(2013) Projecte europeu VETPRO: Leonardo Da Vinci

Data d'inici  01 / 03 / 2014 Data de finalització  30 / 04 / 2014 Professorat responsable  M. Sonsoles Jiménez González

Certificat per Conselleria d'Educació


Objectius
 • Coneixement dels participant de les demandes del mercat laboral en el sector de les TIC a Portugal, en concret en la regió Nord. Això implica el coneixement de les competències i qualificacions necessàries.
 • Coneixement de les pràctiques de treball en les empreses del sector de les TIC.
 • Adquirir una comprensió millor del sistema educatiu portuguès.
 • Conèixer les polítiques educatives que s’apliquen a Portugal.
 • Millorar la qualitat dels ensenyaments d’FP.
 • Fomentar la innovació i la col·laboració entre centres educatius d’Europa.
 • Promoure l’intercanvi d’experiències entre els participants i els seus homòlegs portuguesos per tal de fomentar la col·laboració i les pràctiques docents innovadores.
 • Incrementar la consciència de la dimensió europea entre els participants: Europa com a lloc de treball.
 • Fomentar entre els participants la promoció de projectes de mobilitat i col·laboració en els seus centres.
 • Subministrar als participants una oportunitat d’adquirir i millorar les seues competències lingüístiques en portuguès, així com les interculturals.
Continguts
 • Visites a centres educatius per a conèixer el sistema educatiu portuguès i compartir bones pràctiques amb el professorat d’FP.
 • Visites a empreses per conèixer els perfils professionals que es demanen hui en dia, nous mètodes de treball i estar en contacte amb la innovació.
 • Visites a autoritats públiques per conèixer les polítiques d’ocupació i educació que s’apliquen a Portugal.
 • Visites culturals per fomentar el concepte de ciutadania europea activa.
Els continguts del curs previ a la mobilitat són:
 1. Cultura portuguesa.
  • Situació del país: dades soci-econòmiques i geogràfiques.
  • Clima i naturalesa.
  • Societat, cultura i costums.
  • Viure a Portugal.
  • La gastronomia.
  • El turisme.
 2. Nocions bàsiques de l’idioma: salutacions, horaris, vocabulari bàsic i pronunciació.
 3. Reforç del portugués, com a via principal de comunicació en el país.
 4. Vocabulari tècnic.
 5. Informació útil del país de destinació i llocs web clau.
 6. Informació sobre el programa europeu Leonardo da Vinci Mobilitat-VETPRO.
Metodologia
Abans de la realització de la mobilitat es durà a cap un curs de cultura i llengua portuguesa. Durant l’estada es portaran a terme visites a centres educatius que imparteixen FP en les especialitats descrites, centres de formació de professorat, empreses i autoritats públiques.
Criteris d'avaluació
Caldrà assistir al 80% de les sessions planificades a Portugal i al 80% de les sessions del curs de portugués anterior a la mobilitat.
Horari d'atenció del tutor
Durant tota la mobilitat hi haurà un tutor que orientarà i acompanyarà el professorat per realitzar l’activitat.
Equipament informàtic mínim
No cal cap equipament informàtic.
Coneixements previs
No calen coneixements previs.
Informació
Una vegada realitzada la sol·licitud per part del/la candidat/a, per entrar en el procés de selecció obligatòriament es deu d'enviar currículum personal a:
Escola Sindical de Formació Melchor Botella
C/Juan de Mena, 18-baix
46008-València
Telf.: 96 391 91 47 ext.1
o per correu electrònic a info@escolasindical.org.
Àrea i nivell Professors d’FP de les famílies d’electricitat, electrònica, informàtica i administració. ESO i PQPI. Competències professionals
Modalitat Presencial Lloc de realització Portugal. Reunió informativa: seu de València  Horari Dissabte 25 de gener a les 10:45 hores.
Normbre d'edicions 1 Màxim de participants 20 Mínim de participants 20 Total d'hores
Preu per a l'afiliació 0 Preu per a no afiliades 0