Informe sobre l'ensenyament en valencià - 2003


 veure informes anteriors 

 

En 20 anys, la Llei d’Ús i Ensenyament encara no ha complit els seus objectius

Només dos de cada deu alumnes estudien en valencià

veure quadres   

La valoració de l’abast dels programes d’ensenyament en valencià en el moment actual s’ha de contemplar dins l’evolució, en els últims anys, de l’increment de centres amb un Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) o d’Immersió Lingüística (PIL) i sobretot, de l’alumnat que rep aquesta modalitat d’ensenyament.

Cal advertir d’avantmà que, tot i ser significatiu el nombre de centres que imparteixen aquests programes, la diversitat de situacions que permeten incloure’ls en la relació oficial que publica l’Administració suposa que aquesta dada no explicite amb precisió l’extensió de l’ensenyament en valencià en el sistema educatiu i fins i tot pot ser motiu de confusió. Un centre s’inclou en aquesta modalitat educativa tant si només té afectat un sol grup d’alumnes (per exemple, el grup de tres anys en un centre d’una sola línia que acaba de començar el programa), varis grups, una línia sencera o la totalitat del centre. És a dir, cadascun dels centres comptabilitzats en aquest treball pot escolaritzar en valencià una desena o centenars d’alumnes, mentre n’escolaritza simultàniament en castellà aproximadament els mateixos, més o menys. En definitiva, és el nombre d’alumnes que cursen els seus estudis en valencià la dada més il·lustrativa per saber fins on s’ha arribat 20 anys després de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament en Valencià (LUEV).

 
 

Centres públics i privats concertats

Alumnat

Curs

Primària

Secundària

Primària

Secundària

94/95

511

86

55.981

8.546

95/96

559

99

63.790

10.487

96/97

603

118

72.400

14.013

97/98

622

138

80.615

17.113

98/99

634

177

88.151

21.747

99/00

644

193

96.171

25.247

00/01

650

213

102.250

30.320

01/02

655

222

106.528

30.891

02/03

671

241

112.164

35.133

Font: Conselleria de Cultura i Educació. Generalitat Valenciana.
  

Total General Alumnat 671.294   Total Infantil i Primària 371.274   Total Secundària 300.020
Total General Centres 1.882   Total Públics 1.475   Total Privats Concertats  407

 


Educació Infantil i Primària

Com es pot veure al quadre, durant el període estudiat, en Educació Infantil i Primària, cada curs es produeix un increment menor que l’anterior de centres que apliquen un Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) o d’Immersió Lingüística (PIL), excepte enguany. La seqüència és aquesta: 48 nous col·legis de 1995 a 1996, seguit de 44, 19, 12, 10, 6, 5 en 2001-02, i 16 en aquest curs, amb un lleuger reviscolament.

Educació Secundària

En els centres de Secundària l’increment ha estat major cada any en el primers quatre cursos: 13, 19, 20, fins a 39 en 1998-99, però en el curs 1999-00 es va produir un fort descens del creixement, amb només 16 nous centres, un ritme que s’ha mantingut en els tres últims cursos: en 2000-01, 20 nous centres, 18 el curs passat i 19 en l’actual. En general, el creixement a Secundària respon, per una banda, a que s’ha de donar continuïtat a l’alumnat que finalitza l’Educació Primària, tot i que també s’hi dóna un cert creixement de nova entrada amb alumnat que ha cursat Primària en un Programa d’Incorporació Progressiva i no en valencià.

Més enllà de les dades, cal recordar que la normativa d’admissió de l’alumnat no sols no contribueix a la continuïtat dels programes d’ensenyament en valencià entre un tram educatiu i el següent, sinó que l’entrebanca: l’adscripció entre centres de Primària i de Secundària, sovint no contempla que l’alumnat puga continuar en el programa bilingüe en què s’ha iniciat l’escolarització. Però el problema és molt més greu quan es tracta d’ensenyaments postobligatoris: la diversificació en quatre modalitats de Batxillerat i en nombrosos cicles formatius en la Formació Professional és sistemàticament obviada per la Conselleria a l’hora de planificar la continuïtat de l’ensenyament en valencià.

En tot cas, interessa aclarir que la desacceleració descrita no es produeix perquè s’estiga a punt d’arribar al sostre d’implantació. Veiem què representa l’actual extensió i, per tant, el marge d’actuació que resta.

  1. Els 912 centres que tenen un programa d’ensenyament en valencià (671 col·legis d’Infantil i Primària, més 241 de Secundària) representen el 48,45% del total (1.882, entre públics i privats concertats), però la immensa majoria són públics, com ara es veurà, i la seua distribució territorial és molt irregular.

  2. Els centres privats concertats amb alguna línia en valencià són 57, amb una distribució geogràfica desequilibrada: només n’hi ha dos en tota la província d’Alacant (els dos a Dénia), sis a la de Castelló i la resta a la de València. Convé aclarir que en 18 dels 57 centres es tracta de la mateixa empresa, titular alhora d’un centre de Primària i un de Secundària, és a dir, són 39 les empreses privades que han acollit programes d’ensenyament en valencià per al seu alumnat. Aquests 57 centres representen el 6,25% del total que fan l’ensenyament en valencià. Respecte al que suposen dins del seu propi col·lectiu, les 39 empreses al·ludides són el 9,58% de les 407 que hi ha al País Valencià, és a dir, el 90% restant han bandejat, fins ara, l’ensenyament en valencià.

  3. Pel que fa a la xarxa pública, els 859 centres amb ensenyament en valencià representen el 58% de tots els públics d’Infantil, Primària, Secundària i Educació Especial, les modalitats i trams educatius que l’Admistració inclou en les seues dades sobre l’ensenyament en valencià. La distribució territorial també és molt irregular quan es tracta dels centres públics: mentre a la província d’Alacant són el 42%, en la de Castelló són el 81,73% i en la de València el 68%.

  4. Com s’ha dit al començament, si el nombre de centres dóna una idea sobre l’abast de l’ensenyament en valencià, sobretot de la seua distribució territorial i sectorial (quins centres, en quines poblacions i de quina titularitat) és el nombre d’alumnat escolaritzat en valencià la referència definitiva: en aquest curs, 147.297 alumnes d’Infantil, Primària i Secundària, els quals representen vora el 22% del total, exactament el 21,94%.

Conclusions

És cert que l’ensenyament en valencià continua augmentant, però amb una desacceleració que dura ja molt de temps i amb desequilibris notables, el principal dels quals és que dels 912 centres que imparteixen ensenyament en valencià només el 6,25% són centres privats-concertats. La conseqüència és que s’està creant la tendència a configurar una mena de doble xarxa educativa, ensenyament públic en valencià i concertat privat en castellà. Per entendre la importància de la dada només cal recordar que al voltant del 32% de l’alumnat valencià s’escolaritza en centres privats i que aquest percentatge és superior, fins i tot majoritari, en algunes de les ciutats més importants del país. Tot plegat dóna com a resultat que, després de 20 anys de vigència de la LUEV, només estudien en valencia poc més de dos alumnes de cada deu.

No està justificada una valoració triomfalista de la política lingüísca realitzada fins ara pel Govern valencià. Ans al contrari, la perpetua problematització pública de l’ensenyament en valencià —censura del lèxic, dels materials curriculars i d’autors, proscripció de la titulació superior de les universitats valencianes, l’entrebanc a l’extensió dels programes en valencià a poblacions com ara Gandia, o darrerament els projectes per desplegar la LOCE—, la castellanització, acompanyada de la banalització més barroera, dels mitjans de comunicació públics i el bandejament del valencià pel mateix Govern en les seues intervencions públiques i administratives, no poden més que desincentivar i jugar a la contra de la promoció que fan els moviments cívics. No són, precísament, les millors maneres d’atorgar l’especial respecte i protecció que l’Estatut d’Autonomia ordena per a la llengua pròpia dels valencians.

València, 7 de maig de 2003.


QUADRES

1.- evolució dels increments dels programes en valencià
2.- evolució dels increments dels centres amb programes en valencià
3.- titulars de centres privats concertats amb programes en valencià
4.- centres públics amb programnes en valencià
5.- centres amb programes en valencià
6.- percentatge total d'alumnat amb i sense programes en valencià
7.- percentatge de centres amb i sense programes en valencià


1

2

3

4

5

6

7

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >