Informacions Mesa Sectorial d'Educació.  curs 00/01 

tornar a index de la Mesa Sectorial

 
5/07/01 La negociació al mes de juliol
20/06/01 Mesa Negociació 20 de juny. Calendari
19/06/01 L'STEPV-Iv demana l'augment de les plantilles de personal dels centres públics, la reducció de l'horari lectiu i millores salarials per al professorat valencià. 
26/04/01 La Mesa de Portaveus es reuneix per a tractar sobre el calendari de negociació del tercer trimestre del curs escolar
29/03/01

Informe Mesa Tècnica sobre la reubicació del professorat de Secundària  (supressions)

02/03/01 Negociacions pendents acordades a la Mesa Sectorial d'Educació del 2 març 2001
20/02/01 L'STEPV-Iv abandona la Comissió de Seguiment de l'Acord de plantilles de Secundària.
08/02/01 Mesa Sectorial d’Educació per tractar l’assignació horària per especialitats de les plantilles modulars dels centres de secundària
01/02/01 Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles dels centres d'Ed.Infantil i Primària
26/01/01 Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles de Secundària .
23/01/01 Reunió de la Junta de portaveus per a fixar el calendari de negociació
18/01/01 Comunicat sobre la Mesa Sectorial
17/01/01 Se convoca la Mesa Sectorial sobre l'ordenació de la negociació col.lectiva, l'acord de plantilles de secundària, les substitutcions del professorat i la política d'ocupació.
14/01/01 L'STEPV-Iv exigeix al Conseller una negociació real de tots els temes que afecten al sistema educatiu i no sols de les baixes del professorat
22/11/00 Comissió de Seguiment de l’Acord de Plantilles de Secundària
15/11/00 Comissió de Seguiment de l’Acord de Plantilles de Secundària
Sobre el projecte de reforma de la LOGSE
07/11/00 Mesa sobre planificació educativa Col.legis d'E. Inf., Primària i Especial
03/11/00 Els sindicats abandonen la Mesa Sectorial
18/10/00 Crònica de la mesa
18/10/00 Proposta de temes a tractar que ha presentat l'STEPV-Iv per a la Mesa del 18-10-00
18/10/00 Projecte Ordre d'accés de mestres al Cos de Secundària
17/10/00 Informació sobre concurs de trasllats secundària i Inspecció


NEGOCIACIONS 

3 DE JULIOL. MESA SECTORIAL EDUCACIÓ
1. Esborrany d'Ordre atenció a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa.
En els propers dies farem pública la nostra valoració del document definitiu. 
2. Esborrany d'Ordre atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials en l'Educació Primària.

4 DE JULIOL. MESA TÈCNICA.
1. Esborrany d'Ordre alumnat amb necessitats educatives especials en ESO i Postobligatòria.

4 DE JULIOL. MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ.
1. Anàlisi acord Mesa General de Negociació sobre temporalitat a la Funció Pública.

10 DE JULIOL. MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ.
1. Esborrany d'Ordre alumnat amb necessitats educatives especials en ESO i Postobligatòria.
2. Esborrany d'Ordre atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials en l'Educació Primària.

17 DE JULIOL. MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ.
1. Adjudicacions. 

TEMA SENSE DATA CONCRETA.

-EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL INFORMARÀ AL SEU MOMENT SOBRE LA RESPOSTA
DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS.


Mesa Negociació 20 de juny

Hui, dimecres 20 de juny, s'ha reunit la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d'Educació per fixar el calendari de negociació dels temes pendents. En aquesta s'ha establert el següent calendari:

-3 de juliol. Ordre de compensació educativa i ordre d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials dels col.legis d'infantil i primària.
-4 de juliol i 10 de juliol. Ordre d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials dels Instituts de Secundària.
-17 de juliol. Adjudicacions de vacants per al curs 2001-02.

L'STEPV-Iv considera que la situació de la negociació a l'àmbit sectorial d'Educació no és satisfactòria per considerar que:
1. No s'han abordat tots els temes previstos en la planificació de la negociació per aquest curs escolar. Temes com el desplegament dels Reglaments Orgànics dels col.legis i dels Instituts, el desplegament de l'Acord de Plantilles de Secundària o la negociació de les plantilles dels Cicles Formatius, entre d'altres, que estava previst negociar abans de l'acabament de l'actual curs no s'han negociat, aparcant-los per al curs vinent.
2. Tot el paquet de les retribucions del professorat ha quedat sense data per a la seua negociació. Fet que l'STEPV-Iv considera com a negatiu ja que el passat dia 7 de juny, l'Administració es va comprometre a donar resposta a les peticions sindicals. No sols no ha fet, sinó que tampoc a volgut concretar una data de negociació. Aquest fet ajorna la negociació de la proposta que ha fet el sindicat d'augment de 16.000 pessetes per al professorat del Cos de Mestres i d'altres temes retributius importants. El sindicat considera que aquesta actuació és fruït d'una política dilatòria per part de l'Administració per no pagar.
3. Tampoc s'ha volgut concretar una data per tractar sobre la situació dels menjadors escolars. Per a l'STEPV-Iv és inajornable que es tracte sobre la situació generada per la privatització del servei de cuidadors de menjadors, les inspeccions de la Conselleria de Treball i les contradiccions existents entre la normativa actual i el plec de condicions del concurs per a la privatització del servei. 

En definitiva, el sindicat considera que la Conselleria ha donat mostres d'una manca de voluntad de negociació, així com d'una falta de capacitat de direcció política per abordar correctament la negociació dels temes que són importants tant per la millora de l'ensenyament públic com de les condicions laborals del professorat.

València, 20 de juny de 2001

CALENDARI DE NEGOCIACIONS

26-JUNY. MESA GENERAL FUNCIÓ PÚBLICA: PERSONAL INTERÍ.

3-JULIOL. MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ:
-Ordre compensació educativa.
-Ordre alumnat n.e.e escolaritzat als col.legis.

4 i 10-JULIOL. MESA SECTORIAL EDUCACIÓ:
-Ordre alumnat n.e.e escolaritzat als IES.

17-juliol. MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ:
MONOGRÀFICA sobre adjudicacions de vacants per al 2001-02 (inclourà situació del personal itinerant)

LA CONSELLERIA NO HA VOLGUT CONCRETAR DATA PER A CELEBRAR UNA REUNIÓ ON ES TRACTE SOBRE LES RETRIBUCIONS DEL PROFESSORAT VALENCIÀ (NIVELL 24 PER AL COS DE MESTRES, AJUDES SOCIALS, LLICÈNCIES PER ESTUDIS, COMPLEMENTS ESPECÍFICS,…), NI TAMPOC SOBRE LA SITUACIÓ DELS MENJADORS ESCOLARS.


L'STEPV-Iv demana l'augment de les plantilles de personal dels centres públics, la reducció de l'horari lectiu i millores salarials per al professorat valencià. 

Demà, dimecres, tindrà lloc una reunió de la Junta de Portaveus de la Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre el calendari de negociació dels temes pendents i d'aquells que s'han de negociar des d'ara fins l'acabament del curs escolar. En aquesta reunió, l'STEPV-Iv proposarà prioritzar tots aquells temes que tenen que veure amb una major dotació de professorat i de personal d'administració i serveis del centres públics, la reducció de l'horari lectiu del professorat del Cos de Mestres i millores salarials per a determinats col.lectius de professorat.

Totes aquestes propostes que farà el sindicat en la Mesa de Portaveus cal enmarcar-les dintre de la millora del servei que presta l'ensenyament públic i d'una correcta organització i funcionament d'aquets centres.  

En concret, el sindicat demanarà que s'activen mesures per dotar de personal els centres que escolaritzen alumnat amb necessitats educatives especials, alumnat amb necessitats d'acció compensatòria, alumnat immigrant, centres amb programes d'immersió lingüística, els serveis psicopedagògics escolars,… Per al sindicat, cal que la Conselleria de Cultura i Educació aborde la negociació de la normativa que regula temes com educació especial, acció compensatòria o spes que estan en els calaixos de les diferents departaments de l'Administració, en alguns casos des de fa mesos.

A més a més, el sindicat considera necessari reduir l'horari lectiu del professorat del Cos de Mestres en la línia d'avançar cap a les 18 hores lectives setmanals, d'aquesta forma aquest professorat tindria temps per a realitzar altres tasques que preveu l'aplicació del nou sistema educatiu, com són, entre d'altres funcions les tutories, les coordinacions de nivell o cicles o preparació de materials. A més a més, cal dotar de personal els centres incomplets, els centres que escolaritzen només alumnat de segon cicle d'infantil,…

Per altra part, el sindicat plantejarà la millora de determinats aspectes salarials. El motiu per fer-ho en aquest moment és per poder assegurar que s'incorporen als Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2002. Entre les millores salarials destaca el pagament de 16.000 pessetes per a tot el personal de Cos de Mestres, l'augment de les quantitats que es paguen en concepte d'itinerància, els complements específics dels càrrecs unipersonals de les Seccions dels Instituts de Secundària i la negociació de la taula retributiva dels complements específics que cobren els docents, ja que des de fa més de 10 anys no s'ha negociat.  

En definitiva, el sindicat vol que s'impulse la negociació d'aquells temes que tenen a veure amb la millora de la qualitat de l'ensenyament públic, de les condicions de treball i de les retribucions del professorat valencià.

 Per acabar, el sindicat també demanarà explicacions sobre la situació dels menjadors escolars per al proper curs escolar, després de la privatització del servei de cuidadors i de les inspeccions realitzades per la Conselleria de Treball.

València, 19 de juny de 2001


La Mesa de Portaveus es reuneix per a tractar sobre el calendari de negociació del tercer trimestre del curs escolar

Temés proposats per l'STEPV-Iv

Hui, dijous 26 d'abril, ha tingut lloc una reunió de la Mesa de Portaveus per a tractar sobre el calendari de negociació del tercer trimestre del curs escolar. En aquesta reunió han estat presents: la sotssecretària, Ascensión Figueres, el Director General d'Ordenació i Innovació Educativa, Josep Vicent Felip, el Director General de Personal, JosÉ Antonio Rovira, el Director General de Centres, Herminio García i els sindicats CCOO, UGT, CSIF, ANPE i STEPV-Iv.

El calendari fixat ha estat el següent:

-2 de maig, Mesa Sectorial Desplegament ROF dels centres d'Educació Infantil i Primària i calendari escolar per al curs 2001-02.

- 3 de maig, Mesa Tècnica Desplegament ROF dels IES.

- 8 de maig. Mesa Sectorial Dotació extraordinària de professorat de Ped. Terapèutica i Audició i Llenguatge i Psicologia.

-9 de maig. Mesa Sectorial Ordre de Compensatòria i ordre d'alumnat amb necessitats educatives especials.

- 10 de maig. Mesa Tècnica. Reubicacio professorat secundaria.

- 10 de maig. Mesa Tècnica. Adscripció mestres al primer cicle IES.

- 15 de maig. Mesa Tècnica Matriculació als batxillerats i catalogació centres segons mapa escolar.

- 15 de maig. Mesa Tècnica sobre Formació de Persones Adultes.

- 16 de maig. Mesa Tècnica sobre escoles infantils que escolaritzen l'alumnat de 0 a 3 anys.

- 17 de maig Mesa Tècnica Plantilles dels Cicles Formatius.

- 21 de maig. Mesa Tècnica sobre Itineràncies.

- 29 de maig. Mesa Sectorial Adjudicacions provisionals per al curs 2001-02.

- 31 de maig Mesa Sectorial Desplegament ROF dels IES.

- 6 de juny . Comissió de seguiment de l'acord de professorat interí.

- 7 de juny. Mesa Tècnica Retribucions cos de mestres per l'aplicació de la LOGSE.

També ens han repartit els documents:

-Convocatòria de comissions de serveis als centres públics de Formació de Persones Adultes.

-Aclariments sobre l'aplicació del Decret 28/2001 de permisos i llicències per al personal docent.

Queden pendent de concretar les dates de reunió sobre:

-Fons socials.

-Llicències per estudis.

-Desplegament del decret de CEFIRES.

Per a l'STEPV-Iv el fet de mantindre moltes reunions al llarg de les properes setmanes no suposa que les negociacions vagen pel bon camí, ja que s'inicia la negociació de molts temes que es tanquen en precari, és a dir, sense l'acord sindical. L'Administració pretén donar una imatge de negociació, convocant multiples reunions, sense tancar els temes pendent ni avançar en la negociació. Exemples són l'obtinació d'iniciar els curs escolar el dia 5 de setembre, la pretensió que el professorat de secundària estiga 25 hores setmanals als centres durant el mes de juliol o la jornada partida als IES.

El sindicat considera que el fet de mantidre reunions no ha d'amagar la política privatitzadora del govenr valencià, les continues imposicions en matèria laboral, l'empitjorament de les condicions laborals del professorat valencià, la castellanització del sistema educatiu valencià i el retall en l'autonomia dels centres educatius.

Per tot açò, el sindicat reclama un canvi d'actitud del govern valencià, que es base en el diàleg i en la negociació, front les actituds autoritàries del conseller Manuel Tarancón.

València, 26 d'abril de 2001.

Relació de temes proposats per l’STEPV-Iv a tractar al llarg d’aquest trimestre.

1. Professorat interí. Plataforma reivindicativa:
-Moratòria convocatòria concurs-oposició.
-Requisit lingüísitic
-Pla d'estabilitat.
-Derogació del Reial Decret 850/93. Sistema d'accés diferenciat.
2. Desplegament dels Reglaments Orgànic i Funcional dels centres dels col.legis públics i dels Instituts d'Educació Secundària.
En principi, el sindicat està en contra de l'actual redacció dels dos documents. Demanem la seua retirada i la presentació d'uns nous documents que arrepleguen les nostres esmenes. La negociació s'ha de fer abans del 31 de maig i la publicació al DOGV s'ha de fer immediatament per possibilitar els centres educatius la seua aplicació abans del 15 de juny.
3. Calendari escolar curs 2001-2002.
4. Menjadors escolars centres públics: nova normativa i situació del concurs de cuidadors respecte de l'actual normativa legal.
5. Reglament orgànic dels centres d'ensenyament de règim especial.
6. Ordre que regula l'acció compensatòria.
A més, s`ha de contemplar la catalogació de llocs de treball, l’adscripció del professorat i el reconeixement de l’especial dificultat d’aquests llocs.
7. Salut laboral: convocatòria de la comissió de salut laboral.
8. Negociació de la situació del professorat itinerant.
Tant a primaria com a secundària.
9. Gratificacions per jubiliacions LOGSE. Informació sobre la posició del govern valencià respecte a la prorroga d'aquesta.
10. Ordre d'integració de secundària.
11. Plantilles i normativa d'organització dels SPEs. Accés del psicopedagogs al Cos de Secundària.
12. Reunió de la Comissió de Seguiment de l'acord de plantilles de Secundària:
-Plantilles modulars.
-Augment de llocs de treball per al curs vinent.
-Catalogació lingüística dels llocs de treball.
13. Formació de persones adultes: vacants i provisió dels llocs de treball.
14. Negociació de les plantilles dels cicles formatius.
Aquesta negociació s'ha d'agilitzar per poder tindre la plantilla el curs vinent.
15. Actes d'adjudicació vacants provisinals curs 2001-2002.
En aquest punt, demanem la negociació de:
-Comissions de serveis.
-Provisió dels llocs de treball en programes i serveis educatius específics: CEFIRES, SPEs, Hospitals, Presons, FPA, Educació a distància, conservatoris…
-Provisió dels llocs de treball del personal: desplaçat, suprimit, provisional o en expectativa, en pràctiques i interí.
En aquest darrer punt, el sindicat demana que la provisió dels llocs de treball es faça mitjançant actes presencials.
16. Situació dels conservatoris de música: negociació de la normativa i de les plantilles.
17. Informació sobre la programació de construcció i adequació dels centres.
Està pendent que el conseller informe a la Mesa Sectorial.
18. Provisió de llocs de treball de professorat de secundària en aquelles localitat on es crea un nou IES.
19. Convocatòria de la comissió de seguiment de professorat interí:
-Regularització dels contractes del curs actual.
-Seguiment de les borses de treball.
20. Negociació sobre les seccions dels IES.
El sindicat reclama la transformació d'aquestes en IES, així com el pagament dels complements retributius dels càrrecs unipersonals.
21. Reunió de la comissió de seguiment de l'acord de plantilles del Cos de Mestres. Entre els temes a tractar demanem la negociació de les retribucions del professorat del Cos de Mestres per equiparar-les al nivell 24.
22. Reunió de la comissió de seguiment de drets sindicals.

A més a més, s'ha de fixar la data de les reunions dels temes pendents: normativa d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, educació infantil…

València a 26 d’abril de 2001.


Informe Mesa Tècnica sobre la reubicació del professorat de Secundària  (supressions)

El dijous 29 de març de 2001 es va reunir la Mesa Sectorial d’Educació per tractar el document de supresions, creacions i modificacions dels llocs de treball.

L’STEPV-Iv li ha preguntat a l’Administració si estava disposada a complir l’Acord de Plantilles que en distints apartats es refereix a aquesta qüestió:

1. L’Acord de plantilles de Secundària estableix tres mecanismes per a la reubicació del professorat ( Punts 5 i 6 de l’apartat II ):

"5. L’Administració regularà, durant el primer trimestre del curs 1999/2000, amb les organitzacions sindicals, els mecanismes necessaris per a aplicar fins a la finalització del mapa escolar proposat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, perquè siga possible la reubicació voluntària del professorat, tendent a l’optimització dels recursos i a fi de garantir la permanència del professorat en la seua localitat de destinació.

Així mateix, els signants es comprometen a negociar el marc normatiu oportú en què s’han de definir els conceptes de supressió, creació o modificació de llocs de treball, els criteris que han de complir-se per a la seua realització i les situacions administratives en què es podrà trobar el professorat afectat.

6. L’Administració es compromet a negociar la normativa necessària i oferir els cursos de formació necessaris als professors que hagen adquirit voluntàriament l’atribució docent transitòria a fi de millorar la docència al mateix temps que els permeta quedar-se al seu centre o reubicar-se en millors condicions".

En qualsevol cas, LA REUBICACIÓ SERÀ VOLUNTÀRIA fins la finalització del Mapa Escolar, és a dir, fins que tots els centres previstos estiguen construïts. No té sentit suprimir llocs sense haver creat els que són necessaris per la recol.locació, menys encara si el Govern manté el compromís de construir tots els centres previstos en el mapa escolar.

Per tant, la regulació de la SUPRESSIÓ, CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE LLOC DE TREBALL que es vol negociar ara no es podria aplicar obviant la voluntarietat del professorat afectat durant el temps que transcorrega fins la completa realització del mapa escolar. Igualment, L’ATRIBUCIÓ DOCENT TRANSITÒRIA sembla lògic que s’aplique com a mecanisme de reubicació amb el mateix caràcter voluntari. Així, transitòriament, la reubicació del professorat es resoldria des de la voluntarietat.

2. No existeix un marc legal previ que ens servesca de referent per tal de poder parlar de mecanismes de recol.locació amb caràcter preferent (a la manera que es fa en Infantil i Primària) per al professorat afectat per la supressió d’un lloc de treball. Cal tenir molt en compte que la quantitat d’instituts per localitat i la diversitat dels ensenyaments postobligatoris no permeten moltes possibilitats de recol.locació preferent en la mateixa localitat de supressió.

Per tant, al mateix temps que es parla de mecanismes de supressió, cosa que la Conselleria planteja al seu projecte, cal

D’altra banda, l’Acord de plantilles enceta el camí per tal de definir les plantilles modulars dels IES a partir de les quals es podrà establir el catàleg real dels llocs de treball. Des del nostre punt de vista, la concreció d’eixe catàleg, que ja hem començat a negociar, és imprescindible abans d’encetar el procés de reubicació o de supressió dels llocs de treball, ja que amb la "foto final" dels llocs de treball de cada institut el procés es podrà fer amb totes les garanties.

