Amb tu, millor
Afilia't a la Intersindical Valenciana

Som una organització nacional que defensa els interessos del poble valencià i el dret a la seua autodeterminació. Recolzem el ple exercici de l’autogovern i potenciem la realitat comarcal del País Valencià.

Tenim un caràcter sociopolític. A més de reivindicar la millora de les condicions laborals, assumim la defensa de totes les qüestions polítiques i socials i cooperem amb organitzacions que treballen per una pau universal fundada en la justícia, la igualtat i la solidaritat.

Som una organització feminista, internacionalista i tenim la perspectiva d’avançar cap a una societat més justa i igualitària, superar la societat de classes i suprimir tot tipus d’explotació o discriminació.

Les dinàmiques internes de la Intersindical es basen en la democràcia, la pluralitat, l’autonomia i l’assemblea. En l’acció sindical combinem la negociació amb la mobilització, especialment amb l’exercici del dret a la vaga.

Practiquem un sindicalisme propi, arrelat a la societat. Participem activament en el teixit social valencià i atenem, a més dels àmbits laborals, la igualtat entre dones i homes, el món de la cultura, la solidaritat, l’ecologia i la pau.

Resumidament, Intersindical Valenciana és un espai sindical plural i democràtic, participatiu, autònom i assembleari, nacional i de classe, solidari, feminista, internacionalista, que lluita per la normalització plena de la nostra llengua i cultura i perquè s’aprofundesca en l’autogovern del País Valencià.

Estructura

Intersindical Valenciana la integren els sindicats i sectors següents: STEPV (ensenyament), http://stas.intersindical.org (administracions i serveis públics), Intersindical Salut (sanitat), STM (metall), STICS (indústria, comerç i serveis), SF (ferroviari) (SF-PV), CAT (Col·lectiu Autònom de Treballadores i Treballadors del País Valencià), TUC (transport, Treballadors per la Unitat de Classe) i OSUT (Organització Sindical Unitària de Treballadors i Treballadores, àmbit privat de les comarques de Castelló). La gent jove dels diferents sindicats integra la Intersindical Jove. Així mateix hi ha el Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades. Al si de la confederació hi ha distintes àrees i estructures: Dona, Salut Laboral, Medi Ambient, Estudis i Moviments socials, Intersindical i Solidària i l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella. En l’àmbit de l’estat espanyol, Intersindical Valenciana forma part de la Confederació Intersindical i manté relacions preferents amb la Intersindical Alternativa de Catalunya i amb l’STEI-i, Intersindical de les Illes Balears.

Finalitats

-La consecució d’una societat sense classes en la qual s’elimine tota opressió i jerarquització, una societat solidària basada en una nova ètica i en un nou model de desenvolupament humà.

-L’establiment d’un nou marc de relacions econòmiques per superar la divisió internacional del treball. Desaparició de l’ordre econòmic vigent amb l’inacceptable desequilibri entre països desenvolupats i no desenvolupats.

-La defensa d’uns serveis públics gestionats democràticament, garants dels drets socials i superadors de les desigualtats socioeconòmiques.

-El dret a una vivenda digna, a la salut, a una educació pública de qualitat, a la salut en el treball…

-La defensa un model productiu i social propi, en un marc valencià de relacions laborals i de protecció social.

-La defensa dels drets laborals, socials i econòmics de les treballadores i treballadors valencians, incloses les persones nouvingudes.

-L’avanç cap a la igualtat entre dones i homes i la incorporació de la perspectiva de gènere a l’acció sindical.

-L’exercici de l’autodeterminació de tots els pobles. En l’estat espanyol, la superació de l’estat de les autonomies, amb la consecució del màxim grau d’autogovern.

-La plena normalització de l’ús del valencià, acadèmicament llengua catalana, la llengua pròpia d’Intersindical Valenciana.

Afiliarse, ¿por qué?

Las organizaciones miembros de la Intersindical Valenciana somos entidades jóvenes, de homes y mujeres de las administraciones públicas, la sanidad, la enseñanza o otros sectores.
Nuestra acción abarca el mundo laboral, pero también la cultura, la solidaridad, la ecología, el pacifismo, el internacionalismo y la lucha por la emancipación de todas las personas con cualquier tipo de opresión. Trabajamos por una sociedad más justa y un mundo más saludable.

Y yo, ¿para qué necesito un sindicato?

Más de una vez te lo habrás preguntado. Quizás has estado a punto de afiliarte, pero lo has dejado para otra ocasión. Es posible que nos hayas visitado o nos hayas consultado, o visitas nuestra web por las oposiciones, las retribuciones, las reclamaciones… o sencillamente compartes con compañeros y compañeras afiliados momentos de reivindicación y de lucha. Es posible incluso que te haya contrariado una actuación sindical no compartida. La nuestra es una organización de clase, de trabajadores y trabajadoras, autónomo, sin dependencias políticas ni económicas. El Sindicato se define por lo que la afiliación es capaz de hacer.

La actividad sindical, ¿cómo se mantiene?

Enfrentarse a los problemas de cada día, apodar soluciones, negociarlos o presionar para conseguirlo, es fruto del esfuerzo de los compañeros y compañeras afiliados que participan en el mantenimiento de la organización.
De todo la afiliación, los permanentes sindicales son las personas más visibles: redactan informes y firman artículos, asumen procesos de negociación, garantizan la atención al público o se responsabilizan de las publicaciones.
Todo esto se mantiene gracias a las cuotas que pagamos. Nosotros no dependemos ni poco ni mucho de la ayuda institucional: así somos libres para pensar y hacer lo que queremos.
Las elecciones sindicales determinan la representatividad y el acceso a los foros de negociación, pero cada publicación, cada visita a los centros, nuestros locales, los servicios jurídicos, las consultas, se paga con las cuotas de todas y todos. No preguntamos a nadie si está afiliado para atender una consulta o ayudar en todo lo que podemos. Si lo podemos hacer es gracias a la contribución de las personas afiliadas.
Creemos, sobre todo, en el esfuerzo colectivo.

Contigo, mejor

Cada día observamos la utilidad de nuestro trabajo pero todavía hemos de avanzar mucho más. Tenemos que ampliar servicios, mejorar la participación y la relación con personas como tú. Y también corregir nuestras deficiencias. Por eso te invitamos a dar un paso adelante y compartir con los compañeros y compañeras que formamos la Intersindical el esfuerzo que supone este trabajo y la ilusión por mantenerlo, incrementarlo y mejorarlo. Tu respuesta y tu participación también nos es necesaria, Porque aquí, tú decides


Qui forma part de la Intersindical


Fitxes d'afiliació

Descarrega't en format pdf la fitxa, ompli-la i envia-la a qualsevol de les seus.