de negociació de la Conselleria només contempla aspectes normatius
STEPV-Iv proposa, juntament amb el calendari, un acord de legislatura sobre condicions laborals per al període 2008/2012


21/01/08

Equips directius i del professorat del centre
Assemblees sobre retribucions d’Equips directius


14/01/08

El desplegament de la LOE i els temes pendents del curs i del trimestre passat fan necessària una agenda negociadora per a tot el curs
STEPV-Iv demana que es convoque la Mesa de Portaveus per establir el calendari de negociació


13/12/07

Mesa Tècnica 13 desembre sobre les retribucions dels equips directius : L’administració recull les propostes sindicals i farà una proposta definitiva en la propera reunió
Es preveu tancar l’acord abans d’acabar l’any, a falta d’algunes dades de l’administració


04/12/07

Mesa Tècnica sobre les retribucions dels càrrecs directius i la nova tipologia de centres docents. Un pas important per tancar la negociació abans d’acabar l’any


26/11/07

STEPV tindrà el 50,72% de la representació
Constituida la nova Mesa Sectorial d'Educació adaptada a 'l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic'


26/11/07 Les ordres d’avaluació de primària i secundària ja han passat per la mesa sectorial 
26/10/07

La Mesa General acorda la constitució de les meses sectorials de negociació
Intersindical Valenciana demana partides pressupostàries suficients per garantir la negociació col.lectiva


23/10/07

L’Administració imposa un calendari parcial per al primer trimestre
STEPV-Iv demana un marc de negociació global que tracte els temes pendents i contemple el desenvolupament de la LOE


22/10/07 STEPV-Iv demana l'obertura de negociacions per millorar les condicions laborals del professorat i del sistema educatiu valencià

17/10/07

El concurs de trasllats i i el nou decret de permisos i llicències es publicaran a finals d’octubre
El professorat interí no cobrarà els triennis fins el mes de març


21/09/07

STEPV-Iv exigeix la convocatòria urgent de la Mesa de Portaveus per establir el calendari de negociació
El desplegament de la LOE i els temes pendents del curs passat fan necessària una agenda negociadora per al professorat


16/09/07

Han anunciat que les Meses Generals es constituiran el proper 2 d’octubre
STEPV-Iv es reuneix amb els responsables de la Funció Pública Valenciana


 

 

 


 

     
     
 

Educació no s’implica en el desplegament de la LOE: no assegura la impartició de l’anglés des d’Infantil i el nou decret de batxillerat iguala en hores la filosofia i la religió

STEPV-Iv denúncia que no s’han arreplegat cap de les principals reivindicacions del professorat

El Conseller d’Educació ha presentat hui ebn roda de premsa el nou decret de batxillerat per desenvolupament de la Llei Orgànica d’Educació (LOE). La nova normativa no arreplega cap de les principals reivindicacions sindicals i del professorat –manteniment de les hores de Filosofia, oferta del batxillerat cientificotecnològic en tots els centres, manteniment de l’optativitat, eliminació i/o redistribució de la religió, etc., –. Coses que, entre d’altres, han provocat diverses mobilitzacions i manifestacions al llarg d’aquest curs.

Tot i això, l’administració educativa ha sigut capaç d’explicar les novetats que imposa la LOE –nova assignatura de Ciències del Món Contemporani, possibilitat de fer un curs a cavall entre primer i segon– com si foren guanys del govern popular per desviar l’atenció i amagar la política d’afavoriment de les patronals religioses en igualar en hores de docència la filosofia i la religió.

STEPV-Iv denuncia que el document arriba tard i mal i que totes aquestes qüestions, sumades a la concertació dels batxillerats, a la no autorització de línies en valencià, a la reducció de l’optativitat i al manteniment de ràtios de 35 alumnes per grup, estan reduint de manera preocupant els grups de batxillerat dels centres públics i empitjorant les condicions laborals del professorat.

Per altra banda, la mesa sectorial ha constatat que la conselleria no té cap intenció de complir la LOE en la incorporació de l’anglés en Educació Infantil, ja que deixa en mans de la voluntat dels equips docents la responsabilitat de l’administració en l’aplicació de la llei i en la dotació de recursos.

L’aplicació estricta de la norma hauria de suposar que Educació, o facilita professorat habilitat en anglés per tal que el professorat d’infantil reba el suport necessari o ha de fer un pla de xoc de formació que done instruments als i les professionals d’aquesta etapa educativa per incorporar la llengua estrangera adequadament.

STEPV-Iv insisteix en què la resolució presentada no garanteix en cap moment que es complesca la llei. La conselleria deixa oberta la porta a que si un centre no vol no faça res. És més, amb aquesta norma, el proper curs en la majoria de centres no s’aplicarà la LOE en Educació Infantil, perquè els projectes es poden presentar –per a l’aprovació posterior– fins el 31 d’octubre de 2008, cosa que suposa assumir per part de l’administració que no hi haurà cap programa en marxa com a mínim fins l’any 2009.

El sindicat considera que la Conselleria fa “jocs malabars” per justificar allò que és injustificable: dilapida els diners públics amb les ocurrències de cap de setmana del Conseller i la concertació de nivells no obligatoris mentre no posa ni cap mitjà, ni cap recurs, ni cap interés en implantar adequadament una llei educativa que és d’obligat compliment.


València, 14 de juliol de 2008

 

 

 

Conselleria presenta una norma sobre incorporació de l’anglés en Educació Infantil que incompleix el seu propi decret

STEPV-Iv afirma que, en el foment de l’anglés, Educació continua fent demagògia i dilapidant diners públics

La Llei Orgànica d’Educació (LOE) –tant en el preàmbul com en l’art. 14.5–, quan es refereix a l’Educació Infantil diu que: “Correspon a les Administracions educatives fomentar una primera aproximació a la llengua estrangera en els aprenentatges del segon cicle de l'educació infantil, especialment en l'últim any”.

El Decret 30/2008 del Consell diu que: “Les noves tecnologies, junt amb el descobriment d’altres llengües estrangeres (...), han d’estar presents en aquest cicle educatiu”, i entre els objectius de l’etapa senyala que els xiquets i les xiquetes han de “Descobrir l’existència d’altres llengües en el marc de la Unió Europea, i iniciar-se en el coneixement d’alguna d’aquestes.”

STEPV-Iv ha denunciat reiteradament la demagògia de la Conselleria en encabotar-se en la imposició d’Educació per a la Ciutadania en anglés i no posar els mitjans per complir la normativa en l’Educació Infantil per donar coherència al sistema educatiu i incorporar l’aprenentatge de les llengües estrangeres en l’inici de l’ensenyament.

La continuïtat en la denúncia per part del sindicat ha provocat que l’administració educativa s’haja vist forçada a presentar en la mesa sectorial –tot i que els centres ja tenen organitzat el curs escolar– un esborrany de resolució que intenta suplir les mancances denunciades, més per justificació davant la societat que per convenciment i aposta decidida per millorar les competències lingüístiques de l’alumnat.

STEPV-Iv afirma que l’esborrany de resolució presentat no compleix, ni la LOE ni el Decret del Consell, perquè l’administració no obliga els centres a “iniciar-se en el coneixement d’una llengua estrangera”, sinó que, amb aquesta normativa, treu a la llum pública un programa d’educació plurilingüe que ja existia en 278 centres i que es pot consultar en http://www.edu.gva.es/ocd/sedev/val/pro_edu_bil_enr.htm, i deixa en mans de la voluntat dels equips docents la responsabilitat de l’administració en l’aplicació de la llei.

L’aplicació estricta de la norma suposa que Educació, o ha de posar professorat habilitat en anglés per tal que el professorat d’infantil reba el suport necessari o ha de fer un pla de xoc de formació que done instruments als i les professionals d’aquesta etapa educativa per incorporar la llengua estrangera adequadament.

STEPV-Iv insisteix en què la resolució presentada no garanteix en cap moment que es complesca la llei. La conselleria deixa oberta la porta a que si un centre no vol no faça res. És més, amb aquesta norma, el proper curs en la majoria de centres no s’aplicarà la LOE en Educació Infantil, perquè els projectes es poden presentar –per a l’aprovació posterior– fins el 31 d’octubre de 2008, cosa que suposa assumir per part de l’administració que no hi haurà cap programa en marxa com a mínim fins l’any 2009.

El sindicat considera que la Conselleria fa “jocs malabars” per justificar allò que és injustificable: dilapida els diners públics amb les ocurrències de cap de setmana del Conseller i no posa ni cap mitjà, ni cap recurs, ni cap interés en implantar adequadament una llei educativa que és d’obligat compliment. El Conseller continua fent insubmissió a les lleis de l’estat i als seus propis decrets.

València, 12 de juliol de 2008


 

 

Educació du a la mesa sectorial la concreció del nou Decret de Batxillerat

STEPV-Iv denuncia que no arreplega cap de les qüestions més polèmiques

La Conselleria d’Educació ha convocat la mesa sectorial per dur a terme el tràmit legal de negociar els nous batxillerats per desenvolupament de la LOE. Tot i això, el document no fa més que concretar un decret que no ha arreplegat cap de les qüestions més polèmiques.

El curs que ve s’implanta el nou batxillerat LOE en primer curs tot l’estat. El principals canvis en comparació als batxillerats actuals són:

- El pas de quatre batxillerats a tres, provocat per la fusió dels batxillerats científic i tecnològic en un de sol: el batxillerat cientificotenològic, d’oferta obligatòria en tots el centres.
- Es preveu una mena de “curs pont” en què l’alumnat que tinga tres o quatre assignatures pendents de primer podrà matricular-se d’aquestes i d’altres assignatures de segon, i per tant, s’obri la possibilitat de fer el batxillerat en tres anys.
- S’incorpora una assignatura nova denominada “ciències del món contemporani”, atribuïda al professorat de biologia i geologia i física i química, que té com a objectiu que l’alumnat conega i valore críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seua evolució per poder participar de forma solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social

Aquests canvis, que en principi no haurien de ser roïns per al sistema educatiu, han tingut una concreció negativa en el País Valencià, perquè l’administració educativa, no ha volgut acceptar cap de les propostes plantejades pels sindicats i pel professorat en la mesa sectorial, i així, s’ha aprofitat el desplegament de la LOE per legislar:

- en contra del professorat de filosofia, que perd una hora lectiva per grup en primer.
- en contra del professorat de tecnologia, en establir que per oferir la nova modalitat cientificotenològica, si no es tenia prèviament la tecnològica cal tenir un mínim de 15 alumnes i aules adequades,
- en contra del professorat d’Economia en no voler mantenir l’actual estructura i ampliar l’oferta en segon,
- en contra del professorat de Música, en eliminar la Història de la Música com a optativa en tots els batxillerats en na ’Economia,
- a favor del professorat de religió, que tot i que, en aquesta etapa només tria aquesta opció un 10% de l’alumnat, es mantenen les dues hores de l’assignatura en primer.

STEPV-Iv denuncia que el document arriba tard i mal i que totes aquestes qüestions, sumades a la concertació dels batxillerats, a la no autorització de línies en valencià, a la reducció de l’optativitat i al manteniment de ràtios de 35 alumnes per grup, estan reduint de manera preocupant els grups de batxillerat dels centres públics i empitjorant les condicions laborals del professorat.

El sindicat es dilapiden els diners públics quan es fan inversions desgavellades per dur endavant ordres com la d’Educació per a la Ciutadania o la concertació dels batxillerat i es nega qualsevol mínima millora als centres públics.

València, 11 de juliol de 2008

 


 

 

Convocades Meses de negociació Instruccions Inici Curs,
Conservatoris Prof., EO d’Idiomes, Organització dels Batxillerats, i implantació Anglés a Infantil

Mesa tècnica: dilluns 14 de juliol a les 11 hores

Mesa Sectorial: dimecres 16 de juliol a les 11 hores.

Si voleu fer-nos aportacions a stepv@intersindical.org

Documentació entregada per la conselleria

ESBORRANY DE RESOLUCIÓ ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CONSERVATORIS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA PER AL CURS 2008-2009.

ESBORRANY DE RESOLUCIÓ DE 10 DE JULIOL DE 2008, DICTA I APROVA INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES PER AL CURS 2008-2009.

ESBORRANY de RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2008 dicta instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent sobre els ensenyaments del primer curs del Batxillerat establit per la LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Esborrany Ordre implantació Anglés en Educació Infantil

 

 

 

 

Informe mesa tècnica sobre instruccions d’inici de curs
(18-06 2008)

L’administració ha presentat hui els esborranys d’instruccions d’inici de curs per als centres d’infantil-primària, i centres de secundària i formació professional. 

Si voleu consultar-los els trobareu a:     infantil-primària        secundària-FP 

STEPV-Iv ha considerat que els documents havien arribat massa tard –la conselleria els va enviar ahir a última hora– i no ha entrat a esmenar els textos presentats. Tot i això, el sindicat ha fet una valoració general i ha incidit en les principals mancances detectades. 

CENTRES D’INFANTIL I PRIMÀRIA

STEPV-Iv ha demanat que el document no fora una mera pròrroga de cursos anteriors, que s’incorporaren els acords de la mesa sectorial pel que fa a equips directius i la figura de coordinació de salut laboral, que es contemplara la figura de coordinació de les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) –igual que en el document de secundària– amb la mateixa reducció horària i que es redactaren instruccions sobre aquelles coses que s’incorporen per desenvolupament de la LOE,

STEPV-Iv adverteix als centres, als equips directius i al professorat, que a l’hora de confeccionar els horaris del curs 2008-2009, cal reivindicar qüestions com:

Equips Directius:

S’ha d’incorporar l’acord de la mesa sectorial de 19 de febrer que modifica l’actual tipologia de centres, i en conseqüència, en els centres d’infantil-primària, i centres d’educació especial, cal aplicar la nova tipologia que diu:

CLASSIFICACIÓ DE CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL 1r. CICLE, EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, CENTRES ESPECÍFICS D’EDUCACIÓ ESPECIAL I FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES  DE PRIMÀRIA, PER NOMBRE D’UNITATS

TIPUS

NÚM. UNITATS

A

> 27

B

de17 a 26 i Centres Específics de Ed. Especial

C

de 6 a 16

D

< 6

Les conseqüències de l’acord, independentment de les retributives que estan pendent de pagament des de l’1 de gener de 2008 a totes les persones que tenen nomenament, són:

- L’anterior classificació de centres tipus E i F desapareix. A partir de l’acord només hi ha 4 tipologies de centres (A, B, C i D), i tots els centres tenen dret a exigir els equips directius que li corresponguen segons la nova classificació i la nova tipologia.

- Tots els centres d’Educació Especial, independentment del nombre d’unitats, continuen mantenint la classificació del grup B, a no ser que, pel nombre d’unitats passen a ser del grup A.

- El canvi de tipologia s’ha adequar a les reduccions horàries contemplades en l’ordre de 29 de juny de 1992. En conseqüència, les instruccions d’inici de curs, haurien de modificar aquesta normativa que actualment diu:

Les hores assignades a les funcions directives seran fins a un màxim de:

Nombre d’Unitats

Reduccions Horàries

Direcció

C. estudis

Secretaria

8 a 19

9

6

6

20 a 29

12

9

9

30 a 39

15

12

12

40 i més

18

15

15

És evident que hi ha una gran disparitat entre l’acord del 2008 i la norma de l’any 1992, i per això, STEPV-Iv ha demanat la revisió i negociació d’aquest apartat per tal que el equips directius ho tinguen en compte a l’hora de confeccionar la plantilla del curs 2008-2009.

El/la delegat/-da de salut laboral als centres educatius

El 30 d’abril de 2008 la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral tancà un acord al voltant de l'ordre que regularà la figura del Coordinador de Prevenció de riscos Laborals de Centre.

A partir del proper curs tots els centres docents no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació hauran d'incorporar en la seua estructura organitzadora aquesta figura.

El nomenament serà fet per la direcció Territorial d'Educació a proposta de la direcció del centre, escoltada l'opinió del claustre. Tindrà una durada de dos anys prorrogables i recaurà preferentment sobre el personal amb destí definitiu.

Disposarà d'un crèdit horari de dos hores lectives i dos complementaries per dur endavant la seua tasca. La Conselleria elaborarà un Pla específic de formació.

Coordinació de les noves tecnologies d’Informació i Comunicació

El nomenament del/de la Coordinador/-a TIC s'efectuarà mitjançant proposta de la direcció del Centre entre el professorat funcionari docents en servei actiu i amb destinació definitiva en el mateix, i si no és possible això, entre el professorat docents no definitius que tinga la formació i disponibilitat adequada.

La figura de coordinació de les TIC tindrà les següents reduccions: 2 hores lectives i 2 hores complementàries.

Desenvolupament de la LOE

Cal que l’administració dicte instruccions concretes sobre la impartició de l’anglés en el segon cicle d’educació infantil.

 

CENTRES DE SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Modificació dels Acords de plantilles

El desenvolupament de la LOE: nous currículums, nous horaris, nova optativitat, nous PDCs, desaparició dels PGS, nous programes de qualificació professional inicial, nous batxillerats, etc., han modificat els acords de plantilles de secundària i de formació professional que teníem pactats amb l’administració educativa.

La conselleria ha presentat una proposta d’instruccions d’inici de curs que intenta actualitzar els acords a les noves situacions.

STEPV-Iv ha valorat positivament l’esforç del document presentat per l’administració, però el sindicat considera que les modificacions dels acords han d’estar pactats en la mesa sectorial sobre la premissa inicial de no perdre ni una hora de les que tenen assignades els centres per optativitat, reforços, desdoblaments, etc., i incrementar les hores necessàries per a les noves situacions. Per això, hem demanat la convocatòria d’una nova reunió específica per acordar els canvis, la redistribució de les hores i el manteniment de les plantilles.

El/la delegat/-da de salut laboral als centres educatius

El 30 d’abril de 2008 la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral tancà un acord al voltant de l'ordre que regularà la figura del Coordinador de Prevenció de riscos Laborals de Centre.

A partir del proper curs tots els centres docents no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació hauran d'incorporar en la seua estructura organitzadora aquesta figura.

El nomenament serà fet per la direcció Territorial d'Educació a proposta de la direcció del centre, escoltada l'opinió del claustre. Tindrà una durada de dos anys prorrogables i recaurà preferentment sobre el personal amb destí definitiu.

Disposarà d'un crèdit horari de dos hores lectives i dos complementaries per dur endavant la seua tasca. La Conselleria elaborarà un Pla específic de formació.

Coordinació de les noves tecnologies d’Informació i Comunicació

El nomenament del/de la Coordinador/-a TIC s'efectuarà mitjançant proposta de la direcció del Centre entre el professorat funcionari docents en servei actiu i amb destinació definitiva en el mateix, i si no és possible això, entre el professorat docents no definitius que tinga la formació i disponibilitat adequada.

La figura de coordinació de les TIC tindrà les següents reduccions: 2 hores lectives i 2 hores complementàries.

STEPV-Iv ha valorat positivament la introducció d’aquesta nova responsabilitat en tots els centres educatius.

Decret de Drets i Deures

El sindicat ha demanat que la conselleria done instruccions sobre les aules de convivència que contempla aquest decret.

 

El sindicat ha demanat la convocatòria d’una mesa sectorial per poder negociar en temps i forma, aquestes, i les altres qüestions que apareixen en el document: nous batxillerats (hores de les matèries comunes, matèries de modalitat i optatives), cicles formatius, formació professional semipresencial i a distància, etc.

Si voleu fer-nos aportacions sobre els documents ho podeu fer a:  stepv@intersindical.org

18-06 2008

 

 

 

 

STEPV proposa que la mesura siga efectiva per al proper curs

Es reprén la negociació de la catalogació lingüística dels llocs de treball de secundària

Avui s’ha reiniciat la negociació de la catalogació lingüística dels llocs de treball de Secundària, Formació Professional, Ensenyaments Artístics i Idiomes, que quedava pendent des de 2006. La catalogació lingüística de secundària (a Primària ja fa anys que s’aplica) comportarà que per a ocupar aquests llocs de treball caldrà tindre una titulació mínima de valencià (Diploma de Mestre o Certificat de Capacitació), tot i que només afectarà al professorat que haja de cobrir un destí definitiu per primera vegada o vulga canviar de lloc de treball a través del concurs de trasllats (tant si prové de fora del País Valencià com si hi participa des de dins).

L’administració ha proposat, tanmateix, una moratòria d’aplicació d’aquesta mesura per al professorat dependent de la Conselleria d’Educació de cinc anys per a l’obtenció d’aquesta titulació en el cas del professorat de secundària i de 10 anys en el cas del professorat de la resta de cossos docents (FP, Ensenyaments Artístics i EOI). També s’ha compromés a posar en marxa els cursos de formació que siguen necessaris per tal d’atendre les demandes del professorat. Malgrat tot, no ha donat una data d’aplicació d’aquesta mesura.

STEPV ha proposat que la catalogació lingüística s’aplique el curs que ve i considera que la moratòria de 10 anys en el cas de FP, Ensenyaments Artístics i EOI no està justificada. Cal tindre en compte que la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) és de l’any 1983, que la negociació sobre la catalogació lingüística a secundària va començar en 1999 i ha continuat en 2005 i 2006 i que l’acord de plantilles de 2001 també recull el compromís de catalogar lingüísticament els llocs de treball a Secundària. També cal tindre en compte que els cursos lingüístico-tècnics necessaris per a l’obtenció del Certificat de Capacitació estan plenament consolidats i són cursats per milers de professors cada curs. Per tant, STEPV entén que res no justifica tantes demores en l’aplicació d’aquesta mesura.

La catalogació lingüística d’aquests llocs de treball garantirà, a més, que l’alumnat puga realitzar els estudis secundaris en la seua llengua i que els milers d’alumnes que estudien en valencià a Primària puguen continuar fent-ho a Secundària, eliminant així l’actual diferència d’11 punts entre l’alumnat que estudia valencià a Primària (19%) i a Secundària (8%).

12 de juny de 2008

 

 

 

 

Informe de la mesa sectorial (11/06/08) sobre projecte d’ordre de batxillerat i convocatòria d’oposicions de càtedres

 

Projecte d’ordre de batxillerat

L’administració ha ajornat la negociació de l’ordre fins que el decret de currículum acabe tots els tràmits i es publique al DOCV

La propera mesa tècnica està prevista per al 26 de juny.
Si voleu fer aportacions, feu-les a jaume.llopis@stpv.org

Convocatòria d’oposicions de càtedres

Referències de la LOE a les càtedres (pdf)

L’administració educativa ha manifestat la voluntat de convocar, conjuntament amb la propera convocatòria d’oposicions, el procediment per a càtedres.
 
La LOE en la Disposició addicional onzena diu:
 
“2. Els funcionaris docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors d'arts plàstiques i disseny que vulguen accedir als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics de música i arts escèniques i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, respectivament, haurien de contar amb una antiguitat mínima de vuit anys en el corresponent cos com funcionaris de carrera.
En les convocatòries corresponents, que no tindran fase de pràctiques, el sistema d'accés als citats cossos serà el de concurs en el qual es valoraran els mèrits relacionats amb l'actualització científica i didàctica, la participació en projectes educatius, l'avaluació positiva de l'activitat docent i, si escau, la trajectòria artística dels candidats.
El nombre de funcionaris dels cossos de catedràtics, excepte en el cos de catedràtics de música i arts escèniques, no superarà, en cada cas, el 30% del nombre total de funcionaris de cada cos d'origen.”
Les altres referències a les càtedres de la normativa actual les podeu veure en l’arxiu adjunt.
L’administració ha dit que vol complir la llei i que està disposada a fer una convocatòria per cossos i especialitats, excepte en el cos de catedràtics de música i arts escèniques, ja que en aquest cas està esperant una regulació específica del Ministeri.
Pel que fa a la resta de cossos, cal pactar el percentatge de convocatòria en cada especialitat i el procediment en la mesa de negociació.
 
La informació del funcionariat i càtedres actuals és la següent:

INFORME SOBRE CÀTEDRES AL PAÍS VALENCIÀ A DATA 10-11-2008

PROFESSORAT D'ENSENYAMENT SECUNDÀRI PER ESPECIALITAT

CODI ESPECIALITAT

ESPECIALITAT

P. FUNCIONÀRIES

P. CATEDRÀTIQUES

PERCENTATGE

201

FILOSOFIA

704

103

14,6

202

GREC

150

21

14,0

203

LLATÍ

293

37

12,6

204

LLENG. CAST. I LITERATURA

1329

163

12,3

205

GEOGRAFIA I HISTORIA

1277

191

15,0

206

MATEMÀTIQUES

1572

231

14,7

207

FÍSICA I QUÍMICA

1013

190

18,8

208

BIOLOGIA I GEOLOGIA

1085

127

11,7

209

DIBUIX

789

87

11,0

210

FRANCÉS

440

94

21,4

211

ANGLÉS

1458

91

6,2

212

ALEMANY

6

1

16,7

213

ITALIÀ

1

0

0,0

216

MÚSICA

507

6

1,2

217

EDUCACIÓ FÍSICA

616

0

0,0

218

PSICOLOGIA I PEDAGOGIA

562

3

0,5

219

TECNOLOGIA

987

9

0,9

222

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

256

5

2,0

224

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MEC

95

10

10,5

226

SISTEMES ELECTRÒNICS

134

15

11,2

227

ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICLES

91

5

5,5

232

PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE

3

0

0,0

236

ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL

33

2

6,1

237

PROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUES

2

0

0,0

238

CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

52

6

11,5

242

INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

92

0

0,0

243

HOSTALERIA I TURISME

42

0

0,0

245

PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

17

0

0,0

254

INFORMÀTICA

555

2

0,4

256

EDUCADOR (CEIS)

42

20

47,6

256

LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

1332

39

2,9

261

ECONOMIA

96

1

1,0

263

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

501

39

7,8

264

ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

24

1

4,2

265

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

477

38

8,0

266

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERG

38

7

18,4

268

PROCESSOS DE PRODUCIÓ AGRÀRIA

10

0

0,0

269

PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

3

0

0,0

270

PROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROTÈ

89

5

5,6

271

PROCESSOS SANITARIS

106

5

4,7

272

PROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCIÓ

9

0

0,0

273

PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA

9

0

0,0

274

SISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

146

13

8,9

275

CULTURA CLÀSSICA

393

57

14,5

290

EATP

1

0

0,0

TOTAL

 

17437

1624

9,3

 

PROFESSORAT D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

CODI ESPECIALITAT

ESPECIALITAT

P. FUNCIONÀRIES

P. CATEDRÀTIQUES

PERCENTATGE

705

DECORACIÓ SOBRE PASTES CERÀMIQUES

1

0

0,0

706

DER. USUAL I NOCIÓ. CONT. I COR. COMER.

2

0

0,0

709

DIBUIX LINEAL

17

4

23,5

710

DIBUIX ARTÍSTIC

31

4

12,9

716

MATEMÀTIQUES

6

1

16,7

723

QUÍMICA APLICADA A LA CERÀMICA

4

0

0,0

734

TÈCNIQUES DE DISSENY GRÀFIC

2

0

0,0

737

TEORIA I PRÀCTICA DEL DISSENY

8

0

0,0

748

PREPARACIÓ I ELEMENTS CERÀMICS

1

0

0,0

749

ANÀLISI QUÍMIC APLICAT A LA CERÀMICA

2

1

50,0

754

PREPARACIÓ CERÀMICA

2

0

0,0

765

TEORIA I PRÀCTICA DE LA FOTOGRAFIA

1

0

0,0

766

ANÀLISI DE FORMA I COLOR

1

1

100,0

771

DISSENY INDUSTRIAL CERÀMIC

2

1

50,0

7A0

CERÀMICA

3

1

33,3

7A6

DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

34

6

17,6

7A7

DIBUIX TÈCNIC

17

4

23,5

7A8

DISSENY D'INTERIORS

9

0

0,0

7A9

DISSENY DE MODA

8

0

0,0

7B0

DISSENY DE PRODUCTE

8

0

0,0

7B1

DISSENY GRÀFIC

22

0

0,0

7B4

FOTOGRAFIA

13

0

0,0

7B5

HISTÒRIA DE L'ART

15

1

6,7

7B7

MATERIALS I TECNOLOGIA: CERÀMICA I VIDRE

11

1

9,1

7B8

MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY

12

1

8,3

7C0

MITJANS AUDIOVISUALS

5

0

0,0

7C1

MITJANS INFORMÀTICS

11

0

0,0

7C2

ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ

12

0

0,0

7C4

VOLUM

10

2

20,0

TOTAL

 

270

28

10,4

 

PROFESSORAT D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

CODI ESPECIALITAT

ESPECIALITAT

P. FUNCIONÀRIES

P. CATEDRÀTIQUES

PERCENTATGE

401

ALEMANY

50

1

2,0

402

ÀRAB

5

0

0,0

406

ESPANYOL PER A ESTRANGERS

15

0

0,0

408

FRANCÉS

72

6

8,3

411

ANGLÉS

172

15

8,7

412

ITALIÀ

28

0

0,0

415

PORTUGUÉS

3

0

0,0

417

RUS

7

0

0,0

418

VALENCIÀ

9

0

0,0

TOTAL

 

361

22

6,1

 

 

 

 

 

El 25 de juny s’obrirà la negociació del Reglament Orgànic i Funcional per als centres d’Educació Especial

El passat 5 de juny de 2008, es va celebrar la segona Mesa Tècnica per tractar “l’esborrany d'Ordre de la Conselleria d'Educació, per la que es dicten instruccions que regulen l'organització i funcionament dels centres específics d'educació especial de titularitat de la Generalitat Valenciana”.

En la primera Mesa Tècnica l’STEPV va defensar que el document presentat per l’Administració no arreplegava ni té en consideració les necessitats i/o reivindicacions d’aquest tipus de centres, que actualment estan funcionant amb una Resolució que data del 31 de juliol de 2000.

Davant aquest document l’STEPV i la resta de sindicats hem manifestat el nostre rebuig i hem demanat la negociació d’un Reglament Orgànic i Funcional dels centres específics d’Educació Especial. L’administració ha optat per la retirada del document presentat a negociació i presentarà unes instruccions específiques que arrepleguen les novetats que volen ficar en funcionament per al proper curs escolar en aquests tipus de centres:

• Funcionament i participació de Programes específics
• Regulació del SAAPE.

Respecte a la negociació del ROF d’aquests centres, l’Administració ens ha convocat per al proper 25 de juny per obrir el procés de negociació.

Les reivindicacions que l’STEPV defensarà per a ser incloses al ROF, són entre altres:

• Arreplegar les funcions de tot el col•lectiu de professionals que treballen als centres d’E.E.
• Dotació de personal sanitari.
• Inclusió a les plantilles dels centres específics de personal referent de força física.
• Dotació de professorat d’E.F i música.
• Generalització de la jornada lectiva de 18 hores a tot el personal que treballe a aquests centres.
• Extensió del complement retributiu dels mestres de la E.S.O. al personal que treballa en aquest cicle.
• Gestió de tot el personal per part de la Conselleria d’Educació.
• Catalogació dels llocs de treball dels centres específics com a llocs d¡especial dificultat.
• Desenvolupament d’una normativa específica sobre els criteris que determinen els dictàmens d’escolarització de l’alumnat en aquests centres, per impedir aquells que no deurien estar.
• Revisió, actualització i disminució de les ràtios amb la corresponent revisió de dotació de personal necessari per garantir una adequada atenció de l’alumnat.
• Revisió de la catalogació de malalties professionals.
• Agilització del procés de substitució del personal no docent
• Diversificació dels centres d’E.E. amb criteri d’edat de 3 a 11 anys(E.I. i E.P.), i de 12 a 21 anys (ESO y TVA).

 

 

 

 

STEPV demana un Reglament Orgànic i Funcional per als centres d’Educació Especial

El 22 de maig de 2008 s’ha celebrat una Mesa Tècnica amb el punt de l’ordre del dia “Ordre de funcionament de centres d’Educació Especial”. 

Primer de tot hem manifestat el nostre malestar per no facilitar-nos l’Administració el document de treball amb l’antelació suficient per poder estudiar-lo i presentar en la Mesa les esmenes corresponents. 

Respecte al document presentat per l’Administració, dir que no arreplega ni té en consideració les necessitats i/o reivindicacions d’aquest tipus de centres, que actualment estan funcionant amb una Resolució que data del 31 de juliol de 2000. 

El document presentat fa referència a unes Instruccions d’Organització i Funcionament dels Centres d’Educació Especial que no soluciona la situació actual d’aquests centres. 

L’administració vol posposar l’elaboració del ROF específic d’aquests centres i que passen a treballar amb les instruccions d’organització i funcionament presentades.  

Les reivindicacions de l’STEPV davant la problemàtica específica d’aquests centres són: 

· Sol·licitar un ROF específic en el qual estiga reflectit tot el col·lectiu de professionals que hi treballen).
· Dotació de personal sanitari.
· Inclusió a les plantilles dels centres específics de personal referent de força física.
· Dotació de professorat d’E.F i música.
· Generalització de la jornada lectiva de 18 hores a tot el personal que treballe a aquests centres.
· Extensió del complement retributiu dels mestres de la E.S.O. al personal que treballa en aquest cicle.
· Gestió de tot el personal per part de la Conselleria d’Educació.
· Catalogació dels llocs de treball dels centres específics com a llocs d¡especial dificultat.
· Desenvolupament d’una normativa específica sobre els criteris que determinen els dictàmens d’escolarització de l’alumnat en aquests centres, per impedir aquells que no deurien estar.
· Revisió, actualització i disminució de les ràtios amb la corresponent revisió de dotació de personal necessari per garantir una adequada atenció de l’alumnat.
· Revisió de la catalogació de malalties professionals.
· Agilització del procés de substitució del personal no docent
· Diversificació dels centres d’E.E. amb criteri d’edat de 3 a 11 anys(E.I. i E.P.), i de 12 a 21 anys (ESO y TVA).

Encara així, STEPV ha presentat les esmenes al documentat presentat i ha demanat que es convocara una altra Mesa Tècnica, la qual cosa ha comportat una nova convocatòria per part de l’Administració per al proper 5 de juny i poder continuar treballant.

22 maig 2008

 

 

 

 

Negociació de l’Ordre d’avaluació de l’etapa d’Educació Infantil

veure esborrany

El 29 d’abril es va celebrar la Mesa Sectorial per negociar la nova Ordre d’avaluació de l’etapa d’Educació Infantil. L’STEPV-Iv va presentar les seues esmenes de les quals encara no ha rebut resposta per part de l’Administració.

El currículums de cadascun dels cicles que configuren l’etapa d’Educació Infantil es van publicar al DOGV el passat dia 3 d’abril de 2008: 

·         DECRET 37/2008, de 28 març, del Consell, pel qual s’establixen els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.

·        DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. 

A l’article 6 dels respectius curríclums per al primer i segon cicle de l’Educació Infantil, es diu que la modalitat de l’avaluació en aquesta etapa será global, contínua i formativa, i que la técnica principal del procés d’avaluació será l’observació directa i sistemàtica. 

El propòsit d’aquesta Ordre és desenvolupar una normativa bàsica sobre l’avaluació en Educació Infantil, en la qual s’inicia el procés de l’historial educatiu del xiquet i de la xiqueta, per tal de sistematitzar l’avaluació de l’alumnat i facilitar la coordinació pedagógica entre els centres i les famílies i entre els equips docents dels diferents cicles i etapes educatives. Al mateix temps determinar alguns documents que reflectesquen el procés seguit pels xiquets i xiquetes en l’etapa infantil, perquè puguen servir de referència al llarg del seu procés d’aprenentatge. 

Aquesta ordre planteja una avaluació que en l’etapa  de l’Educació Infantil té una palesa funció formativa, sense cap caràcter de promoció ni de qualificació de l’alumnat. Una avaluació que pretén mostrar el grau en què cada xiquet i xiqueta van assolint les seues diferents capacitats, alhora que pretén avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge, la pràctica docent i el Projecte Educatiu en el qual están reflectides les decisions presses respecte a l’avaluació en aquest etapa.

30 abril 2008

 
 

 

Nous horaris de secundària

Conselleria ha penjat en la seua WEB l'esborrany definitiu d'horaris de secundària per tal que el centres puguen començar a organitzar el curs 2008-2009.

Tot i que és un esborrany, és pràcticament definitiu i ja s'ha enviat a publicacions del DOCV.

Els nous horaris LOE de la ESO els podeu trobar a:
http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/docs/horari_eso_val.pdf

També els trobareu ací
 


 

La mesa sectorial sobre la implantació del nou batxillerat acaba sense que l’administració assumesca compromisos sobre les qüestions més conflictives

STEPV-Iv continuarà treballant en el Consell Escolar Valencià per tal que la Filosofia no perda càrrega lectiva i que s’implante progressivament la modalitat científico-tecnològica en tots els centres

descarregar
Actualitzat. DECRETO ...../2008, DE ......................... de 2008, 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
DEL BACHILLERATO EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

El desplegament de la LOE (Llei Orgànica d’Educació) obliga a les administracions educatives a implantar el primer curs del nou batxillerat per al proper curs 2008-2009. I el segon curs en l’any 2009-2010.

En el marc d’aquest desplegament s’han produït dues meses de negociació en les quals, els sindicats de la mesa sectorial, han fet esmenes al nou decret de currículum presentat per la conselleria.

Les qüestions fonamentals del debat s’han centrat en el desplegament i integració dels actuals batxillerats tecnològics dins del batxillerat científic i en l’intent –per part de l’administració– d’equiparar l’ensenyament de la Filosofia al de la Religió.

Cal recordar que la LOE redueix les quatre modalitats de batxillerat actuals (científic, humanístic, tecnològic i artístic) a tres, científic-tecnològic, humanístic i artístic, i que la llei obliga, a l’administració i als centres, a oferir obligatòriament les dues primeres modalitats.

La generalització de la modalitat científico-tecnològica obliga a la conselleria a invertir en centres i en professorat per garantir un desplegament adequat de la LOE, cosa que, ara per ara, l’administració només garanteix en aquells centres que estaven impartint la modalitat tecnològica del batxillerat actual.

L’altra qüestió que ha suposat un desencontre important ha estat la proposta de reduir una hora lectiva del currículum de Filosofia de 1r de batxillerat. Tot i que el Ministeri d’Educació ha creat una nova assignatura anomenada “Ciències per al Món Contemporani” que obliga a una nova distribució de la càrrega lectiva total, per a l’STEPV-Iv, en cap cas ha de ser la Filosofia l’especialitat que ha cedir-li les hores, i de fet, altres CCAA han mantingut l’actual càrrega de tres hores, per exemple, distribuint les hores de Religió entre els dos cursos.

STEPV-Iv ha defensat que hi haja una transformació progressiva dels actuals batxillerats científics (ofertats per tots els centres) en batxillerats cientifico-tecnològics, i que, en tot cas, és la Conselleria la que ha de garantir l’oferta i la que ha de procurar la implantació. També cal que es mantinga, en tots els casos, l’actual càrrega lectiva de l’especialitat de Filosofia.

En cap dels dos casos l’administració ha volgut assumir compromisos concrets i ha dit que durà el Projecte de Decret a debat del Consell Escolar Valencià. El sindicat tornarà a presentar les seues propostes en aquest òrgan i  esmenarà de nou el document per tal que quede palesa que les demandes que s’han fet hui no són només del sindicat, sinó del conjunt de la comunitat educativa.

A més a més, encetarà una campanya de sensibilització i recolzament en els centres educatius per tal que la Filosofia no quede relegada a un segon pla en el currículum valencià.

STEPV-Iv considera que ha fet propostes factibles, raonades i fonamentades pedagògicament, que és l’administració valenciana la que té la responsabilitat de garantir un desplegament adequat de la nova llei educativa i que el professorat, en cap cas, acceptarà que la Filosofia –assignatura obligatòria, de gran importància formativa per a tot l’alumnat i que només es dóna en el batxillerat– tinga la mateixa càrrega lectiva que la Religió –assignatura voluntària per a l’alumnat que només es tria per motius ideològics.

València, 24 d’abril de 2008

 


 

Conselleria presenta el projecte de decret de currículum del batxillerat

Es preveu que es publique a finals de juny. Aspectes a destacar

descarregar
Actualitzat. DECRETO ...../2008, DE ......................... de 2008, 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
DEL BACHILLERATO EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

 La Mesa Tècnica ha tractat el Decret que estableix el currículum de Batxillerat que s’implantarà el proper curs en primer i el curs 2009/10 en segon. La pretensió de l’administració és que es publique el decret a finals de juny després del seu pas per la Mesa Sectorial d’Educació, el Consell Escolar Valencià i el Consell Jurídic Consultiu.

Aspectes a destacar:

- Modalitat de Ciències i Tecnologia: segons el Reial Decret tots els centres han d’ofertar les tres noves modalitats de Batxillerat (Arts, Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències Socials). Això vol dir que la modalitat Científico-Tecnològica s’ampliaria a tots els instituts que ara tenen la modalitat de Ciències de la Salut (que desapareix) i no només als que ara tenen la Tecnològica. En la Mesa, l’administració ha afegit una disposició addicional que condiciona la implantació d’aquesta modalitat a una matrícula d’un mínim de 18 alumnes i que compten amb aula/es de tecnologia, la qual cosa farà que a la pràctica els centres amb modalitat de Ciències i Tecnologia continuen sent els mateixos que ara. Tot i que s’entén aquesta prevenció de l’administració, STEPV ha demanat que aquesta disposició siga transitòria, que s’elimine el mínim de 18 alumnes i que hi haja un compromís per part de l’administració d’expansió d’aquesta modalitat a tots els centres possibles per atendre el que diu el RD.

- Horari Filosofia: en incorporar una nova assignatura en primer de Batxillerat (Ciències del món contemporani) d’acord amb el Reial Decret, s’han repartit les hores i això ha fet que Filosofia passe de les 3 hores actuals a 2. STEPV ha defensat que es mantinguen les 3 hores a compte de les dues de religió i que la Història de la Filosofia de segon mantinga les 3 hores. L’administració ha confirmat que l’horari de 2n (que no s’ha adjuntat en l’esborrany de l’ordre) no patirà cap modificació respecte del que hi ha ara.

- Horaris optatives: el Sindicat ha demanat que tinguen 4 hores i no 3 per a equilibrar-les amb les de modalitat (que també poden ser optatives).

- Promoció: en el Reial Decret es diu que “Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran calificación negativa en algunas materias de cualquiera de los dos cursos, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas”. La Conselleria limita aquestes matèries fins a un màxim de 3. STEPV ha demanat que mantinguen el redactat del RD.

El dia 24 d’abril es realitzarà la Mesa Sectorial per a tancar l’esborrany del Decret de batxillerat. En aquesta reunió es coneixerà el text definitiu.

18 d’abril de 2008

 


 

Nova proposta d'horaris d'ESO de Conselleria per negociar a la Mesa del 3 d'abril

Veure projecte

Conselleria ha presentat un nou projecte d'horaris d'ESO, per a tractar en la Mesa de Negociació, que arreplega una part important de les propostes de l'STEPV.
Les qüestions més rellevants són:
- El manteniment de la quarta hora de matemàtiques en 4t. d'ESO
- L'agrupació oberta de les optatives específiques de 4t. d'ESO
El document es tancarà, conjuntament amb l'ordre d'optatives i la normativa de PDCs, la propera setmana.

 


 

El Sindicat arrenca el compromís de l’Administració que les noves optatives no suplantaran els actuals reforços

Optatives ESO: STEPV insta a Conselleria a mantenir la càrrega horària i a respectar l’Acord de plantilles

El dia 11 de març de 2008 s’ha celebrat una Mesa tècnica sobre la nova ordre que ha de regular l’optativitat a Secundària Obligatòria. L’esborrany presentat per la Conselleria representa una involució de la situació actual de les optatives i dels reforços en els centres. A més, l’esborrany no té en compte l’Acord de Plantilles de Secundària, acord que va costar molt de negociar i que va servir per establir les plantilles tipus dels centres. Si la norma s’aplica tal com està, pot suposar una pèrdua de llocs de treball estables als centres de secundària.

D’altra banda, el Sindicat ha demanat negociar conjuntament tota la normativa relacionada -optatives, Programes de Diversificació Curricular i horaris d’ESO- per poder intervenir globalment i evitar possibles disfuncions.

El posicionament de STEPV

Pel que fa als tres primers cursos d’ESO, el Sindicat ha defensat que:

- s’han de mantenir les actuals càrregues horàries d’optativitat (increment del 80%) negociades i acordades en l’Acord de Plantilles de Secundària,
- la “nova optativitat” en cap cas ha de suplantar les hores de reforços i desdoblaments assignades en l’Acord de Plantilles de Secundària, 
- no es poden demanar nombres mínims d’alumnat per activar una optativa si el professorat està ja en els centres, 
- s’han d’ofertar de manera obligatòria, Segona llengua estrangera, Informàtica i Cultura clàssica en els tres primers cursos, tal com ho estableix el Decret 112/2007, 
- s’ha de mantenir l’actual oferta d’optatives i no reduir-les,
- si una part de la “nova optativitat” ha de servir per complementar carències en llengües i matemàtiques, cal establir hores de coordinació entre els centres de primària i secundària, i cal incrementar les plantilles dels departaments d’orientació, que són els que han de fer els informes corresponents.

Pel que fa al quart curs d’ESO, el Sindicat ha continuat defensant el que va dir en el mes de juliol: les dues hores de l’optativa poden servir per mantenir les matemàtiques de quart a 4 hores i per incrementar una hora de tecnologia de primer. 

STEPV considera que amb les tres matèries que cal triar (Biologia i Geologia, Educació Plàstica i Visual, Física i Química, Informàtica, Llatí, Música, Segona Llengua Estrangera i Tecnologia), i tal com van els horaris, l’optativa de quart pot complicar molt l’organització dels centres. 

L’administració està disposada a revisar les agrupacions (“itineraris”) que va presentar en juliol, però no a eliminar l’optativa de 4t, tot i que vol deixar-la en un “Projecte de Treball Monogràfic d’Investigació”.

Els compromisos de l’administració

En la reunió, l’administració ha acceptat:

- treballar les tres normes tècnicament i tancar-les, conjuntament, en una mesa sectorial que se celebrarà el dia 8 d’abril,
- mantenir les càrregues horàries d’optativitat de l’acord de plantilles de secundària i no suplantar els actuals reforços,
- incorporar Informàtica i Cultura clàssica a l’oferta obligatòria,
- no demanar nombres mínims d’alumnat en els centres públics quan el professorat ja està als centres
- començar a parlar d’incrementar les plantilles dels departaments d’orientació.

El proper dijous dia 13 de març, es negociarà en mesa tècnica, la normativa de Programes de Diversificació Curricular i el 3 d’abril, els horaris d’ESO.

STEPV-Iv continuarà defensant les garanties dels acords de plantilles i d’adscripció, el manteniment de totes les càrregues horàries assignades i els perfils d’adscripció del centres. 

El Conseller, després d’anunciar un Pla Èxit “per reduir el fracàs escolar” i de dir que cal fer classes en el mes de juliol, no pot presentar normatives que eliminen els recursos assignats als centres per reduir aquest “fracàs”, i ha de saber que sindicalment no permetrem que el desenvolupament de la LOE comporte una involució ni en les plantilles educatives ni en les condicions laborals del professorat.

11 de març de 2008

Per fer-nos aportacions: stepv@intersindical.org 

Informació Complementària:

1. Acord de plantilles de secundària
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2001, de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es disposa la publicació de l'Acord entre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i les organitzacions sindicals d'ensenyança sobre dotació de plantilles i condicions de treball del professorat dels instituts i seccions d'Educació Secundària per a l'aplicació de la LOGSE. [2001/F4739] (Diari Oficial número 4004 de data 22.05.2001)
2.-Sobre nous horaris ESO
http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/iniccurs/inici07-index.htm#070706
3.- Currículum
DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. [2007/9717] (Diari Oficial número 5562 de data 24.07.2007)
4.- Sobre la negociació
http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/meses/mesa0708.htm#080310

 


 

Negociació sobre optatives ESO i programes de diversificació curricular

Entre els temes de negociació que hi ha programats per a la setmana que ve cal recordar que per desplegament de la LOE van a modificar-se dues normatives importants per als centres de secundària:

- L'ordre que regula les matèries optatives en Educació Secundària Obligatòria, i
- L'ordre que regula els programes de diversificació curricular.

Aquesta normativa es negociarà els dies 11 i 13 de març, respectivament.
Si voleu fer-nos aportacions, podeu enviar-les a 
stepv@intersindical.org o per fax a 96 392 43 34

 

 

 


 

La mobilització dòna fruits

La Mesa Sectorial d’Educació arriba a un acord sobre les retribucions dels càrrecs directius

La negociació de la millora de les retribucions dels càrrecs directius s'ha tancat amb un acord de Mesa Sectorial d'Educació que STEPV-Iv ha subscrit i que, a més, valora positivament, perquè suposa un reconeixement important a la tasca educativa i de gestió que realitzen els equips directius.

STEPV-Iv considera que els avanços en la millora de les condicions laborals són de tots i de totes i que, només la pressió col·lectiva, aconsegueix desbloquejar la paràlisi negociadora. Per això, no hem d’oblidar que la negociació actual estava compromesa en l’anterior protocol de negociació i que formava part de la plataforma reivindicativa de les mobilitzacions i la vaga convocada, el 29 de març de 2007, pels sindicats STEPV, AFID i CAT pels incompliments reiterats de la administració. Cal recordar que la vaga que va ser recolçada per tot el sector educatiu

Ara, fruit d'aquella mobilització i de la lluita de totes i tots s'ha aconseguit aquest acord sindical. A data d’avui, el treball sindical i la pressió dels treballadors i treballadores, la Mesa Sectorial d’Educació ha tancat la negociació sobre retribucions dels equips directius. L’acord consisteix en establir una nova classificació de la tipologia de centres i a partir d’ací calcular un nou sistema retributiu per a tots els membres dels equips directius:

A) CLASSIFICACIÓ DE CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL 1r. CICLE, EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, CENTRES ESPECÍFICS D’EDUCACIÓ ESPECIAL I FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES  DE PRIMÀRIA, PER NOMBRE D’UNITATS

TIPUS

NÚM. UNITATS

A

> 27

B

de17 a 26 i Centres Específics de Ed. Especial

C

de 6 a 16

D

< 6

B) CLASSIFICACIÓ DE CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, (IES I SECCIONS), FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA, ENSENYAMENTS D’IDIOMES, FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, ENSENYAMENTS ESPECIALITZATS I CENTRE RESIDENCIAL DE XEST PER NOMBRE D’UNITATS O ALUMNAT*

TIPUS

NÚM.  UNITATS

*Ensenyaments artístics, Escoles Oficials d’Idiomes, FPA

A

>24

més de 1000

B

de 12 a 24

de 500 a 999

C

<12

menys de 500

C) Segons la classificació anterior, els criteris a aplicar en la pujada retributiva seran els següents:
- Una vegada aplicades les noves tipologies de centres es proposa un increment sobre les retribucions del 2007, actualitzades amb el 2%, una pujada lineal d'almenys 100 euros per a tots els directors i directores.
Així doncs, segons aquesta clàusula les noves retribucions, de les direccions dels centres educatius, a partir de l’1 de gener de 2008, seran les següents:

 

E. I., PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL

DIRECCIÓ A

636,10 €

DIRECCIÓ B

585,29 €

DIRECCIÓ C

451,16 €

DIRECCIÓ D

359,64 €

SECUNDÀRIA, ENS. RÈGIM ESPECIAL I SECCIONS

DIRECCIÓ A

754,17 €

DIRECCIÓ B

663,45 €

DIRECCIÓ C

610,06 €

A partir de la graella anterior es calcularan la resta de càrrecs segons les clàusules següents:

- Per a determinar les noves retribucions de caporalies d'estudi, secretaries i vicedireccions s'aplicarà la ponderació d'entre el 70% i el 65% de les retribucions de la direcció del seu mateix grup o classificació.

- Les vicedireccions de seccions d'IES, en tant es mantinguen en aquesta situació, percebran les mateixes retribucions que les direccions del grup C

- Les vicesecretaries de seccions d'IES, en tant es mantinguen en aquesta situació, percebran les mateixes retribucions que les vicesecretàries del grup C

- Per a determinar les noves retribucions de les vicesecretaries dels IES s'aplicarà la ponderació del 40% de les retribucions de la direcció del seu mateix grup o classificació.

D) La nova classificació de centres substitueix la classificació recollida en l'ordre de 15 de febrer de 1993 de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV, núm. 1969 de 22-02-93) i actualitza les retribucions de tots els càrrecs directius.

E) Els efectes econòmics d'aquest acord seran a 1 de gener de 2008.

20 de febrer de 2008

 


 

Esborrany de convocatòria de places d'assessoria de CEFIREs i proposta de places que es convocaran

esborrany    -    places

Negociació, dijous 14 de febrer els dos documents passen per la mesa de negociació.

 


 

Conselleria i sindicats acorden un nou calendari de negociació. 

La jornada escolar entra en els temes pendents de negociació

STEPV exigirà compromisos concrets més enllà del calendari

 veure CALENDARI DEFINITIU 

Avui, 1 de febrer, s’ha reunit la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d’Educació per establir el calendari definitiu de negociació per al que queda del curs 2007/08. Aquesta reunió és la continuació de la Junta de Portaveus del divendres passat en què l’administració i els sindicats van elaborar una primera proposta de calendari.

En aquella primera reunió, la proposta de Conselleria només contemplava un calendari de desplegament i adaptació de la LOE i no recollia cap aspecte de condicions laborals del professorat. STEPV va plantejar alguns temes que quedaven pendents del protocol de negociació de 2005 i que era urgent negociar.

Finalment, la majoria dels temes que STEPV reivindicava negociar s’han incorporat al calendari de negociació. En concret, la regulació de la jornada laboral, la negocació d’un nou acord de condicions laborals del professorat interí, el seguiment de l’estat de les construccions i infraestructures escolar, les plantilles dels Serveis Psicopedagògics Escolars i el compliment dels acords de la Comissió Sectorial de Salut Laboral.

Especialment significatiu és la inclusió en el calendari de negociació de la jornada escolar, reivindicació històrica del sector, davant la qual l’administració educativa sempre havia estat especialment hostil. Tanmateix, el País Valencià és una de les poques comunitats autònomes que no té regulada la jornada. La insistència de tots els sindicats de la mesa sectorial en aquesta reivindicació ha forçat l’acceptació d’aquest punt en el calendari de negociació.

Un altre dels aspectes destacables i que STEPV ha insistit especialment és la negociació d’un nou acord de millora de les borses de treball i de les condicions laborals dels professorat interí. La negociació d’aquest tema va quedar bloquejada en 2006 i, finalment, es negociarà al llarg d’aquest curs.

Cal recordar que aquests dos temes formaven part de la plataforma reivindicativa dels sindicats STEPV, AFID i CAT que va desembocar en la vaga del 29 de març de 2007.

Una altra proposta que STEPV va presentar en la reunió anterior és la negociació d’un pacte de legislatura per al període 2008/2011 que també s’ha inclòs en el calendari de negociació.

El sindicat espera que l’administració siga sensible a les demandes del professorat i arreplegue, junt al calendari, compromisos concrets sobre millora de les condicions laborals, socials i retributives del professorat.

STEPV valora positivament que l’administració haja atés les demandes del Sindicat i espera que es comprometa realment a tancar satisfactòriament cada un dels temes del calendari de negociació i acomplisca els compromisos que se’n deriven.

1 de febrer de 2008

 

CALENDARI DEFINITIU
MT: Mesa Tècnica     MS: Mesa Sectorial

FEBRER

 

Dimarts 5

MT: Retribucions equips directius

Dijous 7

MS: Ordre prova certificació idiomes
Reunió CGT Secundària (vacants)

Dimarts 12

MT: Oferta pública d’ocupació
MT: Ordre Programes de Qualificació Professional

Dijous 14

MS: Oferta Pública ocupació
MS: Ordre Programes de Qualificació Professional
MS: Convocatòria places CEFIRE

Dimarts 19

MS: Ordres convocatòria opos
MS: Retribucions equips directius

Dimecres 20

MT: Decret adaptació llocs de treball (Salut Laboral)

Dijous 21

MT: Acord interins

MARÇ

 

Dimarts 11

MS: Ordre optatives ESO
MT: Decret d’Ensenyaments Esportius

Dimecres 12

Constitució Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu dels Professors de Religió (només afecta alguns sindicats)
MS: Decret Adaptació llocs de Treball

Dijous 13

MS: Resolució convocatòries Comissió de Serveis
MS: Ordre Programes Diversificació Curricular

ABRIL

 

Dimecres 2

MT: Acord interins

Dijous 3

MS: Ordre ajudes individuals de Formació

Dimarts 8

MT: Decret Nivell avançat Idiomes
MT: Centres creació xarxa centres integrats

Dimecres 9

MT: Conveni Col·lectiu dels Professors de Religió
MT: Ordre que regula el coordinador de prevenció de riscos laborals

Dijous 10

MS: Calendari escolar 2008/09
MT: Jornada escolar

Dimarts 15

MT: Decret Currículum Batxillerat

Dijous 17

MS: Ordre plantilles EI 0-3
MS: Acord interins

Dimarts 22

MS: Ordre horari ESO

Dimecres 23

MT: Conveni Religió

Dijous 24

MS: Decret Currículum de Batxillerat

Dimarts 29

MS: Ordre Avaluació Infantil 2n cicle

Dimecres 30

MS: Ordre que regula el coordinador de prevenció de riscos laborals

MAIG

 

Dimarts 6

MT: situació actual SPES

Divendres 9

Publicació CGT Primària

Dilluns 12

Publicació resolucions de les Comissions de Serveis (Primària)
Publicació CGT Secundària

Dimarts 13

Publicació resolucions de les Comissions de Serveis (Secundària)
MT: Organització i funcionament EI 1r cicle

Dijous 15

MS: Decret Nivell Avançat EOI

Dimarts 20

MS: Decret Ensenyaments Esportius

Dijous 22

MT: Ordre funcionament dels centres d’Ed. Especial

Dimarts 27

MS: Ordre funcionament dels centres d’Ed. Especial

Dijous 29

MT: Revisió de les Ordres d’Educació Especial del 16 juliol 2001 (Primària) i del 14 de març del 2005 (Secundària)

JUNY

 

Dimarts 3

MT: Llei Valenciana de l’Educació

Dijous 5

MT: Horaris FPA

Dimarts 10

MT: Convocatòria Càtedres

Dijous 12

MT: Catalogació Ling.

Dimarts 17

Mesa Informativa: Infraestructures educatives

Dijous 19

MT: Drets sindicals

Dimarts 24

MT: Proposta acord legislatura

 


 

La proposta de calendari de negociació de la Conselleria només contempla aspectes normatius

STEPV-Iv proposa, juntament amb el calendari, un acord de legislatura sobre condicions laborals per al període 2008/2011

Avui s’ha reunit la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d’Educació per establir el calendari de negociació. Tot i que la reunió continuarà el proper divendres dia 1 de febrer, l’actual proposta de l’Administració per al que queda de curs, només contempla un calendari de desplegament i adaptació de la LOE, i deixa altres temes que preocupen molt al professorat per als cursos següents.

STEPV-Iv considera que el desenvolupament de la LOE és important, però això no pot aparcar qüestions que ja duen massa temps relegades en el sistema educatiu valencià.

Entre les reivindicacions més importants STEPV-Iv considera que cal prioritzar les següents:

 • Regulació de la jornada continuada i autonomia dels centres mitjançant una norma que possibilite que la comunitat educativa puga decidir el model de jornada escolar del seu centre.
 • Nou Acord de professorat interí: comarcalització de les substitucions i de les vacants, cobrament de sexennis, estabilitat, manteniment dels actes d’adjudicació presencials. Oferta d’ocupació pública 2008. Tribunals d’oposició. Pagament immediat dels triennis.
 • Nou acord retributiu per a tot el professorat valencià que supose una veritable homologació. Tancament de la negociació de les noves classificacions dels centres i actualització i pagament de les retribucions dels càrrecs unipersonals.
 • Informació sobre l’estat de les construccions i la planificació educativa.
 • Negociació d'un Pla Integral de Convivència Escolar que contemple mesures reals per millorar-la.
 • Plantilles dels Serveis Psicopedagògics Escolars.
 • Compliments dels acords de la Comissió Sectorial de Salut Laboral de juliol de 2006, encaminats a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Retirada de l’Ordre de concerts Batxillerats. Manteniment dels grups i la plantilla de professorat dels IES públics. Catalogació Lingüística dels centres de secundària.
 • Negociació de la normativa necessària i millora les condicions laborals de tot el professorat, tot contemplant les particularitats dels centres específics d’educació especial, Escoles Oficials d’Idiomes, Conservatoris, Escoles d’Art i Superior de Disseny, Formació Professional, etc.

A més, STEPV-Iv, igual que ha fet en la Mesa General de la Funció Pública, no està disposat a acceptar un calendari que siga una enumeració de temes que ja arreplegava l’anterior protocol de negociació, i presentarà una proposta d’acord de legislatura a la Conselleria per al període 2008/2011 que inclourà compromisos concrets sobre totes les condicions de treball i organització del sistema educatiu. El sindicat no està disposat a parcialitzar la negociació i vol globalitzar-la aprofitant les proclames del conseller sobre la futura llei valenciana d'educació. 

El document que presentarà STEPV-Iv arreplegarà mesures concretes sobre retribucions, plantilles dels diferents tipus de centres, jornada escolar, formació, Seguretat i Salut Laboral, actualització de les indemnitzacions per raó del servei, reducció de l’eventualitat del professorat, llicències per estudis, jubilació parcial i anticipada, plans d'igualtat, conciliació de la vida personal i laboral, etc.

El sindicat espera que l’administració siga sensible a les demandes del professorat i arreplegue, junt al calendari, compromisos concrets sobre millora de les condicions laborals, socials i retributives del professorat.

25 de gener de 2008

 


 

Equips directius i del professorat del centre

Assemblees sobre retribucions d’Equips directius

Com ja sabeu, en els mesos de novembre i desembre, la Mesa Sectorial d'Educació ha mantingut diverses reunions amb l’administració per actualitzar els complements per càrrecs directius.

El complement que cobren els equips directius al País Valencià està desfaçat si el comparem amb Comunitats Autònomes semblants a la nostra, hi ha diferències significatives entre els complements del director o directora i la resta de càrrecs de l’equip directiu, els companys i companyes de centres menuts o de seccions cobren molt poc o no cobren i la tipologia de centres està per actualitzar.

Aquesta situació va estar denunciada pel sindicat durant el curs passat i va ser una de les reivindicacions bàsiques de la mobilització i la vaga del mes de març que els sindicats STEPV-Iv, AFID i CAT van convocar i que va ser seguida majoritàriament pel professorat valencià.

Finalment, gràcies a la pressió del professorat i dels sindicats STEPV-Iv, AFID i CAT, l’administració va assignar 15 milions d’euros per revisar i actualitzar els complements i les tipologies de centres.

Ara la negociació està bastant avançada i en una o dues reunions més –que encara no tenen data– caldrà que decidim si acceptem o no la distribució negociada d’aquests diners. És per això que STEPV-Iv vol traslladar-vos tota la informació de primera mà i arreplegar les vostres impressions i propostes per saber si finalment li podem donar el vist-i-plau a la proposta definitiva.

A més aprofitarem les reunions per parlar de nous models de jornada, dotació de personal d’administració i serveis a tots els centres educatius, drets, deures i convivència, professorat d’anglés al primer cicle d’educació primària, i qualsevol altra cosa que siga del vostre interés.

Així doncs, uns esperem en qualsevol de les assemblees convocades a les nostres seus de:

Població

Lloc

Dia

Hora

Alacant

Seu del Sindicat, Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5-12

24 gener

17,30 h

Alcoi

Seu del Sindicat, Oliver, 1-5é dreta.

24 gener

17,30 h

Elx

Seu del Sindicat, Maximilià Thous, 121.

24 gener

17,30 h

Gandia

Seu del Sindicat, Sant Pasqual, 13, 1ª, dta.

24 gener

17,30 h

Xàtiva

Seu del Sindicat, Portal del Lleó nº 8, 2n-A

22 gener

17,30 h

Alzira

Seu del Sindicat, Luis Suñer, 28-16.

24 gener

17,30 h

València

Seu del Sindicat, Juan de Mena, 18-baix

24 gener

17,30 h

Castelló

Seu del Sindicat, Marqués de Valverde, 8.

24 gener

17,30 h

Benicarló

Seu del Sindicat, Plaça de l'Ajuntament, 3

23 gener

17,30 h

 


 

El desplegament de la LOE i els temes pendents del curs i del trimestre passat fan necessària una agenda negociadora per a tot el curs

STEPV-Iv demana que es convoque la Mesa de Portaveus per establir el calendari de negociació

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha presentat un escrit dirigit al Conseller i a la Secretària Autonòmica d’Educació exigint la convocatòria urgent la Mesa de Portaveus per reprendre el calendari de negociació que va quedar truncat per les festes de Nadal.
L’escrit presentat planteja la necessitat d’establir de manera urgent un calendari de negociació que arreplegue tots els temes que es deriven del desplegament de la LOE al País Valencià, d’altres que no es van tractar el curs passat i d’altres que no s’han tancat en el trimestre passat.

El sindicat considera que, entre d’altres, els temes més rellevants són:

- Nou acord retributiu per a tot el professorat valencià que supose una veritable homologació. Tancament de la negociació de les noves classificacions dels centres i actualització i pagament de les retribucions dels càrrecs unipersonals.
- Informació sobre l’estat de les construccions i la planificació educativa.
- Regulació de la jornada continuada i autonomia dels centres mitjançant una norma que possibilite que la comunitat educativa puga decidir el model de jornada escolar del seu centre.
- Nou Acord de professorat interí: comarcalització de les substitucions i de les vacants, cobrament de sexennis, estabilitat, manteniment dels actes d’adjudicació presencials. Oferta d’ocupació pública 2008. Tribunals d’oposició. Pagament immediat dels triennis.
- Negociació d'un Pla Integral de Convivència Escolar que contemple mesures reals per millorar-la.
- Compliments dels acords de la Comissió Sectorial de Salut Laboral de juliol de 2006, encaminats a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Retirada de l’Ordre de concerts Batxillerats. Manteniment dels grups i la plantilla de professorat dels IES públics. Catalogació Lingüística dels centres de secundària.
- Publicació del Decret de Permisos i Llicències. Negociació del Pla Concilia. Convocatòria de les Llicències per estudis.
- Negociació de la normativa necessària i millora les condicions laborals de tot el professorat, tot contemplant les particularitats dels centres específics d’educació especial, Escoles Oficials d’Idiomes, Conservatoris, Escoles d’Art i Superior de Disseny, Formació Professional, etc. 

STEPV-Iv espera que l’administració educativa siga sensible a les demandes del professorat, convoque immediatament totes les reunions necessàries i demostre així que té interés en millorar l’ensenyament públic del País Valencià.

14 de gener de 2008

 


 

Mesa Tècnica 13 desembre sobre les retribucions dels equips directius : L’administració recull les propostes sindicals i farà una proposta definitiva en la propera reunió

Es preveu tancar l’acord abans d’acabar l’any, a falta d’algunes dades de l’administració

L’Administració encara no ha fet arribar als sindicats una proposta definitiva perquè li falten algunes dades per a realitzar els càlculs exactes (bàsicament el nombre de Caps d’Estudis a Secundària).

STEPV-Iv ha demanat per poder ajustar definitivament els càlculs cal establir uns criteris molt clars. Els que el Sindicat ha proposat són els següents:

1.- Aplicació de l’increment del 2% previst per a la nòmina en 2008 també als complements actuals per càrrec directiu.
2.- Aplicació d’aquest mateix increment per als 15 milions d’euros d’augment per als complements per càrrec directiu.
3.- Equilibri de les diferències retributives entre la direcció i la resta de càrrecs directius.
4.- Reclassificació dels centres d’acord amb el nombre d’unitats en Primària i Secundària i segons el nombre d’alumnat en la resta de centres (Ensenyaments Especialitzats).
5.- Compensació de les vicesecretaries, que són les que menys cobren.
D’acord amb això la proposta de STEPV-Iv es concreta en un augment linial entre 100 i 120 euros per a la direcció i, per a la resta de càrrecs directius, augment d’entre el 70% i 75% del complement de la direcció que, amb les dades disponibles fins ara, és perfectament viable.

L’administració s’ha compromés a facilitar les dades que encara falten i estudiarà aquesta proposta i les de la resta dels sindicats de la Mesa que són molt coincidents- i intentarà elaborar una proposta de consens en la pròxima reunió, encara pendent de convocatòria, però segurament abans que acabe l’any.STEPV considera que en una propera reunió la negociació es pot tancar amb acord

La reunió celebrada el dijous dia 13 de desembre ha servit per acostar postures, entre els sindicats i entre els sindicats i l’administració.

STEPV-Iv, després de que es clarificara que entre la despesa actual i l’increment dels 15 milions, la xifra final global estarà al voltant dels 27’5 milions d’euros, (tot incloent el 2% d’increment del sou actual), ha defensat unes les línies de treball el més objectives i equitatives possibles que es poden resumir en:

1.- La principal despesa ha de servir per simplificar l’actual tipologia de centres i per reduir les grans diferències qui hi ha actualment entre la direcció i la resta de l’equip directiu, de manera que els increments, en molts casos, es s’aplicaran per dos conceptes: per la pujada aplicada i pel canvi de tipologia de centre.

2.- Els equips directius han de passar a cobrar al voltant d’un 70-75% d’allò que cobre la direcció del centre corresponent. Exemple, si la direcció passa a cobrar 600, cada persona de la resta de l’equip directiu ha de passar a cobrar 420.

3.- Cal tancar l’increment de totes les direccions en una pujada que pot estar entre els 100 i els 120 euros per a cada nou model de centre.

4.- El efectes del pagament seran a 1 de gener de 2008.

Aquestes línies de treball, s’han d’aplicar a la següent graella-resum de la nova tipologia i nombre actual de centres:

Escoletes Infantil, Infantil i primària, FPA primària

Classificació

Tipus

Nombre total de CENTRES

> 27 unitats

A

46

de 17 a 26 unitats

B

404

de 6 a 16 unitats

C

518

< de 6 unitats

D

116

 

Secundària, seccions, secundària i FP, *IFP, *EOI, *Conservatoris, *EASD, *FPA prim. + secundària

Classificació

Tipus

Nombre total de CENTRES

>24 unitats (*o >1000 alumnes)

A

186

de 12 a 24 unitats (*o entre 500 i 1000 alumnes)

B

158

< de 12 unitats  (*o < de 500 alumnes)

C

110

El sindicat considera que hui s’ha produït un avanç important en la negociació, ja que no hi ha postures enfrontades sinó convergents en els criteris que cal aplicar i que en una propera reunió es podran fer les concrecions numèriques dels complements i tancar finalment aquesta negociació.

 


 

Mesa Tècnica sobre les retribucions dels càrrecs directius i la nova tipologia de centres docents

Un pas important per tancar la negociació abans d’acabar l’any

El dimarts 4 de desembre s’ha celebrat la segona mesa tècnica sobre retribucions dels equips directius.

En aquesta reunió s’ha començat a concretar la informació que ha de donar la conselleria per poder negociar adequadament els complements.

La informació que ens han donat, que detalla l’actual despesa per càrrecs directius, ha estat la següent:

 

DESPESA ACTUAL PER PAGAMENT DE CÀRRECS EN CENTRES 
D’EDUCACIÓ I NFANTIL, PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL

           
           

 

SECUNDÀRIA, ENS. RÈGIM ESPECIAL I SECCIONS

CÀRREC

CENTRES

COMPLEMENT

MENSUAL

ANUAL

 

DIRECCIÓ A

10

641,34 €

6.413,40 €

76.960,80 €

 

DIRECCIÓ B

38

552,40 €

20.991,20 €

251.894,40 €

 

DIRECCIÓ C

125

500,06 €

62.507,50 €

750.090,00 €

 

DIRECCIÓ D

184

452,69 €

83.294,96 €

999.539,52 €

 

 

 

 

 

 

2.537.552,52 €

 

 

 

 

 

 

VICEDIRECCIÓ A

10

282,11 €

2.821,10 €

33.853,20 €

 

VICEDIRECCIÓ B

38

276,60 €

10.510,80 €

126.129,60 €

 

VICEDIRECCIÓ C

125

199,39 €

24.923,75 €

299.085,00 €

 

VICEDIRECCIÓ D

36

171,81 €

6.185,16 €

74.221,92 €

 

 

 

 

 

 

533.289,72 €

SECRETARIA A

10

282,11 €

2.821,10 €

33.853,20 €

 

SECRETARIA B

38

276,60 €

10.510,80 €

126.129,60 €

 

SECRETARIA C

125

199,39 €

24.923,75 €

299.085,00 €

 

SECRETARIA D

184

171,81 €

31.613,04 €

379.356,48 €

 

 

 

 

 

 

838.424,28 €

CAP ESTUDI A

30

282,11 €

8.463,30 €

101.559,60 €

 

CAP ESTUDI B

95

276,60 €

26.277,00 €

315.324,00 €

 

CAP ESTUDI C

125

199,39 €

24.923,75 €

299.085,00 €

 

CAP ESTUDI D

184

171,81 €

31.613,04 €

379.356,48 €

 

 

 

 

 

 

1.095.325,08 €

VICESECRETARIA A

10

39,44 €

394,40 €

4.732,80 €

 

VICESECRETARIA B

38

39,44 €

1.498,72 €

17.984,64 €

 

VICESECRETARIA C

125

39,44 €

4.930,00 €

59.160,00 €

 

 

 

 

 

 

81.877,44 €

 

 

 

378.793,65 €

 

4.627.401,24 €

Total de despesa actual anual

12.436.323,24 €

Cal recordar que s’han assignat 15 milions d’euros per homologar els complements dels equips directius a les altres CCAA, i després de la reunió de hui, STEPV-Iv valora positivament que l’administració haja començat a facilitar la informació per poder fer el treball, ja que els diners assignats han de servir per:

- Augmentar els complements i equilibrar les retribucions entre els diferents càrrecs unipersonals per a consolidar la idea d’equip directiu també en l’aspecte retributiu.
- Pagament dels càrrecs unipersonals que fins ara no han cobren per no constar en l’ordre de 1993 (seccions, escoletes infantils, centres incomplets, etc.,).
- Reclassificació de l’actual tipologia de centres docents, basada en les unitats i no en el nombre d’alumnes (excepte en els centres dels Ensenyaments Especialitzats i els de Formació de Persones Adultes, que es manté el criteri de l’alumnat).

En la reunió s’ha avançat també en la nova classificació de centres, ja que l’administració ha plantejat la següent proposta, que va en la línia d’allò que el sindicat va establir en la seua plataforma reivindicativa:

INFANTIL, PRIMÀRIA, ED. ESPECIAL, FPA PRIMÀRIA

 

Unitats

Centres

Tipus A

27 o més

46

Tipus B

de 17 a 26

406

Tipus C

de 6 a 16

503

Tipus D

menys de 6

118

TOTAL

 

1.073

SECUNDÀRIA

Secundària, FP, seccions

Unitats

Centres

Tipus A

Més de 24

 

Tipus B

de 12 a 24

 

Tipus C

menys de 12

 

 

FPA, E. Especialitzats

Alumnes

Centres

Tipus A

Més de 1000

 

Tipus B

800 a 1000

 

Tipus C

de 500 a 799

 

Tipus D

menys de 500

 

En la propera mesa, que se celebrarà el dijous 13 de desembre, es concretarà el nombre de centres dins de la classificació  de secundària, ja que l’administració no ha pogut facilitar hui aquesta informació.

STEPV-Iv recorda que la negociació actual estava compromesa en l’anterior protocol de negociació i que formava part de la plataforma reivindicativa que va desembocar en una mobilització important en tot el sector educatiu valencià en el primer trimestre de l’any 2007 i que, en aquell moment i també ara, cal que els equips directius dels centres educatius públics estiguen reconeguts retributivament com a equip de treball i equiparats a la resta de l’estat.

4 desembre 2007

 

 

 


 

La Mesa General acorda la constitució de les meses sectorials de negociació

Intersindical Valenciana demana partides pressupostàries suficients per garantir la negociació col.lectiva

La Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques ha acordat la constitució de les meses sectorials de sanitat, justícia, administració del Consell i ensenyament. Per contra, l'Administració Valenciana no ha considerat la creació de la Mesa Sectorial de les universitats públiques valencianes.

Intersindical Valenciana valora positivament la creació de les 4 meses sectorials, però lamenta que la Generalitat Valenciana haja desestimat la creació de la Mesa Sectorial d'Universitats. Aquesta és una reivindicació històrica del sector que potenciaria la negociació col.lectiva i donaria resposta a nombroses reivindicacions del sector. La no creació de la Mesa Sectorial d'Universitat deixa en una situació precaria les reunions que es mantenen periòdicament entre els sindicats del sector, les universitats i la pròpia Generalitat Valenciana. 

Per altra part, Intersindical Valenciana lamenta que s'haja fet una interpretació rectrictiva de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic pel que fa la composició de les meses sectorials. El Sindicat va proposar que tots els sindicats presents en la Mesa General de Negociació tingueren presència en totes les meses sectorials, a més dels que van obtindre el 10% en cada àmbit sectorial, cosa que no va ser acceptada ni per l'Administració ni per determinades organitzacions sindicals. Per a Intersindical Valenciana és un absurde que sindicats que formen part de la Mesa General no puguen participar de les negociacions sectorials, aspecte que va en contra de l'esperit de la norma que regula la negociació col.lectiva de les administracions públiques. A més, existeix una discriminació ja que dos sindicats, UGT i CCOO, podran estar en totes les meses negociadores, siga quina siga la seua representació sindical, i la resta han de passar per la barrera de 10%.

Intersindical Valenciana espera que les diferents administracions públiques dinamitzen el procés de constitució de totes les meses sectorials i que s'inicie la negociació col.lectiva per donar resposta a les nombroses reivindicacions sectorials. En eixe sentit, considera que la Generalitat Valenciana hauria de preveure partides pressupostàries suficients per garantir la negociació col.lectiva del conjunt del personal empleat públic.

València, 26 d'octubre de 2007

 


 

L’Administració imposa un calendari parcial per al primer trimestre

STEPV-Iv demana un marc de negociació global que tracte els temes pendents i contemple el desenvolupament de la LOE


La Conselleria ha tancat un calendari parcial que tractarà aspectes de normativa educativa que s’han de negociar de manera obligada: arranjament escolar, currículums d’educació infantil, decret de drets i deures de la comunitat educativa, oferta d’ocupació pública i ordres d’avaluació de primària i secundària, i només inclou la negociació de les retribucions dels equips directius quant a condicions laborals del professorat.

STEPV-Iv, després recordar que les Meses Sectorials no estan constituïdes i que el que s’ha tractat no tindrà validesa fins que la mesa s’actualitze segons els resultats electorals,   ha exigit establir un marc de negociació global que incloga tots els aspectes de condicions laborals, socials i retributives que no es van tractar en la legislatura anterior i que estaven arreplegades en un document firmat per l’administració i tots els sindicats.

Així doncs, el nou marc negociador ha de tractar i pactar:

 • un nou acord retributiu que tinga en compte a tot el professorat,
 • nous models de jornada i establiment regulat de la jornada continuada,
 • un acord que millore les condicions laborals i retributives del professorat interí lligat a l’oferta d’ocupació pública, 
 • el desplegament de la Llei d'Educació (LOE)
 • la normativa específica dels centres d’Educació Especial,
 • el desplegament de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics
 • la catalogació lingüística dels llocs de treball de secundària,
 • modificació dels reglaments orgànics i funcionals dels centres

A més, el Sindicat ha demanat la reunió urgent de la Comissió d’Infrastructures que es fa més necessària després de les deficiències detectades en molts centres per les últimes pluges.

STEPV-Iv ha remarcat també que moltes de les qüestions que cal negociar haurien d’estar arreplegades en la Llei Valenciana d’Educació que recentment va anunciar el Conseller.

Tot i que la reunió ha acabat en un calendari tancat fins a desembre, entenem que la Conselleria s’ha compromés a emmarcar aquest calendari en una programació més àmplia que arreplegaria les demandes sindicals. El Sindicat continuarà exigint un calendari més ampli i més ambiciós que arreplege les reivindicacions de tot el professorat.

23 d’octubre de 2007

 

PROPOSTA CALENDARI NEGOCIACIÓ - OTUBRE-DESEMBRE 2007

OCTUBRE

 

30

MT: arranjament escolar ensenyament públic

NOVEMBRE

 

6

MT: Decret de Drets i Deures de la comunitat educativa

8

MS: Arranjament escolar ensenyament públic

13

MT: Decret de Currículum Centres Educació Infantil (1r i 2n cicle)

14

MT: retribucions equips directius

15

MS: Decret de Currículum Centres Educació Infantil 1r i 2n cicle

22

MS: perfils i normativa sobre grups en centres de secundària

27

MT: Requisits mínims dels centres de 1r cicle d’Educació Infantil.
MT: Plantilles Educació Infantil

29

MS: Requisits mínims dels centres de 1r cicle d’Educació Infantil

DESEMBRE

 

4

MT: retribucions equips directius

11

MT: ordres avaluació Primària i Secundària

13

MS: ordres avaluació Primària i Secundària

18

MT: oferta d’ocupació pública

20

MT: grups de Batxillerat en centres públics

MT: Mesa Tècnica  MS: Mesa Sectorial

 


 

STEPV-Iv demana l'obertura de negociacions per millorar les condicions laborals del professorat i del sistema educatiu valencià

Demà, dimarts 23 d'octubre, a les 12 hores, està convocada la Mesa de Portaveus de la Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre el calendari de negociació dels temes que afecten a les condicions laborals del professorat valencià.

STEPV-Iv considera que, previament, és necessària la constitució de la nova Mesa Sectorial d'Educació en base als resultats electorals de les passades eleccions sindicals i, en eixe sentit, demana l'actualització de la composició de la mesa sectorial per ajustar-se al vot del profesorat.

A més, el Sindicat demana la negociació d'un acord de condicions laborals, socials i retributives per a tot el professorat, incloent-hi la regulació de la jornada continuada, del pla d'implantació de la Llei d'Educació (LOE) i de diverses mesures per millorar l'educació pública. També reclama la reunió urgent i immediata de la Comissió d'infraestructures Educatives.

Per acabar, el sindicat espera que l'Administració educativa valenciana canvie de tarannà i pose en marxa les negociacions necessàries per millorar les condicions laborals del professorat i del sistema educatiu valencià.

València, 22 d'octubre de 2007

 


 

El concurs de trasllats i i el nou decret de permisos i llicències es publicaran a finals d’octubre

El professorat interí no cobrarà els triennis fins el mes de març

En la Mesa Tècnica d’avui la Conselleria ha presentat els projectes de convocatòria dels concursos de trasllats del cos de mestres i del cos de secundària, que es publicaran previsiblement a final del mes d’octubre.A preguntes de STEPV-v sobre el cobrament dels triennis per part del professorat interí, la Conselleria ha informat que el procés està en fase de consulta dels serveis jurídics de la Conselleria d’Educació i d’estudi en la Conselleria d’Hisenda. L’Administració està intentant que el tràmit siga d’ofici i s’ha compromés que el cobrament siga des del 13 de maig de 2007, data de publicació en el BOE de l’Estatut de la Funció Pública, que permet al professorat interí el cobrament d’aquest complement d’antiguitat.En una altra interpel·lació de l’STEPV-Iv sobre la publicació del nou decret de permisos i llicències per al professorat, que s’hauria d’haver publicat en el mes de maig de 2007, l’Administració s’ha compromés a publicar-lo en el DOCV a finals del mes d’octubre (dilluns 29 com a molt tard).

16 octubre 2007

 


 

STEPV-Iv exigeix la convocatòria urgent de la Mesa de Portaveus per establir el calendari de negociació

El desplegament de la LOE i els temes pendents del curs passat fan necessària una agenda negociadora per al professorat

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha presentat un escrit dirigit al Conseller i a la Secretària Autonòmica d’Educació exigint la convocatòria urgent la Mesa de Portaveus per reprendre el calendari de negociació que va acabar truncat el curs passat per la convocatòria de les eleccions autonòmiques.

L’escrit presentat planteja la necessitat d’establir de manera urgent un calendari de negociació que arreplegue tots els temes que es deriven del desplegament de la LOE al País Valencià i d’altres que no es van tractar o no es van tancar de manera adequada durant el curs passat.

El sindicat considera que, entre d’altres, els temes més rellevants són:

- Nou acord retributiu per a tot el professorat valencià que supose una veritable homologació. Negociació de les noves classificacions dels centres i de les retribucions dels càrrecs unipersonals.
- Regulació de la jornada continuada i autonomia dels centres mitjançant una norma que possibilite que la comunitat educativa puga decidir el model de jornada escolar del seu centre.
- Nou Acord de professorat interí: comarcalització de les substitucions i de les vacants, cobrament de sexennis, estabilitat, manteniment dels actes d’adjudicació presencials. Oferta d’ocupació pública 2008. Tribunals d’oposició. Pagament immediat dels triennis.
- Negociació d'un Pla Integral de Convivència Escolar que contemple mesures reals per millorar-la.
- Compliments dels acords de la Comissió Sectorial de Salut Laboral de juliol de 2006, encaminats a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Retirada de l’Ordre de concerts Batxillerats. Manteniment dels grups i la plantilla de professorat dels IES públics. Catalogació Lingüística dels centres de secundària.
- Publicació del Decret de Permisos i Llicències. Negociació del Pla Concilia. Convocatòria de les Llicències per estudis.
- Negociació de la normativa necessària i millora les condicions laborals de tot el professorat, tot contemplant les particularitats dels centres específics d’educació especial, Escoles Oficials d’Idiomes, Conservatoris, Escoles d’Art i Superior de Disseny, Formació Professional, etc.

STEPV-Iv espera que l’administració educativa siga sensible a les demandes del professorat i convoque immediatament totes les reunions necessàries.

València, 21 de setembre de 2007

 


 

Han anunciat que les Meses Generals es constituiran el proper 2 d’octubre

STEPV-Iv es reuneix amb els responsables de la Funció Pública Valenciana

Ahir, 11 de setembre de 2007, representants de STEPV , junt a uns altres membres d’Intersindical Valenciana, es van reunir amb el Secretari Autonòmic d’Administracions Públiques, Rafael Peset, i el Director General d’Administració Autonòmica, Pedro Garcia. Aquesta reunió és, d’una banda, continuació de la mantinguda en juliol amb el Conseller de Justícia i Administracions Públiques, Fernando de Rosa, i, de l’altra, principi de converses per tal d’encetar la negociació de tots els assumptes que interessen l’Administració valenciana i les seues i els seus servidors.

Els assumptes tractats han estat de dos ordres: en primer lloc, l’ordenació de la negociació a través de les meses de negociació, el règim de les quals ha canviat a partir de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), i en segon lloc, les reivindicacions concretes d’Intersindical Valenciana. Pel que fa a l’ordenació de la negociació, el Sindicat ha manifestat la seua opinió que cal constituir les Meses Generals, així com les diferents meses sectorials, el més aviat possible i amb criteris homogenis. També s’ha manifestat l’opinió que cal constituir, a banda de les meses sectorials actualment existents, la mesa sectorial d’Universitats. Cal recordar que una gran part del personal d’Universitats comparteix règim jurídic amb el personal de l’Administració del Consell (el PAS) i l’altra part té grans semblances amb el personal docent (el PDI). Igualment, el finançament de les Universitats prové bàsicament dels Pressupostos de la Generalitat.

En aquest sentit, els representants de la conselleria han manifestat que amb molta probabilitat, les Meses Generals es constituiran el proper dia 2 d’octubre.

Pel que fa a les reivindicacions de millora de les condicions de treball, tant els representants de la Conselleria com del Sindicat han coincidit en expressar la seua voluntat de fer una millor administració per a aconseguir una atenció al ciutadà el millor possible, alhora que cal treballar per millorar el reconeixement social del funcionariat i les seues condicions de treball. Tot i que no s’ha pogut aprofundir, s’ha enunciat la proposta d’Intersindical Valenciana d’un pacte de legislatura que contemple el manteniment del poder adquisitiu, la reducció de la temporalitat mitjançant ofertes públiques d’ocupació suficients, la millora de les condicions de treball, així com l’actualització de les indemnitzacions per raó de servei (Decret 24/1997).

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >