actualitzada a 24 de setembre 

 

ADJUDICACIONS CURS 08/09

 
 

Obtenció de còpies dels llistats

Pàgina de suport per a les adjudicacions (versió 2008)

Informació útil del País Valencià. Guia de centres. el buscador. Carrers. Trens. Autobusos
Carreteres. Trànsit. Centres Salut. Ajuntaments. Legislació. Premsa. Centres Educatius. PROPs

 
 

Guia de les adjudicacions 2008   valencià    castellano

 
   
 

Comunicats de les adjudicacions

 

31/07/08. Els actes d’adjudicació de primària i secundària han transcorregut sense cap incident remarcable.

 

26/07/08. Comencen les adjudicacions per als cossos de secundària Distribució per especialitat

 

18/07/08. Comencen les adjudicacions de places docents de mestres. Distribució per especialitats i províncies

 

Convocatòria d’assemblees Adjudicacions 08 - 21 juliol

 

Avui han començat els actes d’adjudicació del cos de mestres. STEPV demana un nou acord per al professorat interí


 
 
 

MESTRES

   
 

Adjudicació Setembre 2008

 

 


 

 
 

 

 

28/07/08 Adjudicació Setembre 2008
Dates  Convocats  ALACANT   CASTELLO  VALENCIA

 

Vacants dia 5: València


   
 

 

Calendari oficial adjudicacions juliol


 

Vacants

 

Llistats vacants dia 25 juliol

 

Llistats vacants dia 24

 

Llistats vacants dia 23

 

LListats vacants dia 22

 

Distribució per especialitats, províncies i localitats més grans


 

Participants

dia 24-25. mestres interins convocats

dia 23. aprovats oposicions 2008

dia 22. func. sense destinació definitiva


 

Comissions de servei llistat definitiuActe país mestres suprimits/desplaçats
Llistes de vacants i mestres suprimits


Guia 2008 per a demanar en les adjudicacions de suprimits i desplaçats


Mestres interins amb serveis curs 07-08 amb modificacions província i noves especialitats


Convocatòria mestres suprimits i desplaçats

 

Llistats mestres provisionals

 

Resolució adjudicació destinació provisional

 

Comissions de servei 2008   -   Guia

 

CORRECCIÓ d'errades. Codis d'altres comunitats autònomes


 

SECUNDÀRIA

   
 

Adjudicació Setembre 2008

 

ALACANT  Divendres, 26 de setembre, 9:30h
Llengua Castellana
Geografia i Història
Matemàtiques
Física i Química
Biologia i Geologia
Anglés
Educació Física
Psicologia
Valencià
Economia

 
   
   
 

 

Calendari oficial d'adjudicacions


 

Conselleria informa que els actes de Filosofia i Geografia i Història es faran per separat i, per tant, demà 31-j no s'adjudicaran les places d'EpC

   
 

Informe de vacants i professorat convocat als actes per especialitats i diferents situacions administratives


 

GUIA: Com destriar la informació que hi ha a les llistes de vacants?

   
 

Vacants

 

Llistat de vacants
de tots els cossos


 

Participants

 

Llistat de participants
de tots els cossos


 

Comissions servei:

 

secundària llistat definitiu

 

Professorat Tècnic d'FP

E. Idiomes - conservatoris - art i disseny 


 

Comissions servei: llistat provisional


Acte de desplaçats de secundària  - 15 juliol
llistat persones convocades  -   GUIA

Professorat interí dels Cossos de secundària amb serveis. Reclamacions fins 14/07


Resolució professorat interí de Filosofia i Geografia i Història habilitat per impartir EpC

Comissions de servei 2008

Guia per a participa 2008

 

CORRECCIÓ d'errades. Codis d'altres comunitats autònomes


 

 

Més Comunicats de les adjudicacions

 

 11/07/08. Informe mesa tècnica calendari fi de curs i adjudicacions de juliol


 
   

 

 

 
   
 

Convocatòria d’assemblees Adjudicacions 2008

Assemblees informatives obertes a tot el professorat convocat del cos de mestres:

Com s’organitzen els actes d’adjudicació

  • Noves situacions administratives del professorat convocat: professorat funcionari sense destinació definitiva, professorat pràctiques oposició 2008 i professorat interí.

  • Documentació que cal presentar en cada cas

  • Informació sobre les vacants

  • Oferta formativa Escola Sindical de Formació Melchor Botella

Lloc i data de convocatòria:

Dilluns 21 de juliol de 2008 a les 12 hores

En les Seus de l’STEPV-Iv en:

Alacant . Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5-12.  C.P. 03005  Telèfon:  96 598 51 65
Castelló. Marqués de Valverde, 8.  C.P. 12003. Telèfon: 964 26 90 94
València. Juan de Mena, 18-baix.  C.P. 46008 Telèfon: 96 391 91 47.
 

 

   


 

   

LListats de vacants

   
 
 
     

Llistat de vacants mestres - 25 de juliol

 
   
   
 
 
 

Llistat de vacants mestres - 24 de juliol

 
 

Llistat de vacants mestres - 23 de juliol

 
 

MATÍ    INFANTIL  -  PRIMÀRIA
VESPRADA    FRANCÉS - MÚSICA - ED. FÍSICA - AUDICIÓ I LLENGUATGE - P. TERAPÈUTICA - ANGLÉS

 
 

Atenció opositors 2008D'acord amb el que publicava l'anunci oficial, els participants hauran de presentar en l'acte d'elecció el títol de mestre que han fet servir per matricular-se en les oposicions.

 
 
 

llistat dia 22 de juliol  

 
 
     

Obtenció de còpies dels llistats

 

Actes de mestres 

Els llistats estaran a la vostra disposició a partir del dilluns en els següengts llocs:

VALÈNCIA:
Seu del sindicat (C/ Juan de Mena, 18) a l'acabament de cada acte d'adjudicació.
CASTELLÓ:
Copisteria Amunt C/ Prim nº 5. Horari habitual
BENICARLÓ:
Copisteria Grèvol C/ Sant Blai nº 2. Horari habitual
ALACANT:
Tecnolua, carrer Pardo Gimeno (Barri de Benalua, carrer de baix serveis territorials), Horari habitual
ELX:
imprenta Copiscolor, carrer Jose Maria Peman nº 19. Horari habitual

 

   


 

 

CALENDARI D'ADJUDICACIONS

 
     
 

pàgina de Conselleria

 
     
 

Primària

-Es convoca de conformitat amb la Resolució de 9 de juny del 2008 d'esta Direcció General els Mestres funcionaris de carrera sense destí definitiu i reingressats, a l'acte d'elecció de destí provisional, que tindrà lloc segons calendari adjunt.
La relació de participants, amb el número d'orde d'elecció, es troba exposada en els taulers d'anuncis de les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló i València.
Aquells participants que provinguen de les proves selectives convocades per Orde de 24 d'abril del 2007, quedaran habilitats per l'especialitat per la qual van ingressar , en cas de desitjar optar a les especialitats de Filologia, Valencià; Matemàtiques i Ciències Naturals; Socials o Filologia Llengua Castellana, hauran de presentar en L'acte d'elecció aquells documents que ho justifiquen, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 895/89.
Es convoca els aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per Orde de 15 d'abril del 2008 a l'elecció de destí. L'elecció s'efectuarà per especialitats, els participants hauran de presentar en el Acte d'elecció el títol de mestre.
Es convoca a l'acte d'elecció de llocs disponibles als mestres interins inclosos en la llista d'interins del cos de mestres amb servicis, que es farà pública el dia 21 de juliol del 2008 en les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló i València

Lloc: Palau de Congressos de València, València, avinguda de les Corts Valencianes, número 60.

 

 
     
 
DATA HORA COL·LECTIU
22 JULIOL AUDITORI (I) 8:30


AUDITORI (I) 17
REINGRESSATS I OPOSITORS 2007
FINS AL 1200

REINGRESSATS I OPOSITORS 2007
DEL 1201 FINS AL FINAL
     
23 JULIOL AUDITORI (I) 8:30

AUDITORI (I) 12:00

AUDITORI (I) 17
OPOSITORS 2008: Infantil

OPOSITORS 2008: Primària

OPOSITORS 2008
Francés, Música, Educ. Física,
Audició i llenguatge,
Pedagogia Terapèutica i Anglés.
     
24 JULIOL AUDITORI (I) 8:30

AUDITORI (I) 17
INTERINS FINS AL 1000

INTERINS DEL 1001 AL 1800
     
25 JULIOL AUDITORI (I) 8:30

AUDITORI (I) 17
INTERINS DEL 1801 AL 2700

INTERINS DEL 2701 AL FINAL
 
   

 

 
 

Secundària

A fi de procedir a l'adjudicació dels llocs vacants disponibles en els esmentats centres de la Comunitat Valenciana, es convoca els professors que figuren a continuació als llocs, els dies i les hores que s'indiquen:

* Funcionaris de carrera sense destinació definitiva i als reingressats dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny.
* Opositors amb plaça que han superat les proves selectives convocades per Orde de 15 d'abril de 2008 dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'Idiomes i professors de Música i Arts Escèniques.
* Professors interins amb servicis en el cos de professors d'Ensenyament Secundari, cos de professors d'escoles oficials d'Idiomes, cos de professors tècnics de Formació Professional, cossos de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i cossos de professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny.

Lloc: Palau de Congressos de València, València, avinguda de les Corts Valencianes, número 60.

 

Obtenció de còpies dels llistats


     
 

Calendari - participants - vacants

28 de juliol 2008    
Hora/Especialitat Participants Vacants
AUDITORI    
8.30 h 
Matemàtiques
Matemàtiques Matemàtiques
16.30 h 
Tecnologia
Tecnologia Tecnologia
AUDITORI II    
9.00 h 
Dibuix
Dibuix Dibuix
12.00 h 
Processos de Gestió Administrativa i Processos Comercials
Processos de Gestió Administrativa
i Processos Comercials
Processos de Gestió Administrativa
i Processos Comercials
17.00 h 
Educació Física
Educació Física Educació Física
AUDITORI III    
9.30 h 
Administració d'Empreses i Organització i Gestió Comercial
Administració d'Empreses i Organització i Gestió Comercial Administració d'Empreses i Organització i Gestió Comercial
11.30 h 
Alemany, Àrab, Xinés, Italià, Rus, Grec, Portugués i Espanyol per a estrangers
Alemany, Àrab, Xinés, Italià, Rus, Grec, Portugués i Espanyol per a estrangers Alemany, Àrab, Xinés, Italià, Rus, Grec, Portugués i Espanyol per a estrangers
13.00 h 
Economia
Economia Economia

 

29 de juliol 2008    
Hora/Especialitat Participants Vacants
AUDITORI I    
8.30 h 
Llengua i Literatura valenciana
Llengua i Literatura valenciana Llengua i Literatura valenciana
Inclou Valencià en EOI
16.30 h 
Anglés
Anglés Anglés
AUDITORI II    
9.00 h 
Informàtica
Informàtica Informàtica
12.00 h 
Música
Música Música
17.00 h 
Francés
Francés Francés
AUDITORI III    
9.30 h 
Llatí, Grec i Cultura Clàssica
Llatí, Grec i Cultura Clàssica Llatí, Grec i Cultura Clàssica
11.30 h 
Organització i Projectes de Fabricació Mecànica
Organització i Projectes de Fabricació Mecànica Organització i Projectes de Fabricació Mecànica
11.30 h 
Intervenció Sociocomunitària
Intervenció Sociocomunitària Intervenció Sociocomunitària
13 h 
Totes les especialitats de Catedràtics de Música i Arts Escèniques
Catedràtics Música i Arts Escèniques Catedràtics Música i Arts Escèniques

 

30 de juliol 2008    
Hora/Especialitat Participants Vacants
AUDITORI I    
8.30 h
Cuina i Pastisseria; Estètica; 
Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble;
Instal·lació i Manteniment d'Equips Tèrmics i de Fluids; Instal·lacions Electrotècniques;
Laboratori; Manteniment de Vehicles,
Mecanitzat i Manteniment de Màquines;
Oficina de Projectes de Construcció;
Oficina de Projectes de Fabricació Mecànica;
Operacions i Equips d'Elaboració de Productes Alimentaris;
Operacions de Processos; 
Operacions de Producció Agrària;
Patronaje i Confecció; Perruqueria;
Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètics; Procediments Sanitaris i Assistencials;
Producció d'Arts Gràfiques; 
Producció Tèxtil i Tractament Fisico-Químic;
Servicis a la Comunitat; 
Servicis de Restauració; 
Soldadura; 
Tècnica i Procediments d'Imatge i So i Equips Electrònics.
Participants per especialitat Vacants per especialitat
16.30 h 
Totes les especialitats de 
Professors de Música i Arts Escèniques
Professors Música i Arts Escèniques Professors Música i Arts Escèniques
AUDITORI II    
9.00 h 
Psicologia i Pedagogia
Psicologia i Pedagogia Psicologia i Pedagogia
12.00 h 
Física i Química
Física i Química Física i Química
17.00 h 
Biologia i Geologia
Biologia i Geologia Biologia i Geologia
AUDITORI III    
9.30 h 
Formació i Orientació Laboral
Formació i Orientació Laboral Formació i Orientació Laboral
11.30 h 
Sistemes i Aplicacions Informàtiques
Sistemes i Aplicacions Informàtiques Sistemes i Aplicacions Informàtiques

 

31 de juliol 2008    
Hora/Especialitat Participants Vacants
AUDITORI I    
8.30 h 
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura Llengua Castellana i Literatura
16:30 h 
Geografia i Història
Geografia i Història Geografia i Història
16:30 h 
Filosofia
Filosofia Filosofia
AUDITORI II    
9.00 h 
Resta d'especialitats de F.P. Secundària
F.P. Secundària F.P. Secundària
AUDITORI III    
9.30 h 
Professors d'Arts Plàstiques i Disseny
Professors d'Arts Plàstiques i Disseny Professors d'Arts Plàstiques i Disseny
12.30 h 
Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny
Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny

 

 

 


 

Obtenció de còpies dels llistats

Actes de secundària 
Els llistats de places i vacants estaran a la vostra disposició en la pàgina web i a partir del dissabte 26 en els llocs següents:

VALÈNCIA:
Seu del sindicat (C/ Juan de Mena, 18) dissabte de 12h a 14h i a partir del dilluns de 10 a 14 hores.
CASTELLÓ:
Copisteria Amunt C/ Prim nº 5. Horari habitual
BENICARLÓ:
Copisteria Grèvol C/ Sant Blai nº 2. Horari habitual
ALACANT:
Tecnolua, carrer Pardo Gimeno (Barri de Benalua, carrer de baix serveis territorials), Horari habitual
ELX:
imprenta Copiscolor, carrer Jose Maria Peman nº 19. Horari habitual
NOTA: L'obtenció dels llistats de places i vacants depén de la Conselleria d'Educació i està previst que es publiquen al llarg del divendres 25. Qualsevol modificació del calendari és responsabilitat de l'administració.


 

llistats funcionaris del cos de mestres
sense destinació definitiva

 

llistas definitius  alfabètic -  per ordre  - pendent pràctiques

 

DOCV 16 DE JUNY
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula i convoca el concurs d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2008-2009 dels funcionaris del cos de mestres a la Comunitat Valenciana sense destinació definitiva.

 


llistas provisional de funcionaris del cos de mestres sense destinació definitiva
    alfabètic       per ordre        pendent de pràctiques

La llista provisional de funcionaris del cos de mestres:

- propietaris provisionals, que hagen reingressat durant el curs 2007–2008 i no tinguen destinació definitiva;
- els que per resolució ferma no tinguen destinació definitiva;
- els que no tinguen destinació definitiva per suspensió de funcions, una vegada complida la sanció;
- els mestres sotmesos en qualsevol de les causes anàlogues que hagen implicat la pèrdua del lloc de treball que exercien amb caràcter definitiu;
- els mestres que, trobant-se en qualsevol de les situacions d’excedència que impliquen pèrdua del destinació definitiva, desitgen reingressar al servici actiu i complisquen els requisits per a això.

Segun la resolució els mestres podran presentar reclamació en el termini de cinc dies naturals des de la seua publicació, per a la qual cosa utilitzaran el model d’instància que s’acompanya com a annex d’esta resolució. Vegeu l'enllaç següent

 


 

 

Acte de desplaçats de secundària

Guia de les adjudicacions del professorat suprimit,
amb pèrdua provisional de destinació o desplaçat

Acte de país

L'adjudicació de desplaçats serà el dia 15 de juliol a les 12:30 hores, en el saló d'actes de la CONSELLERIA d'EDUCACIÓ

llistat desplçats     alfabètic     ordenació

les vacants es repartiran en el mateix acte

 


València

La Direcció Territorial d'Educació de València comunica que l'Acte d'Adjudicació de destinacions per a professors/es suprimits i desplaçats per al curs 08/09 de Ensenyamnets Secundari i Prof. Tècnics de FP serà en la Direcció Territorial de València (PROP), Gregorio Gea, 14, de València, l'11 de juliol de 2008, divendres, 
a les 9'00 h. per als de València Ciutat,     a les 11'00 h. per a la resta del professorat.

llistat de places vacants
Alacant
Castelló
València
(Per una errada en Conselleria eixen vacants en el IES n26 de València, en el IES de Benetusser i en IES Jaime I de alfafar, que no podran ser sol-licitades ni adjudicades)

llistat de professorat convocat     València    
 

 

 


 

 

Acte de país mestres suprimits i desplaçats

Llistats de      vacants       i       mestres (alfabètic   i   ordenació)

7 de juliol - 12:30 h, saló d'actes Conselleria

 

 


 

 

Professorat interí dels Cossos de secundària amb serveis

1.- Resolució que publica 2 annexos:
2.- Professorat Interí amb serveis prestats abans del curs 2007-2008
3.- Professorat Interí de nova incorporació durant el curs 2007-2008

La resolució i els annexos s'exposaran als taulers d'anuncis de les direccions territorials de Cultura i Educació d'Alacant, Castelló i València i en els d'esta Conselleria, i en la pàgina web d'esta Direcció General http://www.edu.gva.es/per/index.asp
A partir de la publicació s'obri un termini per a la presentació d'escrits d'opció d'especialitat,
reclamacions o altres sol·licituds, que finalitzarà el 14 de juliol de 2008.

Les reclamacions i sol·licituds, es presentaran en els departaments d'informació de les direccions territorials de València, Castelló i Alacant o en els d'esta Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

El professorat inclòs en més d'un cos o especialitat en esta resolució haurà d'optar de forma explícita per aquella en què desitge quedar inclòs en el termini que s'establix en l'apartat seté d'esta resolució, si algun professor inclòs en més d'un cos o especialitat en la llista provisional no fa opció en el termini establit, quedarà inclòs d'ofici si figura en l'annex I4, en esta posició, si només esta inclòs en l'annex II, s'inclourà en el cos i especialitat que està designat amb el codi mes baix, i s'entendrà que renuncia a la resta. En la llista definitiva només figurarà en un cos i especialitat.

 

 


 

 

Mestres interins amb serveis en el curs 2007-2008

 

llistat provisional

reclamacions fins el 4 de juliol

RESOLUCIÓ DE 25 DE JUNY DE 2008, DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DEDUCACIÓ, PER LA QUAL ES FA PÚBLICA LES MODIFICACIONS DE PROVÍ DE 25 DE JUNY DE 2008, DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE
Convocades amb data 26 de maig de 2008 les bases per a l'adquisició de noves especialitats i modificació de l'apartat relatiu a les províncies en les borses de treball de mestres i estudiades les sol·Convocades amb data
Primer. Publicar la relació de mestres interins, incloent-hi les noves especialitats adquirides i les modificacions de província sol·licitades.
Segon. De conformitat amb l'apartat E) de la convocatòria de 26 de mayo de 2007, aquells que hagueren sol·licitat noves especialitats o modificació de l'apartat de província disposen d'un termini de reclamació del 26 de juny al 4 de juliol de 2008.

València, 25 de juny de 2008, El director general de Personal : David Barelles Adsuara

 

 


 

 

CONVOCATORIA ACTOS ADJUDICACIÓN MAESTROS SUPRIMIDOS Y DESPLAZADOS

VALENCIA - DÍA 2 DE JULIO DE 2008 (*)
Lugar de adjudicación: Edificio Prop II, C/. Gregorio Gea, 14
SALÓN DE ACTOS: Planta Semisótano

(Orden adjudicación por localidades)

9 HORAS: SUPRIMIDOS DE VALENCIA Y PEDANÍAS

9’45 HORAS: DESPLAZADOS Y LOS SUPRIMIDOS QUE CONCURRAN CON ELLOS, SI NO HAN ELEGIDO DESTINO EN EL CENTRO DE SUPRESIÓN EN EL TURNO ANTERIOR.

12 HORAS: RESTO DE LOCALIDADES

ALACANT - 2 DE JULIO DE 2008 A LAS 10 HORAS.
SALON DE ACTOS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ALICANTE

1º ACTO Suprimidos a puestos de su propio centro con destino definitivo: cualquier puesto para el
que estuviera habilitado, excepción de 1er. Cilo de la E.S.O.

2º ACTO Suprimidos y desplazados conjuntamente a su centro de origen con carácter provisional:
¨ Desplazados: SOLO PUESTOS 1er CICLO E.S.O. (PREFERENTE).
¨ Suprimidos: 100% de los puestos de su centro.
3er ACTO Suprimidos y desplazados en localidad:
¨ Desplazados: A puestos de 1er Ciclo E.S.O. para el que estuviera habilitado. (PREFERENTE).
¨ Suprimidos: A cualquier puesto para el que estuviera habilitado.

CASTELLÓ - 2 de julio a las 10 horas,en la DIRECCIÓ TERRITORIAL Avgda del Mar núm. 23, en el despacho del jefe de la seccion de gestion de personal.

 

 


 

Comissions de servei 2008

veure en pàgina de Conselleria

     

 secundària llistat definitiu (23/07/08)

 
     

  E. Idiomes   -   conservatoris   -   art i disseny   (23/07/08)
  Professorat Tècnic d'FP  (24/07/08)

 
 
 
     

llistat provisional secundària (18/07/08)

 

llistat definitiu mestres (16/07/08)

 

llistat provisional mestres (10/07/08)

 
 

termini de les reclamacions  fins el dilluns 14 mijantçant instància adreçada al Director General de Personal

 
     

Guia per a demanar una Comissió de serveis (pdf) versió 2008

 
 
 
 
MESTRES

D.O.C.V  15/05/08 RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2008, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, durant el curs 2008/2009, per a funcionaris del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat.

D.O.C.V  16/05/08 CORRECCIÓ d'errades. Codis d'altres comunitats autònomes

Presentació d'instàncies:
deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el DOCV.

El model oficial d'instàncies es troba disponible en les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló i València. La instància es dirigirà al director general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, i es presentarà en les esmentades DDTT.

Informació telefònica: 900 20 21 22 - 96 386 63 32


 

ENSENYAMENT SECUNDARI, PROFESSORS TÈCNICS DE F.P. I  ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

D.O.C.V 15/05/08  RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2008, de la Direcció General de Personal, per la qual s'anuncia la convocatòria d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servici, durant el curs 2008/2009, per a professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat.

D.O.C.V  16/05/08  CORRECCIÓ d'errades.  Codis d'altres comunitats autònomes
Presentació d'instàncies:
deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el DOCV.
El model oficial d'instàncies es troba disponible en les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló i València. La instància es dirigirà al director general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, i es presentarà en les esmentades DDTT.
Informació telefònica: 900 20 21 22 - 96 386 63 32
   
   
   
   


 

 

Comunicats de les adjudicacions

 
   

 

   


 

 

Els actes d’adjudicació de primària i secundària han transcorregut sense cap incident remarcable

STEPV demana la seua continuïtat en contra de les pretensions d’Educació de fer-los per escrit  

Els actes d’adjudicacions de vacants dels cossos de secundària acaben sense cap incidència remarcable i amb la garantia que tot el professorat –funcinari i interí- estarà en el seu lloc de treball el dia 1 de setembre.  El sistema d’actes presencials beneficia al professorat i dóna garanties de transparència, publicitat i control públic i democràtic, cosa que no ocorre amb altres procediments. Aquest sistema és fruit del consens sindical, el professorat està content i compta amb el suport de la majoria sindical, només és rebutjat per una minoria sindical. La totalitat del professorat participant ha pogut controlar directament el procés i demanar la plaça que més li interesse entre les que queden en el moment de demanar. El sistema permet un control públic que no es dóna en els actes basats en els sistemes informàtics, una major capacitat d'elecció de les vacants i és ràpid ja que en el mateix moment el professorat sap quin és el lloc de treball que ocuparà el curs vinent.

STEPV recorda que en el passat ja és van fer adjudicacions informàtiques que van suposar un retard en el començament del curs, molts problemes amb el professorat i una manca de transparència total en les adjudicacions de vacants. En els actes que finalitzen avui s’han adjudicat un total de 6.349 llocs de treball i s’han convocat 1.655 funcionaris de carrera, 908 opositors seleccionats en 2008 i 6.614 professors interins. A tot això cal afegir les 5.518 places adjudicades del cos de mestres la setmana passada, amb la qual cosa s’han adjudicat en total 11.867 llocs de treball en el sistema educatiu públic no universitari.

El Sindicat vol remarcar l’absoluta normalitat en el desenvolupament dels actes d’adjudicació, tant de primària com de secundària, i no ha detectat cap incident remarcable més enllà de la suspensió de l’adjudicació de vacants d’Educació per a la Ciutadania –que STEPV valora positivament- després dels dos autos judicials que suspenen cautelarment alguns articles de l’ordre del Conseller.

31 de juliol de 2007

 


 

 

Comencen les adjudicacions per al professorat dels cossos de secundària  per al curs 2008-2009 en el Palau de Congressos de València

STEPV-Iv assegura que l’adjudicació presencial és l’única que dóna garantia de publicitat i transparència

El dilluns dia 28 de juliol, a les 8,30 hores, s’inicien els actes d’adjudicació del professorat dels cossos de secundària per al curs escolar 2008-2009, i, durant 4 dies, s’adjudicaran 6.349 vacants.

L’adjudicació afecta al professorat dels cossos docents de secundària, formació professional, escoles oficials d’idiomes i ensenyaments artístics.

L’objectiu principal d’aquest acte públic és garantir, –de la manera més transparent i pública possible–, que el professorat estarà en el seu centre el primer dia de curs.

La distribució per situacions administratives del professorat convocat és:

    1.655 funcionaris de carrera,
    908 opositors seleccionats en 2008 i
    6.614 professors interins.

En els actes s’adjudicaran 6.349 llocs de treball en el conjunt de centres docents i la distribució les vacants per províncies és: Alacant 3.260 (51,35%), València 2.063 (32,49%) i Castelló 1.026 (16,16%) .
La distribució de les vacants i professorat per cossos docents és:
 

INFORME RESUM ADJUDICACIONS 2008 COSSOS DE SECUNDÀRIA PROFESSORAT I VACANTS

Cos

F. Carrera

Opo 2008

Prof. Interí

TotalProf.

Vacants
Completes

Vacants
T. Parcial

PROF. SECUNDÀRIA I E. OFICIALS D'IDIOMES

1392

811

5067

7270

4509

433

PROF. TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

189

67

766

1022

708

45

PROF. DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

74

30

437

541

291

110

CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

0

0

100

100

60

9

PROF. D'ESCOLES D'ART I S. DE DISSENY

0

0

213

213

144

24

MESTRES TALLER ESCOLES D’ART I S. DIS.

0

0

31

31

14

2

 

 

5726

623

Totals

1655

908

6614

9177

6349

El 10% de les vacants són incompletes, és a dir, el professorat tindrà un contracte a temps parcial, i un 2% de les vacants estan compartides entre centres de distintes localitats, i per tant, estan qualificades com a itinerants, tot i que aquest últim percentatge es veurà incrementat substancialment amb les vacants d’Educació per a la Ciutadania, que l’administració encara no ha facilitat.

STEPV-Intersindical Valenciana ha editat dues revistes “Allioli” extraordinaris que són una guia que conté les informacions més útils per al professorat que participa en aquests actes i una guia de centres que recull totes les novetats organitzatives dels centres educatius pel desenvolupament de la LOE.

Les revistes són un document que recorda les principals reivindicacions de cada col·lectiu i els incompliments de compromisos i/o acords de l’administració com: el pagament dels triennis del professorat interí, la jornada continuada, les retribucions per càrrecs directius, la salut laboral i la denúncia de que l’acord firmat entre la Conselleria i els altres sindicats el passat 8 de maig discrimina econòmicament al professorat convocat en aquests actes adjudicació

A més, durant aquests dies, el Sindicat ha establert un servei d'assessorament per al professorat que hi participa durant els dies de les adjudicacions i ha activat una WEB on penjarà tota la informació que generen aquests actes.

Finalment, STEPV-Iv afirma que el nou sistema d’oposicions, endurit aquest any per la Conselleria i imposat per la LOE (Llei Orgànica d’Ensenyament) continuen sense servir perquè el professorat interí consolide els seus llocs de treball, i insta l'Administració Valenciana a negociar un nou acord que done una solució definitiva a aquest professorat, tot apostant per l’estabilitat en el lloc de treball i la millora de l'actual acord de condicions laborals.

26 de juliol de 2008

 

   


 

 

Comencen les adjudicacions de places docents per al curs 2008/09 en el Palau de Congressos de València

STEPV assegura que l’adjudicació presencial és l’única que dóna garantia de publicitat i transparència

 

El proper dimarts 22 de juliol, a les 8:30 hores, s’inicien els actes d’adjudicació de vacants per al curs escolar 2008/09, i durant 8 dies, un 20% del professorat valencià dels centres públics ha de passar pel Palau de Congressos de València a triar el seu lloc de treball.

Els primers quatre dies s’adjudicaran les vacants del cos de mestres i els altres quatre les vacants dels cossos de secundària, formació professional, escoles oficials d’idiomes i ensenyaments artístics.

L’objectiu principal d’aquest acte públic és garantir, –de la manera més transparent i pública possible–, que el professorat estarà en el seu centre el primer dia de curs.

El professorat convocat aquesta primera setmana –pertanyent al cos de mestres- sumarà 6.648 persones distribuïdes per situacions administratives de la manera següent:

    1.798 funcionaris de carrera,
    1.650 opositors seleccionats en 2008 i
    3.200 professors interins.

S’adjudicaran 5.518 llocs de treball en el conjunt de centres docents, la distribució les vacants per províncies és: Alacant 3.445 (62,4%), València 1.242 (22,5%) i Castelló 831 (15%) .

Més concretament, la distribució de les vacants per especialitats i província és:

VACANTS PER ESPECIALITATS i PROVÍNCIA

 

Alacant

Castelló

València

Total

ANGLÉS

241

84

101

426

AUDICIÓ I LLENGUATGE

132

51

67

250

C. NATURALS

23

7

20

50

C. SOCIALS

51

15

22

88

CASTELLA

39

6

17

62

E. FISICA

223

39

65

327

E.MUSICAL

133

31

29

193

FRANCES

70

20

34

124

INFANTIL

1133

204

354

1691

MATEMATIQUES

24

4

22

50

MATEMATIQUES/C.NATUALS

35

7

20

62

P.TERAPÈUTICA

237

92

201

530

PRIMÀRIA

1019

253

261

1533

VALENCIÀ

85

18

29

132

Total

3445

831

1242

5518

Percentatge

62,43%

15,06%

22,51%

 

STEPV ha editat dos números extraordinaris de la revista Allioli: la Guia de les Adjudicacions i la Guia de Centres. La primera conté les informacions més útils per al professorat que participa en aquests actes i la segona és un recull de totes les novetats organitzatives i de normativa que s’han d’aplicar el curs que ve en els centres educatius d’acord amb el desenvolupament de la LOE.

Les revistes també contenen les principals reivindicacions de cada col·lectiu i els incompliments de compromisos i/o acords de l’administració com: el pagament dels triennis del professorat interí, la jornada continuada, les retribucions per càrrecs directius, la salut laboral i la denúncia que l’acord firmat entre la Conselleria i els altres sindicats el passat 8 de maig discrimina econòmicament al professorat convocat en aquests actes d’adjudicació.

A més, durant aquests dies, el Sindicat ha establert un servei d'assessorament per al professorat que hi participa durant els dies de les adjudicacions i ha activat una WEB on penjarà tota la informació que generen aquests actes: http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/iniccurs/adjudica08_1.htm.

Finalment, STEPV afirma que el nou sistema d’oposicions, endurit aquest any per la Conselleria i imposat per la LOE (Llei Orgànica d’Ensenyament) continua sense servir perquè el professorat interí consolide els seus llocs de treball, i insta l'administració valenciana a negociar un nou acord que done una solució definitiva a aquest professorat, tot apostant per l’estabilitat en el lloc de treball i la millora de l'actual acord de condicions laborals d’aquest professorat.

18 de juliol de 2008

 

Informe vacants principals ciutats

COMARQUES D'ALACANT

ALACANT CIUTAT

268

ALCOI

24

ELX

486

TORREVIEJA

303

BENIDORM

166

CREVILLENT

110

DÉNIA

54

ELDA

90

ORIHUELA

255

PETRER

56

COMARQUES DE CASTELLÓ

CASTELLÓ CIUTAT

149

ALMASSORA

38

BENICARLÓ

31

BURRIANA

56

LA VALL D'UIXO

26

VILA-REAL

75

VINAROS

52

COMARQUES DE VALÈNCIA

VALÈNCIA CIUTAT

144

ALDAIA

27

ALZIRA

25

BURJASSOT

21

GANDIA

46

LLIRIA

8

ONTINYENT

12

PATERNA

47

SAGUNT-I- SAGUNT PORT

65

TORRENT

43

 


 

Informe mesa tècnica (11 de juny)
calendari fi de curs i adjudicacions de juliol

Cos de mestres

Atenció: Totes les dates d’aquest calendari són provables, i s’han d’anar confirmant al llarg dels mesos de juny i juliol

1 Publicació de llistes de professorat interí amb serveis prestats

2 Actes de persones amb plaça suprimida
Publicació de llistes de vacants i persones, 30 de juny
- Actes serveis territorials, dia 2 de juliol
- Actes país, 7 de juliol

3 Comissions de servei
Publicació comissions de servei provisionals, 10 de juliol
Publicació comissions de servei definitives, 15 de juliol

4 Adjudicacions de juliol
12 de juliol, anunci en premsa lloc i data d’adjudicacions
Dies d’adjudicació   22, 23, 24, 25

5 Publicació persones aprovades oposicions 2008, previsió per al 18 de juliol

6 Publicació llistes de professorat interí, finals de juny

7 Publicació vacants adjudicació de juliol, 16 o 17 de juny

Cossos de secundària i FP, E. d’art, EOI i conservatoris

Atenció: Totes les dates d’aquest calendari són provables, i s’han d’anar confirmant al llarg dels mesos de juny i juliol

1 Publicació de llistes professorat interí de nova incorporació

2 Actes de persones amb plaça suprimida o desplaçades
Publicació de llistes de vacants i persones, 10 de juliol
- Actes serveis territorials, 11 de juliol
- Actes país, 14 de juliol

3 Publicació comissions de servei provisionals, 17 de juliol

4 Publicació comissions de servei definitives, 22 de juliol

5 Adjudicacions de juliol
Dies d’adjudicació 28, 29, 30, 31

6 Publicació persones aprovades oposicions 2008

7 Publicació llistes de professorat interí, finals de juny

8 Publicació vacants adjudicació de juliol, 22 de juliol

 

   


 

    < anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >