actualitzat a 29 juliol 

ADJUDICACIONS CURS 03/04

 

Aquesta informació també estarà disponible a les fotocopiadores següents: 

ALACANT -Copisteria Tecnolúa
Pardo Jimeno, 34 (Benalúa)
TEL 965103852
ELX - Copiscolor
José María Pemán, 19
TEL 966673024
CASTELLÓ - Copist. "COPYAMUNT"
Prim , 4 (Al costat pl.Borrull)
TEL 964225328
VALÈNCIA - Copisteria Mompó
Tres Forques, 99
TEL 963775431

Durant les adjudicacions: servei d'atenció en Palau Congressos (tot el dia), i a les seus del sindicat (matí )

   
 

Adjudicacions mestres

NOU  ADJUDICACIONS SETEMBRE DE 2003 

  
 

Adjudicacions secundària - 28 al 31 juliol 03. ANUNCI OFICIAL Conselleria


vacants

 Vacants per als actes de secundària

LLISTAT GENERAL: Totes les especialitats  (consultar en seu)

LLISTAT PER ESPECIALITATS  (consultar en seu)

Llistat de vacants  Conservatoris Superiors  -  Conservatoris Professionals  -  Escoles d'Arts i Disseny (consultar en seu)

Llistat professorat música i arts escèniques en expectativa de destí (consultar en seu)

C. servei

Resolució definitiva comissions de servei de secundària

Resolució c. servei de Conservatoris, Escoles Arts i Disseny i Escoles d'idiomes

 expectativa Llistat de funcionaris de carrera sense destí definitiu (reingressats i en expectativa)
               veure en aquesta pàgina
(consultar en seu)       veure en pàgina de Conselleria
opositors

Llistat opositors 03 ordenats per especialitat.                   veure en aquesta pàgina

Interins Llistat interins convocats als actes d'adjudicació (també 2-3 especialitats relacionades)
               veure en pàgina de Conselleria

LListat interins secundaria incorporat a la borsa. Base 13 Ordre 23/4/03 (135 kb pdf)

La relació està ordenada per blocs d'acord amb el nombre d'exercicis ordenats i, dintre d'aquests, per la millor puntuació obtinguda.

 
 

Adjudicacions mestres

NOU  ADJUDICACIONS SETEMBRE DE 2003 

LListat interins mestres incorporat a la borsa. Base 13 Ordre 23/4/03 (93 kb pdf)

La relació està ordenada per blocs d'acord amb el nombre d'exercicis ordenats i, dintre d'aquests, per la millor puntuació obtinguda.

Opositors

Opositors 03 ordenats per especialitat

interins

Llistat mestres interins (els 4000 convocats)    per ordre de petició  (consultar en seu)      
                     veure en pàgina de la Conselleria

Llistat definitiu Borsa de Mestres per al curs proper, per ordre alfabètic (tots) (consultar en seu) 

provisionals

Llistat definitius participants provisionals (per ordre de petició i alfàbetic(consultar en seu) 

Vacants

Vacants adjudicacions actes de mestres dia 22 (provisonals, interins,..)   (consultar en seu) 


Comissions de servei 2003

Resolució definitiva comissions de servei de secundària

Resolució comissions de servei de Conservatoris, Escoles Arts i Disseny i Escoles d'idiomes

Resolució definitiva comissions serveis mestres  (consultar en seu)
                Veure en pàgina de la Conselleria

Resolució definitiva de comissions de servicis per a professors d'Ensenyament Secundari en centres de formació de persones adultes (FPA). Curs 2003-2004.


 

Passat

provisionals

Resolució d’adjudicació de destinació provisional (mestres sense destinació definitiva)

suprimits

Procediments i actes d’adjudicació. Supressió llocs de treball

desplaçats

Actes desplaçats dilluns 21 juliol. 9 hores, Saló d'Actes Conselleria (VALENCIA).

    Relació de vacants ofertades per a desplaçats (Alacant, Castelló i València)

    Relació de professorat desplaçat per a l'acte del 21 juliol

interins

Resolució sobre les modificacions de província i noves especialitats en la borsa de treball de mestres

 


Cos del Professorat de Secundària - juliol 03

 
 


Cos de Mestres. 

 

ADJUDICACIONS SETEMBRE DE 2003 - Cos de Mestres

Dia 5, divendres.

  • Alacant: 125 substitucions o vacants. Direcció Territorial, 10 hores.
  • Castelló: 60 substitucions o vacants. Direcció Territorial, 10 hores.
  • València: 250 substitucions o vacants. IES Benlliure, 10 hores.

Dia 10, dimecres.

  • Alacant: 125 substitucions o vacants. Direcció Territorial, 10 hores.

El professorat convocat a aquests actes és el que ha participat en els actes d'adjudicació de juliol i s'ha quedat sense vacants de la seua especialitat o no ha pogut demanar per no tenir el requisit lingüístic. Tot aquest professorat ja té assignat dia i lloc dels que figuren en aquest calendari de setembre.

 

 
  


Comissions de servei 2003


mestres secundària escoles d'arts escoles idiomes conservatoris EPA-secundària
  

RELACIÓ DE FUNCIONARIS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES ALS QUALS D’ADJUDIQUEN LLOCS DE TREBALL EN COMISSIÓ DE SERVICIS DURANT EL CURS 2003/2004, EN CENTRES PÚBLICS DOCENTS NO UNIVERSITARIS DEPENDENTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Veure el llistat (46 kb pdf)  (consultar en seu)

D’acord amb el que preveu la base 13 de la convocatòria d’adjudicació de llocs en comissió de servicis per a professors d’Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que imparteixen ensenyaments de règim especial (resolució de 10 de maig de 2003; DOGV núm. 4.518, de 10 de juny), esta Direcció General

ACORDA

Publicar la relació de funcionaris d’Escoles Oficials d’Idiomes als quals s’adjudica destinació en comissió de servicis durant el curs 2003/2004.
Els funcionaris inclosos en la relació de comissions de servicis s´incorporaran als seus llocs de treball el proper dia 1 de setembre.
Els funcionaris dependents d’altres Administracions educatives als quals els ha sigut concedida destinació en comissió de servicis en esta Comunitat, hauran de personar-se en les respectives direccions territorials de Cultura, Educaciò i Esport el pròxim dia 1 de setembre per tal d’aportar la documentació que precissen.
Les resolucions per les quals es concedixen les comissions de servicis seran enviades als interessats per les corresponents direccions territorials.

València, 28 de juliol de 2003
El director general de Personal Docent
José Antonio Rovira Jover


 

RELACIÓ DE FUNCIONARIS ADSCRITS A CONSERVATORIS DE MÚSICA ALS QUALS D’ADJUDIQUEN LLOCS DE TREBALL EN COMISSIÓ DE SERVICIS DURANT EL CURS 2003/2004, EN CENTRES PÚBLICS DOCENTS NO UNIVERSITARIS DEPENDENTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Veure el llistat (70 kb pdf)  (consultar en seu)

D’acord amb el que preveu la base 13 de la convocatòria d’adjudicació de llocs en comissió de servicis per a professors d’Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que imparteixen ensenyaments de règim especial (resolució de 10 de maig de 2003; DOGV núm. 4.518, de 10 de juny), esta Direcció General

ACORDA

Publicar la relació de funcionaris adscrits a Conservatoris de Música als quals s’adjudica destinació en comissió de servicis durant el curs 2003/2004.
Els funcionaris inclosos en la relació de comissions de servicis s´incorporaran als seus llocs de treball el proper dia 1 de setembre.
Els funcionaris dependents d’altres Administracions educatives als quals els ha sigut concedida destinació en comissió de servicis en esta Comunitat, hauran de personar-se en les respectives direccions territorials de Cultura, Educaciò i Esport el pròxim dia 1 de setembre per tal d’aportar la documentació que precissen.
Les resolucions per les quals es concedixen les comissions de servicis seran enviades als interessats per les corresponents direccions territorials.

València, 28 de juliol de 2003
El director general de Personal Docent
José Antonio Rovira Jover


 

RELACIÓ DE FUNCIONARIS AMB DESTINACIÒ A ESCOLES D`ART I SUPERIORS DE DISSENY ALS QUALS D’ADJUDIQUEN LLOCS DE TREBALL EN COMISSIÓ DE SERVICIS DURANT EL CURS 2003/2004, EN CENTRES PÚBLICS DOCENTS NO UNIVERSITARIS DEPENDENTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Veure el llistat (41 kb pdf)  (consultar en seu)

D’acord amb el que preveu la base 13 de la convocatòria d’adjudicació de llocs en comissió de servicis per a professors d’Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que imparteixen ensenyaments de règim especial (resolució de 10 de maig de 2003; DOGV núm. 4.518, de 10 de juny), esta Direcció General

ACORDA

Publicar la relació de funcionaris amb destinaciò a Escoles d`Art i Superior de Disseny als quals s’adjudica destinació en comissió de servicis durant el curs 2003/2004.
Els funcionaris inclosos en la relació de comissions de servicis s´incorporaran als seus llocs de treball el proper dia 1 de setembre.
Els funcionaris dependents d’altres Administracions educatives als quals els ha sigut concedida destinació en comissió de servicis en esta Comunitat, hauran de personar-se en les respectives direccions territorials de Cultura, Educaciò i Esport el pròxim dia 1 de setembre per tal d’aportar la documentació que precissen.
Les resolucions per les quals es concedixen les comissions de servicis seran enviades als interessats per les corresponents direccions territorials.
València, 28 de juliol de 2003
El director general de Personal Docent
José Antonio Rovira Jover
 


 

Relació definitiva de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional als quals d’adjudiquen llocs de treball en comissió de servicis durant el curs 2003/2004, en centres públics docents no universitaris dependents de la generalitat valenciana

Veure el llistat definitiu (262 kb pdf)   (consultar en seu)

D’acord amb el que preveu la base tretze de la convocatòria d’adjudicació de llocs en comissió de servicis per a funcionaris del cos de professors d’Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que imparteixen ensenyaments de règim especial (resolució de 10 de maig de 2003; DOGV núm. 4.518, de 10 de juny), esta Direcció General

ACORDA

Publicar la relació de funcionaris dels cossos citats als quals s’adjudica destinació en comissió de servicis durant el curs 2003/2004.
Els funcionaris inclosos en la relació de comissions de servicis s´incorporaran als seus llocs de treball el proper dia 1 de setembre.
Els funcionaris dependents d’altres Administracions educatives als quals els ha sigut concedida destinació en comissió de servicis en esta Comunitat, hauran de personar-se en les respectives direccions territorials de Cultura, Educaciò i Esport el pròxim dia 1 de setembre per tal d’aportar la documentació que precissen.
Les resolucions per les quals es concedixen les comissions de servicis seran enviades als interessats per les corresponents direccions territorials.

València, 25 de juliol de 2003
El director general de Personal Docent. José Antonio Rovira Jover

 


 

LLISTAT DEFINITIU DE FUNCIONARIS DEL COS DE MESTRES ALS QUALS S’ADJUDIQUEN LLOCS EN COMISSIÓ DE SERVICI DURANT EL CURS 2003/04, EN CENTRES PÚBLICS DOCENTS NO UNIVERSITARIS DEPENENTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Veure llistat definitiu (139 KB pdf)    (consultar en seu)
  


Resolució definitiva de comissions de servicis per a professors d'Ensenyament Secundari en centres de formació de persones adultes (FPA). Curs 2003-2004.
 

Guia Orientativa per a sol·licitar una Comissió de Serveis
 


    

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >