DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT


L’Escola Sindical de Formació Melchor Botella (ESFMB) és una associació sense intenció de guany creada en 2005.
És l’escola de formació sindical de la INTERSINDICAL VALENCIANA, entitat que engloba deu sindicats de la Comunitat Valenciana, amb un total d’unes 18.000 persones afiliades.

Comprén els sindicats següents:
• STEPV, Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià, sindicat majoritari en l’àmbit de l’educació pública no universitària.
• STAS: Sindicat de Treballadors i Treballadores de les Administracions Públiques
• IS: Intersindical Salut
• SF: Sindicat Ferroviari
• STM: Sindicat de Treballadors i Treballadores del Metall
• STICS: Sindicat de Treballador i Treballadores de la Indústria i el Comerç
• TUC: Treballadors i Treballadores per la Unitat de Classe
• OSUT: Organització Sindical Unitària de Treballadors i Treballadores
• CAT: Col·lectiu Autònom de Treballadors i Treballadores
• Sindicat de Jubilats i Jubilades

La ESFMB, com a entitat sense intenció de guany, mira que les accions formatives siguen gratuïtes o al menor cost, sempre que siga possible. La ESFMB de la Intersindical Valenciana és l’encarregada que les accions formatives tinguen la màxima qualitat, estiguen vinculades a la millora de les condicions laborals i del servei prestat, i posseïsquen el màxim reconeixement administratiu possible.
Per a això, la ESFMB de la Intersindical Valenciana té signats convenis de col·laboració amb les institucions següents:
• Universitat de València
• Universitat Jaume I de Castelló
• Col·legi d’Infermeria de València
• Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià
• Escuela de Seguridad Marítima de Canarias
• Infomatic
• Col·lectiu LAMBDA
• ACSUD Las Segovias
• FUNDAR: Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana
• Editorial WOLTERS KLUWER
• La Florida Universitària
• Centre de Filosofia per a infants de la Comunitat Valenciana
• FESORD: Federació de persones sordes de la Comunitat Valenciana.
• BIOBLAU: Grup d’Estudiants de Biologia Marina Bioblau. Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València. • ONG Escoles Solidàries.

A més la ESFMB de la Intersindical Valenciana porta a cap activitats formatives que estan homologades o reconegudes per les entitats següents:
• SERVEF: Servei Valencià d’Ocupació i Formació
• EVES: Escola Valenciana d’Estudis Sanitaris
• Fundació per a la Construcció
• Ministeri de Foment
• Direcció General de Transports i Logística (CAP)
• IVASPE: Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències
• INVASAT: Institut Valencià de Seguretat
• SEMICYUC Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias
• Fundación Tripartita
• Ministeri de l’Interior.

La Escola Sindical de Formació Melchor Botella, també té convenis establits amb diferents entitats públiques de la Comunitat Valenciana, com l’Ajuntament de Massamagrell, Ajuntament de Cheste, entre altres organismes.


PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS

Som una organització internacional que treballa en el camp de la formació i l’educació a través de programes finançats per la Unió Europea. Els nostres coneixements i les associacions amb què treballem, ens han permés adquirir una gran experiència laboral i social en diversos sectors.
Participem en accions de mobilitat internacional en el marc del nou programa Erasmus+, com a organització d’enviament i socis d’acollida en diversos projectes. Des de 2013 la ESFMB ha organitzat mobilitats de pràctiques per a estudiants dirigides a països europeus, com ara Itàlia, Portugal, Alemanya, Regne Unit i Malta, i ha assegurat pràctiques formatives d’alta qualitat en múltiples sectors: TIC, logística, comerç internacional, turisme, restauració, màrqueting, administració i comptabilitat, Project Management, cursos de llengua, comptabilitat, etc.
La ESFMB també participa com a soci i líder en projectes KA2, d’associacions estratègiques i diferents projectes Erasmus+ de diàleg estructurat, enquadrats dins dels projectes per a joves.
També està iniciant la participació en el voluntariat europeu (SVE).