L’Administració ens ha contestat que està disposada complir l’Acord de Plantilles, però que és difícil garantir la permanència del professorat en la seua localitat de destinació i que com a mínim hauríem de parlar de zones i ha estat d’acord en què totes les direccions generals s’han de posar a fer la tasca prèvia per poder arribar a parlar d’aquest document, ja que és un document en el qual estan implicades totes les direccions gererals:

-la Direcció General de Personal perquè ha d’establir els mecanismes de reubicació, creació i supressió de places,

-la Direcció Gereral de Centres perquè ha de donar compte de la planificació educativa i ha d’establir els criteris de creació o supressió d’unitats i de modificació del Mapa Escolar,

-la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa perquè ha d’establir el pla de formació del professorat i l’atribució docent,

-la Direcció General de Règim Econòmic perquè ha de donar compte de la construcció dels Centres Educatius.

Per tot açò, des de l’STEPV-Iv, considerem que ni té sentit ni és el moment de treballar en la direcció de regularitzar les supressions abans que tots els IES previstos en el mapa escolar estiguen construïts, abans d’esgotar els mecanismes de reubicació voluntària del professorat previstos en l’Acord de Plantilles i abans d’establir els mecanismes (zonificació, control sindical, catàleg real de places) que donen una eixida raonable i consensuada al professorat afectat.


Negociacions pendents acordades a la Mesa Sectorial d'Educació del 2 març 2001

La Conselleria de Cultura i Educació i els sindicats presents a la Mesa Sectorial d'Educació s'han reunit, l'1 de març, per a fixar el calendari de negociació des d'ara fins el final del curs.

Us adjuntem la relació dels temes i el calendari fixat.

No estan tots els temes que el sindicat va plantejar a la reunió, no estan per la negativa radical de l'Administració a incorporar-los. Nosaltres no renunciem a que es tracten en un futur per considerar que alguns són importants. Caldrà pressionar a l'Administració per aconseguir obrir la negociació.

Respecte de la negociació que s'ha fet des de l'inici del curs fins ara, el sindicat considera que s'ha complit el calendari de negociació però, respecte dels continguts, no podem estar satisfets per no haver-se arreplegat les nostres propostes en temes importants pel professorat i pel sistema.

Els temes que ja s'estan negociant continuaran segons el calendari previst. 
Per exemple, la negociació de les plantilles dels Cicle Formatius.

RELACIÓ DE TEMES I CALENDARI DE NEGOCIACIÓ

MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES PÚBLICS
Es convocarà una reunió amb la Direcció General de Centres Docents.

REGLAMENT ORGÀNIC CENTRES ENSENYAMENT DE RÈGIM ESPECIAL.
Estan redactant el document. Una vegada estiga ens el lliuraran i s'obrirà un termini de presentació de les esmenes.

DESPLEGAMENT DEL ROF DELS IES.
Van a estudiar les esmenes presentades per les organitzacions sindicals i ens convocaran per a iniciar la negociació.

ORDRE QUE REGULA L'ACCIÓ COMPENSATÒRIA.
Una vegada estudien les esmenes presentades pels sindicats ens convocaran per a la seua negociació.

SALUT LABORAL.
Ens convocaran a una reunió després de les Falles.

SITUACIÓ DEL PROFESSORAT ITINERANT.
En la reunió convocada el 25 d'abril per a tractar sobre el calendari de negociació es fixarà la data de la reunió.

GRATIFICACIONS PER JUBILACIÓ LOGSE
En pocs dies ens convocaran per tractar sobre el tema. Estan estudiant un augment de les gratificacions. El problema és que pretene que tinga efectes 1 de gener de 2002.

ORDRE D'INTEGRACIÓ DE SECUNDÀRIA.
No tenen redactada l'ordre. Una vegada estiga feta ens la lliuraran i s'obrirà un termini de presentació d'esmenes.

PLANTILLES DELS SPES.
No volen negociar-les aquest curs. La seua negativa és radical i contundent.

CATALOGACIÓ LINGÜÍSTICA DELS LLOCS DE TREBALL.
No volen sentir-ne ni parlar. No estan disposats a convocar una reunió per tractar sobre el tema.

INFORMACIÓ SOBRE LA PROGRAMACIÓ DE CONSTRUCCIÓ DELS CENTRES.
Està pendent que el coseller Manuel Tarancón informe a la Mesa Sectorial d'Educació.

Mes de maig
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES: VACANTS I PROVISIÓ.

8 de març.
DISTRIBUCIÓ PER ESPECIALITATS DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DOCENT DEL 2001.

9 de març.
VACANTS DEL CONCURS DE TRASLLATS DE SECUNDÀRIA.

14 de març.
ORDRE DE CONVOCATÒRIA DEL CONCURS-OPOSICIÓ DE MESTRES, SECUNDÀRIA I ADJUNTS DE TALLER.

22 de març.
DESPLEGAMENT DEL REGLAMENT ORGÀNIC DELS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

29 de març.
REUBICACIÓ DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA.
ADSCRIPCIÓ PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (PROFESSORAT TÈCNIC).

Prinicipi d'abril.
ENTREVISTES PER TRACTAR SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL R.D. 850/93 (accés a la Funció Pública)

3 d'abril
ADJUDICACIÓ DE VACANTS PROVISIONALS PER AL CURS 2001-2002.

10 d'abril
ADSCRIPCIÓ DE MESTRES AL PRIMER CICLE D'ESO ALS I.E.S.

11 d'abril
DATA LÍMIT PER A LA PRESENTACIÓ DE LES ESMENES DELS DOCUMENTS:
-ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
-ADAPTACIÓ DE LES NORMES DEL REGLAMENT ORGÀNIC I FUNCIONAL DE LES ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL I DELS COL.LEGIS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA A LES ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

25 de maig.
REUNIÓ DE PORTAVEUS SINDICALS PER A AVALUAR, REVISAR I FIXAR EL CALENDARI DELS TEMES QUE QUEDEN FINS EL FINAL DEL CURS.

8 de maig
INSTRUCCIÓ PER A LA DOTACIÓ DE RECURSOS EXTRAORDINARIS DE PSICÒLEGS, MESTRES DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA,… ALS I.E.S.

València, 2 de març de 2001


L'STEPV-IV ABANDONA LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ACORD DE PLANTILLES DE SECUNDÀRIA.  20/02/01

El sindicat denuncia l'incompliment sistemàtic de l'acord.

El sindicat ha abandonat la Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles de Secundària al retirar-li la paraula la Sotssecretària d'Educació, Ascensión Figueres, a un representant d'aquest sindicat. La reunió de la Comissió estava presidida per la Sotssecretària i comptava amb la presència dels Directors Generals d'Ordenació i Innovació Educativa, Josep Vicent Felip, i del Director General de Personal, José Antonio Rovira, i de totes les organitzacions sindicals signants de l'Acord de Plantilles de Secundària.

L'ordre del dia de la reunió era fer una anàlisi del grau de compliment de l'Acord, signat en maig de 1999, pel conseller Manuel Tarancón i els sindicats STEPV-Iv, CCOO, ANPE, UGT i CSIF. Per al sindicat, la reunió no estava presidida per un clima de diàleg i d'una voluntad decidida, per part de l'Administració, de donar compliment a tots i cadascun dels apartats de l'acord. En concret, en el moment de la retirada de la paraula a un representant de l'STEPV-Iv, s'estava tractant el nombre de llocs de treball creats des de 1999. L'Administració pretén sumar els llocs de treball a temps parcial als de temps complet pel que fa al comput total de llocs de treball creats per a donar compliment a l'acord. Al llarg d'aquesta discusió és quan s'ha produït un debat intens sobre l'acord, negant-se a reconèixer l'Administració els reiterats incompliments, sobre tot en allò que fa referència al nombre total de llocs de treball creats, la qual cosa ha motivat que els representants de l'STEPV-IV foren molts crítics amb l'Administració i aquesta els ha retirat la paraula, abandonant els representats de l'STEPV-Iv la sala de reunions.

Aquest sindicat considera inadmisible l'actitud autoritària i de manca de diàleg de la Sotscretària d'Educació.

Pel que a l'Acord de Plantilles de Secundària, el sindicat critica molt durament que en compte d'haver creat entre 2000 i 2500 llocs de treball, sols s'han creat 1.450. És inadmissible que sols s'hagen creat un poc més de la meitat dels previstos, i a més a més que fins i tot es pretenga incloure en aquestos els de temps parcial. Però aquest no és l'únic incompliment manifest de l'acord, n'hi ha d'altres aspectes que no s'han complit:

-No s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quasi dos anys després d'haver-se signat

-No s'han negociat les plantilles dels Cicles Formatius, quan es tenien que haver-se negociat en la tardor del 1999.

-No s'han complit la programació prevista per a la construcció dels nous IES, tal i com s'indicava en un annex de l'acord. D'aquesta forma els centres no estaran construïts en l'any 2002, tal i com s'anuncia reiteradament des de l'Administració Educativa valenciana.

-No s'ha fet la catalogació lingüística dels llocs de treball i, per tant, un curs més els IES no estaran en condicions de donar continuïtat les liínies en valencià.

-No s'ha posat en marxa cap pla de formació ni per adquirir la necessària capacitació lingüística ni per obtindre l'atribució docent transitòria (açò vol dir que un professor/a puga adquirir una nova especialitat per evitar ser desplaçat del seu centre).

-No s'han realitzat les modificacions oportunes per permetre cobrir les baixes en un termini de set dies.

El sindicat responsabilitza al conseller Manuel Tarancón de la situació en què es troba l'acord de plantilles de secundària, fet que s'agreuja amb l'esborrany de desplegament del Reglament Orgànic i Funcional dels IES presentat per la Conselleria ja que suposa un enduriment de les condicions laborals del professorat i imposa la jornada en juliol. És per tot açò que el sindicat anuncia que de persistir en aquestes actuacions proposarà mobilitzacions al sector.

València, 20 de febrer de 2001


Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles dels centres d'Ed.Infantil i Primària

La Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles dels centres d'Ed.Infantil i Primària s'ha reunit, hui, dijous 1 de febrer, sota la Presidència de la Sotssecretària d'Educació, Ascensión Figueres, i ha comptat amb la presència dels Directors Generals d'Ordenació i Innovació Educativa, Josep Vicent Felip, del Director General de Centres Docents, Herminio García Cuadras i del Director General de Personal, José Antonio Rovira. En aquesta reunió han assistit els anteriors Directors Generals, José Cano i Concepción Gómez Ocaña, que s'han acomiadat dels representats sindicals. En la reunió ha estat presents els sindicats signats de l'Acord de Plantilles STEPV-Iv, CSIF, UGT i ANPE.

En aquesta reunió s'ha fet una interpretació del grau de compliment de l'Acord en diversos temes, segons afirma l'STEPV-Iv. El sindicat ha fet tota una sèrie de propostes per a que es done compliment al 100% dels diferents apartats i es negocie a l'àmbit de la Mesa Sectorial tots aquells temes que estan pendents del seu desplegament. En concret, s'ha formulat les següents propostes:

1. La creació de les unitats de tres anys a tots els centres públics, amb efectes 1 de setembre de 2001. El sindicat ha denunciat, contundentment, que aquest apartat no s'ha complit en la seua literalitat, s'havien de crear al curs 1998-99 i ja han transcorregut tres cursos sense donar compliment. Resten per crear 488 unitats d'educació infantil, de les quals d'alumnat de tres anys són 404, segons les previsions del Mapa Escolar.

2. La negocaició de les condicions retributives del funcionariat del Cos de Mestres com a conseqüència de l'aplicació de la LOGSE. El sindicat ha demanat el nivell 24 per a tot el Cos de Mestres o les quantitats equivalents a la diferència entre el 21 (complement que es cobra actualment el professorat del Cos de Mestres) i el 24 (complement que cobra el professorat de Secundària). La diferència actual és de 15.000 pessetes mensuals.

3. La dotació de més professorat als centres incomplets que tenen 4 unitats d'infantil i 6 de primària o 3 d'infantil i 7 de primària o similars, ja que la seua plantilla actual està descompensada.

4. La dotació de més professorat als centres que sols escolaritzen alumnat d'educació infantil per poder realitzar totes les tasques necessàries.

5. La negociació del desplegament reglamentari de la situació dels mestres itinerants. En aquest apartat s'ha d'incloure un avançament, a compte, de les despeses de dietes i desplaçaments, a més de l'indemnització per atendre els sinistres del vehicles i un augment de les quantitats dedicades a les despeses de desplaçaments.

6. El compliment de l'apartat que fa referència a l'horari dels mestres que imparteixen primer cicle d'ESO a les escoles, equiparant-lo al del professorat de Secundària. De tota manera el sindicat ha fet una esmena al desplegament del ROF dels centres d'infantil i primària per la qual demana que tot el professorat del Cos de Mestres tinga 18 hores lectives.

7. La negociació de la convocatòria d'concurs per a proveir els llocs de treball dels centres CAES, de forma que el proper 1 de setembre estiguen cobert tots aquest llocs de treball mitjançant aquesta convocatòria.

8. La negociació de les modificacions reglamentàries per a permetre que les baixes del professorat que cobresquen en un termini inferior a l'actual.

9. La creació d'una Comissió d'estudi sobre la jornada i el calendari escolar.

10. La solució a l'accés del professorat especialista en psicopedagogia escolar al Cos de Professorat de Secundària.

L'Administració s'ha compromés a donar una resposta a cadascun d'aquest assumptes, una vegada s'hagen incorporat als seus llocs de treball i hagen estudiat els temes els nous Directors Generals.

El sindicat espera que totes aquestes propostes siguen ateses amb rapidesa per la Conselleria ja que molts dels temes estan pendents de resolució des de l'any 1996. El conseller Manuel Tarancón té, ara, una magnifica opotunitat de demostrar si les seues declaracions, de fa quinze dies, i tenen una base fonamentada o sols eren pura retòrica.

València, 1 de febrer de 2001

 


26 gener. Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles de Secundària .

El divendres dia 26 de gener de 2001 s’ha reunit la Comissió de Seguiment de l’Acord de Plantilles de Secundària. Aquesta reunió ha estat la primera d’aquelles que es van programar en la Mesa Sectorial del passat dia 18 de gener amb el Conseller, Manuel Tarancon, on es va anunciar una proposta de canvi en la negociació entre l’Administarció i els sindicats.

L’STEPV-Iv considera que gràcies a la pressió sindical l’Administració s’ha compromés, en un breu termini de temps, a passar l’Acord de Plantilles de Secundària pel Ple del Consell i a publicar-lo al DOGV, tal i com es reflectia al propi Acord.

La reunió de hui no s’ha acabat i tindrà continuitat el proper dimarts dia 13 de febrer ja que no s’ha analitzat punt a punt, fins el final, el grau de compliment o incompliment de l’Acord.

Respecte dels punts tractats, els problemes principals de divergència entre l’Administració i Sindicats han estat els següents:

-no es reconeix, per part de l’Administració, que el nombre de professorat contractat a temps parcial no es pot comptabilitzar com a llocs de treball a temps complet i per tant, no ens podem posar d’acord en els criteres per comptar el nombre de professorat que s’ha incrementat des de l’aplicació de l’Acord, la qual cosa significa que les xifres es "disparen" sempre en detriment de l’Acord.

-l’STEPV-Iv no està d’acord en què no s’aplique al 100% la plantilla prevista en els centres que tenen ja l’ESO i els Batxillerats complets. Atés que falten per construir quasi tots els instituts previstos al Mapa Escolar, l’aplicació del 100% de la plantilla en els centres que ja existeixen és l’única manera de crear els llocs de treball previstos enguany i l’any que ve.

L’STEPV-Iv considera que la reunió ha estat interrompuda en el moment més important, quan s’anaven a abordar temes com la construcció de centres educatius, la negociació de les plantilles de Formació Professional, la formació del professorat, la catalogació lingüística de les plantilles dels instituts, el cobriment de les baixes en el termini dels 7 dies a partir de la recepció de del part de baixa, etc.

Tots aquests temes, a hores d’ara, estan incomplits en tot allò que preveia l’Acord, per tant, l’STEPV-Iv esperarà la propera reunió per veure les explicacions i els compromisos que adquireix aquesta Administració, però no més.

A partir d’ací, si no es refà el consens que va permetre la signatura de l’Acord, el sindicat denunciarà el seu incompliment i, conseqüentmet proposarà al professorat que es mobilitze per aconseguir el recursos que fan falta en els centres.

València, 26 de gener de 2001


Comunicat 23 de gener

Hui, dimarts, s’ha celebra una Junta de Portaveus presidida per la Sotssecretària, Ascensión Figueres, i amb l’assistència dels Directors Generals i dels sindicats. En aquesta reunió s’ha fixat un calendari de negociació que és el següent:

 1. Dinvendres 26 de gener. Comissió de Seguiment de Plantilles de Secundària.
 2. Dimarts 30 de febrer. Mesa Tècnica sobre: l’ordre d’educaciócompensatòria i el desplegament del Reglament Orgànic i Funcional de Primària.
 3. Dijous 1 de febrer. Comissió de Seguiment de les plantilles de primària.ç
 4. 15 de febrer. Comissió de Seguiment de l’acord de professorat interí.
 5. 27 de febrer. Plantilles dels cicles formatius.
 6. 1 de març. Nova reunió de portaveus per a valorar la situació de la negociació,
 7. 1ª setmana març. Oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2001.
 8. 2ª quinzena de març o principis d’abril. Reglament Orgànic i Funcional dels Ensenyaments de Règim Especial, Escoles Oficials d’Idiomes i negociació sobre la Formació de Persones Adultes.

A més a més d’altres normes tindran el tractament següent:

-Decret de menjadors Escolars. La Conselleria no té intenció de negociar-lo en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació, està pendent d’un informe del Consell Jurídic Consultiu.

-Regularització de la provisió de llocs de treball dels diferents programes educatius. Es tractarà al llarg del present trimestre.

-Ordre d’integració de primària i secundària. Es negociarà una vegada es faça un informe dels serveis jurídics de la Conselleria.

-Desplegament del Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts de Secundària. Estarà redactat la setmana vinent, serà a partir d’aquest moment quan es negociarà a la Mesa Sectorial.

-Indemnitzacions per jubilacions i fons d’acció social. La Conselleria es nega, radicalment, a negociar aquests temes.

-Desenvolupament 0-3 anys i plantilles d’educació infantil. S’iniciarà la negociació quan estiga enllestida la normativa.

-Convocatòria de la funcionarització dels adjunts de taller. En el moment que estiga la convocatòria preparada passarà a la negociació de la Mesa Sectorial.

-Retribucions de les empleades i empleats públics docents per a l’any 2001. La Conselleria de Cultura i Educació diu ignorar la proposta del conseller Carlos Gonzàlez Cepeda sobre la negociació a l’àmbit sectorial de les retribucions per a l’any 2001.

L’STEPV-Iv considera que fixar un calendari de negociació no suposa un avanç en el diàleg i en el consens en la Mesa Sectorial d’Educació sinó porta aparellat un canvi d’actitud dels responsables educatius envers la negociació col.lectiva. Per exemple, la setmana passada era un tema importantíssim la negociació de les substitucions del professorat, doncs bé, hui, cap responsable de l’Administració ha proposat incloure al calendari de temes a negociar aquest tema, la qual cosa demostra que sols es pretenia un titular i poca cosa més. En eixe sentit cal destacar que hui s’ha requerit els sindicats perquè presenten propostes.

El sindicat considera que la declaració de bones intencions del conseller Manuel Tarancón encara no s’han transformat en fets i caldrà esperar els propers dies per veure si s’avança o no en la negociació col.lectiva. En eixe sentit de la reunió celebrada hui no es desprén cap avanç, ans tot el contrari ha semblat una reunió de tràmit en la qual sols es pretenia fixar un calendari i poca cosa més.

València, 23 de gener de 2001


COMUNICAT DE PREMSA

Hui, dijous 18 de gener, s'ha celebrat una Mesa Sectorial d'Educació per a tractar la situació de la negociació en l'àmbit de l'ensenyament públic valencià. La Mesa ha estat presidida pel Conseller de Cultura i Educació, Manuel Tarancón i ha comptat amb la presència de la Sotssecretària d'Educació, Ascensión Figueres, i de tots els Directors Generals, i dels sindicats amb representació en el sector.
Per a l'STEPV-Iv, el Conseller s'ha limitat a refrendar l'organigrama de la Conselleria, ja que ha proposat que la Sots-secratària coordine i presidesca les meses de negociació, i ha fet una declaració de bones intencions respecte la negociació col.lectiva, en dir que la volia potenciar, agilitzar i dinamitzar sense aprofondir en el contingut que s'ha de tractar. El sindicat considera que eixes declaracions no aporten res nou a la negociació i, en qualsevol cas, es veurà, al llarg dels propers dies, si són declaracions de bones intencions o aporten un canvi real de l'actitud de l'Administració envers la negociació i el diàleg amb les organitzacions sindicals.
El Conseller també ha expressat la seua intenció de complir el calendari de temes a negociar fixat el passat 18 d'octubre pels sindicat i la Sots-secratària, la qual cosa tampoc aporta res de nou a la situació.
Respecte dels acords signats amb anterioritat: plantilles del centres d'Infantil i Primària, plantilles de Secundària, seguretat i salut laboral, fons socials,… no n'hi ha hagut cap compromís de complir-los, ans el contrari, no s'ha reconegut el seu incompliment, limitant-se a convocar les respectives comissions de seguiment dels acords en els proper dies.
Per al sindicat, el problema de la paralització de la negociació no es resol fixant un calendari o un interlocutor, sinó canviant l'actitud dels responsables educatius als quals correspon arribar al consens per a millorar les condicions laborals del professorat i l'ensenyament públic. En aquest sentit, el sindicat ha exigit que el Conseller siga valedor de l'ensenyament públic i dissenye i encete una campanya de promoció del mateix. El sindicat ha demanat al conseller que demostre la mateixa sensibilitat per l'ensenyament públic que la que demostra cap al privat. 
Sobre temes concrets, la posició del sindicat ha estat la següent:
- Oferta d'ocupació pública docent del 2001. El sindicat ha condicionat qualsevol oferta a la modificació de l'actual sistema d'accés per permetre un accés diferenciat del professorat interí i la incorporació del requisit lingüístic en la convocatòria de les oposicions.
- Planificació educativa per al curs 2001-2002 (arranjament escolar). El sindicat ha exigit la seua retirada i l'estimació de les al.legacions dels Consells Escolars Municipals i de les Juntes de Personal. En aquest sentit, s'ha exigit la creació i oferta de les unitats de tres anys en tots els centres públics.
- Retribucions del professorat per a l'any 2001. El sindicat ha demanat una negociació per recuperar el poder adquisitiu perdut en els darrers anys.
- Desplegament del Reglament Orgànic i Funcional dels col.legis. S'ha demanat un canvi total de l'actual proposta.
- Acord de Plantilles de Secundària. S'ha exigit el seu total compliment en temes com ara: la negociació de les plantilles de formació professional, la formació del professorat, la construcció dels centres, la catalogació lingüística, le recol.locació voluntària del professorat, les itineràncies, la dotació de la plantilla completa prevista a l'acord als actuals IES,…
També s'ha demanat el consens i diàleg en temes importants per al sistema educatiu com són: el decret d'admissió d'alumnes, la dotació de majors recursos econòmics als centres, mesures per a la compensació, atenció a la població escolar immigrant,…
Per acabar, el sindicat espera que les declaracions del Conseller es convertesquen en actuacions concretes.

València, 18 de gener de 2001.


COMUNICAT DE PREMSA

Demà, dijous 18 de gener, a les 10 hores, està convocada una Mesa Sectorial d'Educació. En aquesta es tractaran els punts següents: l'ordenació de la negociació col.lectiva; l'acord de plantilles de secundària; les substitutcions del professorat i la política d'ocupació.

L'STEPV-IV mostra la seua satisfacció per la convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació, a la qual està previst que assistesca el conseller de Cultura i Educació, Manuel Tarancón, per considerar que és, en aquest marc i no en altres, tal i com va exigir aquest sindicat a l'Administració, on s'han de tractar els temes que afecten a les condicions laborals del professorat valencià. A més a més, el sindicat considera important tractar sobre la situació de la negociació col.lectiva a l'ensenyament. El diagnòstic que fem des de l'STEPV-Iv és que aquesta no travessa per un bon moment: n'hi ha incompliment sistemàtic dels acords signats i dels calendaris de negociació, els temes que s'imposen sense buscar el consens, es publiquen normes que no passen per la Mesa Sectorial, ... per la qual cosa és positiu que s'aborden aquestes qüestions en la Mesa Sectorial i que aquesta estiga presidida pel propi conseller. Ara bé, el sindicat espera que aquesta servesca per a impulsar la negociació i el diàleg, i no siga un "paripé" o una posada en escena de cara a buscar un titular fàcil, ja que en eixe cas no servirà de res i s'abocarà la negociació al trencament i a la convocatòria de mesures de pressió per fer canviar d'actitud a l'Administració Educativa.

Respecte del contingut dels temes, és necessari un compromís per al compliment dels acords de plantilles dels centres d'Infantil i Primària i dels IES i el respecte del calendari i dels àmbits de negociació.

En concret cal impulsar la creació dels llocs de treball compromesos als acords i de mesures que suposen la millora de la qualitat de l'ensenyament i de les condicions laborals del professorat. Un aspecte important és donar resposta a les reivindicacions que van motivar la convocatòria de la vaga general de la funció pública del 14-D.

Sobre les baixes del professorat, el sindicat es mostra escèptic de les intencions del conseller i espera que aquest presente, per escrit, una proposta que serà estudiada amb deteniment. Ara bé, considerem que tots els problemes que n'hi ha ha estan motivats per la negativa a modificar el sistema d'accés a la funció pública que permeta accedir a aquesta al professorat interí reduïnt l'ocupació eventual; la posada en funcionament d'uns sistema informàtic nefast imposat per l'Administracio valenciana; la manca de planificació de cada curs escolar per part dels responsables educatius; l'incompliment de les seues pròpies normes; la falta de personal en els departaments de personal; ... En definitiva no és un problema del sistema de borses de treball, sinó un problema administratiu i polític del qual sols és responsable l'Administració Educativa i no el sistema de borses ni les organitzacions sindicals com va apuntar, interessadament, el conseller Manuel Tarancón.

Respecte de l'oferta d'ocupació pública per al 2001, el sindicat considera que prèviament cal modificar l'actual sistema per permetre un accés diferenciat per al professorat interi i així acabar amb la situació de precarietat d'un sector important de professorat, si no es dona eixa condició prèvia, l'STEPV-Iv no subscriurà cap oferta d'ocupació pública.

Per acabar, el sindicat insta a la Conselleria perquè accepte la presència dels mitjans de comunicació en la reunió.

València, 17 de gener de 2001


L'STEPV-Iv exigeix al Conseller una negociació real de tots els temes que afecten al sistema educatiu i no sols de les baixes del professorat

L'STEPV-Iv respona a les declaracions fetes pel conseller Manuel Tarancón sobre "la seua satisfacció per l'acceptació dels sindicats a la seua oferta de diàleg". El sindicat sempre ha estat obert al diàleg i a la negociació, per la qual cosa no entenen eixa "satisfacció" del conseller. Per contra l'STEPV-Iv no està satisfet per les actuacions ni del conseller ni del seu equip pel que fa a la negociació col.lectiva ni al compliment dels acords signats. 

Ens expliquem: 

1. El sindicat va presentar el 5 de juny de 2000 un document amb 19 punts importants per a la negociació col.lectiva al sector de l'ensenyament. Hui, 14 de gener de 2001, no hem tingut cap resposta.

2. El 11 d'octubre vam tornar a presentar un altre document amb un decàleg de temes per fixar la negociació per a l'actual curs escolar. La resposta de l'Administració Educativa va ser imposar el seus temes i el seu calendari de negociació, deixant fora molts dels que estaven proposats per l'STEPV-Iv.

3. El passat 8 de gener, es va fer públic l'arranjament escolar per al curs 2001-2002. Els criteris en els quals es basa l'arranjament escolar no han estat negociats per la Mesa Sectorial d'Educació. En el document presentat es veu com n'hi ha una reducció de les unitats escolars públiques, no es creen totes les unitats de tres anys i no s'escolaritza l'alumnat de primer cicle d'ESO als IES. Tot açò es fa en contra de l'opinió de les organitzacions sindicals.

4. L'Acord de Plantilles de Secundària es va signar en maig del 1999. 
Doncs bé, la Conselleria de Cultura i Educació no ha complit ni pensa complir, segons les declaracions del propi conseller, l'acord en molts dels seus apartats, fonamentalment el que fa referència a la creació dels llocs de treball previstos, s'han creat aproximadament la meitat, falten uns 1050 llocs de treball i molts dels creats són a temps parcial 350.

5. L'Acord de Plantilles d'Infantil i Primària signat el 7 de juny de 1996 no s'ha complit en dos dels seus aspectes fonamentals. No s'ha completat l'escolarització de l'educació infantil (falten 488 unitats per crear, la majoria de les quals corresponen a unitats de 3 anys -404-) i tampoc s'ha trasvassat l'alumnat de primer cicle d'ESO als IES. Per contra s'han generalitzat els concerts als centres privat en els tram de l'educació infantil.

6. L'Acord de fons socials del 1993 està sense complir, malgrat les reiterades peticions de reunió de la Comissió de Seguiment de l'Acord i de la petició d'entrevista feta al propi conseller Tarancón per tots els sindicats.

7. No s'ha constituït la Comissió de Seguiment del Mapa Escolar prevista la seua primera reunió per al passat 12 de desembre. Aquesta comissió va ser acordada per unanimitat a la Mesa Sectorial d'Educació. Ningú no ens ha donat explicacions.

8. S'ha presentat una Ordre de Desplegament del Reglament Orgànic i Funcional del centres d'infantil i primària que ja va ser rebutjada pel conjunt de les organitzacions sindicals el curs passat. Una ordre que suposa una involució en l'organització i funcionament dels centres i un empitjorament de les condicions de treball del professsorat.

9. La Conselleria de Cultura i Educació s'ha negat a presentar i consultar els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2001 a l'àmbit de la Mesa Sectorial d'Educació. 

10. Les retribucions del professorat valencià sols s'augmentaran un 2% per a l'any 2001. El conseller no ha convocat, a diferència d'allò que han fet els conseller de Sanitat i de Justícia i Administracions Públiques, una Mesa Sectorial d'Educació per tractar el tema.

11. No s'han creat els Serveis de Prevenció al sector educatiu, ni s'ha previst una partida suficient als Pressupostos del 2001 per a poder-los crear amb unes condicions dignes.

12. S'ha presentat un Decret d'admisió d'alumnat que s'està tractant a la Mesa de Pares i Mares i al Consell Escolar Valencià però no a la Mesa Sectorial d'Educació. S'ignora a les organitzacions sindicals o les evita per saber el conseller que és un decret inacceptable.

13. Continua sense resoldre's la situació de precarietat laboral al sector docent. El conseller incompleix les seus promeses, la redacció del pacte per l'educació i el seu propi programa electoral quan insisteix en no modificar el sistema d'accés a la funció pública valenciana. 

14. S'imposa un canvi, en contra de l'opinió del professorat i de les organitzacions sindicals, en el sistema d'avaluació i promoció de l'alumnat. Tampoc es porta el tema al Consell Escolar Valencià. EL canvi es fa al mes de juliol del 2000.

15. Es convoca un concurs-oposició al Cos d'Inspectors d'Educació sense el suport de la majoria de la Mesa Sectorial d'Educació. El Tribunal seleccionador serà per primera vegada en la història d'unes oposicions docents designat directament per l'Administració.

16. El problemes de les substitucions i de les baixes està motivat per la ineficàcia de l'Administració i no per les borses de treball, no és, per tant, un tema de política educativa sinó un tema purament administratiu:
-El nou sistema informàtic imposat pel propi conseller Manuel Tarancón en contra de la majoria de les organitzacions sindicals i del professorat. 
-La deficient planificació del curs escolar 2000-2001. Les comissions de serveis s'estigueren donat fins ben avançat el mes de setembre, les vacants no es coneixien fins els primers dies de setembre, no es van obrir borses de treball amb temps suficient per tindre persones inscrites, n'hi havia més de 350 vacants a temps parcial que el sistema informàtic impedia sol.licitar, les noves places de Formació de Persones Adultes de Secundària es van dotar amb data 1 d'octubre, ….
-La manca de personal suficient en els departaments que gestionen la plantilla docent i la provisió dels llocs de treball a les tres Direccions Territorials de Cultura i Educació.
-L'excesiva complexitat i burocratització en la tramitació de les baixes la qual cosa fa que des de que els professor/a comunica la baixa es tarde no menys de 5 dies en gestionar-la i convocar a una persona per cobrir-la.
-La precarització del sector. S'ofereixen substitucions de pocs dies sense solució de continuïtat i, de vegades, molt allunyades de la residència de la persona convocada. Amb un contracte anual aquest problema no existiria.

Aquesta relació que podria ser infinita demostra qui no té voluntad de diàleg i qui si. L'STEPV-Iv ha demostrat sempre estar disposat a seure's a la Mesa Sectorial a negociar, però hem trobar grans resistències per part de la Conselleria per a fer-ho. La relació anterior ho demostra clarament.
Ara, el conseller vol dialogar sobre les baixes del professorat. Nosaltres també, però prèviament a aquest tema EXIGIREM:

1. Un canvi en l'actitud del conseller i de la resta dels responsables de la Conselleria envers la negociació col.lectiva. 
2. Consensuar els temes prioritaris per a la negociació, ja que prèviament a les baixes i substitucions n'hi ha molts d'altres que volem tractar.
3. El compliment literal dels acords signats per aquest o d'altres conseller d'Educació.
4. La convocatòria formal de la Mesa o al menys que s'alce acta de la sessió, fins i tot, el sindicat no té cap impediment perquè els mitjans de comunicació siguen presents en la reunió per a donar testimoni de les diferents posicions. Nosaltres no tenim res a amagar. Suposem que el conseller tampoc.

Si no es donen aquestes quatres condicions estarà clar i serà evident que qui no té cap voluntad de diàleg és el màxim responsable de la Conselleria d'Educació, com ha passat des de que el seu partit va treure majoria absoluta en les darreres eleccions.

València, 14 de gener de 2001


L'STEPV-IV RESPONSABILITZA AL CONSELLER, MANUEL TARANCÓN, DE L'INCOMPLIMENT DE L'ACORD DE PLANTILLES DE SECUNDÀRIA.

Hui, dimecres 22 de novembre, ha tingut lloc una reunió de la Comissió de Seguiment de l'Acord de Plantilles de Secundària, amb l'assistència dels Directors Generals d'Ordenació i Innovació Educativa, de Perrsonal i de Règim Econòmic i els sindicats signants de l'acord de plantilles.

En aquesta reunió s'ha evidenciat l'incompliment de l'esmentat acord en punts com la dotació de la plantilla de professorat de cada centre; no s'han creat uns 1200 llocs de treball dels previstos a l'acord, la negociació de la plantilla dels cicles formatius, el pla de formació del professorat, la catalogació lingüística dels llocs de treball, la programació de la construcció de nous centres i de l'adaptació dels actuals, entre d'altres temes.

Per a l'STEPV-Iv el conseller Manuel Tarancón és el responsable de la situació de l'estancament de la negociació i del seu incompliment. No n'hi ha voluntad política per complir l'acord, la qual cosa suposa una burla a la negociació col.lectiva i un frau a la societat valenciana per quan açò suposa no aplicar correctament els nous ensenyaments al sector públic i s'afavoreix els interessos de la iniciativa privada.

Durant tota la reunió s'ha evidenciat la manca de compromís dels responsables polítics al tractar sobre el compliment de l'acord, s'han dedicat a dilatar la reunió i "tirar balons fora", l´únic aspecte positiu ha estat el compromís de lliurar els sindicats de la programació de construcció pel que fa a tindre la informació que fins ara se'ns havia negat, però res més.

Per tot acò, el sindicat ha exigit la compareixença del propi conseller Tarancón en la Mesa Sectorial per donar comptes de la seua gestió respecte de l'acord de plantilles que ell mateix va signar el 25 de maig de 1999, en cas contrari el sindicat anuncia que condicionarà seua actitutd envers la negociació col.lectiva i intensificarà les mesures de pressió en contra de la política educativa del govern de la Generalitat Valenciana.

València, 22 de novembre de 2000


Comissió de Seguiment de l’Acord de Plantilles de Secundària
Sobre el projecte de reforma de la LOGSE

 

El dijous dia 15 de novembre de 2000, s’ha reunit la Comissió de Seguiment de l’Acord de Plantilles de Secundària per fer balanç de l’aplicació d’aquest Acord en el segon curs de la seua aplicació.

En primer lloc, des de l’STEPV-Iv hem de dir que aquesta comissió de seguiment estava completa en la representació sindical però incompleta en la representació de l’Administració. Hem denunciat i exigit la presència de la Direcció General de Règim Econòmic –per la importància que té a l’Acord l’Annex referit a les contruccions i adaptacions de centres de secundària-, i de la Direcció General de Centres –per la importància que té a l’hora d’aplicar l’Acord en la planificació educativa del proper curs.

Per a l’STEPV-Iv, aquesta reunió ha servit per constatar allò que veníem denunciant des de fa temps: la falta de voluntat política, fins ara, per complir aquest Acord per part de l’Administració i en especial del seu responsable últim, el Conseller Manuel Tarancon.

Si fem una anàlisi d’allò que ha suposat l’Acord podem conclure que cap dels apartats que arreplegava l’Acord per millorar la qualitat educativa del centres de secundària s’ha cumplit; ni s’han negociat les plantilles tipus dels centres, ni les plantilles dels Cicles Formatius, ni la catalogació lingüística dels llocs de treball, ni la reubicació voluntària del professorat, ni l’atribució docent transitòria. A més a més, els números d’increment de professorat que preveia l’Acord durant aquests dos anys –entre 2000 i 2500 nous professors i professores de secundària-, també han estat incomplits. La Mesa ha servit per demostrar allò que l’STEPV-Iv havia adelantat: que d’aquests dos anys d’aplicació falten per crear al voltant de 1000 places noves.

No obstant això, en aquesta Mesa s’han presentat els següents documents per part de l’Administració: números globals dels increments de professorat per especialitats, criteris per a l’assignació horària del curs 2001-2002, projecte d’ordre per regular els desplaçaments, esborrany de criteris per a l’elaboració de plantilles de Formació Professional Específica i esborrany sobre atribució docent. A més a més, l’Administració s’ha compromés a presentar en la propera Mesa, convocada per al dia 22 de novembre de 2000, un esborrany sobre catalogació lingüística i un document més concret sobre les dades d’increment de professorat des de l’any 1998 fins el 2000.

Per a l’STEPV-Iv, la propera Mesa del dia 22 ha de ser l’úlima oportunitat d’aquesta Conselleria per demostrar la voluntat política de complir l’Acord signat. Tant sols si hi ha un canvi d’actitud per part de la Conselleria, es reconeixen tots els incompliments de l’Acord, s’adquireix el compromís d’abordar tots els temes pendents per part dels responsables de cada Direcció General durant el present curs, i si hi ha ordre expressa del Conseller d’Educació de publicar l’Acord al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana creurem les paraules repetides constanment pels representants d’aquesta Administració sobre la voluntat de complir l’Acord. Si no és així aquest sindicat es veurà abocat a denunciar l’Acord de Plantilles de Secundària.

Per altra banda, la Mesa ha servit perquè el Director General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Língüística donara explicacions sobre el projecte de reforma de la LOGSE que el Ministeri d’Educació ha passat a les distintes comunitats autònomes. Des del representant de l’Administració s’ha explicat que de totes les propostes de reforma presentades pel Ministeri, el País Valencià no es veurà afectat ni en la reducció horària de Música, ni d’Educació Plàstica, ja que en aquests moments la càrrega lectiva d’aquestes matèries supera els mínims que proposa aquesta reforma estatal, per tant no suposarà un increment de les hores lectives de Matemàtiques i Llengua. Tant sols ens veuríem afectats per la proposta de reforma de l’ensenyament de la Filosofia al 2n curs de Batxillerat, que suposaria que aquesta matèria obligada per cursar el Batxillerat Humanístic amb una càrrega lectiva de 4 hores, passaria a ser obligatòria a totes les modalitats de Batxillerats amb una càrrega lectiva de dues hores.

L’STEPV-Iv no ha entrat a debatre el fons d’aquestes propostes de reforma, però sí que ha demanat que, aquesta Administració, trasllade el debat sobre els canvis normatius al Consell Escolar Valencià, al temps que ha lamentat fins l’actual moment no haja activat en aquest òrgan de participació de tota la Comunitat Educativa. No és de rebut que en una Comunitat Autònoma on s’està fent una campanya mediàtica sobre la voluntat d’escoltar tots els ciutadans i ciutadanes, les modificacions es facen a colp de Reials Decrets i no de debat entre els diferents agents que tenen alguna cosa a dir en qüestions d’educació.

 

València, 15 de novembre de 2000


7 de Novembre: MESA SOBRE PLANIFICACIÓ EDUCATIVA COL.LEGIS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESPECIAL.

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit el dimarts 7 de novembre, per a tractar sobre la planificació educativa dels col.legis públics d'Ed. Infantil i Primària per al curs 2001-2002.

L'STEPV-Iv ha exigit que la Conselleria dote tots els col.legis públics de les unitats de 3 anys i que s'escolaritze l'alumnat de primer cicle d'ESO als Instituts, com a condició prèvia abans d'entrar a la negociació dels documents presentats per l'Administració Educativa.

Per a aquest sindicat és inacceptable que el conseller Manuel Tarancón incomplesca l'acord signat pels sindicats i Marcela Miró, en juny de 1996, aleshores consellera d'Educació. En aquest acord, a l'apartat 7é, diu que la Conselleria, "amb caràcter progressiu, crearia les unitats per a l'escolarització de l'alumnat de 3 anys, de manera que es generalitze l'oferta en el curs 1998/99". Doncs bé, a novembre del 2000 encara queden per crear 404 unitats de tres anys.

Segons els responsables de la Conselleria d'Educació, fins l'any 2002-2003 no es generalitzara l'oferta de totes les unitats escolars de tres anys al col.legis públics, per la qual cosa l'acord signat s'incomplirà en un dels apartats més significatius.

Una cosa semblant succeirà amb l'escolarització de l'alumnat de primer cicle d'ESO als IES.

Per a l'STEPV-Iv aquest fet és, a més d'una bona mostra de la deficient planificació de la Conselleria d'Educació en l'aplicació de la LOGSE, una claríssima manca de voluntat política en el compliment dels acords signats, situació de la qual el sindicat responsabilitza al propi conseller Manuel Tarancón per estar obligat a complirs els acords del Govern.

Per tot açò, tant l'STEPV-Iv com la resta de sindicats han exigit un pronunciament clar de l'Administració sobre aquests dos assumptes, creació de les unitats de tres anys i escolarització de l'alumnat de primer cicle d'ESO als IES, com a condició prèvia per a continuar la negociació de la planificació educativa per al proper curs escolar.

Per acabar, el sindicat considera que després de les afirmacions fetes per la Direcció General de Centres en la Mesa Sectorial d'Educació, les manifestacions del 23 i 24 de novembre, en defensa de l'ensenyament públic, a Alacant i València respectivament, cobren més sentit que mai.


3 de novembre: Els sindicats abandonen la Mesa Sectorial

La Mesa Sectorial d'Educació prevista per hui, divendres 3 de novembre, per a tractar sobre la planificació dels centres d'educació infantil i primària per al curs 2000-2001, no s'ha celebrat al absentar-se els sindicats de la reunió, com a protesta pel retard de la Conselleria al assistir a la Mesa Sectorial. La reunió estava convocada a les 10:30 hores i a les 10:50 no s'havia personat cap representant de l'Administració valenciana, és en eixe moment quan la representació sindical va decidir absentar-se de la sala de reunions.
Per a l'STEPV-IV el retard de la Conselleria posa en evidència la manca de voluntad de diàleg així com el menyspreu tant a les organitzacions sindicals com al conjunt del professorat per part dels representats de l'Administració, .
El sindicat espera que aquesta mesura de pressió servesca perquè els dirigents de l'Administració valenciana canvien d'actitud i s'inicie una vertadera negociació dels temes que realment preocupen al professorat. Al mateix temps, l'STEPV-IV exigeix el compliment dels acords signats pels sindicats i la pròpia Conselleria.


18 d'octubre. NEGOCIACIÓ MESA SECTORIAL EDUCACIÓ CURS 2000-2001.

El passat 18 d’octubre va tindre una reunió de la Mesa Sectorial d’Educació per a fixar el calendari de la negociació per al curs 2000-2001. La proposta de la Conselleria va ser la següent:

Aquesta proposta és per al nostre sindicat insuficient per no arreplegar algunes de les nostres propostes basades en un decàleg de blocs temàtics que vam presentar el passat dia 11 d’octubre. Podeu consultar-la a la pàgina web.

Manquen aspectes importants:

-Pacte per l’Educació.
-Compromís de complir els acords signats amb l’Adminsitració Educativa (plantilles dels centres d’Infantil, Primària i Especial; Secundària; Fons Socials).
-Creació d’una Mesa Tècnica de Seguiment del Mapa Escolar (planificació, adaptació i contrucció).
-Arranjament escolar dels IES.
-Reducció de la jornada laboral i lectiva del professorat.
-Compromís de realitzar convocatòries públiques per a la provisió dels llocs de treball dels diferents serveis i programes educatius depenents de la Conselleria, respectant els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
-Negociació de les indemnitzacions per jubilació LOGSE.
-Desplegament reglametari de la situació del professorat itinerant.
-Situació del professorat interí.
-Comissions de servei.
-Retribucions.
-Situació dels SPEs.
-Pla integral de Formació del Professorat. Situació dels CEFIRES. Provisió reglamentària dels seus llocs de treball.
-Pla de xoc per al professorat de nou accés, integrant de les borses de treball o sense capacitació lingüística.
-Catalogació lingüística dels llocs de treball.
….
… i sobretot la negativa a tractar sobre mesures per a la millora de la qualitat de l’ensenyament del sector públic (majors recursos econòmics, dotació de menjadors, ….) així com la de consultar i informar les organitzacions sindicals dels possibles canvis que es puguen produir en l’ordenació del sistema educatiu.

En definitiva, la Conselleria ha posat damunt de la taula de negociació tot un seguit de temes importats però s’ha oblidat d’altres que nosaltres considerem important. També es nega a tractar en la Mesa Sectorial temes que no considera tinguen relació amb les condicions laborals. No ens ha informat en quin òrgan pensa tractar-los. Ni tampoc està per la tasca ni tan sols d’arribar a un compormís per informar de temes com els Pressupostos de la Generalitat valenciana en matèria d’educació o d’aquells assumptes que tenen a veure amb l’ordenació del sistema educatiu. .

València, 22 d’octubre de 2000


NEGOCIACIÓ MESA SECTORIAL EDUCACIÓ CURS 2000-2001.

El proper dimecres 18 d’octubre està convocada una Mesa per ordenar la negociació del curs 2000-2001. El calendari dels temes a negociar es tancarà aquest dia. De moment, la Conselleria ens ha informat sobre la seua proposta de convocar més de 2000 places per a les oposicions docents de l’any 2001, sense modificar l’actual sistema d’accés ni incloure el requisit lingüístic. El sindicat s’ha oposat

El dia 20 es negociarà l’arranjament escolar –supressió i creació d’unitats escolars i llocs de treball- dels centres d’educació infantil i primària per al curs 2001-2002. L’esborrany el tindrem a la seu a partir del 18 d’octubre.
Finalment, dir-vos que és imminent la negociació de la normativa que regularà el concurs-oposició d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació


PROPOSTA DE TEMES A TRACTAR QUE HA PRESENTAT L'STEPV-Iv

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià ha presentat a la Conselleria d'Educació i Cultura un decàleg de blocs de temes per a negociar en el marc de la Mesa Sectorial d'Educació.

Aquest sindicat considera necessari que l'Administració valenciana potencie la negociació col.lectiva en el sector i s'aborden tota una sèrie de temes que tenen a veure amb les condicions laboral del professorat o amb la millora de la qualitat de l'ensenyament públic. Molts d'aquest temes estan paralitzats des de fa anys sense que la Conselleria haja donat una resposta a les reiterades peticions sindicals per a negociar-los i donar satisfacció a les reivindicacions sindicals. És per açò, que l'STEPV-Iv considera que s'ha donar un impuls a les negociacions per resoldre molts del problemes que a hores d'ara té el sistema educatiu valencià. No es pot anar improvisant el calendari de negociació, s'ha de pactar un calendari que s'ha de basar en les necessitats reals del sistema i en objectius polítics clars que passen, necessàriament, per la millora del sistema educatiu públic i de les condicions laborals del professorat.

Un dels primers aspectes que apunta el sindicat és la clarificació del que pretén la Conselleria sobre l'anunciat Pacte per l'Educació, clar que es definesca quina ha de ser la metodologia de la negociació i el calendari, fins ara cap de les dues qüestions ha quedat clar.

Altres temes tenen a veure amb l'aplicació de la LOGSE, el desplegament normatiu, les infraestructures, la provisió dels llocs de treball, les retribucions del professorat, la seua formació, la reducció de la jornada laboral, la catalogació i el requisit lingüístic, el compliment dels acords de plantillas signats o la planificació educativa i l'organització del proper curs escolar.

Per acabar l'STEPV-iv espera que el proper dimecres 18 d'octubre, l'Administració accepte tractar tots i cadascun d'aquests temes al llarg del present curs escolar i pose en marxa el procediments necessaris per aconseguir desbloquejar la negociació col.lectivaç.

València, 13 d'octubre de 2000

 

DOCUMENT PRESENTAT A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA.

Li adjunte la relació de temes a negociar en el marc de la Mesa Sectorial d'Educació per al curs 2000-2001.

1) Pacte per l'Educació. Metodologia de la negociació i la seua temporalització.

2) Situació dels diferents acords signats entre la Conselleria i els sindicats:

a) Acord de plantilles dels centres d'Ed. Infantil i Primària.

- Convocatòria immediata de la Mesa de Seguiment per fer un balanç sobre el grau de compliment de l'Acord.
- L'Administració ha de facilitar les dades sobre el nombre de llocs de treball creats i, especialment, sobre les unitats de tres anys. Per evitar discusions estèrils, cal que l'Administració facilite una relació completa de tots els centres públics amb la indicació de si tenen o no unitat de tres anys. A partir d'ací s'ha de veure com s'acaben de crear les unitats de tres anys a la totalitat dels centres públics.
- Aplicació del model de plantilla 13+1 a tots els centres d'una línia amb crestes (4+6 o 3+7, per exemple). Tractament dels centres docents que sols tenen 2n cicle d'Ed. Infantil pel que fa a la seua plantilla.
- Complement retributiu per al professorat del Cos de Mestres com a conseqüència de la implantació de la LOGSE. Aplicació del nivell 24 per a tot el Cos de Mestres.
- Mesures que possibiliten l'exercici com a membres de l'equip directiu a qualsevol membre del claustre.
- Activació de l'apartat referit a la itinerància, pagament, horaris i accidents del professorat itinerant.
- Substitucions.

b) Acord de plantilles de Secundària (temes previstos que no s'han desplegat).

- Convocatòria immediata de la Comissió de Seguiment. És necessari que l'Administració aporte dades concretes sobre la creació de llocs de treball en els darrers dos cursos escolars. També cal que se'ns facilite tota la informació sobre la plantilla actual de cadascun dels IES (incloses les Seccions).
- Negociació de les plantilles dels Cicles Formatius.
- Definició de la plantilla estable dels IES, indicant el professorat de cada especialitat. Publicació del catàleg general (adaptació a cada centre), incloent-hi la corresponent catalogació lingüística prevista a l'acord.
- Normativa de recol.locació voluntària del professorat de Secundària.
- Dotació de personal per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials.
- Substitucions.

3) Planificació Educativa curs 2001-2002

- Creació d'una Mesa Tècnica de Seguiment del Mapa Escolar (planificació, construcció i adaptació). Seria una Mesa estable amb la participació de les organitzacions sindicals i les Direccions Generals de Centres Docents i de Règim Econòmic.
- Arranjament Escolar dels centres d'Educació Infantil, Primària i Ed. Especial (creació i supressió de llocs de treball).
- Arranjament escolar dels Instituts d'Educació Secundària.
(En aquest darrers punts demanem una informació detallada de les dades de matriculació globals i de tots els centres i nivells educatius, així com la seua evolució al llarg dels darrers 10 anys, data de l'aprovació de la LOGSE).
- Negociació sobre els ensenyaments de règim especial. En concret tres aspectes significatius: normativa, mapa i plantilles.
- Mòduls de garantia social als centres públics

4) Personal i jornada laboral.

- Reducció de la jornada laboral i lectiva del professorat.
- Publicació immediata de la normativa de permisos i llicències.
- Concursos de trasllats dels diferents cossos docents.
- Establiment d'un procés d'adscripció generalitzada del professorat del Cos de Mestres als llocs de treball d'ESO dels IES.
- Negociació de la provisió de vacants i substitucions per al curs 2001-2002. La nostra proposta és la convocatòria d'actes presencials en tots els cossos docents de forma que l'1 de setembre tot el professorat estiga al seu lloc de treball.
- Convocatòries públiques per a la provisió dels llocs de treball dels diferents serveis i programes educatius depenents de la Conselleria d'Educació i Cultura, respectant els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
- Regulació de la situació de la Inspecció Educativa: Decret per a la seua regulació, accés i provisió de llocs de treball.
- Negociació de les indemnitzacions per jubilació LOGSE abans de l'1 de gener del 2001 perquè siga efectiva a aquesta data. Pròrroga indefinida.
- Finalització del procés de funcionarització del personal laboral depenent de la Conselleria d'Educació i Cultura.
- Desenvolupament reglamentari de la situació del professorat itinerant de tots els cossos docents.
- Renegociació de l'addenda de professorat interí. Equiparació de les seues condicions laborals i econòmiques a les del funcionariat de carrera. Modificació de l'actual sistema d'accés a la funció pública docent. Protecció a la maternitat. Oferta d'ocupació pública 2001.
- Enumeració i vies de solució dels assumptes judicialitzats relatius a la vida laboral del funcionariat interí. Pagament dels mesos de l'estiu al professorat que ocupe una vacant. Assignació de quotes per a la formació i reciclatge.
- Negociació de la provisió dels llocs de treball dels centres de F.P.A. per al curs 2001-2002. En aquest apartat cal incloure l'IVADED (o en el seu defecte el CEVEAD i l'IBAD).
- Dotació de personal d'administració als centres educatius (Ed. Infantil, Primària, Ed. Especial i FPA).
- Catalogació lingüística dels llocs de treball i la seua regulació en l'accés als cossos docents.
- Comissions de serveis.

5) Retribucions.

- Negociació de les taules retributives del professorat per a l'any 2001.
- Modificació de l'actual sistema retributiu substituint l'actual sistema de "sexennis" per un altre menys discriminatori i més just.
- Convocatòria de la Comissió de Seguiment de l'acord sobre fons socials subscrit entre la Conselleria d'Educació i Cultura i els sindicats en el marc de la Mesa Sectorial d'Educació.

6) Desplegament normatiu.

- Desplegament del Reglament Orgànic i Funcional dels diferents nivells educatius i tipus de centres, de forma que estiga publicat al DOGV perquè els centres puguen organitzar, amb temps suficient, el curs 2001-2002.
- Desplegament del Decret d'alumnat amb necessitats educatives especials.
- Desplegament del Decrets dels Serveis d'Orientació Educativa Psicopedagògica i Professional. Negociació de la plantilles i provisió de llocs de treball mitjançant el concurs de trasllats dels diferents cossos docents.
- Normativa d'educació compensatòria, en un sentit ample de terme, incloent-hi l'atenció a l'alumnat immigrant.
- Escoles Infantils de la Generalitat Valenciana. Normativa, mapa i plantilles.
- Desplegament de la Llei de Formació de Persones Adultes.

 7) Formació del Professorat.

- Pla de Formació Integral de la Conselleria d'Educació i Cultura.
- Pla de xoc per al professorat de nou accés, integrant de les borses de treball o sense capacitació lingüística.
- Situació del CEFIREs. Provisió reglamentària dels seus llocs de treball.

8) Salut Laboral.

- Convocatòria de la Comissió de Seguiment de l'Acord i de la Comissió Sectorial de Salut Laboral.
- Tractament de la dedicació horària de les delegades i delegats de prevenció per al curs 2001-2002.

9) Altres temes a tractar.

- Dotació de recursos econòmics suficients per als centres educatius.
- Modificació del Decret d'admisió de l'alumnat.
- Mesures per a una especial atenció als ensenyaments de règim especial, escola rural, escoles unitàries.

- Dotació de menjadors escolars a tots els centres educatius, tant d'Ed. Infantil, Primària, Especial i Secundària.
- Serveis complementaris als centres escolars amb la dotació de les corresponents plantilles.

10) Acord de drets sindicals.

- Convocatòria de la Comissió de Seguiment per a tractar sobre el nombre de permanents sindicals i les subvencions econòmiques als sindicats.

Per acabar proposem que se celebre una Mesa on la Conselleria d'Educació i Cultura ens done tota la informació sobre el projecte de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2001. També volem significar que l'Administració Educativa hauria de traslladar als òrgans de participació i representació aquells assumptes o propostes que tinguen a veure amb l'ordenació del sistema educatiu.

València, 11 d'octubre de 2000


El document adjunt es va tractar en la Mesa Sectorial d'Educació el passat 4 d'octubre. La Conselleria de Cultura i Educació el publicarà al DOGV en els propers dies.

Proyecto de Orden de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regulan las condiciones de aplicación de lo contemplado en el párrafo cuarto de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, a los funcionarios docentes con destino en los Centros Educativos dependientes de la Conselleria.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo estableció que los profesores del cuerpo de Maestros, que pasen a prestar servicio en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, podrán continuar en dicho ciclo indefinidamente. En el supuesto de que éstos accedieran al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a través de los procedimientos de movilidad entre los cuerpos docentes que dicha norma contempló, podrán permanecer en su mismo destino en los términos que se establezcan.

Como desarrollo del citado precepto, el Real Decreto 575/1991, de 22 de abril de 1991, por el que se regula la movilidad entre los Cuerpos docentes y la adquisición de la condición de Catedrático a que se refiere la Ley orgánica 1/1990, de 3-10-1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE núm. 97, de 24-04-1991) contempla en su artículo 5º, apartado 9 que los funcionarios del cuerpo de maestros que al amparo de lo previsto en la disposición cuarta de la LOGSE, estuvieran prestando servicio en el primer ciclo de la ESO en el supuesto de que accedieran al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrán optar, en las condiciones que se establezcan en las respectivas convocatorias, por permanecer en el mismo destino, siempre que este destino lo sea con carácter definitivo de la misma especialidad y esté situado en el ámbito de la Administración Educativa convocante.

Es en consecuencia oportuno regular las condiciones en las que los funcionarios del cuerpo de Maestros integrados en el ámbito de gestión de la Comunidad Valenciana pueden ejercitar la opción que las normas mencionadas contemplan.

En su virtud, en uso de las facultades que me atribuye el artículo 35, e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano,

ORDENO

Primero. Los funcionarios de carrera del cuerpo de Maestros que estuvieran prestando servicios con destino definitivo en el primer ciclo de ESO y accedieran al Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, podrán optar por permanecer en el mismo destino cuando concurran las circunstancias siguientes:

 1. Que hubieran superado el procedimiento de ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en el turno de acceso regulado en el Capítulo II de R.D. 575/1991, de 22.04.91
 2. Que el acceso se hubiera realizado en convocatoria incluida en la oferta de empleo público de personal docente dependiente de la Comunidad Valenciana.
 3. Tener destino definitivo en el primer ciclo de ESO en un IES dependiente de la Comunidad Valenciana en la misma especialidad que aquella por la que hubiera accedido al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Segundo. La opción podrá ejercerse con posterioridad a la publicación en el BOE del nombramiento como funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Formulada la solicitud, por la Dirección General de Personal se modificará la plantilla del Centro en que se encuentre destinado el interesado transformando su propia plaza, procediendo a su nombramiento con destino definitivo.

Disposición Adicional.

Se faculta a la Dirección General de Personal para que dicte en el ámbito de sus competencias las resoluciones necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente orden.

Disposición Transitoria.

Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros que hubieran ingresado en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden en las mismas circunstancias que se contemplan en el artículo primero, podrán ejercer la opción si hubiera permanecido desde entonces con destino definitivo en el primer ciclo de ESO en plaza de la misma especialidad.

Disposición Final.

La presente orden entrará en vigor el día de su publicación el DOGV

< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >