Certificats de la formació

Els certificats de Conselleria d'Educació

Aquestos certificats els lliura l'Escola. Tenen plena validesa per a qualsevol àmbit de l'administració. Poden tardar entre sis mesos i un any després d'entregades les actes pel professorat, si el curs o el pla ha sigut reconegut per Conselleria.

  
Com recollir els certificats que expedim directament?

Aquest certificat consta de dues parts:


La primera és un certicat que expedeix l'ESFMB. Aquest el rebreu en l’adreça de correu electrònic que ens facilitàreu junt amb les vostres dades quan us vau donar d'alta en el formulari de matrícula.

La segona part és una diligència que vos envia la Conselleria al compte de correu que teniu obert en la Generalitat (@gva.es).

L'un sense l'altre no tenen validesa. Haureu d'imprimir-los i presentar-los junts.

Alerta!

Conselleria sols certifica a docents en actiu o inscrits a la borsa de treball de la mateixa.

No ens comprometem des de l'Escola a tramitar la seua expedició, entre altres raons, perquè no sabem quants o quins cursos us han de certificar.

Els certificats de Formació Continua (FEDAP)

Aquestos certificats els lliura l'Escola. Tenen plena validesa per a qualsevols àmbit de l'administració. Poden tardar entre quinze dies i un mes després d'entregades les actes pel professorat.

  
Com recollir els certificats que expedim directament?

Per poder aconseguir els certificats us oferim tres vies:

 1. Passeu per la seu de l'Escola –C/ Juan de Mena, 18, 46008 València–, els matins de 10:00 a 14:00h.
 2. Poseu-vos en contacte amb algun permanent sindical, o altra persona de confiança, i autoritzar-lo perquè ell el reculla en nom vostre. Ací vos deixem un model d'autorització. Hauràs d'adjuntar també una fotocòpia del DNI.
 3. Podeu enviar una carta signada sol·licitant-ho, juntament amb una fotocòpia del DNI. Ací vos deixem un model, afegint un sobre segellat amb la vostra adreça a:
  Escola Sindical de Formació Melchor Botella,
  C/ Juan de Mena, 18, 46008 València.

Els certificats del MECD

Aquestos certificats son enviats a l'ESFMB. Tenen plena validesa per a qualsevols àmbit de l'administració.

  
Com recollir els certificats que expedim directament?

Per poder aconseguir els certificats us oferim tres vies:

 1. Passeu per la seu de l'Escola –C/ Juan de Mena, 18, 46008 València–, els matins de 10:00 a 14:00h.
 2. Poseu-vos en contacte amb algun permanent sindical, o altra persona de confiança, i autoritzar-lo perquè ell el reculla en nom vostre. Ací vos deixem un model d'autorització. Hauràs d'adjuntar també una fotocòpia del DNI.
 3. Podeu enviar una carta signada sol·licitant-ho, juntament amb una fotocòpia del DNI. Ací vos deixem un model, afegint un sobre segellat amb la vostra adreça a:
  Escola Sindical de Formació Melchor Botella,
  C/ Juan de Mena, 18, 46008 València.

Els certificats de l'USTEA

Aquestos certificats son enviats a l'ESFMB. Tenen plena validesa per a qualsevols àmbit de l'administració.

  
Com recollir els certificats que expedim directament?

Per poder aconseguir els certificats us oferim tres vies:

 1. Passeu per la seu de l'Escola –C/ Juan de Mena, 18, 46008 València–, els matins de 10:00 a 14:00h.
 2. Poseu-vos en contacte amb algun permanent sindical, o altra persona de confiança, i autoritzar-lo perquè ell el reculla en nom vostre. Ací vos deixem un model d'autorització. Hauràs d'adjuntar també una fotocòpia del DNI.
 3. Podeu enviar una carta signada sol·licitant-ho, juntament amb una fotocòpia del DNI. Ací vos deixem un model, afegint un sobre segellat amb la vostra adreça a:
  Escola Sindical de Formació Melchor Botella,
  C/ Juan de Mena, 18, 46008 València.

Els certificats del SERVEF

Aquestos certificats els lliura l'Escola. Tenen plena validesa per a qualsevols àmbit de l'administració. Poden tardar entre quinze dies i un mes després d'entregades les actes pel professorat.

  
Com recollir els certificats que expedim directament?

Per poder aconseguir els certificats us oferim tres vies:

 1. Passeu per la seu de l'Escola –C/ Juan de Mena, 18, 46008 València–, els matins de 10:00 a 14:00h.
 2. Poseu-vos en contacte amb algun permanent sindical, o altra persona de confiança, i autoritzar-lo perquè ell el reculla en nom vostre. Ací vos deixem un model d'autorització. Hauràs d'adjuntar també una fotocòpia del DNI.
 3. Podeu enviar una carta signada sol·licitant-ho, juntament amb una fotocòpia del DNI. Ací vos deixem un model, afegint un sobre segellat amb la vostra adreça a:
  Escola Sindical de Formació Melchor Botella,
  C/ Juan de Mena, 18, 46008 València.

Els certificats del Servei de Formació Permanent de la Universitat de València Estudi General (UVEG)

Aquestos certificats són per a totes les persones que estiguen treballant o no. Solen tardar entre una setmana i quinze dies després d'acabada l'activitat. Tot i això, en casos d'urgència podem tractar de tramitar-los perquè estiguen més aviat.

Per a retirar-los, podeu fer-ho, previ pagament.

Activitats realitzades per usuaris no vinculats amb la Universitat de València.
 1. L'expedició de certificats comporta el pagament d'una taxa (aprox. 28 €) per certificacions acadèmiques que ve establerta per la Universitat de Valencia.
 2. Per tal de sol·licitar el certificat d'una activitat formativa, l'interessat s'acreditarà amb la presentació del DNI a les oficines del Servei de Formació Permanent, al 3er pis del Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner", edifici situat al Campus de Tarongers, carrer Serpis, 29, 46022 València. Tel: 961 625 030. L'horari per a la sol·licitud de certificacions és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.
 3. Qui no puga acudir personalment a demanar una certificació, pot signar-li una autorització a una persona perquè vinga a traure el seu certificat. L'autorització anirà acompanyada d'una còpia del DNI del titular de la certificació.
 4. Existeix la possibilitat de rebre per correu postal el certificat. En aquest cas es seguirà el següent procediment
  1. La persona interessada adreçarà a l'SFP una petició per correu, FAX (96 162 50 32), o per correu electrònic a sfp-cursos@uv.es, indicant:
   • Nom del sol·licitant
   • NIF
   • Títol de l'activitat que vol certificar i any de realització de l'activitat.
   • Adreça postal (per enviar-li l'imprés per al pagament de la taxa).
  2. La petició s'acompanyarà d'una còpia del document d'identitat.
  3. L'SFP enviarà per correu electrònic a l'interessat l'imprés per al pagament de la taxa del certificat.
  4. Una vegada abonada la taxa, l'interessat enviarà per fax, correu electrònic o postal a l'SFP (Apartat 22085, 46071 València) el resguard bancari original del pagament.
  5. L'SFP enviarà el certificat per correu a l'interessat.

Els certificats de l'ESFMB

Aquestos certificats els lliura l'Escola. Tenen validesa per a qualsevols àmbit privat. Poden tardar entre quinze dies i un mes després d'entregades les actes pel professorat.

  
Com recollir els certificats que expedim directament?

Per poder aconseguir els certificats us oferim tres vies:

 1. Passeu per la seu de l'Escola –C/ Juan de Mena, 18, 46008 València–, els matins de 10:00 a 14:00h.
 2. Poseu-vos en contacte amb algun permanent sindical, o altra persona de confiança, i autoritzar-lo perquè ell el reculla en nom vostre. Ací vos deixem un model d'autorització. Hauràs d'adjuntar també una fotocòpia del DNI.
 3. Podeu enviar una carta signada sol·licitant-ho, juntament amb una fotocòpia del DNI. Ací vos deixem un model, afegint un sobre segellat amb la vostra adreça a:
  Escola Sindical de Formació Melchor Botella,
  C/ Juan de Mena, 18, 46008 València.